About Us

Mục tiêu:

Mục tiêu của Xeoto.com.vn là cung cấp cho mọi người thông tin chi tiết về Xe một trang web nơi mà mọi người có thể trò chuyện, đánh giá, thảo luận về những chiếc Xe hơi, xe moto với những người cùng chí hướng, khám phá những chiếc Xe mới để xem hình ảnh, video qua sự đóng góp của cộng đồng và kết bạn.

Về chúng tôi:Hiện tại trang web vẫn ở chế độ Beta, vì nó chưa được hoàn thiên. XEOTO® là một dự án do cộng đồng điều hành, nơi mọi người có thể sử dụng tất cả các nền tảng có thể thêm vào cơ sở dữ liệu rộng lớn của các chiếc Xe Ô tô, Xe moto Việt nam, đánh giá các dòng xe mà cộng đồng đã và đang sử dụng. Vì XEOTO® là một trang cộng đồng, ý kiến và phản hồi của bạn là điều cần thiết để làm cho trang web này tốt hơn, vì vậy hãy gửi hỗ trợ  email cho chúng tôi theo địa chỉ support@xeoto.app với tiêu đề chủ đề là "Phản hồi"