Hình ảnh Audi A7 2021

Audi A7 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 2.500.000.000 đ - 3.800.000.000 đ

Xem hình ảnh Audi A7 mới nhất. Xe A7 có 95 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Audi A7 có sẵn 15 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 1

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 1

Audi A7 2020

Hình 1 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 2

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 2

Audi A7 2020

Hình 2 / 95
Mythos Black

Mythos Black

Audi A7 2020

Hình 3 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 3

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 3

Audi A7 2020

Hình 4 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 4

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 4

Audi A7 2020

Hình 5 / 95
Navarra Blue

Navarra Blue

Audi A7 2020

Hình 6 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 5

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 5

Audi A7 2020

Hình 7 / 95
Soho brown

Soho brown

Audi A7 2020

Hình 8 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 6

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 6

Audi A7 2020

Hình 9 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 7

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 7

Audi A7 2020

Hình 10 / 95
Typhoon Gray

Typhoon Gray

Audi A7 2020

Hình 11 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 8

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 8

Audi A7 2020

Hình 12 / 95
Glacier White

Glacier White

Audi A7 2020

Hình 13 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 9

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 9

Audi A7 2020

Hình 14 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 10

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 10

Audi A7 2020

Hình 15 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 11

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 11

Audi A7 2020

Hình 16 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 12

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 12

Audi A7 2020

Hình 17 / 95
Firmament Blue

Firmament Blue

Audi A7 2020

Hình 18 / 95
Daytona Grey

Daytona Grey

Audi A7 2020

Hình 19 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 13

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 13

Audi A7 2020

Hình 20 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 14

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 14

Audi A7 2020

Hình 21 / 95
Triton Blue

Triton Blue

Audi A7 2020

Hình 22 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 15

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 15

Audi A7 2020

Hình 23 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 16

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 16

Audi A7 2020

Hình 24 / 95
Brilliant black

Brilliant black

Audi A7 2020

Hình 25 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 17

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 17

Audi A7 2020

Hình 26 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 18

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 18

Audi A7 2020

Hình 27 / 95
Vesuvius Gray Metallic

Vesuvius Gray Metallic

Audi A7 2020

Hình 28 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 19

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 19

Audi A7 2020

Hình 29 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 20

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 20

Audi A7 2020

Hình 30 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 21

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 21

Audi A7 2020

Hình 31 / 95
Floret Silver Metallic

Floret Silver Metallic

Audi A7 2020

Hình 32 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 22

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 22

Audi A7 2020

Hình 33 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 23

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 23

Audi A7 2020

Hình 34 / 95
Carat Beige

Carat Beige

Audi A7 2020

Hình 35 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 24

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 24

Audi A7 2020

Hình 36 / 95
Ibis white

Ibis white

Audi A7 2020

Hình 37 / 95
Tango red

Tango red

Audi A7 2020

Hình 38 / 95
Hình ảnh Audi A7 2020 hình 25

Hình ảnh Audi A7 2020 hình 25

Audi A7 2020

Hình 39 / 95
Customized Audi exclusive bodywork

Customized Audi exclusive bodywork

Audi A7 2020

Hình 40 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 26

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 26

Audi A7 2019

Hình 41 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 27

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 27

Audi A7 2019

Hình 42 / 95
Brilliant Black

Brilliant Black

Audi A7 2019

Hình 43 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 28

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 28

Audi A7 2019

Hình 44 / 95
Cuvee Silver Metallic

Cuvee Silver Metallic

Audi A7 2019

Hình 45 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 29

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 29

Audi A7 2019

Hình 46 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 30

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 30

Audi A7 2019

Hình 47 / 95
Daytona Gray Pearl Effect

Daytona Gray Pearl Effect

Audi A7 2019

Hình 48 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 31

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 31

Audi A7 2019

Hình 49 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 32

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 32

Audi A7 2019

Hình 50 / 95
Florett Silver Metallic

Florett Silver Metallic

Audi A7 2019

Hình 51 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 33

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 33

Audi A7 2019

Hình 52 / 95
Glacier White Metallic

Glacier White Metallic

Audi A7 2019

Hình 53 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 34

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 34

Audi A7 2019

Hình 54 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 35

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 35

Audi A7 2019

Hình 55 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 36

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 36

Audi A7 2019

Hình 56 / 95
Ibis White

Ibis White

Audi A7 2019

Hình 57 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 37

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 37

Audi A7 2019

Hình 58 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 38

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 38

Audi A7 2019

Hình 59 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 39

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 39

Audi A7 2019

Hình 60 / 95
Java Brown Metallic

Java Brown Metallic

Audi A7 2019

Hình 61 / 95
Matador Red Metallic

Matador Red Metallic

Audi A7 2019

Hình 62 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 40

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 40

Audi A7 2019

Hình 63 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 41

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 41

Audi A7 2019

Hình 64 / 95
Misano Red Pearl Effect

Misano Red Pearl Effect

Audi A7 2019

Hình 65 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 42

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 42

Audi A7 2019

Hình 66 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 43

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 43

Audi A7 2019

Hình 67 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 44

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 44

Audi A7 2019

Hình 68 / 95
Moonlight Blue Metallic

Moonlight Blue Metallic

Audi A7 2019

Hình 69 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 45

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 45

Audi A7 2019

Hình 70 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 46

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 46

Audi A7 2019

Hình 71 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 47

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 47

Audi A7 2019

Hình 72 / 95
Mythos Black Metallic

Mythos Black Metallic

Audi A7 2019

Hình 73 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 48

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 48

Audi A7 2019

Hình 74 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 49

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 49

Audi A7 2019

Hình 75 / 95
Nardo Gray

Nardo Gray

Audi A7 2019

Hình 76 / 95
Sepang Blue Pearl Effect

Sepang Blue Pearl Effect

Audi A7 2019

Hình 77 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 50

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 50

Audi A7 2019

Hình 78 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 51

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 51

Audi A7 2019

Hình 79 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 52

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 52

Audi A7 2019

Hình 80 / 95
Tornado Gray Metallic

Tornado Gray Metallic

Audi A7 2019

Hình 81 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 53

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 53

Audi A7 2019

Hình 82 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 54

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 54

Audi A7 2019

Hình 83 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 55

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 55

Audi A7 2019

Hình 84 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 56

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 56

Audi A7 2019

Hình 85 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 57

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 57

Audi A7 2019

Hình 86 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 58

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 58

Audi A7 2019

Hình 87 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 59

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 59

Audi A7 2019

Hình 88 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 60

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 60

Audi A7 2019

Hình 89 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 61

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 61

Audi A7 2019

Hình 90 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 62

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 62

Audi A7 2019

Hình 91 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 63

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 63

Audi A7 2019

Hình 92 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 64

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 64

Audi A7 2019

Hình 93 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 65

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 65

Audi A7 2019

Hình 94 / 95
Hình ảnh Audi A7 2019 hình 66

Hình ảnh Audi A7 2019 hình 66

Audi A7 2019

Hình 95 / 95

Các phiên bản của Audi A7

Audi A7 45 TFSI

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.500.000.000 VND

Audi A7 55 TFSI quattro

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.800.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Audi A7

Volvo S90
2 tỷ 150 triệu - 2 tỷ 368 triệu
BMW 640i
Đang cập nhật giá

Những câu hỏi thường gặp về Audi A7

Giá lăn bánh của Audi A7 2021 là bao nhiêu?
Giá A7 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 2 tỷ 791 triệu cho bản 45 TFSI và tăng lên đến 2 tỷ 791 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua A7 hay CLS 400 xe nào tốt hơn?
Giá A7 niêm yết bắt đầu từ 2 tỷ 500 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. Trong khi giá CLS 400 bắt đầu từ 5 tỷ 757 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2999 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Audi A7 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Audi A7 2020 tại thị trường Việt Nam có 15 màu gồm Mythos Black, Navarra Blue, Soho brown, Typhoon Gray, Glacier White, Firmament Blue, Daytona Grey, Triton Blue, Brilliant black, Vesuvius Gray Metallic, Floret Silver Metallic, Carat Beige, Ibis white, Tango red, Customized Audi exclusive bodywork, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Audi A7 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Audi A7 là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Audi A7 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Audi A7 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: A7 55 TFSI quattro (Xăng) & A7 45 TFSI (Xăng).
Đối thủ của Audi A7 là dòng xe nào?
Audi A7 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Thể thao gồm: Mercedes-Benz CLS 400, Volvo S90, Infiniti Q70, BMW 640i, Kia Quoris.

Xem thêm câu hỏi về Audi A7

Màu xe Audi A7

Audi A7 2020 Màu Mythos BlackAudi A7 2020 Màu Navarra BlueAudi A7 2020 Màu Soho brownAudi A7 2020 Màu Typhoon GrayAudi A7 2020 Màu Glacier White
Màu Mythos Black

Mua xe Audi A7 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Audi A7 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

49.474.699 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Audi A7?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Audi

Nổi bật
 • Q7
  3 tỷ 420 - 3 tỷ 890
 • TT
  2 tỷ 060
 • A4
  1 tỷ 695
 • Q2
  1 tỷ 350 - 1 tỷ 610
 • A6
  2 tỷ 500 - 3 tỷ
Sắp ra mắt
 • E-Tron
  Đang cập nhật giá
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q8
  4 tỷ 500
 • A7
  2 tỷ 500 - 3 tỷ 800