Hình ảnh Audi A3 2021

Audi A3 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.360.000.000 đ - 1.500.000.000 đ

Xem hình ảnh Audi A3 mới nhất. Xe A3 có 75 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Audi A3 có sẵn 13 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 1

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 1

Audi A3 2020

Hình 1 / 75
Monsoon Grey

Monsoon Grey

Audi A3 2020

Hình 2 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 2

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 2

Audi A3 2020

Hình 3 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 3

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 3

Audi A3 2020

Hình 4 / 75
Mythos Black

Mythos Black

Audi A3 2020

Hình 5 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 4

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 4

Audi A3 2020

Hình 6 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 5

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 5

Audi A3 2020

Hình 7 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 6

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 6

Audi A3 2020

Hình 8 / 75
Glacier White

Glacier White

Audi A3 2020

Hình 9 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 7

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 7

Audi A3 2020

Hình 10 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 8

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 8

Audi A3 2020

Hình 11 / 75
Quantum grey

Quantum grey

Audi A3 2020

Hình 12 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 9

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 9

Audi A3 2020

Hình 13 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 10

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 10

Audi A3 2020

Hình 14 / 75
Daytona Grey

Daytona Grey

Audi A3 2020

Hình 15 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 11

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 11

Audi A3 2020

Hình 16 / 75
Brilliant black

Brilliant black

Audi A3 2020

Hình 17 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 12

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 12

Audi A3 2020

Hình 18 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 13

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 13

Audi A3 2020

Hình 19 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 14

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 14

Audi A3 2020

Hình 20 / 75
Cosmos Blue

Cosmos Blue

Audi A3 2020

Hình 21 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 15

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 15

Audi A3 2020

Hình 22 / 75
Nano grey

Nano grey

Audi A3 2020

Hình 23 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 16

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 16

Audi A3 2020

Hình 24 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 17

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 17

Audi A3 2020

Hình 25 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 18

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 18

Audi A3 2020

Hình 26 / 75
Ara Blue

Ara Blue

Audi A3 2020

Hình 27 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 19

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 19

Audi A3 2020

Hình 28 / 75
Vegas yellow

Vegas yellow

Audi A3 2020

Hình 29 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 20

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 20

Audi A3 2020

Hình 30 / 75
Ibis white

Ibis white

Audi A3 2020

Hình 31 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 21

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 21

Audi A3 2020

Hình 32 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 22

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 22

Audi A3 2020

Hình 33 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 23

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 23

Audi A3 2020

Hình 34 / 75
Tango red

Tango red

Audi A3 2020

Hình 35 / 75
Floret Silver Metallic

Floret Silver Metallic

Audi A3 2020

Hình 36 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 24

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 24

Audi A3 2020

Hình 37 / 75
Hình ảnh Audi A3 2020 hình 25

Hình ảnh Audi A3 2020 hình 25

Audi A3 2020

Hình 38 / 75
Brilliant Black

Brilliant Black

Audi A3 2019

Hình 39 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 26

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 26

Audi A3 2019

Hình 40 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 27

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 27

Audi A3 2019

Hình 41 / 75
Cosmos Blue Metallic

Cosmos Blue Metallic

Audi A3 2019

Hình 42 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 28

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 28

Audi A3 2019

Hình 43 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 29

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 29

Audi A3 2019

Hình 44 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 30

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 30

Audi A3 2019

Hình 45 / 75
Florett Silver Metallic

Florett Silver Metallic

Audi A3 2019

Hình 46 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 31

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 31

Audi A3 2019

Hình 47 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 32

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 32

Audi A3 2019

Hình 48 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 33

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 33

Audi A3 2019

Hình 49 / 75
Glacier White Metallic

Glacier White Metallic

Audi A3 2019

Hình 50 / 75
Ibis White

Ibis White

Audi A3 2019

Hình 51 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 34

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 34

Audi A3 2019

Hình 52 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 35

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 35

Audi A3 2019

Hình 53 / 75
Monsoon Gray Metallic

Monsoon Gray Metallic

Audi A3 2019

Hình 54 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 36

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 36

Audi A3 2019

Hình 55 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 37

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 37

Audi A3 2019

Hình 56 / 75
Mythos Black Metallic

Mythos Black Metallic

Audi A3 2019

Hình 57 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 38

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 38

Audi A3 2019

Hình 58 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 39

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 39

Audi A3 2019

Hình 59 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 40

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 40

Audi A3 2019

Hình 60 / 75
Nano Gray Metallic

Nano Gray Metallic

Audi A3 2019

Hình 61 / 75
Tango Red Metallic

Tango Red Metallic

Audi A3 2019

Hình 62 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 41

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 41

Audi A3 2019

Hình 63 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 42

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 42

Audi A3 2019

Hình 64 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 43

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 43

Audi A3 2019

Hình 65 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 44

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 44

Audi A3 2019

Hình 66 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 45

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 45

Audi A3 2019

Hình 67 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 46

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 46

Audi A3 2019

Hình 68 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 47

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 47

Audi A3 2019

Hình 69 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 48

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 48

Audi A3 2019

Hình 70 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 49

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 49

Audi A3 2019

Hình 71 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 50

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 50

Audi A3 2019

Hình 72 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 51

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 51

Audi A3 2019

Hình 73 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 52

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 52

Audi A3 2019

Hình 74 / 75
Hình ảnh Audi A3 2019 hình 53

Hình ảnh Audi A3 2019 hình 53

Audi A3 2019

Hình 75 / 75

Các phiên bản của Audi A3

Audi A3 1.0 TFSI

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.360.000.000 VND

Audi A3 1.4 TFSI

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.500.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Audi A3

Những câu hỏi thường gặp về Audi A3

Giá lăn bánh của Audi A3 2021 là bao nhiêu?
Giá A3 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 520 triệu cho bản 1.0 TFSI và tăng lên đến 1 tỷ 520 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua A3 hay A200 xe nào tốt hơn?
Giá A3 niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 360 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1398 cc. Trong khi giá A200 bắt đầu từ 1 tỷ 339 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1595 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Audi A3 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Audi A3 2020 tại thị trường Việt Nam có 13 màu gồm Monsoon Grey, Mythos Black, Glacier White, Quantum grey, Daytona Grey, Brilliant black, Cosmos Blue, Nano grey, Ara Blue, Vegas yellow, Ibis white, Tango red, Floret Silver Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Audi A3 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Audi A3 là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Audi A3 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Audi A3 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: A3 1.4 TFSI (Xăng) & A3 1.0 TFSI (Xăng).
Đối thủ của Audi A3 là dòng xe nào?
Audi A3 có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng D gồm: Mercedes-Benz A200, Honda Civic, BMW 218i, BMW M3, Mercedes-AMG CLA 45, Subaru WRX Sti.

Xem thêm câu hỏi về Audi A3

Màu xe Audi A3

Audi A3 2020 Màu Monsoon GreyAudi A3 2020 Màu Mythos BlackAudi A3 2020 Màu Glacier WhiteAudi A3 2020 Màu Quantum greyAudi A3 2020 Màu Daytona Grey
Màu Monsoon Grey

Mua xe Audi A3 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Audi A3 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

26.937.458 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Audi A3?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Audi

Nổi bật
 • Q7
  3 tỷ 420 - 3 tỷ 890
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q2
  1 tỷ 350 - 1 tỷ 610
 • A4
  1 tỷ 695
 • Q8
  4 tỷ 500
Sắp ra mắt
 • E-Tron
  Đang cập nhật giá
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q8
  4 tỷ 500
 • A7
  2 tỷ 500 - 3 tỷ 800