Hình ảnh BMW 420i 2021

BMW 420i 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.999.000.000 đ

Xem hình ảnh BMW 420i mới nhất. Xe 420i có 84 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, BMW 420i có sẵn 15 màu sắc khác nhau.

Snow white

Snow white

BMW 420i 2020

Hình 1 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 1

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 1

BMW 420i 2020

Hình 2 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 2

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 2

BMW 420i 2020

Hình 3 / 84
Black Sapphire

Black Sapphire

BMW 420i 2020

Hình 4 / 84
Red

Red

BMW 420i 2020

Hình 5 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 3

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 3

BMW 420i 2020

Hình 6 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 4

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 4

BMW 420i 2020

Hình 7 / 84
Silver Glacier

Silver Glacier

BMW 420i 2020

Hình 8 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 5

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 5

BMW 420i 2020

Hình 9 / 84
White Mineral

White Mineral

BMW 420i 2020

Hình 10 / 84
Gray Mineral

Gray Mineral

BMW 420i 2020

Hình 11 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 6

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 6

BMW 420i 2020

Hình 12 / 84
Blue Estoril

Blue Estoril

BMW 420i 2020

Hình 13 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 7

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 7

BMW 420i 2020

Hình 14 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 8

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 8

BMW 420i 2020

Hình 15 / 84
Xanh ngọc

Xanh ngọc

BMW 420i 2020

Hình 16 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 9

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 9

BMW 420i 2020

Hình 17 / 84
Mediterranean Blue

Mediterranean Blue

BMW 420i 2020

Hình 18 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 10

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 10

BMW 420i 2020

Hình 19 / 84
BMW Individual

BMW Individual

BMW 420i 2020

Hình 20 / 84
Nâu

Nâu

BMW 420i 2020

Hình 21 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 11

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 11

BMW 420i 2020

Hình 22 / 84
Xanh trời

Xanh trời

BMW 420i 2020

Hình 23 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 12

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 12

BMW 420i 2020

Hình 24 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 13

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 13

BMW 420i 2020

Hình 25 / 84
Đỏ nâu

Đỏ nâu

BMW 420i 2020

Hình 26 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 14

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 14

BMW 420i 2020

Hình 27 / 84
Orange sunset

Orange sunset

BMW 420i 2020

Hình 28 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 15

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 15

BMW 420i 2020

Hình 29 / 84
Blue Imperial with Diamond Effect

Blue Imperial with Diamond Effect

BMW 420i 2020

Hình 30 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 16

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 16

BMW 420i 2020

Hình 31 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 17

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 17

BMW 420i 2020

Hình 32 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 18

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 18

BMW 420i 2020

Hình 33 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 19

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 19

BMW 420i 2020

Hình 34 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 20

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 20

BMW 420i 2020

Hình 35 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 21

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 21

BMW 420i 2020

Hình 36 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 22

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 22

BMW 420i 2020

Hình 37 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 23

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 23

BMW 420i 2020

Hình 38 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 24

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 24

BMW 420i 2020

Hình 39 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 25

Hình ảnh BMW 420i 2020 hình 25

BMW 420i 2020

Hình 40 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 26

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 26

BMW 420i 2019

Hình 41 / 84
Black Sapphire Metallic

Black Sapphire Metallic

BMW 420i 2019

Hình 42 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 27

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 27

BMW 420i 2019

Hình 43 / 84
Carbon Black Metallic

Carbon Black Metallic

BMW 420i 2019

Hình 44 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 28

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 28

BMW 420i 2019

Hình 45 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 29

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 29

BMW 420i 2019

Hình 46 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 30

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 30

BMW 420i 2019

Hình 47 / 84
Estoril Blue Metallic

Estoril Blue Metallic

BMW 420i 2019

Hình 48 / 84
Alpine White

Alpine White

BMW 420i 2019

Hình 49 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 31

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 31

BMW 420i 2019

Hình 50 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 32

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 32

BMW 420i 2019

Hình 51 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 33

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 33

BMW 420i 2019

Hình 52 / 84
Glacier Silver Metallic

Glacier Silver Metallic

BMW 420i 2019

Hình 53 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 34

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 34

BMW 420i 2019

Hình 54 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 35

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 35

BMW 420i 2019

Hình 55 / 84
Imperial Blue Metallic

Imperial Blue Metallic

BMW 420i 2019

Hình 56 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 36

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 36

BMW 420i 2019

Hình 57 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 37

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 37

BMW 420i 2019

Hình 58 / 84
Jatoba Brown Metallic

Jatoba Brown Metallic

BMW 420i 2019

Hình 59 / 84
Jet Black

Jet Black

BMW 420i 2019

Hình 60 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 38

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 38

BMW 420i 2019

Hình 61 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 39

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 39

BMW 420i 2019

Hình 62 / 84
Melbourne Red Metallic

Melbourne Red Metallic

BMW 420i 2019

Hình 63 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 40

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 40

BMW 420i 2019

Hình 64 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 41

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 41

BMW 420i 2019

Hình 65 / 84
Mineral Gray Metallic

Mineral Gray Metallic

BMW 420i 2019

Hình 66 / 84
Mineral White Metallic

Mineral White Metallic

BMW 420i 2019

Hình 67 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 42

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 42

BMW 420i 2019

Hình 68 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 43

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 43

BMW 420i 2019

Hình 69 / 84
Snapper Rocks Blue Metallic

Snapper Rocks Blue Metallic

BMW 420i 2019

Hình 70 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 44

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 44

BMW 420i 2019

Hình 71 / 84
Sunset Orange Metallic

Sunset Orange Metallic

BMW 420i 2019

Hình 72 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 45

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 45

BMW 420i 2019

Hình 73 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 46

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 46

BMW 420i 2019

Hình 74 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 47

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 47

BMW 420i 2019

Hình 75 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 48

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 48

BMW 420i 2019

Hình 76 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 49

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 49

BMW 420i 2019

Hình 77 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 50

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 50

BMW 420i 2019

Hình 78 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 51

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 51

BMW 420i 2019

Hình 79 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 52

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 52

BMW 420i 2019

Hình 80 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 53

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 53

BMW 420i 2019

Hình 81 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 54

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 54

BMW 420i 2019

Hình 82 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 55

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 55

BMW 420i 2019

Hình 83 / 84
Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 56

Hình ảnh BMW 420i 2019 hình 56

BMW 420i 2019

Hình 84 / 84

Các phiên bản của BMW 420i

BMW 420i Gran Coupe

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.999.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ BMW 420i

Lexus ES250
2 tỷ 499 triệu - 2 tỷ 500 triệu
Mercedes-Benz C300
1 tỷ 889 triệu - 2 tỷ 699 triệu

Những câu hỏi thường gặp về BMW 420i

Giá lăn bánh của BMW 420i 2021 là bao nhiêu?
Giá 420i lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 2 tỷ 232 triệu cho bản Gran Coupe. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua 420i hay ES250 xe nào tốt hơn?
Giá 420i niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 999 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. Trong khi giá ES250 bắt đầu từ 2 tỷ 500 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2487 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
BMW 420i 2020 có bao nhiêu màu?
Xe BMW 420i 2020 tại thị trường Việt Nam có 15 màu gồm Snow white, Black Sapphire, Red, Silver Glacier, White Mineral, Gray Mineral, Blue Estoril, Xanh ngọc, Mediterranean Blue, BMW Individual, Nâu, Xanh trời, Đỏ nâu, Orange sunset, Blue Imperial with Diamond Effect, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
BMW 420i 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
BMW 420i là mẫu xe Coupe 5 chỗ.
BMW 420i có bao nhiêu phiên bản đang bán?
BMW 420i 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: 420i Gran Coupe (Xăng).
Đối thủ của BMW 420i là dòng xe nào?
BMW 420i có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Hạng sang gồm: Lexus ES250, Audi A4, Mercedes-Benz C300, Infiniti Q60, Jaguar XE.

Xem thêm câu hỏi về BMW 420i

Màu xe BMW 420i

BMW 420i 2020 Màu Snow whiteBMW 420i 2020 Màu Black SapphireBMW 420i 2020 Màu RedBMW 420i 2020 Màu Silver GlacierBMW 420i 2020 Màu White Mineral
Màu Snow white

Mua xe BMW 420i mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe BMW 420i trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

39.578.455 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe BMW 420i?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô BMW

Nổi bật
 • X5
  4 tỷ 119 - 4 tỷ 699
 • 320i
  1 tỷ 899 - 2 tỷ 499
 • X3
  2 tỷ 279 - 2 tỷ 859
 • X6
  3 tỷ 529 - 4 tỷ 829
 • X7
  6 tỷ 689 - 7 tỷ 499
Sắp ra mắt
 • X7
  6 tỷ 689 - 7 tỷ 499
 • 530i
  2 tỷ 729 - 3 tỷ 060
 • M5
  Đang cập nhật giá
 • X8
  Đang cập nhật giá
 • M8
  12 tỷ 939