Hình ảnh BMW i8 2021

BMW i8 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 7.800.000.000 đ

Xem hình ảnh BMW i8 mới nhất. Xe i8 có 53 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, BMW i8 có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Crystal White Pearl Metallic with Frozen Grey accent

Crystal White Pearl Metallic with Frozen Grey accent

BMW i8 2020

Hình 1 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất The BMW i8 Coupe sports 20

BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất The BMW i8 Coupe sports 20

BMW i8 2020

Hình 2 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh nội thất The heated seats in the BMW i8 Roadster are upholstered in leather and environmentally conscious materials.

BMW i8 2020 hình ảnh nội thất The heated seats in the BMW i8 Roadster are upholstered in leather and environmentally conscious materials.

BMW i8 2020

Hình 3 / 53
Crystal White Pearl Metallic with BMW i Frozen Blue accent

Crystal White Pearl Metallic with BMW i Frozen Blue accent

BMW i8 2020

Hình 4 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh nội thất Enjoy symphonic sound with the standard 11-speaker Harman Kardon® Premium Sound audio system.

BMW i8 2020 hình ảnh nội thất Enjoy symphonic sound with the standard 11-speaker Harman Kardon® Premium Sound audio system.

BMW i8 2020

Hình 5 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất Two of a kind: the BMW i8 Coupe and i8 Roadster are the icons of an exciting electrified future.

BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất Two of a kind: the BMW i8 Coupe and i8 Roadster are the icons of an exciting electrified future.

BMW i8 2020

Hình 6 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất The BMW i8 Roadster, daring and defiant in E-Copper with Frozen Grey Accent.

BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất The BMW i8 Roadster, daring and defiant in E-Copper with Frozen Grey Accent.

BMW i8 2020

Hình 7 / 53
E-Copper with Frozen Grey Accent

E-Copper with Frozen Grey Accent

BMW i8 2020

Hình 8 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh nội thất The i8 models' engaging interior design is accentuated by the standard Carbon Fiber Interior Trim.

BMW i8 2020 hình ảnh nội thất The i8 models' engaging interior design is accentuated by the standard Carbon Fiber Interior Trim.

BMW i8 2020

Hình 9 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh nội thất Carry along your road trip essentials in the BMW i8 Roadster's luggage compartment.

BMW i8 2020 hình ảnh nội thất Carry along your road trip essentials in the BMW i8 Roadster's luggage compartment.

BMW i8 2020

Hình 10 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất Charging the BMW i8 Coupe at a convenient public charging station.

BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất Charging the BMW i8 Coupe at a convenient public charging station.

BMW i8 2020

Hình 11 / 53
Sophisto Grey Metallic with Frozen Grey accent

Sophisto Grey Metallic with Frozen Grey accent

BMW i8 2020

Hình 12 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất A BMW i Wallbox, installed at home, is another option for charging your BMW i8 Roadster.

BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất A BMW i Wallbox, installed at home, is another option for charging your BMW i8 Roadster.

BMW i8 2020

Hình 13 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh nội thất The driver's controls are conveniently within reach, including the Drive Mode selector buttons.

BMW i8 2020 hình ảnh nội thất The driver's controls are conveniently within reach, including the Drive Mode selector buttons.

BMW i8 2020

Hình 14 / 53
Sophisto Grey Metallic with BMW i Frozen Blue accent

Sophisto Grey Metallic with BMW i Frozen Blue accent

BMW i8 2020

Hình 15 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất The aerodynamic design of the BMW i8 Coupe includes wind channels sculpted into the sides and rear.

BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất The aerodynamic design of the BMW i8 Coupe includes wind channels sculpted into the sides and rear.

BMW i8 2020

Hình 16 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh nội thất A handy pocket in the central console provides convenient smartphone storage.

BMW i8 2020 hình ảnh nội thất A handy pocket in the central console provides convenient smartphone storage.

BMW i8 2020

Hình 17 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh nội thất The standard 8.8

BMW i8 2020 hình ảnh nội thất The standard 8.8

BMW i8 2020

Hình 18 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất The i8 Roadster's soft top retracts in under 16 seconds, at speeds up to 31 miles per hour.

BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất The i8 Roadster's soft top retracts in under 16 seconds, at speeds up to 31 miles per hour.

BMW i8 2020

Hình 19 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh nội thất Your Head-Up Display gets a special update in SPORT mode with an rpm readout, gear indicator, and shift indicator.

BMW i8 2020 hình ảnh nội thất Your Head-Up Display gets a special update in SPORT mode with an rpm readout, gear indicator, and shift indicator.

BMW i8 2020

Hình 20 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất Make an exceptional impression with the available Icon Adaptive LED Headlights with Laserlight.

BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất Make an exceptional impression with the available Icon Adaptive LED Headlights with Laserlight.

BMW i8 2020

Hình 21 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh nội thất The i8 Coupe is a classic four-seater in the body of a futuristic sports car.

BMW i8 2020 hình ảnh nội thất The i8 Coupe is a classic four-seater in the body of a futuristic sports car.

BMW i8 2020

Hình 22 / 53
BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất The unique, U-shaped taillight design is an exclusive design element of the i8.

BMW i8 2020 hình ảnh ngoại thất The unique, U-shaped taillight design is an exclusive design element of the i8.

BMW i8 2020

Hình 23 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 1

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 1

BMW i8 2019

Hình 24 / 53
Ionic Silver Metallic w/BMW i Frozen Blue Accent

Ionic Silver Metallic w/BMW i Frozen Blue Accent

BMW i8 2019

Hình 25 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 2

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 2

BMW i8 2019

Hình 26 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 3

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 3

BMW i8 2019

Hình 27 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 4

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 4

BMW i8 2019

Hình 28 / 53
Crystal White Pearl Metallic w/BMW i Frozen Blue

Crystal White Pearl Metallic w/BMW i Frozen Blue

BMW i8 2019

Hình 29 / 53
Crystal White Pearl Metallic w/Frozen Gray Accent

Crystal White Pearl Metallic w/Frozen Gray Accent

BMW i8 2019

Hình 30 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 5

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 5

BMW i8 2019

Hình 31 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 6

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 6

BMW i8 2019

Hình 32 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 7

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 7

BMW i8 2019

Hình 33 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 8

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 8

BMW i8 2019

Hình 34 / 53
Sophisto Gray Metallic w/BMW i Frozen Blue Accent

Sophisto Gray Metallic w/BMW i Frozen Blue Accent

BMW i8 2019

Hình 35 / 53
Sophisto Gray Metallic w/Frozen Gray Accent

Sophisto Gray Metallic w/Frozen Gray Accent

BMW i8 2019

Hình 36 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 9

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 9

BMW i8 2019

Hình 37 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 10

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 10

BMW i8 2019

Hình 38 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 11

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 11

BMW i8 2019

Hình 39 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 12

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 12

BMW i8 2019

Hình 40 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 13

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 13

BMW i8 2019

Hình 41 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 14

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 14

BMW i8 2019

Hình 42 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 15

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 15

BMW i8 2019

Hình 43 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 16

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 16

BMW i8 2019

Hình 44 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 17

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 17

BMW i8 2019

Hình 45 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 18

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 18

BMW i8 2019

Hình 46 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 19

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 19

BMW i8 2019

Hình 47 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 20

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 20

BMW i8 2019

Hình 48 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 21

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 21

BMW i8 2019

Hình 49 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 22

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 22

BMW i8 2019

Hình 50 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 23

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 23

BMW i8 2019

Hình 51 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 24

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 24

BMW i8 2019

Hình 52 / 53
Hình ảnh BMW i8 2019 hình 25

Hình ảnh BMW i8 2019 hình 25

BMW i8 2019

Hình 53 / 53

Các phiên bản của BMW i8

BMW i8 1.5L Hybrid

Nhập khẩu, Điện, Vô cấp tự động

7.800.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ BMW i8

Những câu hỏi thường gặp về BMW i8

Giá lăn bánh của BMW i8 2021 là bao nhiêu?
Giá i8 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 8 tỷ 700 triệu cho bản 1.5L Hybrid. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
BMW i8 2020 có bao nhiêu màu?
Xe BMW i8 2020 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Crystal White Pearl Metallic with Frozen Grey accent, Crystal White Pearl Metallic with BMW i Frozen Blue accent, E-Copper with Frozen Grey Accent, Sophisto Grey Metallic with Frozen Grey accent, Sophisto Grey Metallic with BMW i Frozen Blue accent, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
BMW i8 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
BMW i8 là mẫu xe Coupe 4 chỗ.
BMW i8 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
BMW i8 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: i8 1.5L Hybrid (Điện).
Đối thủ của BMW i8 là dòng xe nào?
BMW i8 có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Thể thao gồm: Audi R8, Hyundai Ioniq, Tesla Model 3.

Xem thêm câu hỏi về BMW i8

Màu xe BMW i8

BMW i8 2020 Màu Crystal White Pearl Metallic with Frozen Grey accentBMW i8 2020 Màu Crystal White Pearl Metallic with BMW i Frozen Blue accentBMW i8 2020 Màu E-Copper with Frozen Grey AccentBMW i8 2020 Màu Sophisto Grey Metallic with Frozen Grey accentBMW i8 2020 Màu Sophisto Grey Metallic with BMW i Frozen Blue accent
Màu Crystal White Pearl Metallic with Frozen Grey accent

Mua xe BMW i8 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe BMW i8 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

154.228.220 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe BMW i8?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô BMW

Nổi bật
 • X5
  4 tỷ 119 - 4 tỷ 699
 • X6
  3 tỷ 529 - 4 tỷ 829
 • 320i
  1 tỷ 899 - 2 tỷ 499
 • 520i
  1 tỷ 999 - 2 tỷ 389
 • M8
  12 tỷ 939
Sắp ra mắt
 • X7
  6 tỷ 689 - 7 tỷ 499
 • 530i
  2 tỷ 729 - 3 tỷ 060
 • M5
  Đang cập nhật giá
 • X8
  Đang cập nhật giá
 • M8
  12 tỷ 939