Hình ảnh Cadillac CTS 2021

Cadillac CTS 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Cadillac CTS mới nhất. Xe CTS có 72 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Cadillac CTS có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Cadillac CTS 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Cadillac CTS 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Cadillac CTS 2020

Hình 1 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Cadillac CTS 2020

Hình 2 / 72
Black Raven

Black Raven

Cadillac CTS 2020

Hình 3 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Cadillac CTS 2020

Hình 4 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Cadillac CTS 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Cadillac CTS 2020

Hình 5 / 72
Crystal White Tricoat

Crystal White Tricoat

Cadillac CTS 2020

Hình 6 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Cadillac CTS 2020

Hình 7 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Cadillac CTS 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Cadillac CTS 2020

Hình 8 / 72
Dark Adriatic Blue Metallic

Dark Adriatic Blue Metallic

Cadillac CTS 2020

Hình 9 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Cadillac CTS 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Cadillac CTS 2020

Hình 10 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Cadillac CTS 2020

Hình 11 / 72
Radiant Silver Metallic

Radiant Silver Metallic

Cadillac CTS 2020

Hình 12 / 72
Red Obsession Tintcoat

Red Obsession Tintcoat

Cadillac CTS 2020

Hình 13 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Cadillac CTS 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Cadillac CTS 2020

Hình 14 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Cadillac CTS 2020

Hình 15 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Cadillac CTS 2020

Hình 16 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Cadillac CTS 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Cadillac CTS 2020

Hình 17 / 72
Satin Steel Metallic

Satin Steel Metallic

Cadillac CTS 2020

Hình 18 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Cadillac CTS 2020

Hình 19 / 72
Stellar Black Metallic

Stellar Black Metallic

Cadillac CTS 2020

Hình 20 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Cadillac CTS 2020

Hình 21 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Cadillac CTS 2020

Hình 22 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Cadillac CTS 2020

Hình 23 / 72
Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Cadillac CTS 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Cadillac CTS 2020

Hình 24 / 72
Dark Adriatic Blue Metallic

Dark Adriatic Blue Metallic

Cadillac CTS 2019

Hình 25 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 1

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 1

Cadillac CTS 2019

Hình 26 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 2

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 2

Cadillac CTS 2019

Hình 27 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 3

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 3

Cadillac CTS 2019

Hình 28 / 72
Black Raven

Black Raven

Cadillac CTS 2019

Hình 29 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 4

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 4

Cadillac CTS 2019

Hình 30 / 72
Crystal White Tricoat

Crystal White Tricoat

Cadillac CTS 2019

Hình 31 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 5

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 5

Cadillac CTS 2019

Hình 32 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 6

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 6

Cadillac CTS 2019

Hình 33 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 7

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 7

Cadillac CTS 2019

Hình 34 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 8

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 8

Cadillac CTS 2019

Hình 35 / 72
Phantom Gray Metallic

Phantom Gray Metallic

Cadillac CTS 2019

Hình 36 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 9

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 9

Cadillac CTS 2019

Hình 37 / 72
Radiant Silver Metallic

Radiant Silver Metallic

Cadillac CTS 2019

Hình 38 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 10

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 10

Cadillac CTS 2019

Hình 39 / 72
Red Obsession Tintcoat

Red Obsession Tintcoat

Cadillac CTS 2019

Hình 40 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 11

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 11

Cadillac CTS 2019

Hình 41 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 12

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 12

Cadillac CTS 2019

Hình 42 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 13

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 13

Cadillac CTS 2019

Hình 43 / 72
Satin Steel Metallic

Satin Steel Metallic

Cadillac CTS 2019

Hình 44 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 14

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 14

Cadillac CTS 2019

Hình 45 / 72
Silver Moonlight Metallic

Silver Moonlight Metallic

Cadillac CTS 2019

Hình 46 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 15

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 15

Cadillac CTS 2019

Hình 47 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 16

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 16

Cadillac CTS 2019

Hình 48 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 17

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 17

Cadillac CTS 2019

Hình 49 / 72
Stellar Black Metallic

Stellar Black Metallic

Cadillac CTS 2019

Hình 50 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 18

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 18

Cadillac CTS 2019

Hình 51 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 19

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 19

Cadillac CTS 2019

Hình 52 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 20

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 20

Cadillac CTS 2019

Hình 53 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 21

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 21

Cadillac CTS 2019

Hình 54 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 22

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 22

Cadillac CTS 2019

Hình 55 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 23

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 23

Cadillac CTS 2019

Hình 56 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 24

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 24

Cadillac CTS 2019

Hình 57 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 25

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 25

Cadillac CTS 2019

Hình 58 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 26

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 26

Cadillac CTS 2019

Hình 59 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 27

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 27

Cadillac CTS 2019

Hình 60 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 28

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 28

Cadillac CTS 2019

Hình 61 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 29

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 29

Cadillac CTS 2019

Hình 62 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 30

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 30

Cadillac CTS 2019

Hình 63 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 31

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 31

Cadillac CTS 2019

Hình 64 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 32

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 32

Cadillac CTS 2019

Hình 65 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 33

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 33

Cadillac CTS 2019

Hình 66 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 34

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 34

Cadillac CTS 2019

Hình 67 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 35

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 35

Cadillac CTS 2019

Hình 68 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 36

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 36

Cadillac CTS 2019

Hình 69 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 37

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 37

Cadillac CTS 2019

Hình 70 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 38

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 38

Cadillac CTS 2019

Hình 71 / 72
Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 39

Hình ảnh Cadillac CTS 2019 hình 39

Cadillac CTS 2019

Hình 72 / 72

Các phiên bản của Cadillac CTS

Cadillac CTS Luxury

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Cadillac CTS

BMW 520i
1 tỷ 999 triệu - 2 tỷ 389 triệu
BMW M5
Đang cập nhật giá
Lexus ES250
2 tỷ 499 triệu - 2 tỷ 500 triệu
Mercedes-Benz E300
2 tỷ 833 triệu - 2 tỷ 950 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Cadillac CTS

Cadillac CTS 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Cadillac CTS 2020 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Black Raven, Crystal White Tricoat, Dark Adriatic Blue Metallic, Radiant Silver Metallic, Red Obsession Tintcoat, Satin Steel Metallic, Stellar Black Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Cadillac CTS 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Cadillac CTS là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Cadillac CTS có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Cadillac CTS 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: CTS Luxury (Xăng).
Đối thủ của Cadillac CTS là dòng xe nào?
Cadillac CTS có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: BMW 520i, BMW M5, Lexus ES250, Mercedes-Benz E300, Audi A4.

Xem thêm câu hỏi về Cadillac CTS

Màu xe Cadillac CTS

Cadillac CTS 2020 Màu Black RavenCadillac CTS 2020 Màu Crystal White TricoatCadillac CTS 2020 Màu Dark Adriatic Blue MetallicCadillac CTS 2020 Màu Radiant Silver MetallicCadillac CTS 2020 Màu Red Obsession Tintcoat
Màu Black Raven

Mua xe Cadillac CTS mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Cadillac CTS trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Cadillac CTS?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Cadillac

Nổi bật
 • Escalade
  8 tỷ - 10 tỷ 800
 • CT6
  4 tỷ 600
 • XT5
  Đang cập nhật giá
 • ATS
  Đang cập nhật giá
 • XTS
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt
 • Escalade
  8 tỷ - 10 tỷ 800
 • XT5
  Đang cập nhật giá
 • CT6
  4 tỷ 600
 • XTS
  Đang cập nhật giá
 • CTS
  Đang cập nhật giá