Hình ảnh Aston Martin Rapide 2021

Aston Martin Rapide 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 10.800.000.000 đ

Xem hình ảnh Aston Martin Rapide mới nhất. Xe Rapide có 104 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Aston Martin Rapide có sẵn 24 màu sắc khác nhau.

Appletree Green

Appletree Green

Aston Martin Rapide 2020

Hình 1 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 1

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 1

Aston Martin Rapide 2020

Hình 2 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 2

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 2

Aston Martin Rapide 2020

Hình 3 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 3

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 3

Aston Martin Rapide 2020

Hình 4 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 4

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 4

Aston Martin Rapide 2020

Hình 5 / 104
Cobalt Blue

Cobalt Blue

Aston Martin Rapide 2020

Hình 6 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 5

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 5

Aston Martin Rapide 2020

Hình 7 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 6

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 6

Aston Martin Rapide 2020

Hình 8 / 104
Fire Red

Fire Red

Aston Martin Rapide 2020

Hình 9 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 7

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 7

Aston Martin Rapide 2020

Hình 10 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 8

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 8

Aston Martin Rapide 2020

Hình 11 / 104
Gray Bull

Gray Bull

Aston Martin Rapide 2020

Hình 12 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 9

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 9

Aston Martin Rapide 2020

Hình 13 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 10

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 10

Aston Martin Rapide 2020

Hình 14 / 104
Hammerhead Silver

Hammerhead Silver

Aston Martin Rapide 2020

Hình 15 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 11

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 11

Aston Martin Rapide 2020

Hình 16 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 12

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 12

Aston Martin Rapide 2020

Hình 17 / 104
Hardly Green

Hardly Green

Aston Martin Rapide 2020

Hình 18 / 104
Jet Black

Jet Black

Aston Martin Rapide 2020

Hình 19 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 13

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 13

Aston Martin Rapide 2020

Hình 20 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 14

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 14

Aston Martin Rapide 2020

Hình 21 / 104
Lightning Silver

Lightning Silver

Aston Martin Rapide 2020

Hình 22 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 15

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 15

Aston Martin Rapide 2020

Hình 23 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 16

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 16

Aston Martin Rapide 2020

Hình 24 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 17

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 17

Aston Martin Rapide 2020

Hình 25 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 18

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 18

Aston Martin Rapide 2020

Hình 26 / 104
Madagascar Orange

Madagascar Orange

Aston Martin Rapide 2020

Hình 27 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 19

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 19

Aston Martin Rapide 2020

Hình 28 / 104
Magma Red

Magma Red

Aston Martin Rapide 2020

Hình 29 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 20

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 20

Aston Martin Rapide 2020

Hình 30 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 21

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 21

Aston Martin Rapide 2020

Hình 31 / 104
Mariana Blue

Mariana Blue

Aston Martin Rapide 2020

Hình 32 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 22

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 22

Aston Martin Rapide 2020

Hình 33 / 104
Marron Black

Marron Black

Aston Martin Rapide 2020

Hình 34 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 23

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 23

Aston Martin Rapide 2020

Hình 35 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 24

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 24

Aston Martin Rapide 2020

Hình 36 / 104
Meteorite Silver

Meteorite Silver

Aston Martin Rapide 2020

Hình 37 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 25

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2020 hình 25

Aston Martin Rapide 2020

Hình 38 / 104
Midnight Blue

Midnight Blue

Aston Martin Rapide 2020

Hình 39 / 104
Morning Frost White

Morning Frost White

Aston Martin Rapide 2020

Hình 40 / 104
Onyx Black

Onyx Black

Aston Martin Rapide 2020

Hình 41 / 104
Quantum Silver

Quantum Silver

Aston Martin Rapide 2020

Hình 42 / 104
Silver Blonde

Silver Blonde

Aston Martin Rapide 2020

Hình 43 / 104
Silver Fox

Silver Fox

Aston Martin Rapide 2020

Hình 44 / 104
Storm Black

Storm Black

Aston Martin Rapide 2020

Hình 45 / 104
Stratus White

Stratus White

Aston Martin Rapide 2020

Hình 46 / 104
Sunburst Yellow

Sunburst Yellow

Aston Martin Rapide 2020

Hình 47 / 104
Tungsten Silver

Tungsten Silver

Aston Martin Rapide 2020

Hình 48 / 104
Viridian Green

Viridian Green

Aston Martin Rapide 2020

Hình 49 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 26

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 26

Aston Martin Rapide 2019

Hình 50 / 104
Trắng Xám

Trắng Xám

Aston Martin Rapide 2019

Hình 51 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 27

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 27

Aston Martin Rapide 2019

Hình 52 / 104
Xanh

Xanh

Aston Martin Rapide 2019

Hình 53 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 28

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 28

Aston Martin Rapide 2019

Hình 54 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 29

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 29

Aston Martin Rapide 2019

Hình 55 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 30

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 30

Aston Martin Rapide 2019

Hình 56 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 31

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 31

Aston Martin Rapide 2019

Hình 57 / 104
Nâu

Nâu

Aston Martin Rapide 2019

Hình 58 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 32

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 32

Aston Martin Rapide 2019

Hình 59 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 33

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 33

Aston Martin Rapide 2019

Hình 60 / 104
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Aston Martin Rapide 2019

Hình 61 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 34

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 34

Aston Martin Rapide 2019

Hình 62 / 104
Vàng chanh

Vàng chanh

Aston Martin Rapide 2019

Hình 63 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 35

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 35

Aston Martin Rapide 2019

Hình 64 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 36

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 36

Aston Martin Rapide 2019

Hình 65 / 104
Xám ngọc

Xám ngọc

Aston Martin Rapide 2019

Hình 66 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 37

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 37

Aston Martin Rapide 2019

Hình 67 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 38

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 38

Aston Martin Rapide 2019

Hình 68 / 104
Xanh đậm

Xanh đậm

Aston Martin Rapide 2019

Hình 69 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 39

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 39

Aston Martin Rapide 2019

Hình 70 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 40

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 40

Aston Martin Rapide 2019

Hình 71 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 41

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 41

Aston Martin Rapide 2019

Hình 72 / 104
Tím ĐEN

Tím ĐEN

Aston Martin Rapide 2019

Hình 73 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 42

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 42

Aston Martin Rapide 2019

Hình 74 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 43

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 43

Aston Martin Rapide 2019

Hình 75 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 44

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 44

Aston Martin Rapide 2019

Hình 76 / 104
Trắng nhạt

Trắng nhạt

Aston Martin Rapide 2019

Hình 77 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 45

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 45

Aston Martin Rapide 2019

Hình 78 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 46

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 46

Aston Martin Rapide 2019

Hình 79 / 104
Đỏ mận

Đỏ mận

Aston Martin Rapide 2019

Hình 80 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 47

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 47

Aston Martin Rapide 2019

Hình 81 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 48

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 48

Aston Martin Rapide 2019

Hình 82 / 104
Đen

Đen

Aston Martin Rapide 2019

Hình 83 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 49

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 49

Aston Martin Rapide 2019

Hình 84 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 50

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 50

Aston Martin Rapide 2019

Hình 85 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 51

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 51

Aston Martin Rapide 2019

Hình 86 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 52

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 52

Aston Martin Rapide 2019

Hình 87 / 104
Trắng xanh

Trắng xanh

Aston Martin Rapide 2019

Hình 88 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 53

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 53

Aston Martin Rapide 2019

Hình 89 / 104
Đen tím

Đen tím

Aston Martin Rapide 2019

Hình 90 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 54

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 54

Aston Martin Rapide 2019

Hình 91 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 55

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 55

Aston Martin Rapide 2019

Hình 92 / 104
Trắng tím

Trắng tím

Aston Martin Rapide 2019

Hình 93 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 56

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 56

Aston Martin Rapide 2019

Hình 94 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 57

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 57

Aston Martin Rapide 2019

Hình 95 / 104
Cam

Cam

Aston Martin Rapide 2019

Hình 96 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 58

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 58

Aston Martin Rapide 2019

Hình 97 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 59

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 59

Aston Martin Rapide 2019

Hình 98 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 60

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 60

Aston Martin Rapide 2019

Hình 99 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 61

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 61

Aston Martin Rapide 2019

Hình 100 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 62

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 62

Aston Martin Rapide 2019

Hình 101 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 63

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 63

Aston Martin Rapide 2019

Hình 102 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 64

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 64

Aston Martin Rapide 2019

Hình 103 / 104
Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 65

Hình ảnh Aston Martin Rapide 2019 hình 65

Aston Martin Rapide 2019

Hình 104 / 104

Các phiên bản của Aston Martin Rapide

Aston Martin Rapide S V12

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

10.800.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Aston Martin Rapide

BMW 750Li
8 tỷ 800 triệu
Porsche Panamera
4 tỷ 779 triệu - 10 tỷ 090 triệu
Mercedes-Maybach S560
10 tỷ 999 triệu - 11 tỷ 099 triệu
BMW M6
6 tỷ 600 triệu
Land Rover Range Rover
1 tỷ 156 triệu - 13 tỷ 125 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Aston Martin Rapide

Giá lăn bánh của Aston Martin Rapide 2021 là bao nhiêu?
Giá Rapide lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 12 tỷ 045 triệu cho bản S V12. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Rapide hay 750Li xe nào tốt hơn?
Giá Rapide niêm yết bắt đầu từ 10 tỷ 800 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 5935 cc. Trong khi giá 750Li bắt đầu từ 8 tỷ 800 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 4395 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Aston Martin Rapide 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Aston Martin Rapide 2020 tại thị trường Việt Nam có 24 màu gồm Appletree Green, Cobalt Blue, Fire Red, Gray Bull, Hammerhead Silver, Hardly Green, Jet Black, Lightning Silver, Madagascar Orange, Magma Red, Mariana Blue, Marron Black, Meteorite Silver, Midnight Blue, Morning Frost White, Onyx Black, Quantum Silver, Silver Blonde, Silver Fox, Storm Black, Stratus White, Sunburst Yellow, Tungsten Silver, Viridian Green, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Aston Martin Rapide 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Aston Martin Rapide là mẫu xe Sedan 4 chỗ.
Aston Martin Rapide có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Aston Martin Rapide 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Rapide S V12 (Xăng).
Đối thủ của Aston Martin Rapide là dòng xe nào?
Aston Martin Rapide có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang cỡ lớn gồm: BMW 750Li, Porsche Panamera, Mercedes-Maybach S560, BMW M6, Mercedes-Benz S500, Bentley Continental, Land Rover Range Rover.

Xem thêm câu hỏi về Aston Martin Rapide

Màu xe Aston Martin Rapide

Aston Martin Rapide 2020 Màu Appletree GreenAston Martin Rapide 2020 Màu Cobalt BlueAston Martin Rapide 2020 Màu Fire RedAston Martin Rapide 2020 Màu Gray BullAston Martin Rapide 2020 Màu Hammerhead Silver
Màu Appletree Green

Mua xe Aston Martin Rapide mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Aston Martin Rapide trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

213.523.920 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Aston Martin Rapide?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Aston Martin

Nổi bật
Sắp ra mắt