Tra cứu biển báo giao thông

Danh sách cách loại biển báo giao thông tại Việt Nam

Không có dữ liệu hiển thị
140 - Cấm xe công nông

Cấm xe công nông

Số hiệu: 140

Để báo đường cấm công nông.

139 - Cấm đi thẳng và rẽ phải

Cấm đi thẳng và rẽ phải

Số hiệu: 139

Biểu thị đường qua nút giao cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ phải; biển đặt ở vị trí ngay trước nút giao. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.

138 - Cấm đi thẳng và rẽ trái

Cấm đi thẳng và rẽ trái

Số hiệu: 138

Biểu thị đường qua nút giao cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái; biển đặt ở vị trí ngay trước nút giao. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.

137 - Cấm rẽ trái và rẽ phải

Cấm rẽ trái và rẽ phải

Số hiệu: 137

Các ngả đường phía trước cấm tất cả các lại xe rẽ trái hay rẽ phải. Biển được đặt ở vị trí ngay trước nút giao của đường cấm rẽ phải hay rẽ trái. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.

136 - Cấm đi thẳng

Cấm đi thẳng

Số hiệu: 136

Đường ở phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng. Biển được đặt ở vị trí ngay trước nút giao của đường cấm đi thẳng. Nếu có quy định cắm về thời gian và loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.

135 - Hết tất cả các lệnh cấm

Hết tất cả các lệnh cấm

Số hiệu: 135

Báo hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực. Biển có giá trị báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 121 và nhiều biển cấm khác từ biển số 125 đến biển số 131 (a,b,c) được đặt trước đó cùng hết tác dụng.

134 - Hết hạn chế tốc độ tối đa

Hết hạn chế tốc độ tối đa

Số hiệu: 134

Báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Biển có giá trị báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 127 hết tác dụng. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong luật đường đường bộ.

133 - Hết cấm vượt

Hết cấm vượt

Số hiệu: 133

Báo hết đoạn đường cấm vượt. Biển có tác dụng báo cho người lái xe biết hiệu lực của các biển số 125 và biển số 126 hết tác dụng. Các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.

132 - Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Số hiệu: 132

Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định khi thấy biển số 132 phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua các đoạn đường hẹp hoặc cầu hẹp.

131c - Cấm đỗ xe

Cấm đỗ xe

Số hiệu: 131c

Biển số 131c có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày chẵn.

131b - Cấm đỗ xe

Cấm đỗ xe

Số hiệu: 131b

Biển số 131b có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ.

131a - Cấm đỗ xe

Cấm đỗ xe

Số hiệu: 131a

Biển số 131a có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển.

130 - Cấm dừng xe và đỗ xe

Cấm dừng xe và đỗ xe

Số hiệu: 130

Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường có đặt biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Đối với các loại xe ôtô buýt, tắc xi chạy theo hành trình quy định được hướng dẫn vị trí dừng thích hợp.

129 - Kiểm tra

Kiểm tra

Số hiệu: 129

Để báo nơi đặt trạm kiểm tra; các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định.

128 - Cấm sử dụng còi

Cấm sử dụng còi

Số hiệu: 128

Báo cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi. Chiều dài có hiệu lực của biển cấm bóp còi được báo bằng biển số 501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt dưới biển chính (hoặc từ vị trí đặt biển đến vị trí đặt biển số 135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

127 - Tốc độ tối đa cho phép

Tốc độ tối đa cho phép

Số hiệu: 127

Để báo tốc độ tối đa cho phép các xe cơ giới chạy. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

126 - Cấm ôtô tải vượt

Cấm ôtô tải vượt

Số hiệu: 126

Báo cấm các loại ôtô tải vượt xe cơ giới khác.Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3,5Tấn kể cả các xe được ưu tiên theo quy định vượt xe cơ giới khác. Được phép vượt môtô hai bánh, xe gắn máy.

125 - Cấm vượt

Cấm vượt

Số hiệu: 125

Báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau.Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả xe được ưu tiên theo quy định. Được phép vượt xe môtô 2 bánh, xe gắn máy. Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số 133 "Hết cấm vượt" hoặc đến vị trí đặt biển số 135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng.

124b - Cấm ôtô quay đầu xe

Cấm ôtô quay đầu xe

Số hiệu: 124b

Báo cấm xe ôtô quay đầu (theo kiểu chữ U)

124a - Cấm quay xe

Cấm quay xe

Số hiệu: 124a

Báo cấm các loại xe quay đầu (theo kiểu chữ U.

123a - Cấm rẽ trái

Cấm rẽ trái

Số hiệu: 123a

Báo cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía trái trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

121 - Cự ly tối thiểu giữa hai xe

Cự ly tối thiểu giữa hai xe

Số hiệu: 121

Báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô kể cả xe được ưu tiên theo quy định không được đi cách nhau một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

123b - Cấm rẽ phải

Cấm rẽ phải

Số hiệu: 123b

Báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía phải trừ các xe được ưu tiên theo quy định

122 - Dừng lại

Dừng lại

Số hiệu: 122

Báo các xe (cơ giới và thô sơ) dừng lại

120 - Hạn chế chiều dài ôtô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc

Hạn chế chiều dài ôtô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc

Số hiệu: 120

Báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kéo theo moóc kể cả ôtô sơ mi rơ moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.

119 - Hạn chế chiều dài ôtô

Hạn chế chiều dài ôtô

Số hiệu: 119

Báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.

118 - Hạn chế chiều ngang

Hạn chế chiều ngang

Số hiệu: 118

Biển số 118 có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.

117 - Hạn chế chiều cao

Hạn chế chiều cao

Số hiệu: 117

Biển số 117 có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo quy đ ịnh (chiều cao tính từ mặt đường, mặt cầu đến điểm cao nhất của xe hoặc hàng.

116 - Hạn chế trọng lượng trên trục xe

Hạn chế trọng lượng trên trục xe

Số hiệu: 116

Báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

115 - Hạn chế trọng lượng xe

Hạn chế trọng lượng xe

Số hiệu: 115

Báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

114 - Cấm xe súc vật kéo

Cấm xe súc vật kéo

Số hiệu: 114

Báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.

112 - Cấm người đi bộ

Cấm người đi bộ

Số hiệu: 112

Cấm người đi bộ qua lại.

113 - Cấm xe người kéo, đẩy

Cấm xe người kéo, đẩy

Số hiệu: 113

Báo đường cấm xe thô sơ, chuyển động do người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người tàn tật.

111b - Cấm xe ba bánh loại có động cơ

Cấm xe ba bánh loại có động cơ

Số hiệu: 111b

Cấm xe ba bánh loại có động cơ(xe lam)

111d - Cấm xe ba bánh loại kh ng có động cơ

Cấm xe ba bánh loại kh ng có động cơ

Số hiệu: 111d

Cấm xe ba bánh loại không có động cơ

111c - Cấm xe ba bánh loại có động cơ

Cấm xe ba bánh loại có động cơ

Số hiệu: 111c

Cấm xe ba bánh loại có động cơ(xe lôi máy)

111a - Cấm xe gắn máy

Cấm xe gắn máy

Số hiệu: 111a

Để báo đường cấm xe gắn máy đi qua, phải đặt biển số 111a "Cấm xe gắn máy". Biển không có giá trị đối với xe đạp.

110b - Cấm xe đạp thồ

Cấm xe đạp thồ

Số hiệu: 110b

Báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này

109 - Cấm máy kéo

Cấm máy kéo

Số hiệu: 109

Báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.

110a - Cấm đi xe đạp

Cấm đi xe đạp

Số hiệu: 110a

Báo đường cấm xe đạp đi qua. Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp.

107 - Cấm ôtô khách và ôtô tải

Cấm ôtô khách và ôtô tải

Số hiệu: 107

Báo đường cấm ôtô chở khách và các loại ôtô tải kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

106c - Cấm xe chở hàng nguy hiểm

Cấm xe chở hàng nguy hiểm

Số hiệu: 106c

Báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm.

106b - Cấm ôtô tải

Cấm ôtô tải

Số hiệu: 106b

Nếu trên biển quy định trọng tải - trọng lượng xe cộng hàng (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe) thì chỉ cấm những ôtô có tổng trọng lượng (trọng lượng xe cộng hàng) vượt quá con số đã quy định trên biển phải đặt biển số 106b. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.

106a - Cấm ôtô tải

Cấm ôtô tải

Số hiệu: 106a

Để báo đường cấm tất cả các loại ôtô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên trừ các xe được ưu tiên theo quy định, phải đặt biển số 106a "Cấm ôtô tải". Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển

108 - Cấm ôtô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc

Cấm ôtô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc

Số hiệu: 108

Báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật lệ nhà nước quy định.

105 - Cấm ôtô và môtô

Cấm ôtô và môtô

Số hiệu: 105

Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

103b - Cấm ô tô rẽ phải

Cấm ô tô rẽ phải

Số hiệu: 103b

Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.

104 - Cấm môtô

Cấm môtô

Số hiệu: 104

Đường cấm tất cả các loại môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

103a - Cấm ôtô

Cấm ôtô

Số hiệu: 103a

Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

102 - Cấm đi ngược chiều

Cấm đi ngược chiều

Số hiệu: 102

Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

103c - Cấm ô tô rẽ trái

Cấm ô tô rẽ trái

Số hiệu: 103c

Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.

101 - Đường cấm

Đường cấm

Số hiệu: 101

Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

247 - Chú ý xe đỗ

Chú ý xe đỗ

Số hiệu: 247

Để cảnh báo có các loại xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc ôtô đầu kéo; xe máy chuyên dùng đang đỗ chiếm một phần đường xe chạy phải đặt trên mặt đường biển số 247 “Chú ý xe đỗ”, biển được đặt cách xe phía trước và phía sau xe (theo chiều đi) là 5m.

246c - Chú ý chướng ngại vật

Chú ý chướng ngại vật

Số hiệu: 246c

Dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi theo chỉ dẫn trên biển báo, phải đặt biển số 246c "Chú ý chướng ngại vật-Vòng tránh sang bên

246b - Chú ý chướng ngại vật

Chú ý chướng ngại vật

Số hiệu: 246b

Dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi theo chỉ dẫn trên biển báo, phải đặt biển số, biển số 246b "Chú ý chướng ngại vật-Vòng tránh sang bên trái”.

246a - Chú ý chướng ngại vật

Chú ý chướng ngại vật

Số hiệu: 246a

Dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi theo chỉ dẫn trên biển báo, phải đặt biển số 246a "Chú ý chướng ngại vậtVòng tránh ra hai bên".

245b - Đi chậm

Đi chậm

Số hiệu: 245b

Dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm, phải đặt biển số 245(a,b) "Đi chậm". Biển đặt ở vị trí thích hợp trước khi đến đoạn đường yêu cầu đi chậm. Đối với các tuyến đường đối ngoại bắt buộc dùng biển số 245b.

245a - Đi chậm

Đi chậm

Số hiệu: 245a

Dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm, phải đặt biển số 245(a,b) "Đi chậm". Biển đặt ở vị trí thích hợp trước khi đến đoạn đường yêu cầu đi chậm.

244 - Đoạn đường hay xảy ra tai nạn

Đoạn đường hay xảy ra tai nạn

Số hiệu: 244

Dùng để cảnh báo nguy hiểm đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn để lái xe cần đặc biệt chú ý, phải đặt biển số 244 "Đoạn đường hay xảy ra tai nạn". Biển được đặt ở vị trí thích hợp nơi sắp vào đoạn đường thường xảy ra tai nạn.

243a - Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ

Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ

Số hiệu: 243a

Để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn phải đặt biển số 243 "Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ ". Biển được đặt ở phía dưới biển số 211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn ”. Báo hiệu đường sắt giao cắt không vuông góc với đường bộ gồm có 3 biển: Biển số 243a đặt ở nơi cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 50m biển số 243b và biển số 243c đặt cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 100m và 150m.

243c - Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ

Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ

Số hiệu: 243c

Để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn phải đặt biển số 243 "Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ ". Biển được đặt ở phía dưới biển số 211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn ”. Báo hiệu đường sắt giao cắt không vuông góc với đường bộ gồm có 3 biển: Biển số 243a đặt ở nơi cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 50m biển số 243b và biển số 243c đặt cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 100m và 150m.

243b - Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ

Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ

Số hiệu: 243b

Để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn phải đặt biển số 243 "Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ ". Biển được đặt ở phía dưới biển số 211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn ”. Báo hiệu đường sắt giao cắt không vuông góc với đường bộ gồm có 3 biển: Biển số 243a đặt ở nơi cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 50m biển số 243b và biển số 243c đặt cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 100m và 150m.

242b - Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ

Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ

Số hiệu: 242b

Để bổ sung cho biển số 211 "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn", phải đặt biển số 242(a,b) để chỉ chỗ đường sắt giao vuông góc đường bộ. Biển đặt trên đường bộ cách ray ngoài cùng của đường sắt là 10m. Nếu tại chỗ giao nhau đường sắt có từ hai đường cắt ngang đường bộ thì đặt biển số 242b.

242a - Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ

Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ

Số hiệu: 242a

Để bổ sung cho biển số 211 "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn", phải đặt biển số 242(a,b) để chỉ chỗ đường sắt giao vuông góc đường bộ. Biển đặt trên đường bộ cách ray ngoài cùng của đường sắt là 10m. Nếu tại chỗ giao nhau đường sắt chỉ có một đường cắt ngang đường bộ thì đặt biển số 242a.

241 - Ùn tắc giao thông

Ùn tắc giao thông

Số hiệu: 241

Để báo đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông phải đặt biển số 241 "Ùn tắc giao thông".

239 - Đường cáp điện ở phía trên

Đường cáp điện ở phía trên

Số hiệu: 239

Ở những nơi có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường phải đặt biển số 239 "Đường cáp điện ở phía trên" và kèm theo biển số 509 "Chiều cao an toàn" ở phía dưới.

240 - Đường hầm

Đường hầm

Số hiệu: 240

Để nhắc lái xe chú ý chuẩn bị đi vào hầm đường bộ phải đặt biển số 240 "Đường hầm". Biển đặt ở bên phải chiều đi trước khi vào hầm.

238 - Đường cao tốc phía trước

Đường cao tốc phía trước

Số hiệu: 238

Biển số 238 được đặt trên đường nhánh nhập vào đường cao tốc để báo cho các phương tiện đi trên đường này biết có "Đường cao tốc phía trước".

237 - Cầu vồng

Cầu vồng

Số hiệu: 237

Dùng để nhắc nhở lái xe lái cho cẩn thận. Biển đặt ở trên đoạn đường sắp đến công trình có độ vồng lớn ảnh hưởng tới tầm nhìn.

236 - Hết đường đôi

Hết đường đôi

Số hiệu: 236

Để báo trước sắp kết thúc đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng giải phân cách cứng phải đặt biển số 236 "Hết đường đôi". Đường đôi chỉ được chia bằng vạch sơn không phải đặt biển này.

232 - Gió ngang

Gió ngang

Số hiệu: 232

Để báo trước gần tới đoạn đường thường có gió ngang thổi mạnh gây nguy hiểm phải đặt biển số 232 "Gió ngang". Người lái xe cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng gió thổi mạnh gây lật xe.

233 - Nguy hiểm khác

Nguy hiểm khác

Số hiệu: 233

Nếu trên đường có những nguy hiểm mà không thể vận dụng được các kiểu biển từ biển số 201a đến biển số 232 theo quy định từ phần C.1 đến phần C.32 Phụ lục của QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ thì phải đặt biển số 233 "Nguy hiểm khác"

231 - Thú rừng vượt qua đường

Thú rừng vượt qua đường

Số hiệu: 231

Để báo trước gần tới đoạn đường thường có thú rừng qua đường như đường đi qua rừng hay khu vực bảo tồn thiên nhiên cấm săn bắn, phải đặt biển số 231 "Thú rừng vượt qua đường". Chiều dài của đoạn đường này được chỉ dẫn bằng biển số 501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt bên dưới biển chính, người lái xe phải đi chậm, chú ý quan sát hai bên đường và thận trọng đề phòng tai nạn.

230 - Gia súc

Gia súc

Số hiệu: 230

Để báo trước gần tới đoạn đường thường có gia súc thả rông hoặc lùa qua ngang đường, đường ở vùng đồng cỏ của nông trường chăn nuôi, vùng thảo nguyên..., phải đặt biển số 230 "Gia súc". Người lái xe có trách nhiệm đi chậm, quan sát và dừng lại bảo đảm cho gia súc có thể qua đường không bị nguy hiểm.

229 - Giải máy bay lên xuống

Giải máy bay lên xuống

Số hiệu: 229

Để báo trước đoạn đường ở vùng sát đường băng sân bay và cắt ngang qua hướng máy bay lên xuống ở độ cao không lớn, phải đặt biển số 229 "Giải máy bay lên xuống". Nếu cần thiết, tại những vị trí này phải điều khiển giao thông bằng tín hiệu cờ và đèn đỏ hoặc hiệu lệnh bằng tay của người chỉ huy giao thông.

228c - Sỏi đá bắn lên

Sỏi đá bắn lên

Số hiệu: 228c

Để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc, khi phương tiện đi qua, làm cho các viên đá, sỏi băng lên gây nguy hiểm và mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

228b - Đá lở

Đá lở

Số hiệu: 228b

Để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường, đặc biệt là ở những đoạn đường miền núi, phải đặt biển số 228(a,b) "Đá lở" . Chiều dài của đoạn nguy hiểm, sử dụng biển số 501 "Phạm vi tác dung của biển" đặt dưới biển chính. Khi sử dụng biển này phải căn cứ thực tế mà đặt biển số 228a hoặc 228b cho phù hợp. Gặp biển này, người lái xe phải chú ý; đặc biệt khi thời tiết xấu, hạn chế tầm nhìn, không dừng hay đỗ xe trong khu vực đá lở sau những trận mưa lớn.

227 - Công trường

Công trường

Số hiệu: 227

Để báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có người và máy móc đang làm việc trên mặt đường, phải đặt biển số 227 báo hiệu "Công trường", khi gặp biển báo này tốc độ xe chạy phải giảm cho thích hợp, không gây nguy hiểm cho người và máy móc trên đoạn đường đó.

228a - Đá lở

Đá lở

Số hiệu: 228a

Để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường, đặc biệt là ở những đoạn đường miền núi, phải đặt biển số 228(a,b) "Đá lở" . Chiều dài của đoạn nguy hiểm, sử dụng biển số 501 "Phạm vi tác dung của biển" đặt dưới biển chính. Khi sử dụng biển này phải căn cứ thực tế mà đặt biển số 228a hoặc 228b cho phù hợp. Gặp biển này, người lái xe phải chú ý; đặc biệt khi thời tiết xấu, hạn chế tầm nhìn, không dừng hay đỗ xe trong khu vực đá lở sau những trận mưa lớn.

226 - Đường người đi xe đạp cắt ngang

Đường người đi xe đạp cắt ngang

Số hiệu: 226

Để báo trước là gần tới vị trí thường có người đi xe đạp từ những đường nhỏ cắt ngang qua hoặc từ đường dành cho xe đạp đi nhập vào đường ôtô.

225 - Trẻ em

Trẻ em

Số hiệu: 225

Để báo trước là gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như ở vườn trẻ, trường học, câu lạc bộ.

224 - Đường người đi bộ cắt ngang

Đường người đi bộ cắt ngang

Số hiệu: 224

Để báo trước sắp tới phần đường dành cho người đi bộ sang qua đường, phải đặt biển số 224 "Đường người đi bộ cắt ngang". Gặp biển này các xe phải giảm tốc độ, nhường ưu tiên cho người đi bộ và chỉ được chạy xe khi không gây nguy hiểm cho người đi bộ.

223b - Vách núi nguy hiểm

Vách núi nguy hiểm

Số hiệu: 223b

Để báo hiệu đường đi sát vách núi phải đặt biển báo nguy hiểm số 223a,b "Vách núi nguy hiểm". Biển dùng để báo nguy hiểm cho người lái xe phải cẩn thận. Biển đặt ở nơi sắp vào đoạn đường đi sát vách núi vừa hẹp vừa hạn chế tầm nhìn. Khi dùng biển cần chú ý vách núi nằm ở bên trái hay bên phải đường để đặt biển 223a hoặc biển 223b cho phù hợp.

223a - Vách núi nguy hiểm

Vách núi nguy hiểm

Số hiệu: 223a

Để báo hiệu đường đi sát vách núi phải đặt biển báo nguy hiểm số 223a,b "Vách núi nguy hiểm". Biển dùng để báo nguy hiểm cho người lái xe phải cẩn thận. Biển đặt ở nơi sắp vào đoạn đường đi sát vách núi vừa hẹp vừa hạn chế tầm nhìn. Khi dùng biển cần chú ý vách núi nằm ở bên trái hay bên phải đường để đặt biển 223a hoặc biển 223b cho phù hợp.

222b - Lề đường nguy hiểm

Lề đường nguy hiểm

Số hiệu: 222b

Để báo những nơi lề đường không ổn định, khi xe đi vào dễ gây văng đất đá hoặc bánh xe quay tại chỗ.

221b - Đường không bằng phẳng

Đường không bằng phẳng

Số hiệu: 221b

Để báo trước sắp tới đoạn đường có mặt đường không bằng phẳng, lồi lõm... xe chạy với tốc độ cao sẽ nguy hiểm, phải đặt biển số 221 (a,b). Biển số 221b báo hiệu đoạn "Đường có sóng mấp mô nhân tạo (humps)"để hạn chế tốc độ xe chạy (biển được cắm kèm theo biển số 227 "Hạn chế tốc độ tối đa"), bắt buộc lái xe phải chạy với tốc độ chậm trước khi qua những điểm cần kiểm soát, kiểm tra hoặc giảm tốc độ trước khi vào đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa.

222a - Đường trơn

Đường trơn

Số hiệu: 222a

Để báo trước sắp tới đoạn đường có thể xảy ra trơn trượt đặc biệt là khi thời tiết xấu, mưa phùn (hệ số bám của lốp với mặt đường  < 0,3) cần tránh hãm phanh, tăng ga, sang số đột ngột hoặc xe chạy với tốc độ cao sẽ bị nguy hiểm phải đặt biển số 222a báo hiệu "Đường trơn". Khi gặp biển này, tốc độ xe chạy phải giảm phù hợp và người lái xe phải thận trọng.

221a - Đường không bằng phẳng

Đường không bằng phẳng

Số hiệu: 221a

Để báo trước sắp tới đoạn đường có mặt đường không bằng phẳng, lồi lõm, v.v... xe chạy với tốc độ cao sẽ nguy hiểm, phải đặt biển số 221 (a,b). Biển số 221a "Đường có ổ gà, lồi lõm" đặt trong trường hợp đường đang tốt, xe chạy nhanh, chuyển sang những đoạn lồi lõm, gập ghềnh, ổ gà, lượn sóng.

220 - Dốc lên nguy hiểm

Dốc lên nguy hiểm

Số hiệu: 220

Để báo trước sắp tới đoạn đường lên dốc nguy hiểm.

219 - Dốc xuống nguy hiểm

Dốc xuống nguy hiểm

Số hiệu: 219

Để báo trước sắp tới đoạn đường xuống dốc nguy hiểm.

218 - Cửa chui

Cửa chui

Số hiệu: 218

Để báo trước sắp đến đường có cổng chắn ngang, kiểu cổng như đường hầm, cổng thành, cầu vượt đường bộ dạng cầu vòm v.v...

217 - Bến phà

Bến phà

Số hiệu: 217

Để báo trước sắp đến bến phà, phải đặt biển số 217 "Bến phà". Người sử dụng đường phải tuân theo nội quy bến phà.

216 - Đường ngầm

Đường ngầm

Số hiệu: 216

Để báo trước những vị trí có đường ngầm (đường tràn).

215 - Kè, vực sâu phía trước

Kè, vực sâu phía trước

Số hiệu: 215

Để báo trước sắp tới những vị trí có kè chắn vực sâu, hoặc sông suối đi sát đường, cần đề phòng tình huống nguy hiểm rơi xuống vực sâu hoặc sông su ối (thường có ở những chỗ ngoặt nguy hiểm).

214 - Cầu quay, cầu cất

Cầu quay, cầu cất

Số hiệu: 214

Để báo phía trước gặp cầu xoay, cầu cất là loại cầu trong từng thời gian có cắt giao thông đường bộ bằng cách quay hoặc nâng nhịp thông thuyền để cho tàu thuyền qua lại, phải đặt biển số 214 "Cầu quay- cầu cất". Các phương tiện đi trên đường bộ phải dừng lại chờ đợi.

213 - Cầu tạm

Cầu tạm

Số hiệu: 213

Để báo trước sắp đến cầu tạm là loại cầu được làm để sử dụng tạm thời cho xe cộ qua lại.

212 - Cầu hẹp

Cầu hẹp

Số hiệu: 212

Để báo trước sắp đến cầu hẹp là loại cầu có chiều rộng phần xe chạy nhỏ hơn hoặc bằng 4,50m phải đặt biển số 212 "Cầu hẹp". Khi qua các cầu này lái xe phải đi chậm, quan sát, nhường nhau và dừng lại chờ ở hai đầu cầu.

211b - Giao nhau với đường tàu điện

Giao nhau với đường tàu điện

Số hiệu: 211b

Để chỉ nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường tàu điện, phải đặt biển số 211b "Giao nhau với đường tàu điện". Chỉ cần thiết phải đặt biển này khi đường tàu điện không được nhìn thấy rõ ràng và kịp thời.

208 - Giao nhau với đường ưu tiên

Giao nhau với đường ưu tiên

Số hiệu: 208

Trên đường không ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên phải đặt biển số 208 "Giao nhau với đường ưu tiên".Các xe đi trên đường có đặt biển số 208 phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên khi qua nơi giao nhau (trừ các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định).

211a - Giao nhau với đường sắt không có rào chắn

Giao nhau với đường sắt không có rào chắn

Số hiệu: 211a

Để báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông.

210 - Giao nhau với đường sắt có rào chắn

Giao nhau với đường sắt có rào chắn

Số hiệu: 210

Để báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có rào chắn kín hay rào chắn nửa kín và có nhân viên ngành đường sắt điều khiển giao thông.

209 - Giao nhau có tín hiệu đèn

Giao nhau có tín hiệu đèn

Số hiệu: 209

Để báo trước nơi giao nhau có điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn trong trường hợp người lái xe khó quan sát để kịp thời xử lý.

207k - Giao nhau với đường không ưu tiên

Giao nhau với đường không ưu tiên

Số hiệu: 207k

Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên phải đặt biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau để chọn kiểu biển cho thích hợp. Biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính. Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

207i - Giao nhau với đường không ưu tiên

Giao nhau với đường không ưu tiên

Số hiệu: 207i

Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên phải đặt biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau để chọn kiểu biển cho thích hợp. Biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính. Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

207h - Giao nhau với đường không ưu tiên

Giao nhau với đường không ưu tiên

Số hiệu: 207h

Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên phải đặt biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau để chọn kiểu biển cho thích hợp. Biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính. Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

207f - Giao nhau với đường không ưu tiên

Giao nhau với đường không ưu tiên

Số hiệu: 207f

Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên phải đặt biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau để chọn kiểu biển cho thích hợp. Biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính. Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

207g - Giao nhau với đường không ưu tiên

Giao nhau với đường không ưu tiên

Số hiệu: 207g

Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên phải đặt biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau để chọn kiểu biển cho thích hợp. Biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính. Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

207d - Giao nhau với đường không ưu tiên

Giao nhau với đường không ưu tiên

Số hiệu: 207d

Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên phải đặt biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau để chọn kiểu biển cho thích hợp. Biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính. Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

207e - Giao nhau với đường không ưu tiên

Giao nhau với đường không ưu tiên

Số hiệu: 207e

Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên phải đặt biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau để chọn kiểu biển cho thích hợp. Biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính. Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

207c - Giao nhau với đường không ưu tiên

Giao nhau với đường không ưu tiên

Số hiệu: 207c

Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên phải đặt biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau để chọn kiểu biển cho thích hợp. Biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính. Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

207b - Giao nhau với đường không ưu tiên

Giao nhau với đường không ưu tiên

Số hiệu: 207b

Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên phải đặt biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau để chọn kiểu biển cho thích hợp. Biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính. Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

207a - Giao nhau với đường không ưu tiên

Giao nhau với đường không ưu tiên

Số hiệu: 207a

Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên phải đặt biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau để chọn kiểu biển cho thích hợp. Biển số 207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính. Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

206 - Giao nhau chạy theo vòng xuyến

Giao nhau chạy theo vòng xuyến

Số hiệu: 206

Để báo trước nơi giao nhau có bố trí đảo an toàn ở giữa nút giao, các loại xe qua nút giao phải đi vòng xuyến quanh đảo an toàn theo chiều mũi tên.

205e - Đường giao nhau

Đường giao nhau

Số hiệu: 205e

Để báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng phải đặt biển số 205(a,b,c,d,e)

205d - Đường giao nhau

Đường giao nhau

Số hiệu: 205d

Để báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng phải đặt biển số 205(a,b,c,d,e)

205c - Đường giao nhau

Đường giao nhau

Số hiệu: 205c

Để báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng phải đặt biển số 205(a,b,c,d,e)

204 - Đường hai chiều

Đường hai chiều

Số hiệu: 204

Để báo trước sắp đến đoạn đường do sửa chữa hoặc có trở ngại ở một phía đường mà phải tổ chức đi lại cho phương tiện cả hai chiều trên phía đường còn lại hoặc để báo trước đoạn đường đôi tạm thời hoặc đoạn đường có chiều xe đi và về đi chung.

205a - Đường giao nhau

Đường giao nhau

Số hiệu: 205a

Để báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng phải đặt biển số 205(a,b,c,d,e)

203c - Đường bị hẹp

Đường bị hẹp

Số hiệu: 203c

Biển số 203c đặt trong trường hợp đường bị hẹp về phía phải.

205b - Đường giao nhau

Đường giao nhau

Số hiệu: 205b

Để báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng phải đặt biển số 205(a,b,c,d,e)

203b - Đường bị hẹp

Đường bị hẹp

Số hiệu: 203b

Biển số 203b đặt trong trường hợp đường bị hẹp về phía trái.

203a - Đường bị hẹp

Đường bị hẹp

Số hiệu: 203a

Biển số 203a đặt trong trường hợp đường bị hẹp cả hai bên.

202b - Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp

Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp

Số hiệu: 202b

Biển số 202b đặt trong trường hợp như biển số 202a nhưng hướng vòng bên phải.

202a - Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp

Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp

Số hiệu: 202a

Biển số 202a đặt trong trường hợp có từ 2 chỗ ngoặt trở lên, ở gần nhau trong đó có ít nhất một chỗ ngoặt nguy hiểm mà chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên trái

201a - Chỗ ngặt nguy hiểm

Chỗ ngặt nguy hiểm

Số hiệu: 201a

Để báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phải đặt biển số 201 (a,b): Biển số 201a chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái.

201b - Chỗ ngặt nguy hiểm

Chỗ ngặt nguy hiểm

Số hiệu: 201b

Để báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phải đặt biển số 201 (a,b): Biển số 201b chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải.Chỗ ngoặt nguy hiểm là vị trí đường cong như sau: Ở vùng đồng bằng, đường cong có góc ở tâm lớn hơn hay bằng 45° hoặc có bán kính nhỏ hơn hay bằng 100m; ở vùng núi, đường cong có góc ở tâm lớn hơn hay bằng 45°, hoặc có bán kính nhỏ hơn hay bằng 40m.

309 - Ấn còi

Ấn còi

Số hiệu: 309

Biểu thị xe cộ đi đến vị trí cắm biển đó thì phải ấn còi. Đặt biển ở trước khúc đường ngoặt gấp hoặc sắp vào đường đèo dốc dọc lớn hơn 10%, tầm nhìn bị hạn chế.

310b - Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm

Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm

Số hiệu: 310b

Để báo cho các loại xe chở hàng nguy hiểm phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 310 (a,b,c) " Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp.

310c - Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm

Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm

Số hiệu: 310c

Để báo cho các loại xe chở hàng nguy hiểm phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 310 (a,b,c) " Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp.

310a - Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm

Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm

Số hiệu: 310a

Để báo cho các loại xe chở hàng nguy hiểm phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 310 (a,b,c) " Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp.

308b - Tuyến đường cầu vượt cắt qua

Tuyến đường cầu vượt cắt qua

Số hiệu: 308b

Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái (hay rẽ phải) phải đặt biển số 308 (a,b) “Tuyến đường cầu vượt cắt ngang”. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước cầu vượt để hướng dẫn xe đi thẳng hoặc rẽ trái (hay rẽ phải).

308a - Tuyến đường cầu vượt cắt qua

Tuyến đường cầu vượt cắt qua

Số hiệu: 308a

Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái (hay rẽ phải) phải đặt biển số 308 (a,b) “Tuyến đường cầu vượt cắt ngang”. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước cầu vượt để hướng dẫn xe đi thẳng hoặc rẽ trái (hay rẽ phải).

305 - Đường dành cho người đi bộ

Đường dành cho người đi bộ

Số hiệu: 305

Để báo đường dành cho người đi bộ phải đặt biển số 305 "Đường dành cho người đi bộ". Các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo quy định không được phép đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.

307 - Hết hạn chế tốc độ tối thiểu

Hết hạn chế tốc độ tối thiểu

Số hiệu: 307

Đến hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu phải đặt biển số 307 "Hết hạn chế tốc độ tối thiểu" (hoặc đặt biển số 135 "Hết tấ t cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

306 - Tốc độ tối thiểu cho phép

Tốc độ tối thiểu cho phép

Số hiệu: 306

Để báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy, phải đặt biển số 306 "Tốc độ tối thiểu cho phép". Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trên biển. Các loại xe có tốc độ tối đa theo quy định của nhà sản xuất không đạt tốc độ tối thiểu đã ghi trên biển không được phép đi vào đường này.

304 - Đường dành cho xe thô sơ

Đường dành cho xe thô sơ

Số hiệu: 304

Biển báo đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải đặt biển số 304 "Đường dành cho xe thô sơ".

303 - Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến

Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến

Số hiệu: 303

Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở nơi đường giao nhau phải đặt biển số 303 "Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến".

302b - Hướng phải đi vòng chướng ngại vật

Hướng phải đi vòng chướng ngại vật

Số hiệu: 302b

Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua một chướng ngại vật phải đặt biển số 302 (a,b) "Hướng phải đi vòng chướng ngại vật". Biển được đặt trước chướng ngại vật và tùy theo hướng đi vòng sang phải hay sang trái mà lựa chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.

302a - Hướng phải đi vòng chướng ngại vật

Hướng phải đi vòng chướng ngại vật

Số hiệu: 302a

Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua một chướng ngại vật phải đặt biển số 302 (a,b) "Hướng phải đi vòng chướng ngại vật". Biển được đặt trước chướng ngại vật và tùy theo hướng đi vòng sang phải hay sang trái mà lựa chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.

301i - Hướng đi phải theo

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301i

Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301i: các xe chỉ được rẽ trái và rẽ phải.

301f - Hướng đi phải theo

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301f

Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301e: các xe chỉ được rẽ trái. Biển số 301f: các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải.

301h - Hướng đi phải theo

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301h

Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301h: các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái.

301e - Hướng đi phải theo

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301e

Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301e: các xe chỉ được rẽ trái.

301d - Hướng đi phải theo

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301d

Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301a: các xe chỉ được đi thẳng. Biển số 301d: các xe chỉ được rẽ phải.

301c - Hướng đi phải theo

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301c

Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301c: các xe chỉ được rẽ trái.

301b - Hướng đi phải theo

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301b

Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301b: các xe chỉ được rẽ phải.

301a - Hướng đi phải theo

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301a

Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301a: các xe chỉ được đi thẳng.

447c - Biển báo cầu vượt liên thông

Biển báo cầu vượt liên thông

Số hiệu: 447c

Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến. Tuỳ theo nút giao mà bố trí biển số 447a, 447b, 445c, 447d cho phù hợp.

447d - Biển báo cầu vượt liên thông

Biển báo cầu vượt liên thông

Số hiệu: 447d

Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến. Tuỳ theo nút giao mà bố trí biển số 447a, 447b, 445c, 447d cho phù hợp.

446 - Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật

Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật

Số hiệu: 446

Để báo hiệu nơi đỗ xe dành cho người tàn tật phải đặt biển số 446 "Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật". Biển đặt tại vị trí thích hợp có thể sử dụng kết hợp với biển 131a “Cấm đỗ xe” và biển số 408 “Nơi đỗ xe”.

445h - Biển báo mô tả tình trạng đường

Biển báo mô tả tình trạng đường

Số hiệu: 445h

Biển báo đường xuống dốc liên tục (biển số 445h) đặt biển ở nơi thích hợp khi sắp vào đoạn đường xuống dốc liên tục, nhằm nhắc nhở lái xe phải đi chậm, đi sát bên phải.

447b - Biển báo cầu vượt liên thông

Biển báo cầu vượt liên thông

Số hiệu: 447b

Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến. Tuỳ theo nút giao mà bố trí biển số 447a, 447b, 445c, 447d cho phù hợp.

445f - Biển báo mô tả tình trạng đường

Biển báo mô tả tình trạng đường

Số hiệu: 445f

Biển báo chú ý khu vực có gió ngang mạnh (biển số 445f) biển đặt biển ở vị trí trước khi đi vào cầu lớn, cầu vượt qua vịnh hoặc cửa núi đoạn đường thường có gió ngang cường độ mạnh.

447a - Biển báo cầu vượt liên thông

Biển báo cầu vượt liên thông

Số hiệu: 447a

Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến. Tuỳ theo nút giao mà bố trí biển số 447a, 447b, 445c, 447d cho phù hợp.

445d - Biển báo mô tả tình trạng đường

Biển báo mô tả tình trạng đường

Số hiệu: 445d

Biển báo đoạn đường có nền đường yếu (biển số 445d) biển đặt ở vị trí thích hợp trước đoạn đường mà nền đường có hiện tượng sụt lún, không bằng phẳng, nhắc nhở lái xe đi chậm và cẩn thận.

445c - Biển báo mô tả tình trạng đường

Biển báo mô tả tình trạng đường

Số hiệu: 445c

Biển báo đoạn đường sương mù, tầm nhìn hạn chế phải đi chậm, tập trung quan sát (biển số 445c) biển đặt trước đoạn đường nhiều sương mù.

445g - Biển báo mô tả tình trạng đường

Biển báo mô tả tình trạng đường

Số hiệu: 445g

Biển báo đoạn đường nguy hiểm hay xẩy ra tai nạn (biển số 445g) đặt biển ở nơi thích hợp trước khi vào đoạn đường hay xẩy ra tai nạn.

444m - Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Số hiệu: 444m

Biển báo trạm sửa chữa xe (biển số 444m) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào trạm sửa chữa xe trong khu dịch vụ.

445e - Biển báo mô tả tình trạng đường

Biển báo mô tả tình trạng đường

Số hiệu: 445e

Biển báo xe lớn hoặc quá khổ đi sát về bên phải (biển số 445e) biển đặt ở nơi thích hợp trước khi đi vào đoạn đường có từ hai làn xe trở lên, hướng dẫn cho lái xe lớn hoặc quá khổ phải đi tốc độ thấp không được chiếm làn đường của các loại xe khác.

445b - Biển báo mô tả tình trạng đường

Biển báo mô tả tình trạng đường

Số hiệu: 445b

Biển báo đường dốc phải đi chậm, lái xe phải cẩn thận (biển số 445b) biển đặt ở vị trí thích hợp trước đoạn đường có độ dốc lớn và tầm nhìn hạn chế.

444k - Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Số hiệu: 444k

Biển báo ga tàu điện ngầm (biển số 444k) đặt biển ở nơi đường giao nhau với đường vào ga tàu điện ngầm.

444j - Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Số hiệu: 444j

Biển chỉ dẫn bến phà (biển số 444j) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường ra bến phà.

444h - Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Số hiệu: 444h

Biển chỉ dẫn trạm xăng (biển số 444h) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào trạm bán xăng dầu.

445a - Biển báo mô tả tình trạng đường

Biển báo mô tả tình trạng đường

Số hiệu: 445a

Biểu báo đường trơn phải chạy chậm (biểu số 445a) biển đặt tại vị trí thích hợp trước đoạn đường bị trơn trượt khi trời mưa hoặc láng đầu.

444l - Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Số hiệu: 444l

Biển chỉ dẫn khu vực dịch vụ cho khách đi đường (biển số 444l) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào trạm dừng nghỉ.

444i - Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Số hiệu: 444i

Biển chỉ dẫn trạm rửa xe (biển số 444i) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào trạm phục vụ rửa xe.

444g - Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Số hiệu: 444g

Biển chỉ dẫn khu danh thắng và du lịch (biển số 444g) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào khu danh thắng và du lịch.

444c - Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Số hiệu: 444c

Biển báo bãi đậu xe (biển số 444c) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào bãi đậu xe.

444e - Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Số hiệu: 444e

Biển chỉ dẫn trạm cấp cứu (biển số 444e) đặt biển ở nơi đường giao nhau với đường vào bệnh viện và trạm cấp cứu.

444d - Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Số hiệu: 444d

Biển báo bến xe khách đường dài (biển số 444d) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào bến xe khách đường dài.

444b - Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Số hiệu: 444b

Biển báo sân bay (biển số 444b) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào sân bay.

444a - Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Số hiệu: 444a

Ga xe lửa (biển số 444a) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau chỉ hướng vào ga xe lửa.

443 - Xe kéo moóc

Xe kéo moóc

Số hiệu: 443

Để báo hiệu xe có kéo moóc hoặc xe kéo xe, phải đặt biển số 443 "Xe kéo moóc".

442 - Chợ

Chợ

Số hiệu: 442

Để báo sắp đến khu vực có chợ gần đường phải đặt biển số 442 "Chợ", xe cơ giới qua lại khu vực này phải chú ý quan sát, giảm tốc độ.

441c - Báo hiệu phía trước có công trường thi công

Báo hiệu phía trước có công trường thi công

Số hiệu: 441c

Để báo cho người sử dụng đường biết phía trước có công trườngthi công, sửa chữa hoặc nâng cấp, phải đặt biển số 441(a,b,c) "Báo hiệu phía trước có công trường thi công". Biển số 441(a,b,c) được đặt ở hai đầu đoạn thi công và cách hai đầu đoạn thi công 500m, 100m và 50m, trước biển số 440.

444f - Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Biển báo chỉ dẫn địa điểm

Số hiệu: 444f

Biển báo bến tàu khách (biển số 444f) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào bến tàu khách.

441b - Báo hiệu phía trước có công trường thi công

Báo hiệu phía trước có công trường thi công

Số hiệu: 441b

Để báo cho người sử dụng đường biết phía trước có công trườngthi công, sửa chữa hoặc nâng cấp, phải đặt biển số 441(a,b,c) "Báo hiệu phía trước có công trường thi công". Biển số 441(a,b,c) được đặt ở hai đầu đoạn thi công và cách hai đầu đoạn thi công 500m, 100m và 50m, trước biển số 440.

441a - Báo hiệu phía trước có công trường thi công

Báo hiệu phía trước có công trường thi công

Số hiệu: 441a

Để báo cho người sử dụng đường biết phía trước có công trườngthi công, sửa chữa hoặc nâng cấp, phải đặt biển số 441(a,b,c) "Báo hiệu phía trước có công trường thi công". Biển số 441(a,b,c) được đặt ở hai đầu đoạn thi công và cách hai đầu đoạn thi công 500m, 100m và 50m, trước biển số 440.

440 - Đoạn đường thi công

Đoạn đường thi công

Số hiệu: 440

Để chỉ dẫn những đoạn đường đang thi công sửa chữa hoặc nâng cấp cải tạo, phải đặt biển số 440 "Đoạn đường thi công".

439 - Tên cầu

Tên cầu

Số hiệu: 439

Để chỉ các thông tin về một cầu ta đặt biển số 439 "Tên cầu".

438 - Hết đường cao tốc

Hết đường cao tốc

Số hiệu: 438

Để chỉ hết đường cao tốc, phải đặt biển số 438 "Hết đường cao tốc".

437 - Đường cao tốc

Đường cao tốc

Số hiệu: 437

Để chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc, phải đặt biển số 437 "Đường cao tốc".

436 - Trạm cảnh sát giao thông

Trạm cảnh sát giao thông

Số hiệu: 436

Để chỉ dẫn nơi đặt trạm cảnh sát giao thông, phải đặt biển số 436 "Trạm cảnh sát giao thông". Các phương tiện phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.

435 - Bến xe điện

Bến xe điện

Số hiệu: 435

Để chỉ dẫn chỗ dừng đỗ xe điện cho khách lên xuống, phải đặt biển số 435 "Bến xe điện".

434b - Bến xe tải

Bến xe tải

Số hiệu: 434b

Để chỉ dẫn khu vực đỗ xe tải để nhận và trả hàng hoá, phải đặt biển số 434(b)"Bến xe tải".

434a - Bến xe buýt

Bến xe buýt

Số hiệu: 434a

Để chỉ dẫn chỗ dừng đỗ xe buýt cho khách lên xuống, phải đặt biển số 434(a)"Bến xe buýt".

433 - Nơi nghỉ mát

Nơi nghỉ mát

Số hiệu: 433

Để chỉ dẫn nơi nghỉ mát, phải đặt biển số 433 "Nơi nghỉ mát".

427b - Trạm kiểm tra tải trọng xe

Trạm kiểm tra tải trọng xe

Số hiệu: 427b

Để chỉ dẫn nơi đặt trạm kiểm tra tải trọng xe, phải đặt biển số 427(c) "Trạm kiểm tra tải trọng xe".

432 - Khách sạn

Khách sạn

Số hiệu: 432

Để chỉ dẫn nơi có khách sạn phục vụ khách đi đường, phải đặt biển số 432 "Khách sạn".

429 - Nơi rửa xe

Nơi rửa xe

Số hiệu: 429

Để chỉ dẫn những nơi có bố trí rửa xe, phải đặt biển số 429 "Nơi rửa xe".

428 - Trạm cung cấp xăng dầu

Trạm cung cấp xăng dầu

Số hiệu: 428

Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho xe cộ đi trên đường, phải đặt biển số 428 "Trạm cung cấp xăng dầu".

427a - Trạm sửa chữa

Trạm sửa chữa

Số hiệu: 427a

Để chỉ dẫn nơi đặt xưởng, trạm chuyên phục vụ sửa chữa ôtô, môtô hỏng trên đường, phải đặt biển số 427(a) "Trạm sửa chữa".

425 - Bệnh viện

Bệnh viện

Số hiệu: 425

Để chỉ dẫn sắp đến cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá... phải đặt biển số 425 "Bệnh viện". Gặp biển này người lái xe đi chậm, chú ý quan sát và không sử dụng còi.

426 - Trạm cấp cứu

Trạm cấp cứu

Số hiệu: 426

Để chỉ dẫn nơi có trạm cấp cứu y tế ở gần đường, phải đặt biển số 426 "Trạm cấp cứu".

424d - Hầm chui qua đường cho người đi bộ

Hầm chui qua đường cho người đi bộ

Số hiệu: 424d

Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường, phải đặt biển số 424(c,d) "Hầm chui qua đường cho người đi bộ". Tùy hướng thực tế của người đi bộ qua hầm mà sử dụng biển số 424c hoặc 424d cho phù hợp.

424c - Hầm chui qua đường cho người đi bộ

Hầm chui qua đường cho người đi bộ

Số hiệu: 424c

Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường, phải đặt biển số 424(c,d) "Hầm chui qua đường cho người đi bộ". Tùy hướng thực tế của người đi bộ qua hầm mà sử dụng biển số 424c hoặc 424d cho phù hợp.

424b - Cầu vượt qua đường cho người đi bộ

Cầu vượt qua đường cho người đi bộ

Số hiệu: 424b

Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường, phải đặt biển số 424(a,b) "Cầu vượt qua đường cho người đi bộ". Tùy hướng thực tế của người đi bộ qua đường mà sử dụng biển số 424a hoặc 424b cho phù hợp.

423b - Đường người đi bộ sang ngang

Đường người đi bộ sang ngang

Số hiệu: 423b

Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang, phải đặt biển số 423(a,b) "Đường người đi bộ sang ngang". Biển này được sử dụng độc lập ở những vị trí sang ngang, đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc có thể sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường. Gặp biển này người lái xe phải điều khiển xe chạy chậm, chú ý quan sát, ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

424a - Cầu vượt qua đường cho người đi bộ

Cầu vượt qua đường cho người đi bộ

Số hiệu: 424a

Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường, phải đặt biển số 424(a,b) "Cầu vượt qua đường cho người đi bộ". Tùy hướng thực tế của người đi bộ qua đường mà sử dụng biển số 424a hoặc 424b cho phù hợp.

423a - Đường người đi bộ sang ngang

Đường người đi bộ sang ngang

Số hiệu: 423a

Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang, phải đặt biển số 423(a,b) "Đường người đi bộ sang ngang". Biển này được sử dụng độc lập ở những vị trí sang ngang, đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc có thể sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường. Gặp biển này người lái xe phải điều khiển xe chạy chậm, chú ý quan sát, ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

422 - Di tích lịch sử

Di tích lịch sử

Số hiệu: 422

Để chỉ dẫn những nơi có di tích lịch sử hoặc những nơi có danh lam thắng cảnh, những nơi có thể thăm quan... ở hai ven đường, phải đặt biển số 422 "Di tích lịch sử".

421 - Hết khu đông dân cư

Hết khu đông dân cư

Số hiệu: 421

Để chỉ dẫn hết phạm vi khu đông dân cư, phải đặt biển số 421 "Hết khu đông dân cư". Biển có tác dụng chỉ dẫn cho người sử dụng đường biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư đã hết hiệu lực.

420 - Bắt đầu khu đ ng dân cư

Bắt đầu khu đ ng dân cư

Số hiệu: 420

Để chỉ dẫn bắt đầu vào phạm vi khu đông dân cư phải đặt biển số 420 "Bắt đầu khu đông dân cư". Biển có tác dụng chỉ dẫn cho người sử dụng đường biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư.

419 - Chỉ dẫn địa giới

Chỉ dẫn địa giới

Số hiệu: 419

Để chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện, phải đặt biển số 419 "Chỉ dẫn địa giới". Trên đường quốc lộ biển "Chỉ dẫn địa giới" đặt ở ranh giới hành chính giữa hai thành phố trực thuộc trung ương hoặc hai tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương với tỉnh. Trên các đường tỉnh biển "Chỉ dẫn địa giới" đặt ở ranh giới hành chính như quy định cho quốc lộ và ranh giới hành chính thành phố trực thuộc tỉnh với huyện hoặc hai huyện liền kề. Trên các đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng không nhất thiết phải đặt biển "Chỉ dẫn địa giới".

418 - Lối đi ở những vị trí cấm rẽ

Lối đi ở những vị trí cấm rẽ

Số hiệu: 418

Để chỉ lối đi ở các nơi đường giao nhau bị cấm rẽ, phải đặt biển số 418 "Lối đi ở những vị trí cấm rẽ". Biển được đặt ở nơi đường giao nhau trước đường cấm rẽ.

417b - Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

Số hiệu: 417b

Ở các đường giao nhau trong trường hợp cấm hoặc hạn chế một số loại xe, phải có biển để chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe đến một khu dân cư tiếp theo, phải đặt biển số 417 (a,b,c) "Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe".

417c - Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

Số hiệu: 417c

Ở các đường giao nhau trong trường hợp cấm hoặc hạn chế một số loại xe, phải có biển để chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe đến một khu dân cư tiếp theo, phải đặt biển số 417 (a,b,c) "Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe".

414d - Chỉ hướng đường

Chỉ hướng đường

Số hiệu: 414d

Ở tất cả các đường giao nhau, phải đặt biển số 414(a,b,c,d) "Chỉ hướng đường" để chỉ dẫn hướng đường đến các địa danh, khu dân cư. Trên biển cần chỉ dẫn cả số hiệu (tên) đường và cự ly. Biển số 414(c,d) đặt ở nơi đường giao nhau có từ hai địa danh, khu dân cư cần phải chỉ dẫn trên biển. Địa danh xa hơn phải viết phía dưới.

416 - Lối đi đường vòng tránh

Lối đi đường vòng tránh

Số hiệu: 416

Đặt trước các đường giao nhau, để chỉ dẫn lối đi đường tránh, đường vòng trong trường hợp đường chính bị tắc, hoặc đường chính cấm một số loại xe đi qua, phải đặt biển số 416 "Lối đi đường vòng tránh".

417a - Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

Số hiệu: 417a

Ở các đường giao nhau trong trường hợp cấm hoặc hạn chế một số loại xe, phải có biển để chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe đến một khu dân cư tiếp theo, phải đặt biển số 417 (a,b,c) "Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe".

415 - Mũi tên chỉ hướng đi

Mũi tên chỉ hướng đi

Số hiệu: 415

Trong khu đông dân cư, ở các đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi đến một địa danh lân cận tiếp theo và khoảng cách (km) đến nơi đó, cần phải đặt biển số 415 "Mũi tên chỉ hướng đi". Nếu biển này đặt trên đường cao tốc thì phía bên trái biển có thêm hình vẽ đường cao tốc.

414c - Chỉ hướng đường

Chỉ hướng đường

Số hiệu: 414c

Ở tất cả các đường giao nhau, phải đặt biển số 414(a,b,c,d) "Chỉ hướng đường" để chỉ dẫn hướng đường đến các địa danh, khu dân cư. Trên biển cần chỉ dẫn cả số hiệu (tên) đường và cự ly. Biển số 414(c,d) đặt ở nơi đường giao nhau có từ hai địa danh, khu dân cư cần phải chỉ dẫn trên biển. Địa danh xa hơn phải viết phía dưới.

414b - Chỉ hướng đường

Chỉ hướng đường

Số hiệu: 414b

Ở tất cả các đường giao nhau, phải đặt biển số 414(a,b,c,d) "Chỉ hướng đường" để chỉ dẫn hướng đường đến các địa danh, khu dân cư. Trên biển cần chỉ dẫn cả số hiệu (tên) đường và cự ly: Biển số 414(a,b) đặt ở nơi đường giao nhau và chỉ có một địa danh và khu dân cư trên hướng đường cần phải chỉ dẫn.

413b - Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách

Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách

Số hiệu: 413b

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở nơi đường giao nhau rẽ phải hoặc rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách, phải đặt biển số 413b hoặc biển số 413c báo hiệu "Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách". Tùy theo hướng rẽ mà lựa chọn kiểu biển cho phù hợp.

414a - Chỉ hướng đường

Chỉ hướng đường

Số hiệu: 414a

Ở tất cả các đường giao nhau, phải đặt biển số 414(a,b,c,d) "Chỉ hướng đường" để chỉ dẫn hướng đường đến các địa danh, khu dân cư. Trên biển cần chỉ dẫn cả số hiệu (tên) đường và cự ly: Biển số 414(a,b) đặt ở nơi đường giao nhau và chỉ có một địa danh và khu dân cư trên hướng đường cần phải chỉ dẫn.

413c - Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách

Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách

Số hiệu: 413c

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở nơi đường giao nhau rẽ phải hoặc rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách, phải đặt biển số 413b hoặc biển số 413c báo hiệu "Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách". Tùy theo hướng rẽ mà lựa chọn kiểu biển cho phù hợp.

413a - Đường có làn đường dành cho ôtô khách

Đường có làn đường dành cho ôtô khách

Số hiệu: 413a

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đường dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại, phải đặt biển số 413a "Đường có làn đường dà nh cho ôtô khách". Biển được đặt ở nơi đường giao nhau đầu đường một chiều mà hướng ngược chiều có ôtô khách được phép chạy.

412d - Làn đường dành riêng cho từng loại xe

Làn đường dành riêng cho từng loại xe

Số hiệu: 412d

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho từng loại xe riêng biệt, phải đặt biển số 412(a,b,c,d) "Làn đường dành riêng cho từng loại xe". Biển được đặt phía trên làn xe, ở đầu đường theo chiều xe chạy. Tùy loại phương tiện cần quy định mà bố trí biển cho phù hợp. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định): Biển số 412d "Làn đường dành cho xe môtô".

412a - Làn đường dành riêng cho từng loại xe

Làn đường dành riêng cho từng loại xe

Số hiệu: 412a

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho từng loại xe riêng biệt, phải đặt biển số 412(a,b,c,d) "Làn đường dành riêng cho từng loại xe". Biển được đặt phía trên làn xe, ở đầu đường theo chiều xe chạy. Tùy loại phương tiện cần quy định mà bố trí biển cho phù hợp. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định): Biển số 412a "Làn đường dành cho ôtô khách": làn đường dành riêng cho ôtô khách (kể cả ôtô buýt, tắc-xi).

412c - Làn đường dành riêng cho từng loại xe

Làn đường dành riêng cho từng loại xe

Số hiệu: 412c

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho từng loại xe riêng biệt, phải đặt biển số 412(a,b,c,d) "Làn đường dành riêng cho từng loại xe". Biển được đặt phía trên làn xe, ở đầu đường theo chiều xe chạy. Tùy loại phương tiện cần quy định mà bố trí biển cho phù hợp. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định): Biển số 412c "Làn đường dành cho ôtô tải"

412b - Làn đường dành riêng cho từng loại xe

Làn đường dành riêng cho từng loại xe

Số hiệu: 412b

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho từng loại xe riêng biệt, phải đặt biển số 412(a,b,c,d) "Làn đường dành riêng cho từng loại xe". Biển được đặt phía trên làn xe, ở đầu đường theo chiều xe chạy. Tùy loại phương tiện cần quy định mà bố trí biển cho phù hợp. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định): Biển số 412b "Làn đường dành cho ôtô con".

411 - Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường

Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường

Số hiệu: 411

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường, phải đặt biển số 411 "Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường". Biển sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường(loại vạch 1.18 hình mũi tên màu trắng trên mặt đường). Tùy theo tình hình thực tế về số lượng làn đường và hướng đi trên mỗi làn đường mà có ký hiệu chỉ dẫn phù hợp. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải đi đúng làn đường đã được chỉ dẫn hướng phù hợp với hành trình cuả xe.

410 - Khu vực quay xe

Khu vực quay xe

Số hiệu: 410

Để chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe , phải đặt biển số 410 "Khu vực quay xe". Trên biển mô tả cách thức tiến hành quay xe. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định). Bên dưới biển số 410 có thể đặt biển số 502 "Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu".

407c - Đường một chiều

Đường một chiều

Số hiệu: 407c

Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều phải đặt biển số 407(a,b,c) "Đường một chiều". Biển số biển số 407b,c đặt trước nơi đường giao nhau. Biển số 407(a,b,c) chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đi theo chiều vào theo mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).

409 - Chỗ quay xe

Chỗ quay xe

Số hiệu: 409

Để chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe, phải đặt biển số 409 "Chỗ quay xe".Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).

408 - Nơi đỗ xe

Nơi đỗ xe

Số hiệu: 408

Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe... phải đặt biển số 408 "Nơi đỗ xe".

407b - Đường một chiều

Đường một chiều

Số hiệu: 407b

Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều phải đặt biển số 407(a,b,c) "Đường một chiều". Biển số biển số 407b,c đặt trước nơi đường giao nhau. Biển số 407(a,b,c) chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đi theo chiều vào theo mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).

405b - Đường cụt

Đường cụt

Số hiệu: 405b

Biển số 405a,b để chỉ lối rẽ vào đường cụt. Tùy theo lối rẽ vào đường cụt mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển này đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt. Đường cụt là những đường xe không thể tiếp tục đi qua được. Những đường cụt có thể là những ngõ cụt (ở trong khu đông dân cư); đường hoặc cầu bị đứt do thiên tai, địch hoạ, hoặc đường tránh dự phòng mà mà tại vị t rí vượt sông, suối chưa có phương tiện vượt sông; đường đi vào cầu nhưng cầu hỏng...

405c - Đường cụt

Đường cụt

Số hiệu: 405c

Biển số 405c để chỉ dẫn phía trước là đường cụt. Biển này đặt trước đường cụt 300m đến 500m và cứ 100m phải đặt thêm một biển. Những đường cụt có thể là những ngõ cụt (ở trong khu đông dân cư); đường hoặc cầu bị đứt do thiên tai, địch hoạ, hoặc đường tránh dự phòng mà mà tại vị t rí vượt sông, suối chưa có phương tiện vượt sông; đường đi vào cầu nhưng cầu hỏng...

405a - Đường cụt

Đường cụt

Số hiệu: 405a

Biển số 405a,b để chỉ lối rẽ vào đường cụt. Tùy theo lối rẽ vào đường cụt mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển này đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt. Đường cụt là những đường xe không thể tiếp tục đi qua được. Những đường cụt có thể là những ngõ cụt (ở trong khu đông dân cư); đường hoặc cầu bị đứt do thiên tai, địch hoạ, hoặc đường tránh dự phòng mà mà tại vị t rí vượt sông, suối chưa có phương tiện vượt sông; đường đi vào cầu nhưng cầu hỏng...

406 - Được ưu tiên qua đường hẹp

Được ưu tiên qua đường hẹp

Số hiệu: 406

Để chỉ dẫn cho người lái xe cơ giới biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp, phải đặt biển số 406 "Được ưu tiên qua đường hẹp".

403b - Đường dành cho ôtô, xe máy

Đường dành cho ôtô, xe máy

Số hiệu: 403b

Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắn máy) đi lại phải đặt biển số 403b "Đường dành cho ôtô, xe máy".

404b - Hết đường dành cho ôtô, xe máy

Hết đường dành cho ôtô, xe máy

Số hiệu: 404b

Đến hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại phải đặt biển số 404b "Hết đường dành cho ôtô, xe máy".

403a - Đường dành cho ôtô

Đường dành cho ôtô

Số hiệu: 403a

Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô đi lại, phải đặt biển số 403a "Đường dành cho ôtô".

404a - Hết đường dành cho ôtô

Hết đường dành cho ôtô

Số hiệu: 404a

Đến hết đoạn đường dành cho ôtô đi lại phải đặt biển số 404a "Hết đường dành cho ôtô".

402 - Hết đoạn đường ưu tiên

Hết đoạn đường ưu tiên

Số hiệu: 402

Đến hết đoạn đường quy định là ưu tiên phải đặt biển số 402 "Hết đoạn đường ưu tiên".

401 - Bắt đầu đường ưu tiên

Bắt đầu đường ưu tiên

Số hiệu: 401

Để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện trên đường có đặt biển này được đi trước phải đặt biển số 401 “Bắt đầu đường ưu tiên”. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước khi đường nhánh sắp nhập vào trục đường chính, yêu cầu phương tiện từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường cho phương tiện trên đường chính đi trước.

1.2 - Vạch kẻ đường 1.2

Vạch kẻ đường 1.2

Số hiệu: 1.2

Vạch liền, màu trắng, rộng 20 cm, dùng để xác định mép phần xe chạy trên các trục đường. Xe chạy được phép cắt ngang hoặc đè lên vạch khi cần thiết.

1.4 - Vạch kẻ đường 1.4

Vạch kẻ đường 1.4

Số hiệu: 1.4

Là vạch liên tục màu vàng có chiều rộng 10 cm, để xác định nơi cấm dừng và cấm đỗ xe.

1.5 - Vạch kẻ đường 1.5

Vạch kẻ đường 1.5

Số hiệu: 1.5

Là vạch đứt quãng, màu trắng, rộng 10 cm, tỷ lệ L1:L2 = 1:3. Vạch dùng để phân chia 2 dòng phương tiện giao thông từ 2 hướng ngược chiều nhau trên các đường có 2 hoặc 3 làn xe chạy. Xác định ranh giới làn xe khi có 2 hoặc trên 2 làn xe chạy theo một hướng.

1.6 - Vạch kẻ đường 1.6

Vạch kẻ đường 1.6

Số hiệu: 1.6

Là vạch đứt quãng màu trắng, rộng 10 cm. Tỷ lệ L1:L2 = 3:1, dùng để báo hiệu gần đến vạch 1-1 hay 1-11, để phân chia dòng xe ngược chiều hay cùng chiều.

1.7 - Vạch kẻ đường 1.7

Vạch kẻ đường 1.7

Số hiệu: 1.7

Là vạch đứt quãng màu trắng rộng 0,1m, khoảng cách giữa hai vạch là 0,5m. Vạch được kẻ Theo đường cong Theo chiều xe chạy ở chỗ giao nhau khi lái xe cần định hướng chung để đảm bảo an toàn khi qua chỗ giao nhau.

1.3 - Vạch kẻ đường 1.3

Vạch kẻ đường 1.3

Số hiệu: 1.3

Là vạch kép (2 vạch liên tục) màu trắng, có chiều rộng bằng nhau và bằng 10 cm, cách nhau là 10 cm, dùng để phân chia 2 dòng phương tiện giao thông từ 2 hướng ngược chiều nhau trên những đường có từ 4 làn đường trở lên. Xe chạy không được đè qua vạch.

1.8 - Vạch kẻ đường 1.8

Vạch kẻ đường 1.8

Số hiệu: 1.8

Là vạch đứt quãng màu trắng rộng0,4m. Vạch dùng để quay định danh giới làn xe tăng tốc độ hoặc giảm tốc độ (gọi là chuyển tới làn đường) và làn xe chính của phần xe chạy.

1.9 - Vạch kẻ đường 1.9

Vạch kẻ đường 1.9

Số hiệu: 1.9

Là loại vạch kép (hai vạch) đứt quãng, song song, màu trắng rộng 0,1m và cách nhau 0,1 m.Vạch quay định danh giới làn xe dự trữ mà trên làn này chiều xe chạy có thể thay đổi hoặc hoặc chiều thuận hoặc chiều đi ngược lại. Sự thay đổi hướng xe được điều khiển bằng tín hiệu đèn xanh và đỏ đặt trên làn xe.

1.10 - Vạch kẻ đường 1.10

Vạch kẻ đường 1.10

Số hiệu: 1.10

Là vạch đứt quãng màu vàng. Vạch xác định vị trí hay khu vực cấm đỗ xe.

1.12 - Vạch kẻ đường 1.12

Vạch kẻ đường 1.12

Số hiệu: 1.12

Vạch chỉ rõ vị trí xe phải dừng lại khi có biển báo số 122 “Stop” hoặc khi có tín hiệu đèn đỏ. Vạch này kẻ ngang toàn bộ đường của hướng xe chạy. Trong trường hợp không có biển 122 hoặc không có đèn hay người điều khiển thì vạch 1.12 không có hiệu lực.

1.1 - Vạch kẻ đường 1.1

Vạch kẻ đường 1.1

Số hiệu: 1.1

Vạch liền, nét màu trắng, rộng 10 cm, dùng để phân chia 2 dòng phương tiện giao thông đi ngược chiều nhau, xác định ranh giới phần đường cấm, ranh giới nơi đỗ xe, ranh giới của làn xe ở vị trí nguy hiểm. Đối với vạch này xe không được đè lên vạch.

1.13 - Vạch kẻ đường 1.13

Vạch kẻ đường 1.13

Số hiệu: 1.13

Là vạch hình tam giác cân màu trắng vạch chỉ rõ vị trí mà lái xe phải dừng để nhường cho các phương tiện khác ở đường ưu tiên.

1.11 - Vạch kẻ đường 1.11

Vạch kẻ đường 1.11

Số hiệu: 1.11

Là hai vạch song song (vạch kép) màu trắng, một vạch đứt quãng và một vạch liền liền nét. Vạch dùng để phân chia dòng phương tiện hai hướng ngược chiều nhau trên các đường có hai hoặc ba làn xe chạy. Lái xe được phép cắt ngang qua vạch từ phía có vạch đứt quãng.

1.15 - Vạch kẻ đường 1.15

Vạch kẻ đường 1.15

Số hiệu: 1.15

Vạch gồm 2 vạch đứt quãng chạy song song, cách nhau 1.8 mét, chiều dài, chiều rộng và khỏng cách giữa các vạch của vạch đứt quãng bằng nhau và bằng 40 cm.Vạch xác định vị trí chỗ xe đạp đi ngang qua xe đường của xe cơ giới. Xe đạp phải nhường đường cho phương tiện cơ giới chạy trên tuyến đường cắt ngang đường xe đạp.

1.14 - Vạch kẻ đường 1.14

Vạch kẻ đường 1.14

Số hiệu: 1.14

Là vạch "sọc ngựa vằn" gồm các đường màu trắng song song với tim đường, rộng 40 cm, cách nhau 60 cm. Vạch quy định nơi người đi bộ qua đường.

1.16.2 - Vạch kẻ đường 1.16.2

Vạch kẻ đường 1.16.2

Số hiệu: 1.16.2

Vạch xác định đảo phân chia dòng phương tiện Theo cùng một hướng. Tại đó dòng phương tiện chạy cùng hướng được phân chia ra nhiều dòng (làn ) khác nhau.

1.16.1 - Vạch kẻ đường 1.16.1

Vạch kẻ đường 1.16.1

Số hiệu: 1.16.1

“Ngựa vằn” màu trắng, xác định đảo phân chia dòng phương tiện ngược chiều nhau.

1.17 - Vạch kẻ đường 1.17

Vạch kẻ đường 1.17

Số hiệu: 1.17

Vạch sơn sóng màu vàng quay định vị trí dừng của xe các phương tiện vận tải Theo tuyến quay định hoặc nơi tập kết của tắc xi, cấm dừng hoặc đỗ của bất kì một lọai phương tiện nào về cả hai phía và cách vạch 15cm.

1.18 - Vạch kẻ đường 1.18

Vạch kẻ đường 1.18

Số hiệu: 1.18

Màu trắng chỉ dẫn các hướng đi cho phép của các làn xe ở nơi giao nhau. Lái xe khi gặp biển này bắt buộc phải tuân theo mũi tên chỉ hướng đi.

1.16.3 - Vạch kẻ đường 1.16.3

Vạch kẻ đường 1.16.3

Số hiệu: 1.16.3

Đảo nhập dòng phương tiện. Tại đó dòng phương tiện chạy cùng hướng nhập với nhau.

1.19 - Vạch kẻ đường 1.19

Vạch kẻ đường 1.19

Số hiệu: 1.19

Vạch màu trắng, vạch xác định sắp đến vị trí thắt hẹp của phần xe chạy, báo cho người lái xe biết rằng số làn xe Theo hướng mũi tên bị giảm và lái xe phải từ từ chuyển làn Theo hướng mũi tên.

1.20 - Vạch kẻ đường 1.20

Vạch kẻ đường 1.20

Số hiệu: 1.20

Màu trắng, xác định sắp đến gần vạch 113 và biển báo số 108, khoảng cách đến vạch 1.13 Theo tim đường từ 2-2,5m (đường cao tốc có thể lớn hơn), lái xe được phép chạy đè lên vạch 1.13 không cần dừng lại.

1.21 - Vạch kẻ đường 1.21

Vạch kẻ đường 1.21

Số hiệu: 1.21

Là chữ “Stop” (dừng lại) màu trắng, xác định gần đến vị trí dừng lại vạch 1.12 và biển báo số 122. Vạch 1.21 cách vạch dừng xe từ 2-2,5m.

1.22 - Vạch kẻ đường 1.22

Vạch kẻ đường 1.22

Số hiệu: 1.22

Là vạch chỉ số hiệu đường, được kẻ trên đường quốc lộ và được kẻ trực tiếp trên mặt đường xe chạy.

1.23 - Vạch kẻ đường 1.23

Vạch kẻ đường 1.23

Số hiệu: 1.23

Là vạch chỉ làn xe dành cho ô tô khách chạy Theo tuyến quay định.

2.1 - Vạch kẻ đường 2.1

Vạch kẻ đường 2.1

Số hiệu: 2.1

Xác định các bộ phận thẳng đừng của các công trình giao thông như trụ cầu, cầu vượt đường…để chỉ dẫn những chỗ nguy hiểm đối với phương tiện giao thông đi qua.

2.2 - Vạch kẻ đường 2.2

Vạch kẻ đường 2.2

Số hiệu: 2.2

Là vạch trắng đen xen kẽ thẳng đứng, xác định cạnh dưới cùng của cầu và cầu vượt đường.

2.3 - Vạch kẻ đường 2.3

Vạch kẻ đường 2.3

Số hiệu: 2.3

Là vạch đen trắng xen kẽ nằm ngang. Vạch kẻ xung quanh các cột tròn đặt trên các đẩo an toàn hoặc trên giải phân cách và các nới khác.

2.4 - Vạch kẻ đường 2.4

Vạch kẻ đường 2.4

Số hiệu: 2.4

Là vạch xiên góc màu đen tạo với mặt phẳng ngang góc 30o rộng 0,15m dùng để kẻ trên các cột tín hiệu, cột rào chắn, cọc tiêu.

2.5 - Vạch kẻ đường 2.5

Vạch kẻ đường 2.5

Số hiệu: 2.5

Kẻ ở thành rào có chắn, chỗ đường vòng có bán kính nhỏ, đường cao hơn so với khu vực xung quanh, dốc xuống với những nơi nguy hiểm khác.

2.6 - Vạch kẻ đường 2.6

Vạch kẻ đường 2.6

Số hiệu: 2.6

Kẻ trên thành rào chắn bố trí ở những nơi đặc biệt nguy hiểm.

2.7 - Vạch kẻ đường 2.7

Vạch kẻ đường 2.7

Số hiệu: 2.7

Kẻ ở thành các vỉa hè nơi nguy hiểm, thành dọc của đảo an toàn.

502 - Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu

Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu

Số hiệu: 502

Để thông báo khoảng cách thực tế từ vị trí đặt biển đến đối tượng báo hiệu ở phía trước.

503b - Hướng tác dụng của biển

Hướng tác dụng của biển

Số hiệu: 503b

Để chỉ đồng thời 2 hướng tác dụng (trái và phải) của biển chính hoặc được đặt với biển báo nhắc lại lệnh cấm và hiệu lệnh.

501 - Phạm vi tác dụng của biển

Phạm vi tác dụng của biển

Số hiệu: 501

Để thông báo chiều dài đoạn đường nguy hiểm hay đoạn đường phải thi hành lệnh cấm hoặc hạn chế.

503a - Hướng tác dụng của biển

Hướng tác dụng của biển

Số hiệu: 503a

Đặt bên dưới các biển báo cấm, biển hiệu lệnh để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi.

503c - Hướng tác dụng của biển

Hướng tác dụng của biển

Số hiệu: 503c

Đặt bên dưới các biển báo cấm, biển hiệu lệnh để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi.

503d - Hướng tác dụng của biển

Hướng tác dụng của biển

Số hiệu: 503d

Để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng song song với chiều đi.

503e - Hướng tác dụng của biển

Hướng tác dụng của biển

Số hiệu: 503e

Để chỉ đồng thời 2 hướng tác dụng (xuôi và ngược) của biển báo nhắc lại lệnh cấm dừng và cấm đỗ xe.

503f - Hướng tác dụng của biển

Hướng tác dụng của biển

Số hiệu: 503f

Để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng song song với chiều đi.

504 - Làn đường

Làn đường

Số hiệu: 504

Biển được đặt bên dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay bên dưới đèn hiệu để chỉ làn đường chịu hiệu lực của biển (hay đèn hiệu) báo lệnh cấm - và hiệu lệnh trên làn đường đó.

505 - Loại xe

Loại xe

Số hiệu: 505

Biển được đặt bên dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn để chỉ loại xe chịu hiệu lực của biển báo cấm, biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn đối với riêng loại xe đó.

506a - Hướng đường ưu tiên

Hướng đường ưu tiên

Số hiệu: 506a

Biển được đặt bên dưới biển chỉ dẫn số 401 trên đường ưu tiên để chỉ dẫn cho người lái xe trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

506b - Hướng đường ưu tiên

Hướng đường ưu tiên

Số hiệu: 506b

Biển được đặt bên dưới biển số 208 và biển số 122 trên đường không ưu tiên để chỉ dẫn cho người lái xe trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

508 - Hướng rẽ

Hướng rẽ

Số hiệu: 508

Biển được sử dụng độc lập để báo trước cho người biết gần đến chỗ rẽ nguy hiểm và để chỉ hướng rẽ.

509 - Biểu thị thời gian

Biểu thị thời gian

Số hiệu: 509

Biểu thị thời gian.

510 - Chiều cao an toàn

Chiều cao an toàn

Số hiệu: 510

Để bổ sung cho biển 239 "Đường cáp điện ở phía trên", phải đặt biển số 509 "chiều cao an toàn", biển này chỉ rõ chiều cao an toàn cho các phương tiện đi qua đoạn đường có dây điện bên trên.