Hình ảnh Audi Q5 2021

Audi Q5 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 2.370.000.000 đ

Xem hình ảnh Audi Q5 mới nhất. Xe Q5 có 76 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Audi Q5 có sẵn 15 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 1

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 1

Audi Q5 2020

Hình 1 / 76
Monsoon Grey

Monsoon Grey

Audi Q5 2020

Hình 2 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 2

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 2

Audi Q5 2020

Hình 3 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 3

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 3

Audi Q5 2020

Hình 4 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 4

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 4

Audi Q5 2020

Hình 5 / 76
Mythos Black

Mythos Black

Audi Q5 2020

Hình 6 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 5

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 5

Audi Q5 2020

Hình 7 / 76
Java Brown

Java Brown

Audi Q5 2020

Hình 8 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 6

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 6

Audi Q5 2020

Hình 9 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 7

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 7

Audi Q5 2020

Hình 10 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 8

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 8

Audi Q5 2020

Hình 11 / 76
Navarra Blue

Navarra Blue

Audi Q5 2020

Hình 12 / 76
Glacier White

Glacier White

Audi Q5 2020

Hình 13 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 9

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 9

Audi Q5 2020

Hình 14 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 10

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 10

Audi Q5 2020

Hình 15 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 11

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 11

Audi Q5 2020

Hình 16 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 12

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 12

Audi Q5 2020

Hình 17 / 76
Quantum grey

Quantum grey

Audi Q5 2020

Hình 18 / 76
Azores Green

Azores Green

Audi Q5 2020

Hình 19 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 13

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 13

Audi Q5 2020

Hình 20 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 14

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 14

Audi Q5 2020

Hình 21 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 15

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 15

Audi Q5 2020

Hình 22 / 76
Daytona Grey

Daytona Grey

Audi Q5 2020

Hình 23 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 16

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 16

Audi Q5 2020

Hình 24 / 76
Brilliant black

Brilliant black

Audi Q5 2020

Hình 25 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 17

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 17

Audi Q5 2020

Hình 26 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 18

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 18

Audi Q5 2020

Hình 27 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 19

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 19

Audi Q5 2020

Hình 28 / 76
Manhattan grey

Manhattan grey

Audi Q5 2020

Hình 29 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 20

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 20

Audi Q5 2020

Hình 30 / 76
Floret Silver Metallic

Floret Silver Metallic

Audi Q5 2020

Hình 31 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 21

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 21

Audi Q5 2020

Hình 32 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 22

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 22

Audi Q5 2020

Hình 33 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 23

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 23

Audi Q5 2020

Hình 34 / 76
Turbo blue

Turbo blue

Audi Q5 2020

Hình 35 / 76
Matador Red

Matador Red

Audi Q5 2020

Hình 36 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 24

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 24

Audi Q5 2020

Hình 37 / 76
Ibis white

Ibis white

Audi Q5 2020

Hình 38 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 25

Hình ảnh Audi Q5 2020 hình 25

Audi Q5 2020

Hình 39 / 76
Moonlight Blue

Moonlight Blue

Audi Q5 2020

Hình 40 / 76
Florett Silver Metallic

Florett Silver Metallic

Audi Q5 2019

Hình 41 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 26

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 26

Audi Q5 2019

Hình 42 / 76
Azores Green Metallic

Azores Green Metallic

Audi Q5 2019

Hình 43 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 27

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 27

Audi Q5 2019

Hình 44 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 28

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 28

Audi Q5 2019

Hình 45 / 76
Brilliant Black

Brilliant Black

Audi Q5 2019

Hình 46 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 29

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 29

Audi Q5 2019

Hình 47 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 30

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 30

Audi Q5 2019

Hình 48 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 31

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 31

Audi Q5 2019

Hình 49 / 76
Manhattan Gray Metallic

Manhattan Gray Metallic

Audi Q5 2019

Hình 50 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 32

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 32

Audi Q5 2019

Hình 51 / 76
Ibis White

Ibis White

Audi Q5 2019

Hình 52 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 33

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 33

Audi Q5 2019

Hình 53 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 34

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 34

Audi Q5 2019

Hình 54 / 76
Matador Red Metallic

Matador Red Metallic

Audi Q5 2019

Hình 55 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 35

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 35

Audi Q5 2019

Hình 56 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 36

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 36

Audi Q5 2019

Hình 57 / 76
Monsoon Gray Metallic

Monsoon Gray Metallic

Audi Q5 2019

Hình 58 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 37

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 37

Audi Q5 2019

Hình 59 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 38

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 38

Audi Q5 2019

Hình 60 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 39

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 39

Audi Q5 2019

Hình 61 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 40

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 40

Audi Q5 2019

Hình 62 / 76
Moonlight Blue Metallic

Moonlight Blue Metallic

Audi Q5 2019

Hình 63 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 41

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 41

Audi Q5 2019

Hình 64 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 42

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 42

Audi Q5 2019

Hình 65 / 76
Mythos Black Metallic

Mythos Black Metallic

Audi Q5 2019

Hình 66 / 76
Navarra Blue Metallic

Navarra Blue Metallic

Audi Q5 2019

Hình 67 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 43

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 43

Audi Q5 2019

Hình 68 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 44

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 44

Audi Q5 2019

Hình 69 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 45

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 45

Audi Q5 2019

Hình 70 / 76
Utopia Blue Metallic

Utopia Blue Metallic

Audi Q5 2019

Hình 71 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 46

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 46

Audi Q5 2019

Hình 72 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 47

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 47

Audi Q5 2019

Hình 73 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 48

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 48

Audi Q5 2019

Hình 74 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 49

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 49

Audi Q5 2019

Hình 75 / 76
Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 50

Hình ảnh Audi Q5 2019 hình 50

Audi Q5 2019

Hình 76 / 76

Bài viết về Audi Q5

Audi Q5 2021 ra mắt giá bán từ 2,6 tỉ đồng tại Việt Nam
Audi chính thức giới thiệu mẫu xe Q5 phiên bản mới tại thị trường Việt Nam. Phía hãng không công bố giá bán chính thức, nhưng được đồn đoán ở mức khởi điểm 2,6 tỷ...
Blog xe 18 thg 5, 2021
Audi Q5 2021 giá hơn 2,6 tỷ ngang ngửa với Mercedes GLC và BMW X3
Dù là phiên bản facelift, Audi Q5 2021 vẫn được nâng cấp đáng kể với ngoại hình mới, nội thất thêm tính năng và tăng sức mạnh động cơ.
Blog xe 8 thg 5, 2021
Top 10 xe SUV gia đình tốt nhất 2021
Nhiều thương hiệu xe hơi tuyên bố họ tạo ra những chiếc SUV gia đình tốt nhất nhưng bây giờ chúng ta có thể đưa lập luận đó vào danh sách 10 xe ô tô...
Xe tốt nhất 16 thg 12, 2020
Audi Q5 Sportback đến với thiết kế coupe năng động
Audi Q5 Sportback chia sẻ phần lớn cơ thể với xe tiêu chuẩn nhưng có động cơ nâng cấp và hệ thống treo tốt hơn, khiến chiếc xe hoạt động giống một chiếc coupe thể...
Blog xe 6 thg 12, 2020

Các phiên bản của Audi Q5

Audi Q5 45 TFSI quattro

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.370.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Audi Q5

Lexus NX300
2 tỷ 510 triệu - 2 tỷ 560 triệu
BMW X3
2 tỷ 279 triệu - 2 tỷ 859 triệu
Mercedes-Benz GLC 300
2 tỷ 149 triệu - 2 tỷ 949 triệu
BMW X4
2 tỷ 799 triệu - 3 tỷ 079 triệu
Land Rover Discovery Sport
2 tỷ 599 triệu - 3 tỷ 519 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Audi Q5

Giá lăn bánh của Audi Q5 2021 là bao nhiêu?
Giá Q5 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 2 tỷ 646 triệu cho bản 45 TFSI quattro. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Q5 hay NX300 xe nào tốt hơn?
Giá Q5 niêm yết bắt đầu từ 2 tỷ 370 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. Trong khi giá NX300 bắt đầu từ 2 tỷ 560 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1988 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Audi Q5 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Audi Q5 2020 tại thị trường Việt Nam có 15 màu gồm Monsoon Grey, Mythos Black, Java Brown, Navarra Blue, Glacier White, Quantum grey, Azores Green, Daytona Grey, Brilliant black, Manhattan grey, Floret Silver Metallic, Turbo blue, Matador Red, Ibis white, Moonlight Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Audi Q5 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Audi Q5 là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Audi Q5 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Audi Q5 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Q5 45 TFSI quattro (Xăng).
Đối thủ của Audi Q5 là dòng xe nào?
Audi Q5 có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang gồm: Lexus NX300, BMW X3, Mercedes-Benz GLC 300, Volvo XC60, BMW X4, Land Rover Discovery Sport, Land Rover Range Rover Evoque.

Xem thêm câu hỏi về Audi Q5

Màu xe Audi Q5

Audi Q5 2020 Màu Monsoon GreyAudi Q5 2020 Màu Mythos BlackAudi Q5 2020 Màu Java BrownAudi Q5 2020 Màu Navarra BlueAudi Q5 2020 Màu Glacier White
Màu Monsoon Grey

Mua xe Audi Q5 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Audi Q5 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

46.905.441 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Audi Q5?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Audi

Nổi bật
 • TT
  2 tỷ 060
 • A7
  2 tỷ 500 - 3 tỷ 800
 • Q7
  3 tỷ 420 - 3 tỷ 890
 • A3
  1 tỷ 360 - 1 tỷ 500
 • Q3
  1 tỷ 940
Sắp ra mắt
 • E-Tron
  Đang cập nhật giá
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q8
  4 tỷ 500
 • A7
  2 tỷ 500 - 3 tỷ 800