Hình ảnh Audi Q8 2023

Audi Q8 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 4.500.000.000 đ

Xem hình ảnh Audi Q8 mới nhất. Xe Q8 có 97 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Audi Q8 có sẵn 14 màu sắc khác nhau.

Carrara White

Carrara White

Audi Q8 2020

Hình 1 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 1

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 1

Audi Q8 2020

Hình 2 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 2

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 2

Audi Q8 2020

Hình 3 / 97
Navarra Blue

Navarra Blue

Audi Q8 2020

Hình 4 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 3

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 3

Audi Q8 2020

Hình 5 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 4

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 4

Audi Q8 2020

Hình 6 / 97
Orca Black

Orca Black

Audi Q8 2020

Hình 7 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 5

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 5

Audi Q8 2020

Hình 8 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 6

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 6

Audi Q8 2020

Hình 9 / 97
Glacier White

Glacier White

Audi Q8 2020

Hình 10 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 7

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 7

Audi Q8 2020

Hình 11 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 8

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 8

Audi Q8 2020

Hình 12 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 9

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 9

Audi Q8 2020

Hình 13 / 97
Samurai Grey

Samurai Grey

Audi Q8 2020

Hình 14 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 10

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 10

Audi Q8 2020

Hình 15 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 11

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 11

Audi Q8 2020

Hình 16 / 97
Cobra Beige

Cobra Beige

Audi Q8 2020

Hình 17 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 12

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 12

Audi Q8 2020

Hình 18 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 13

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 13

Audi Q8 2020

Hình 19 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 14

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 14

Audi Q8 2020

Hình 20 / 97
Daytona Grey

Daytona Grey

Audi Q8 2020

Hình 21 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 15

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 15

Audi Q8 2020

Hình 22 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 16

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 16

Audi Q8 2020

Hình 23 / 97
Night Black

Night Black

Audi Q8 2020

Hình 24 / 97
Floret Silver Metallic

Floret Silver Metallic

Audi Q8 2020

Hình 25 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 17

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 17

Audi Q8 2020

Hình 26 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 18

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 18

Audi Q8 2020

Hình 27 / 97
Galaxy Blue

Galaxy Blue

Audi Q8 2020

Hình 28 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 19

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 19

Audi Q8 2020

Hình 29 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 20

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 20

Audi Q8 2020

Hình 30 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 21

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 21

Audi Q8 2020

Hình 31 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 22

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 22

Audi Q8 2020

Hình 32 / 97
Argus Brown

Argus Brown

Audi Q8 2020

Hình 33 / 97
Dragon Orange

Dragon Orange

Audi Q8 2020

Hình 34 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 23

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 23

Audi Q8 2020

Hình 35 / 97
White metallic

White metallic

Audi Q8 2020

Hình 36 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 24

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 24

Audi Q8 2020

Hình 37 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 25

Hình ảnh Audi Q8 2020 hình 25

Audi Q8 2020

Hình 38 / 97
Matador Red

Matador Red

Audi Q8 2020

Hình 39 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 26

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 26

Audi Q8 2019

Hình 40 / 97
Audi Q8 2020

Audi Q8 2020

Audi Q8 2019

Hình 41 / 97
Carrara White

Carrara White

Audi Q8 2019

Hình 42 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 27

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 27

Audi Q8 2019

Hình 43 / 97
Cobra Beige Metallic

Cobra Beige Metallic

Audi Q8 2019

Hình 44 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 28

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 28

Audi Q8 2019

Hình 45 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 29

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 29

Audi Q8 2019

Hình 46 / 97
Audi Q8 2019

Audi Q8 2019

Audi Q8 2019

Hình 47 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 30

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 30

Audi Q8 2019

Hình 48 / 97
Daytona Gray Pearl Effect

Daytona Gray Pearl Effect

Audi Q8 2019

Hình 49 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 31

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 31

Audi Q8 2019

Hình 50 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 32

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 32

Audi Q8 2019

Hình 51 / 97
Dragon Orange Metallic

Dragon Orange Metallic

Audi Q8 2019

Hình 52 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 33

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 33

Audi Q8 2019

Hình 53 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 34

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 34

Audi Q8 2019

Hình 54 / 97
Florett Silver Metallic

Florett Silver Metallic

Audi Q8 2019

Hình 55 / 97
Galaxy Blue Metallic

Galaxy Blue Metallic

Audi Q8 2019

Hình 56 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 35

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 35

Audi Q8 2019

Hình 57 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 36

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 36

Audi Q8 2019

Hình 58 / 97
Glacier White Metallic

Glacier White Metallic

Audi Q8 2019

Hình 59 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 37

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 37

Audi Q8 2019

Hình 60 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 38

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 38

Audi Q8 2019

Hình 61 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 39

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 39

Audi Q8 2019

Hình 62 / 97
Navarra Blue Metallic

Navarra Blue Metallic

Audi Q8 2019

Hình 63 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 40

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 40

Audi Q8 2019

Hình 64 / 97
Night Black

Night Black

Audi Q8 2019

Hình 65 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 41

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 41

Audi Q8 2019

Hình 66 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 42

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 42

Audi Q8 2019

Hình 67 / 97
Orca Black Metallic

Orca Black Metallic

Audi Q8 2019

Hình 68 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 43

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 43

Audi Q8 2019

Hình 69 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 44

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 44

Audi Q8 2019

Hình 70 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 45

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 45

Audi Q8 2019

Hình 71 / 97
Samurai Gray Metallic

Samurai Gray Metallic

Audi Q8 2019

Hình 72 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 46

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 46

Audi Q8 2019

Hình 73 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 47

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 47

Audi Q8 2019

Hình 74 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 48

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 48

Audi Q8 2019

Hình 75 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 49

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 49

Audi Q8 2019

Hình 76 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 50

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 50

Audi Q8 2019

Hình 77 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 51

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 51

Audi Q8 2019

Hình 78 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 52

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 52

Audi Q8 2019

Hình 79 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 53

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 53

Audi Q8 2019

Hình 80 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 54

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 54

Audi Q8 2019

Hình 81 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 55

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 55

Audi Q8 2019

Hình 82 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 56

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 56

Audi Q8 2019

Hình 83 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 57

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 57

Audi Q8 2019

Hình 84 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 58

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 58

Audi Q8 2019

Hình 85 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 59

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 59

Audi Q8 2019

Hình 86 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 60

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 60

Audi Q8 2019

Hình 87 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 61

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 61

Audi Q8 2019

Hình 88 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 62

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 62

Audi Q8 2019

Hình 89 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 63

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 63

Audi Q8 2019

Hình 90 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 64

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 64

Audi Q8 2019

Hình 91 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 65

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 65

Audi Q8 2019

Hình 92 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 66

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 66

Audi Q8 2019

Hình 93 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 67

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 67

Audi Q8 2019

Hình 94 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 68

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 68

Audi Q8 2019

Hình 95 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 69

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 69

Audi Q8 2019

Hình 96 / 97
Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 70

Hình ảnh Audi Q8 2019 hình 70

Audi Q8 2019

Hình 97 / 97

Các phiên bản của Audi Q8

Audi Q8 55 TFSI quattro

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

4.500.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Audi Q8

Lexus LX570
8 tỷ 180 triệu - 8 tỷ 340 triệu
BMW X6
3 tỷ 529 triệu - 4 tỷ 829 triệu
Porsche Macan
2 tỷ 940 triệu - 5 tỷ 540 triệu
Volvo XC90
3 tỷ 399 triệu - 6 tỷ 490 triệu
Lexus GX460
5 tỷ 060 triệu - 5 tỷ 690 triệu
Land Rover Discovery Sport
2 tỷ 599 triệu - 3 tỷ 519 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Audi Q8

Giá lăn bánh của Audi Q8 2023 là bao nhiêu?
Giá Q8 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 5 tỷ 021 triệu cho bản 55 TFSI quattro . Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Q8 hay LX570 xe nào tốt hơn?
Giá Q8 niêm yết bắt đầu từ 4 tỷ 500 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2995 cc. Trong khi giá LX570 bắt đầu từ 8 tỷ 340 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 5663 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Audi Q8 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Audi Q8 2020 tại thị trường Việt Nam có 14 màu gồm Carrara White, Navarra Blue, Orca Black, Glacier White, Samurai Grey, Cobra Beige, Daytona Grey, Night Black, Floret Silver Metallic, Galaxy Blue, Argus Brown, Dragon Orange, White metallic, Matador Red, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Audi Q8 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Audi Q8 là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Audi Q8 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Audi Q8 2023 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Q8 55 TFSI quattro (Xăng).
Đối thủ của Audi Q8 là dòng xe nào?
Audi Q8 có 8 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: Lexus LX570, BMW X6, Porsche Macan, Volvo XC90, Infiniti QX70, Mercedes-AMG GLE 63, Lexus GX460.

Xem thêm câu hỏi về Audi Q8

Màu xe Audi Q8

Audi Q8 2020 Màu Carrara WhiteAudi Q8 2020 Màu Navarra BlueAudi Q8 2020 Màu Orca BlackAudi Q8 2020 Màu Glacier WhiteAudi Q8 2020 Màu Samurai Grey
Màu Carrara White

Mua xe Audi Q8 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Audi Q8 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

89.005.166 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Audi Q8?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Audi

Nổi bật
 • Q7
  3 tỷ 420 - 3 tỷ 890
 • A4
  1 tỷ 695
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q2
  1 tỷ 350 - 1 tỷ 610
Sắp ra mắt
 • E-Tron
  Đang cập nhật giá
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q8
  4 tỷ 500
 • A7
  2 tỷ 500 - 3 tỷ 800