Hình ảnh Cadillac CT6 2021

Cadillac CT6 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 4.600.000.000 đ

Xem hình ảnh Cadillac CT6 mới nhất. Xe CT6 có 73 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Cadillac CT6 có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Cadillac CT6 2020

Hình 1 / 73
Cadillac CT6 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Cadillac CT6 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Cadillac CT6 2020

Hình 2 / 73
Crystal White Tricoat

Crystal White Tricoat

Cadillac CT6 2020

Hình 3 / 73
Satin Steel Metallic

Satin Steel Metallic

Cadillac CT6 2020

Hình 4 / 73
Cadillac CT6 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Cadillac CT6 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Cadillac CT6 2020

Hình 5 / 73
Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Cadillac CT6 2020

Hình 6 / 73
Radiant Silver Metallic

Radiant Silver Metallic

Cadillac CT6 2020

Hình 7 / 73
Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Cadillac CT6 2020

Hình 8 / 73
Cadillac CT6 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Cadillac CT6 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Cadillac CT6 2020

Hình 9 / 73
Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Cadillac CT6 2020

Hình 10 / 73
Black Raven

Black Raven

Cadillac CT6 2020

Hình 11 / 73
Cadillac CT6 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Cadillac CT6 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Cadillac CT6 2020

Hình 12 / 73
Cadillac CT6 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Cadillac CT6 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Cadillac CT6 2020

Hình 13 / 73
Stellar Black Metallic

Stellar Black Metallic

Cadillac CT6 2020

Hình 14 / 73
Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Cadillac CT6 2020

Hình 15 / 73
Cadillac CT6 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Cadillac CT6 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Cadillac CT6 2020

Hình 16 / 73
Manhattan Noir Metallic

Manhattan Noir Metallic

Cadillac CT6 2020

Hình 17 / 73
Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Cadillac CT6 2020

Hình 18 / 73
Shadow Metallic

Shadow Metallic

Cadillac CT6 2020

Hình 19 / 73
Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Cadillac CT6 2020

Hình 20 / 73
Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Cadillac CT6 2020

Hình 21 / 73
Red Horizon Tintcoat

Red Horizon Tintcoat

Cadillac CT6 2020

Hình 22 / 73
Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Cadillac CT6 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Cadillac CT6 2020

Hình 23 / 73
Black Raven

Black Raven

Cadillac CT6 2019

Hình 24 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 1

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 1

Cadillac CT6 2019

Hình 25 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 2

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 2

Cadillac CT6 2019

Hình 26 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 3

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 3

Cadillac CT6 2019

Hình 27 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 4

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 4

Cadillac CT6 2019

Hình 28 / 73
Bronze Dune Metallic

Bronze Dune Metallic

Cadillac CT6 2019

Hình 29 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 5

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 5

Cadillac CT6 2019

Hình 30 / 73
Crystal White Tricoat

Crystal White Tricoat

Cadillac CT6 2019

Hình 31 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 6

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 6

Cadillac CT6 2019

Hình 32 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 7

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 7

Cadillac CT6 2019

Hình 33 / 73
Dark Adriatic Blue Metallic

Dark Adriatic Blue Metallic

Cadillac CT6 2019

Hình 34 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 8

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 8

Cadillac CT6 2019

Hình 35 / 73
Deep Amethyst Metallic

Deep Amethyst Metallic

Cadillac CT6 2019

Hình 36 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 9

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 9

Cadillac CT6 2019

Hình 37 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 10

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 10

Cadillac CT6 2019

Hình 38 / 73
Radiant Silver Metallic

Radiant Silver Metallic

Cadillac CT6 2019

Hình 39 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 11

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 11

Cadillac CT6 2019

Hình 40 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 12

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 12

Cadillac CT6 2019

Hình 41 / 73
Red Horizon Tintcoat

Red Horizon Tintcoat

Cadillac CT6 2019

Hình 42 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 13

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 13

Cadillac CT6 2019

Hình 43 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 14

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 14

Cadillac CT6 2019

Hình 44 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 15

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 15

Cadillac CT6 2019

Hình 45 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 16

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 16

Cadillac CT6 2019

Hình 46 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 17

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 17

Cadillac CT6 2019

Hình 47 / 73
Satin Steel Metallic

Satin Steel Metallic

Cadillac CT6 2019

Hình 48 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 18

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 18

Cadillac CT6 2019

Hình 49 / 73
Stellar Black Metallic

Stellar Black Metallic

Cadillac CT6 2019

Hình 50 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 19

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 19

Cadillac CT6 2019

Hình 51 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 20

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 20

Cadillac CT6 2019

Hình 52 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 21

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 21

Cadillac CT6 2019

Hình 53 / 73
Stone Gray Metallic

Stone Gray Metallic

Cadillac CT6 2019

Hình 54 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 22

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 22

Cadillac CT6 2019

Hình 55 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 23

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 23

Cadillac CT6 2019

Hình 56 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 24

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 24

Cadillac CT6 2019

Hình 57 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 25

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 25

Cadillac CT6 2019

Hình 58 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 26

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 26

Cadillac CT6 2019

Hình 59 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 27

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 27

Cadillac CT6 2019

Hình 60 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 28

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 28

Cadillac CT6 2019

Hình 61 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 29

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 29

Cadillac CT6 2019

Hình 62 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 30

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 30

Cadillac CT6 2019

Hình 63 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 31

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 31

Cadillac CT6 2019

Hình 64 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 32

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 32

Cadillac CT6 2019

Hình 65 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 33

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 33

Cadillac CT6 2019

Hình 66 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 34

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 34

Cadillac CT6 2019

Hình 67 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 35

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 35

Cadillac CT6 2019

Hình 68 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 36

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 36

Cadillac CT6 2019

Hình 69 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 37

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 37

Cadillac CT6 2019

Hình 70 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 38

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 38

Cadillac CT6 2019

Hình 71 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 39

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 39

Cadillac CT6 2019

Hình 72 / 73
Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 40

Hình ảnh Cadillac CT6 2019 hình 40

Cadillac CT6 2019

Hình 73 / 73

Các phiên bản của Cadillac CT6

Cadillac CT6 Luxury

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

4.600.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Cadillac CT6

BMW 730Li
3 tỷ 919 triệu - 4 tỷ 999 triệu
BMW M5
Đang cập nhật giá

Những câu hỏi thường gặp về Cadillac CT6

Giá lăn bánh của Cadillac CT6 2021 là bao nhiêu?
Giá CT6 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 5 tỷ 132 triệu cho bản Luxury. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua CT6 hay A8 xe nào tốt hơn?
Giá CT6 niêm yết bắt đầu từ 4 tỷ 600 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 3649 cc. Trong khi giá A8 bắt đầu từ 5 tỷ 600 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2995 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Cadillac CT6 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Cadillac CT6 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Crystal White Tricoat, Satin Steel Metallic, Radiant Silver Metallic , Black Raven , Stellar Black Metallic, Manhattan Noir Metallic, Shadow Metallic, Red Horizon Tintcoat, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Cadillac CT6 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Cadillac CT6 là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Cadillac CT6 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Cadillac CT6 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: CT6 Luxury (Xăng).
Đối thủ của Cadillac CT6 là dòng xe nào?
Cadillac CT6 có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang cỡ lớn gồm: Audi A8, BMW 730Li, Mercedes-Benz S400, Lexus LS500, BMW M5, Jaguar XJ.

Xem thêm câu hỏi về Cadillac CT6

Màu xe Cadillac CT6

Cadillac CT6 2020 Màu Crystal White TricoatCadillac CT6 2020 Màu Satin Steel MetallicCadillac CT6 2020 Màu Radiant Silver Metallic Cadillac CT6 2020 Màu Black Raven Cadillac CT6 2020 Màu Stellar Black Metallic
Màu Crystal White Tricoat

Mua xe Cadillac CT6 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Cadillac CT6 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

90.988.337 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Cadillac CT6?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Cadillac

Nổi bật
 • Escalade
  8 tỷ - 10 tỷ 800
 • CTS
  Đang cập nhật giá
 • XT5
  Đang cập nhật giá
 • XTS
  Đang cập nhật giá
 • ATS
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt
 • Escalade
  8 tỷ - 10 tỷ 800
 • XT5
  Đang cập nhật giá
 • CT6
  4 tỷ 600
 • XTS
  Đang cập nhật giá
 • CTS
  Đang cập nhật giá