Hình ảnh Audi A6 2021

Audi A6 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 2.500.000.000 đ - 3.000.000.000 đ

Xem hình ảnh Audi A6 mới nhất. Xe A6 có 80 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Audi A6 có sẵn 15 màu sắc khác nhau.

Audi A6 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Audi A6 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Audi A6 2020

Hình 1 / 80
Mythos Black

Mythos Black

Audi A6 2020

Hình 2 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Audi A6 2020

Hình 3 / 80
Navarra Blue

Navarra Blue

Audi A6 2020

Hình 4 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Audi A6 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Audi A6 2020

Hình 5 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Audi A6 2020

Hình 6 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Audi A6 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Audi A6 2020

Hình 7 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Audi A6 2020

Hình 8 / 80
Soho brown

Soho brown

Audi A6 2020

Hình 9 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Audi A6 2020

Hình 10 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Audi A6 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Audi A6 2020

Hình 11 / 80
Typhoon Gray

Typhoon Gray

Audi A6 2020

Hình 12 / 80
Glacier White

Glacier White

Audi A6 2020

Hình 13 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Audi A6 2020

Hình 14 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Audi A6 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Audi A6 2020

Hình 15 / 80
Firmament Blue

Firmament Blue

Audi A6 2020

Hình 16 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Audi A6 2020

Hình 17 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Audi A6 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Audi A6 2020

Hình 18 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Audi A6 2020

Hình 19 / 80
Daytona Grey

Daytona Grey

Audi A6 2020

Hình 20 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Audi A6 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Audi A6 2020

Hình 21 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Audi A6 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Audi A6 2020

Hình 22 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Audi A6 2020

Hình 23 / 80
Brilliant black

Brilliant black

Audi A6 2020

Hình 24 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Audi A6 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Audi A6 2020

Hình 25 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Audi A6 2020

Hình 26 / 80
Vesuvius Gray Metallic

Vesuvius Gray Metallic

Audi A6 2020

Hình 27 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Audi A6 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Audi A6 2020

Hình 28 / 80
Floret Silver Metallic

Floret Silver Metallic

Audi A6 2020

Hình 29 / 80
Carat Beige

Carat Beige

Audi A6 2020

Hình 30 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Audi A6 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Audi A6 2020

Hình 31 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Audi A6 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Audi A6 2020

Hình 32 / 80
Ibis white

Ibis white

Audi A6 2020

Hình 33 / 80
Tango red

Tango red

Audi A6 2020

Hình 34 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Audi A6 2020

Hình 35 / 80
Seville Red

Seville Red

Audi A6 2020

Hình 36 / 80
Avalon Green

Avalon Green

Audi A6 2020

Hình 37 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi A6 2020

Hình 38 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi A6 2020

Hình 39 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi A6 2020

Hình 40 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Audi A6 2020

Hình 41 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Audi A6 2020

Hình 42 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi A6 2020

Hình 43 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi A6 2020

Hình 44 / 80
Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi A6 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi A6 2020

Hình 45 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 1

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 1

Audi A6 2019

Hình 46 / 80
Brilliant Black

Brilliant Black

Audi A6 2019

Hình 47 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 2

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 2

Audi A6 2019

Hình 48 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 3

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 3

Audi A6 2019

Hình 49 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 4

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 4

Audi A6 2019

Hình 50 / 80
Daytona Gray Pearl Effect

Daytona Gray Pearl Effect

Audi A6 2019

Hình 51 / 80
Florett Silver Metallic

Florett Silver Metallic

Audi A6 2019

Hình 52 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 5

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 5

Audi A6 2019

Hình 53 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 6

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 6

Audi A6 2019

Hình 54 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 7

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 7

Audi A6 2019

Hình 55 / 80
Glacier White Metallic

Glacier White Metallic

Audi A6 2019

Hình 56 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 8

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 8

Audi A6 2019

Hình 57 / 80
Ibis White

Ibis White

Audi A6 2019

Hình 58 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 9

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 9

Audi A6 2019

Hình 59 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 10

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 10

Audi A6 2019

Hình 60 / 80
Java Brown Metallic

Java Brown Metallic

Audi A6 2019

Hình 61 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 11

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 11

Audi A6 2019

Hình 62 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 12

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 12

Audi A6 2019

Hình 63 / 80
Matador Red Metallic

Matador Red Metallic

Audi A6 2019

Hình 64 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 13

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 13

Audi A6 2019

Hình 65 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 14

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 14

Audi A6 2019

Hình 66 / 80
Misano Red Pearl Effect

Misano Red Pearl Effect

Audi A6 2019

Hình 67 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 15

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 15

Audi A6 2019

Hình 68 / 80
Moonlight Blue Metallic

Moonlight Blue Metallic

Audi A6 2019

Hình 69 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 16

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 16

Audi A6 2019

Hình 70 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 17

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 17

Audi A6 2019

Hình 71 / 80
Mythos Black Metallic

Mythos Black Metallic

Audi A6 2019

Hình 72 / 80
Nardo Gray

Nardo Gray

Audi A6 2019

Hình 73 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 18

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 18

Audi A6 2019

Hình 74 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 19

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 19

Audi A6 2019

Hình 75 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 20

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 20

Audi A6 2019

Hình 76 / 80
Sepang Blue Pearl Effect

Sepang Blue Pearl Effect

Audi A6 2019

Hình 77 / 80
Tornado Gray Metallic

Tornado Gray Metallic

Audi A6 2019

Hình 78 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 21

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 21

Audi A6 2019

Hình 79 / 80
Hình ảnh Audi A6 2019 hình 22

Hình ảnh Audi A6 2019 hình 22

Audi A6 2019

Hình 80 / 80

Các phiên bản của Audi A6

Audi A6 45 TFSI

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.500.000.000 VND

Audi A6 55 TFSI quattro

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.000.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Audi A6

BMW 520i
1 tỷ 999 triệu - 2 tỷ 389 triệu
Maserati Ghibli
4 tỷ 890 triệu - 5 tỷ 990 triệu
Volvo S90
2 tỷ 150 triệu - 2 tỷ 368 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Audi A6

Giá lăn bánh của Audi A6 2021 là bao nhiêu?
Giá A6 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 2 tỷ 791 triệu cho bản 45 TFSI và tăng lên đến 2 tỷ 791 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua A6 hay 520i xe nào tốt hơn?
Giá A6 niêm yết bắt đầu từ 2 tỷ 500 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. Trong khi giá 520i bắt đầu từ 1 tỷ 999 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Audi A6 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Audi A6 2020 tại thị trường Việt Nam có 15 màu gồm Mythos Black, Navarra Blue, Soho brown, Typhoon Gray, Glacier White, Firmament Blue, Daytona Grey, Brilliant black, Vesuvius Gray Metallic, Floret Silver Metallic, Carat Beige, Ibis white, Tango red, Seville Red, Avalon Green, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Audi A6 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Audi A6 là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Audi A6 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Audi A6 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: A6 55 TFSI quattro (Xăng) & A6 45 TFSI (Xăng).
Đối thủ của Audi A6 là dòng xe nào?
Audi A6 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: BMW 520i, Maserati Ghibli, Mercedes-Benz S500, Volvo S90, Lexus GS350.

Xem thêm câu hỏi về Audi A6

Màu xe Audi A6

Audi A6 2020 Màu Mythos BlackAudi A6 2020 Màu Navarra BlueAudi A6 2020 Màu Soho brownAudi A6 2020 Màu Typhoon GrayAudi A6 2020 Màu Glacier White
Màu Mythos Black

Mua xe Audi A6 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Audi A6 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

49.474.699 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Audi A6?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Audi

Nổi bật
 • Q7
  3 tỷ 420 - 3 tỷ 890
 • A4
  1 tỷ 695
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q8
  4 tỷ 500
 • Q2
  1 tỷ 350 - 1 tỷ 610
Sắp ra mắt
 • E-Tron
  Đang cập nhật giá
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q8
  4 tỷ 500
 • A7
  2 tỷ 500 - 3 tỷ 800