Hình ảnh Bentley Mulsanne 2021

Bentley Mulsanne 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Bentley Mulsanne mới nhất. Xe Mulsanne có 75 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Bentley Mulsanne có sẵn 15 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2020 hình 1

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2020 hình 1

Bentley Mulsanne 2020

Hình 1 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2020 hình 2

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2020 hình 2

Bentley Mulsanne 2020

Hình 2 / 75
Black Sapphire Metallic

Black Sapphire Metallic

Bentley Mulsanne 2020

Hình 3 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Bentley Mulsanne 2020

Hình 4 / 75
Burgundy Metallic

Burgundy Metallic

Bentley Mulsanne 2020

Hình 5 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Bentley Mulsanne 2020

Hình 6 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Bentley Mulsanne 2020

Hình 7 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Bentley Mulsanne 2020

Hình 8 / 75
Damson Metallic

Damson Metallic

Bentley Mulsanne 2020

Hình 9 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Bentley Mulsanne 2020

Hình 10 / 75
Dark Sapphire Metallic

Dark Sapphire Metallic

Bentley Mulsanne 2020

Hình 11 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Bentley Mulsanne 2020

Hình 12 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Bentley Mulsanne 2020

Hình 13 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Bentley Mulsanne 2020

Hình 14 / 75
Fountain Blue Metallic

Fountain Blue Metallic

Bentley Mulsanne 2020

Hình 15 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Bentley Mulsanne 2020

Hình 16 / 75
Gray Violet Metallic

Gray Violet Metallic

Bentley Mulsanne 2020

Hình 17 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Bentley Mulsanne 2020

Hình 18 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Bentley Mulsanne 2020

Hình 19 / 75
Meteor Metallic

Meteor Metallic

Bentley Mulsanne 2020

Hình 20 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Bentley Mulsanne 2020

Hình 21 / 75
Midnight Emerald Metallic

Midnight Emerald Metallic

Bentley Mulsanne 2020

Hình 22 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Bentley Mulsanne 2020

Hình 23 / 75
Moroccan Blue Metallic

Moroccan Blue Metallic

Bentley Mulsanne 2020

Hình 24 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Bentley Mulsanne 2020

Hình 25 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Bentley Mulsanne 2020

Hình 26 / 75
Onyx Metallic

Onyx Metallic

Bentley Mulsanne 2020

Hình 27 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Bentley Mulsanne 2020

Hình 28 / 75
Porcelain Metallic

Porcelain Metallic

Bentley Mulsanne 2020

Hình 29 / 75
Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Bentley Mulsanne 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Bentley Mulsanne 2020

Hình 30 / 75
Portofino Metallic

Portofino Metallic

Bentley Mulsanne 2020

Hình 31 / 75
St James Red

St James Red

Bentley Mulsanne 2020

Hình 32 / 75
Umbrian Red Metallic

Umbrian Red Metallic

Bentley Mulsanne 2020

Hình 33 / 75
Windsor Blue Metallic

Windsor Blue Metallic

Bentley Mulsanne 2020

Hình 34 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 3

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 3

Bentley Mulsanne 2019

Hình 35 / 75
Onyx Metallic

Onyx Metallic

Bentley Mulsanne 2019

Hình 36 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 4

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 4

Bentley Mulsanne 2019

Hình 37 / 75
Aegean Blue Metallic

Aegean Blue Metallic

Bentley Mulsanne 2019

Hình 38 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 5

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 5

Bentley Mulsanne 2019

Hình 39 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 6

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 6

Bentley Mulsanne 2019

Hình 40 / 75
Azure Purple Metallic

Azure Purple Metallic

Bentley Mulsanne 2019

Hình 41 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 7

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 7

Bentley Mulsanne 2019

Hình 42 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 8

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 8

Bentley Mulsanne 2019

Hình 43 / 75
Blue Sequin Metallic

Blue Sequin Metallic

Bentley Mulsanne 2019

Hình 44 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 9

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 9

Bentley Mulsanne 2019

Hình 45 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 10

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 10

Bentley Mulsanne 2019

Hình 46 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 11

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 11

Bentley Mulsanne 2019

Hình 47 / 75
Burgundy Metallic

Burgundy Metallic

Bentley Mulsanne 2019

Hình 48 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 12

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 12

Bentley Mulsanne 2019

Hình 49 / 75
Caribbean Blue Metallic

Caribbean Blue Metallic

Bentley Mulsanne 2019

Hình 50 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 13

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 13

Bentley Mulsanne 2019

Hình 51 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 14

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 14

Bentley Mulsanne 2019

Hình 52 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 15

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 15

Bentley Mulsanne 2019

Hình 53 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 16

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 16

Bentley Mulsanne 2019

Hình 54 / 75
Orange Flame Metallic

Orange Flame Metallic

Bentley Mulsanne 2019

Hình 55 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 17

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 17

Bentley Mulsanne 2019

Hình 56 / 75
Oxford Blue

Oxford Blue

Bentley Mulsanne 2019

Hình 57 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 18

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 18

Bentley Mulsanne 2019

Hình 58 / 75
Pacific Blue

Pacific Blue

Bentley Mulsanne 2019

Hình 59 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 19

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 19

Bentley Mulsanne 2019

Hình 60 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 20

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 20

Bentley Mulsanne 2019

Hình 61 / 75
Pale Sapphire Metallic

Pale Sapphire Metallic

Bentley Mulsanne 2019

Hình 62 / 75
Pale Velvet Metallic

Pale Velvet Metallic

Bentley Mulsanne 2019

Hình 63 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 21

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 21

Bentley Mulsanne 2019

Hình 64 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 22

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 22

Bentley Mulsanne 2019

Hình 65 / 75
Peacock Metallic

Peacock Metallic

Bentley Mulsanne 2019

Hình 66 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 23

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 23

Bentley Mulsanne 2019

Hình 67 / 75
Wedgewood Blue Metallic

Wedgewood Blue Metallic

Bentley Mulsanne 2019

Hình 68 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 24

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 24

Bentley Mulsanne 2019

Hình 69 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 25

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 25

Bentley Mulsanne 2019

Hình 70 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 26

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 26

Bentley Mulsanne 2019

Hình 71 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 27

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 27

Bentley Mulsanne 2019

Hình 72 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 28

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 28

Bentley Mulsanne 2019

Hình 73 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 29

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 29

Bentley Mulsanne 2019

Hình 74 / 75
Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 30

Hình ảnh Bentley Mulsanne 2019 hình 30

Bentley Mulsanne 2019

Hình 75 / 75

Các phiên bản của Bentley Mulsanne

Bentley Mulsanne 6.8 V8

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Bentley Mulsanne

Những câu hỏi thường gặp về Bentley Mulsanne

Bentley Mulsanne 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Bentley Mulsanne 2020 tại thị trường Việt Nam có 15 màu gồm Black Sapphire Metallic, Burgundy Metallic, Damson Metallic, Dark Sapphire Metallic, Fountain Blue Metallic, Gray Violet Metallic, Meteor Metallic, Midnight Emerald Metallic, Moroccan Blue Metallic, Onyx Metallic, Porcelain Metallic, Portofino Metallic, St James Red, Umbrian Red Metallic, Windsor Blue Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Bentley Mulsanne 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Bentley Mulsanne là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Bentley Mulsanne có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Bentley Mulsanne 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Mulsanne 6.8 V8 (Xăng).
Đối thủ của Bentley Mulsanne là dòng xe nào?
Bentley Mulsanne có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang cỡ lớn gồm: Lexus LS500, Audi A8, Bentley Flying Spur, Jaguar XJ.

Xem thêm câu hỏi về Bentley Mulsanne

Màu xe Bentley Mulsanne

Bentley Mulsanne 2020 Màu Black Sapphire MetallicBentley Mulsanne 2020 Màu Burgundy MetallicBentley Mulsanne 2020 Màu Damson MetallicBentley Mulsanne 2020 Màu Dark Sapphire MetallicBentley Mulsanne 2020 Màu Fountain Blue Metallic
Màu Black Sapphire Metallic

Mua xe Bentley Mulsanne mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Bentley Mulsanne trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Bentley Mulsanne?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Bentley

Nổi bật
Sắp ra mắt