Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2023

Audi R8 2020
8.4/10 điểm
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Audi R8 2020

Hình 1 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Audi R8 2020

Hình 2 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Audi R8 2020

Hình 3 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Audi R8 2020

Hình 4 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Audi R8 2020

Hình 5 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020

Hình 6 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020

Hình 7 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Audi R8 2020

Hình 8 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi R8 2020

Hình 9 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi R8 2020

Hình 10 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Audi R8 2020

Hình 11 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Audi R8 2020

Hình 12 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020

Hình 13 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Audi R8 2020

Hình 14 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020

Hình 15 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020

Hình 16 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Audi R8 2020

Hình 17 / 49
Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Audi R8 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Audi R8 2020

Hình 18 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 1

Audi R8 2019

Hình 19 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 2

Audi R8 2019

Hình 20 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 3

Audi R8 2019

Hình 21 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 4

Audi R8 2019

Hình 22 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 5

Audi R8 2019

Hình 23 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 6

Audi R8 2019

Hình 24 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 7

Audi R8 2019

Hình 25 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 8

Audi R8 2019

Hình 26 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 9

Audi R8 2019

Hình 27 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 10

Audi R8 2019

Hình 28 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 11

Audi R8 2019

Hình 29 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 12

Audi R8 2019

Hình 30 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 13

Audi R8 2019

Hình 31 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 14

Audi R8 2019

Hình 32 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 15

Audi R8 2019

Hình 33 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 16

Audi R8 2019

Hình 34 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 17

Audi R8 2019

Hình 35 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 18

Audi R8 2019

Hình 36 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 19

Audi R8 2019

Hình 37 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 20

Audi R8 2019

Hình 38 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 21

Audi R8 2019

Hình 39 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 22

Audi R8 2019

Hình 40 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 23

Audi R8 2019

Hình 41 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 24

Audi R8 2019

Hình 42 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 25

Audi R8 2019

Hình 43 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 26

Audi R8 2019

Hình 44 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 27

Audi R8 2019

Hình 45 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 28

Audi R8 2019

Hình 46 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 29

Audi R8 2019

Hình 47 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 30

Audi R8 2019

Hình 48 / 49
Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Audi R8 2019 hình 31

Audi R8 2019

Hình 49 / 49

Các phiên bản của Audi R8

Audi R8 V10 quattro

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Audi R8

Những câu hỏi thường gặp về Audi R8

Audi R8 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Audi R8 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Ara Blue Crystal Effect, Ascari Blue Metallic, Daytona Gray Pearl Effect, Florett Silver Metallic, Ibis White, Kemora Gray Metallic, Mythos Black Metallic, Suzuka Gray Metallic, Tango Red Metallic, Vegas Yellow, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Audi R8 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Audi R8 là mẫu xe Coupe 2 chỗ.
Audi R8 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Audi R8 2023 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: R8 V10 quattro (Xăng).
Đối thủ của Audi R8 là dòng xe nào?
Audi R8 có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Thể thao gồm: BMW i8, Maserati GranTurismo, Porsche 911, Aston Martin Vantage, Chevrolet Camaro, Jaguar F-Type, Lamborghini Aventador.

Xem thêm câu hỏi về Audi R8

Màu xe Audi R8

Audi R8 2020 Màu Ara Blue Crystal EffectAudi R8 2020 Màu Ascari Blue MetallicAudi R8 2020 Màu Daytona Gray Pearl EffectAudi R8 2020 Màu Florett Silver MetallicAudi R8 2020 Màu Ibis White
Màu Ara Blue Crystal Effect

Mua xe Audi R8 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Audi R8 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Audi R8?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Audi

Nổi bật
 • Q7
  3 tỷ 420 - 3 tỷ 890
 • A4
  1 tỷ 695
 • Q8
  4 tỷ 500
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
Sắp ra mắt
 • E-Tron
  Đang cập nhật giá
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q8
  4 tỷ 500
 • A7
  2 tỷ 500 - 3 tỷ 800