Hình ảnh Audi R8 2021

Audi R8 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Audi R8 mới nhất. Xe R8 có 85 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Audi R8 có sẵn 10 màu sắc khác nhau.

Ara Blue Crystal Effect

Ara Blue Crystal Effect

Audi R8 2020

Hình 1 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Audi R8 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Audi R8 2020

Hình 2 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Audi R8 2020

Hình 3 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Audi R8 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Audi R8 2020

Hình 4 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Audi R8 2020

Hình 5 / 85
Ascari Blue Metallic

Ascari Blue Metallic

Audi R8 2020

Hình 6 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Audi R8 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Audi R8 2020

Hình 7 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Audi R8 2020

Hình 8 / 85
Daytona Gray Pearl Effect

Daytona Gray Pearl Effect

Audi R8 2020

Hình 9 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Audi R8 2020

Hình 10 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Audi R8 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Audi R8 2020

Hình 11 / 85
Florett Silver Metallic

Florett Silver Metallic

Audi R8 2020

Hình 12 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Audi R8 2020

Hình 13 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Audi R8 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Audi R8 2020

Hình 14 / 85
Ibis White

Ibis White

Audi R8 2020

Hình 15 / 85
Kemora Gray Metallic

Kemora Gray Metallic

Audi R8 2020

Hình 16 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Audi R8 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Audi R8 2020

Hình 17 / 85
Mythos Black Metallic

Mythos Black Metallic

Audi R8 2020

Hình 18 / 85
Suzuka Gray Metallic

Suzuka Gray Metallic

Audi R8 2020

Hình 19 / 85
Tango Red Metallic

Tango Red Metallic

Audi R8 2020

Hình 20 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020

Hình 21 / 85
Vegas Yellow

Vegas Yellow

Audi R8 2020

Hình 22 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020

Hình 23 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Audi R8 2020

Hình 24 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi R8 2020

Hình 25 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi R8 2020

Hình 26 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi R8 2020

Hình 27 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Audi R8 2020

Hình 28 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020

Hình 29 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Audi R8 2020

Hình 30 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020

Hình 31 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020

Hình 32 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020

Hình 33 / 85
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Audi R8 2020

Hình 34 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 1

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 1

Audi R8 2019

Hình 35 / 85
Ibis White

Ibis White

Audi R8 2019

Hình 36 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 2

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 2

Audi R8 2019

Hình 37 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 3

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 3

Audi R8 2019

Hình 38 / 85
Tango Red Metallic

Tango Red Metallic

Audi R8 2019

Hình 39 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 4

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 4

Audi R8 2019

Hình 40 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 5

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 5

Audi R8 2019

Hình 41 / 85
Ara Blue Crystal Effect

Ara Blue Crystal Effect

Audi R8 2019

Hình 42 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 6

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 6

Audi R8 2019

Hình 43 / 85
Camouflage Green Metallic

Camouflage Green Metallic

Audi R8 2019

Hình 44 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 7

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 7

Audi R8 2019

Hình 45 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 8

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 8

Audi R8 2019

Hình 46 / 85
Daytona Gray Pearl Effect

Daytona Gray Pearl Effect

Audi R8 2019

Hình 47 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 9

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 9

Audi R8 2019

Hình 48 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 10

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 10

Audi R8 2019

Hình 49 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 11

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 11

Audi R8 2019

Hình 50 / 85
Dynamite Red

Dynamite Red

Audi R8 2019

Hình 51 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 12

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 12

Audi R8 2019

Hình 52 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 13

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 13

Audi R8 2019

Hình 53 / 85
Florett Silver Metallic

Florett Silver Metallic

Audi R8 2019

Hình 54 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 14

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 14

Audi R8 2019

Hình 55 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 15

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 15

Audi R8 2019

Hình 56 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 16

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 16

Audi R8 2019

Hình 57 / 85
Mythos Black Metallic

Mythos Black Metallic

Audi R8 2019

Hình 58 / 85
Suzuka Gray Metallic

Suzuka Gray Metallic

Audi R8 2019

Hình 59 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 17

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 17

Audi R8 2019

Hình 60 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 18

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 18

Audi R8 2019

Hình 61 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 19

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 19

Audi R8 2019

Hình 62 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 20

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 20

Audi R8 2019

Hình 63 / 85
Vegas Yellow

Vegas Yellow

Audi R8 2019

Hình 64 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 21

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 21

Audi R8 2019

Hình 65 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 22

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 22

Audi R8 2019

Hình 66 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 23

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 23

Audi R8 2019

Hình 67 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 24

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 24

Audi R8 2019

Hình 68 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 25

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 25

Audi R8 2019

Hình 69 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 26

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 26

Audi R8 2019

Hình 70 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 27

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 27

Audi R8 2019

Hình 71 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 28

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 28

Audi R8 2019

Hình 72 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 29

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 29

Audi R8 2019

Hình 73 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 30

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 30

Audi R8 2019

Hình 74 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 31

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 31

Audi R8 2019

Hình 75 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 32

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 32

Audi R8 2019

Hình 76 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 33

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 33

Audi R8 2019

Hình 77 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 34

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 34

Audi R8 2019

Hình 78 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 35

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 35

Audi R8 2019

Hình 79 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 36

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 36

Audi R8 2019

Hình 80 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 37

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 37

Audi R8 2019

Hình 81 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 38

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 38

Audi R8 2019

Hình 82 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 39

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 39

Audi R8 2019

Hình 83 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 40

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 40

Audi R8 2019

Hình 84 / 85
Hình ảnh Audi R8 2019 hình 41

Hình ảnh Audi R8 2019 hình 41

Audi R8 2019

Hình 85 / 85

Các phiên bản của Audi R8

Audi R8 V10 quattro

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Audi R8

Những câu hỏi thường gặp về Audi R8

Audi R8 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Audi R8 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Ara Blue Crystal Effect, Ascari Blue Metallic, Daytona Gray Pearl Effect, Florett Silver Metallic, Ibis White, Kemora Gray Metallic, Mythos Black Metallic, Suzuka Gray Metallic, Tango Red Metallic, Vegas Yellow, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Audi R8 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Audi R8 là mẫu xe Coupe 2 chỗ.
Audi R8 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Audi R8 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: R8 V10 quattro (Xăng).
Đối thủ của Audi R8 là dòng xe nào?
Audi R8 có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Thể thao gồm: BMW i8, Maserati GranTurismo, Porsche 911, Aston Martin Vantage, Chevrolet Camaro, Jaguar F-Type, Lamborghini Aventador.

Xem thêm câu hỏi về Audi R8

Màu xe Audi R8

Audi R8 2020 Màu Ara Blue Crystal EffectAudi R8 2020 Màu Ascari Blue MetallicAudi R8 2020 Màu Daytona Gray Pearl EffectAudi R8 2020 Màu Florett Silver MetallicAudi R8 2020 Màu Ibis White
Màu Ara Blue Crystal Effect

Mua xe Audi R8 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Audi R8 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Audi R8?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Audi

Nổi bật
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q7
  3 tỷ 420 - 3 tỷ 890
 • A4
  1 tỷ 695
 • A7
  2 tỷ 500 - 3 tỷ 800
 • A3
  1 tỷ 360 - 1 tỷ 500
Sắp ra mắt
 • E-Tron
  Đang cập nhật giá
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q8
  4 tỷ 500
 • A7
  2 tỷ 500 - 3 tỷ 800