Hình ảnh Audi Q7 2023

Audi Q7 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 3.420.000.000 đ - 3.890.000.000 đ

Xem hình ảnh Audi Q7 mới nhất. Xe Q7 có 72 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Audi Q7 có sẵn 11 màu sắc khác nhau.

Carrara White

Carrara White

Audi Q7 2020

Hình 1 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 1

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 1

Audi Q7 2020

Hình 2 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 2

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 2

Audi Q7 2020

Hình 3 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 3

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 3

Audi Q7 2020

Hình 4 / 72
Navarra Blue

Navarra Blue

Audi Q7 2020

Hình 5 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 4

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 4

Audi Q7 2020

Hình 6 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 5

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 5

Audi Q7 2020

Hình 7 / 72
Orca Black

Orca Black

Audi Q7 2020

Hình 8 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 6

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 6

Audi Q7 2020

Hình 9 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 7

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 7

Audi Q7 2020

Hình 10 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 8

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 8

Audi Q7 2020

Hình 11 / 72
Glacier White

Glacier White

Audi Q7 2020

Hình 12 / 72
Samurai Grey

Samurai Grey

Audi Q7 2020

Hình 13 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 9

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 9

Audi Q7 2020

Hình 14 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 10

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 10

Audi Q7 2020

Hình 15 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 11

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 11

Audi Q7 2020

Hình 16 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 12

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 12

Audi Q7 2020

Hình 17 / 72
Cobra Beige

Cobra Beige

Audi Q7 2020

Hình 18 / 72
Daytona Grey

Daytona Grey

Audi Q7 2020

Hình 19 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 13

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 13

Audi Q7 2020

Hình 20 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 14

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 14

Audi Q7 2020

Hình 21 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 15

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 15

Audi Q7 2020

Hình 22 / 72
Night Black

Night Black

Audi Q7 2020

Hình 23 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 16

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 16

Audi Q7 2020

Hình 24 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 17

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 17

Audi Q7 2020

Hình 25 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 18

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 18

Audi Q7 2020

Hình 26 / 72
Floret Silver Metallic

Floret Silver Metallic

Audi Q7 2020

Hình 27 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 19

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 19

Audi Q7 2020

Hình 28 / 72
Galaxy Blue

Galaxy Blue

Audi Q7 2020

Hình 29 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 20

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 20

Audi Q7 2020

Hình 30 / 72
Argus Brown

Argus Brown

Audi Q7 2020

Hình 31 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 21

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 21

Audi Q7 2020

Hình 32 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 22

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 22

Audi Q7 2020

Hình 33 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 23

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 23

Audi Q7 2020

Hình 34 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 24

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 24

Audi Q7 2020

Hình 35 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 25

Hình ảnh Audi Q7 2020 hình 25

Audi Q7 2020

Hình 36 / 72
Carrara White

Carrara White

Audi Q7 2019

Hình 37 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 26

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 26

Audi Q7 2019

Hình 38 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 27

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 27

Audi Q7 2019

Hình 39 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 28

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 28

Audi Q7 2019

Hình 40 / 72
Argus Brown Metallic

Argus Brown Metallic

Audi Q7 2019

Hình 41 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 29

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 29

Audi Q7 2019

Hình 42 / 72
Cobra Beige Metallic

Cobra Beige Metallic

Audi Q7 2019

Hình 43 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 30

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 30

Audi Q7 2019

Hình 44 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 31

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 31

Audi Q7 2019

Hình 45 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 32

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 32

Audi Q7 2019

Hình 46 / 72
Florett Silver Metallic

Florett Silver Metallic

Audi Q7 2019

Hình 47 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 33

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 33

Audi Q7 2019

Hình 48 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 34

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 34

Audi Q7 2019

Hình 49 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 35

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 35

Audi Q7 2019

Hình 50 / 72
Galaxy Blue Metallic

Galaxy Blue Metallic

Audi Q7 2019

Hình 51 / 72
Glacier White Metallic

Glacier White Metallic

Audi Q7 2019

Hình 52 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 36

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 36

Audi Q7 2019

Hình 53 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 37

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 37

Audi Q7 2019

Hình 54 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 38

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 38

Audi Q7 2019

Hình 55 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 39

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 39

Audi Q7 2019

Hình 56 / 72
Graphite Gray Metallic

Graphite Gray Metallic

Audi Q7 2019

Hình 57 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 40

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 40

Audi Q7 2019

Hình 58 / 72
Ink Blue Metallic

Ink Blue Metallic

Audi Q7 2019

Hình 59 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 41

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 41

Audi Q7 2019

Hình 60 / 72
Night Black

Night Black

Audi Q7 2019

Hình 61 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 42

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 42

Audi Q7 2019

Hình 62 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 43

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 43

Audi Q7 2019

Hình 63 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 44

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 44

Audi Q7 2019

Hình 64 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 45

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 45

Audi Q7 2019

Hình 65 / 72
Orca Black Metallic

Orca Black Metallic

Audi Q7 2019

Hình 66 / 72
Samurai Gray Metallic

Samurai Gray Metallic

Audi Q7 2019

Hình 67 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 46

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 46

Audi Q7 2019

Hình 68 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 47

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 47

Audi Q7 2019

Hình 69 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 48

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 48

Audi Q7 2019

Hình 70 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 49

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 49

Audi Q7 2019

Hình 71 / 72
Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 50

Hình ảnh Audi Q7 2019 hình 50

Audi Q7 2019

Hình 72 / 72

Các phiên bản của Audi Q7

Audi Q7 2.0 TFSI Quattro

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.420.000.000 VND

Audi Q7 3.0 TFSI Quattro

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.890.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Audi Q7

BMW X5
4 tỷ 119 triệu - 4 tỷ 699 triệu
Mercedes-Benz GLE 400
3 tỷ 899 triệu - 4 tỷ 129 triệu
Volvo XC90
3 tỷ 399 triệu - 6 tỷ 490 triệu
Land Rover Discovery
4 tỷ 100 triệu - 6 tỷ 269 triệu
Lexus GX460
5 tỷ 060 triệu - 5 tỷ 690 triệu
Porsche Macan
2 tỷ 940 triệu - 5 tỷ 540 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Audi Q7

Giá lăn bánh của Audi Q7 2023 là bao nhiêu?
Giá Q7 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 3 tỷ 817 triệu cho bản 2.0 TFSI Quattro và tăng lên đến 3 tỷ 817 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Q7 hay X5 xe nào tốt hơn?
Giá Q7 niêm yết bắt đầu từ 3 tỷ 420 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. Trong khi giá X5 bắt đầu từ 4 tỷ 119 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Audi Q7 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Audi Q7 2020 tại thị trường Việt Nam có 11 màu gồm Carrara White, Navarra Blue, Orca Black, Glacier White, Samurai Grey, Cobra Beige, Daytona Grey, Night Black, Floret Silver Metallic, Galaxy Blue, Argus Brown, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Audi Q7 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Audi Q7 là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Audi Q7 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Audi Q7 2023 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Q7 3.0 TFSI Quattro (Xăng) & Q7 2.0 TFSI Quattro (Xăng).
Đối thủ của Audi Q7 là dòng xe nào?
Audi Q7 có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: BMW X5, Mercedes-Benz GLE 400, Volvo XC90, Land Rover Discovery, Lexus GX460, Porsche Macan.

Xem thêm câu hỏi về Audi Q7

Màu xe Audi Q7

Audi Q7 2020 Màu Carrara WhiteAudi Q7 2020 Màu Navarra BlueAudi Q7 2020 Màu Orca BlackAudi Q7 2020 Màu Glacier WhiteAudi Q7 2020 Màu Samurai Grey
Màu Carrara White

Mua xe Audi Q7 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Audi Q7 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

67.670.961 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Audi Q7?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Audi

Nổi bật
 • A4
  1 tỷ 695
 • Q8
  4 tỷ 500
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q2
  1 tỷ 350 - 1 tỷ 610
Sắp ra mắt
 • E-Tron
  Đang cập nhật giá
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q8
  4 tỷ 500
 • A7
  2 tỷ 500 - 3 tỷ 800