Hình ảnh Bentley Bentayga 2021

Bentley Bentayga 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 13.100.000.000 đ

Xem hình ảnh Bentley Bentayga mới nhất. Xe Bentayga có 72 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Bentley Bentayga có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 1

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 1

Bentley Bentayga 2020

Hình 1 / 72
Cam

Cam

Bentley Bentayga 2020

Hình 2 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 2

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 2

Bentley Bentayga 2020

Hình 3 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 3

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 3

Bentley Bentayga 2020

Hình 4 / 72
Black

Black

Bentley Bentayga 2020

Hình 5 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 4

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 4

Bentley Bentayga 2020

Hình 6 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 5

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 5

Bentley Bentayga 2020

Hình 7 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 6

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 6

Bentley Bentayga 2020

Hình 8 / 72
Nâu

Nâu

Bentley Bentayga 2020

Hình 9 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 7

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 7

Bentley Bentayga 2020

Hình 10 / 72
Vàng

Vàng

Bentley Bentayga 2020

Hình 11 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 8

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 8

Bentley Bentayga 2020

Hình 12 / 72
Xanh trời

Xanh trời

Bentley Bentayga 2020

Hình 13 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 9

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 9

Bentley Bentayga 2020

Hình 14 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 10

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 10

Bentley Bentayga 2020

Hình 15 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 11

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 11

Bentley Bentayga 2020

Hình 16 / 72
Tím

Tím

Bentley Bentayga 2020

Hình 17 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 12

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 12

Bentley Bentayga 2020

Hình 18 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 13

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 13

Bentley Bentayga 2020

Hình 19 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 14

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 14

Bentley Bentayga 2020

Hình 20 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 15

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 15

Bentley Bentayga 2020

Hình 21 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 16

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 16

Bentley Bentayga 2020

Hình 22 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 17

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 17

Bentley Bentayga 2020

Hình 23 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 18

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 18

Bentley Bentayga 2020

Hình 24 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 19

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 19

Bentley Bentayga 2020

Hình 25 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 20

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 20

Bentley Bentayga 2020

Hình 26 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 21

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 21

Bentley Bentayga 2020

Hình 27 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 22

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 22

Bentley Bentayga 2020

Hình 28 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 23

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 23

Bentley Bentayga 2020

Hình 29 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 24

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 24

Bentley Bentayga 2020

Hình 30 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 25

Hình ảnh Bentley Bentayga 2020 hình 25

Bentley Bentayga 2020

Hình 31 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 26

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 26

Bentley Bentayga 2019

Hình 32 / 72
Blue Crystal Metallic

Blue Crystal Metallic

Bentley Bentayga 2019

Hình 33 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 27

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 27

Bentley Bentayga 2019

Hình 34 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 28

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 28

Bentley Bentayga 2019

Hình 35 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 29

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 29

Bentley Bentayga 2019

Hình 36 / 72
Alpine Green Metallic

Alpine Green Metallic

Bentley Bentayga 2019

Hình 37 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 30

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 30

Bentley Bentayga 2019

Hình 38 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 31

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 31

Bentley Bentayga 2019

Hình 39 / 72
Azure Purple Metallic

Azure Purple Metallic

Bentley Bentayga 2019

Hình 40 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 32

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 32

Bentley Bentayga 2019

Hình 41 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 33

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 33

Bentley Bentayga 2019

Hình 42 / 72
Blue Sequin Metallic

Blue Sequin Metallic

Bentley Bentayga 2019

Hình 43 / 72
Cypress Metallic

Cypress Metallic

Bentley Bentayga 2019

Hình 44 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 34

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 34

Bentley Bentayga 2019

Hình 45 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 35

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 35

Bentley Bentayga 2019

Hình 46 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 36

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 36

Bentley Bentayga 2019

Hình 47 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 37

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 37

Bentley Bentayga 2019

Hình 48 / 72
Old English White Metallic

Old English White Metallic

Bentley Bentayga 2019

Hình 49 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 38

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 38

Bentley Bentayga 2019

Hình 50 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 39

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 39

Bentley Bentayga 2019

Hình 51 / 72
Porcelain Metallic

Porcelain Metallic

Bentley Bentayga 2019

Hình 52 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 40

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 40

Bentley Bentayga 2019

Hình 53 / 72
St James Red 3 Coat Pearlescent

St James Red 3 Coat Pearlescent

Bentley Bentayga 2019

Hình 54 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 41

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 41

Bentley Bentayga 2019

Hình 55 / 72
Thunder Metallic

Thunder Metallic

Bentley Bentayga 2019

Hình 56 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 42

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 42

Bentley Bentayga 2019

Hình 57 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 43

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 43

Bentley Bentayga 2019

Hình 58 / 72
White Satin

White Satin

Bentley Bentayga 2019

Hình 59 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 44

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 44

Bentley Bentayga 2019

Hình 60 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 45

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 45

Bentley Bentayga 2019

Hình 61 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 46

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 46

Bentley Bentayga 2019

Hình 62 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 47

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 47

Bentley Bentayga 2019

Hình 63 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 48

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 48

Bentley Bentayga 2019

Hình 64 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 49

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 49

Bentley Bentayga 2019

Hình 65 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 50

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 50

Bentley Bentayga 2019

Hình 66 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 51

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 51

Bentley Bentayga 2019

Hình 67 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 52

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 52

Bentley Bentayga 2019

Hình 68 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 53

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 53

Bentley Bentayga 2019

Hình 69 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 54

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 54

Bentley Bentayga 2019

Hình 70 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 55

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 55

Bentley Bentayga 2019

Hình 71 / 72
Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 56

Hình ảnh Bentley Bentayga 2019 hình 56

Bentley Bentayga 2019

Hình 72 / 72

Bài viết về Bentley Bentayga

Những xe SUV đắt nhất thế giới
Những chiếc xe SUV đắt nhất thế giới có giá bán lên tới vài trăm nghìn đô, sau đây là 10 chiếc xe SUV thương mại đắt nhất mà chúng tôi liệt kê dưới đây
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Bentley Bentayga

Bentley Bentayga Design Series

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

13.100.000.000 VND

Bentley Bentayga W12

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Bentley Bentayga

Những câu hỏi thường gặp về Bentley Bentayga

Giá lăn bánh của Bentley Bentayga 2021 là bao nhiêu?
Giá Bentayga lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 14 tỷ 610 triệu cho bản Design Series . Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Bentayga hay Range Rover Velar xe nào tốt hơn?
Giá Bentayga niêm yết bắt đầu từ 13 tỷ 100 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 3996 cc. Trong khi giá Range Rover Velar bắt đầu từ 4 tỷ 099 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1997 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Bentley Bentayga 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Bentley Bentayga 2020 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Cam, Black, Nâu, Vàng, Xanh trời, Tím, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Bentley Bentayga 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Bentley Bentayga là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Bentley Bentayga có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Bentley Bentayga 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Bentayga W12 (Xăng) & Bentayga Design Series (Xăng).
Đối thủ của Bentley Bentayga là dòng xe nào?
Bentley Bentayga có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: Aston Martin DBX, Lamborghini Urus, Land Rover Range Rover Velar, Mercedes-AMG G63.

Xem thêm câu hỏi về Bentley Bentayga

Màu xe Bentley Bentayga

Bentley Bentayga 2020 Màu CamBentley Bentayga 2020 Màu BlackBentley Bentayga 2020 Màu NâuBentley Bentayga 2020 Màu VàngBentley Bentayga 2020 Màu Xanh trời
Màu Cam

Mua xe Bentley Bentayga mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Bentley Bentayga trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

258.981.741 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Bentley Bentayga?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Bentley

Nổi bật
Sắp ra mắt