Hình ảnh Cadillac Escalade 2021

Cadillac Escalade 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 8.000.000.000 đ - 10.800.000.000 đ

Xem hình ảnh Cadillac Escalade mới nhất. Xe Escalade có 66 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Cadillac Escalade có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Đỏ

Đỏ

Cadillac Escalade 2021

Hình 1 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 1

Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 1

Cadillac Escalade 2021

Hình 2 / 66
Xanh trời

Xanh trời

Cadillac Escalade 2021

Hình 3 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 2

Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 2

Cadillac Escalade 2021

Hình 4 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 3

Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 3

Cadillac Escalade 2021

Hình 5 / 66
Trắng

Trắng

Cadillac Escalade 2021

Hình 6 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 4

Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 4

Cadillac Escalade 2021

Hình 7 / 66
Trắng ngọc

Trắng ngọc

Cadillac Escalade 2021

Hình 8 / 66
Trắng nhạt

Trắng nhạt

Cadillac Escalade 2021

Hình 9 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 5

Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 5

Cadillac Escalade 2021

Hình 10 / 66
Black

Black

Cadillac Escalade 2021

Hình 11 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 6

Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 6

Cadillac Escalade 2021

Hình 12 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 7

Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 7

Cadillac Escalade 2021

Hình 13 / 66
Nâu

Nâu

Cadillac Escalade 2021

Hình 14 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 8

Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 8

Cadillac Escalade 2021

Hình 15 / 66
Xanh trời ngọc

Xanh trời ngọc

Cadillac Escalade 2021

Hình 16 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 9

Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 9

Cadillac Escalade 2021

Hình 17 / 66
Purple metallic

Purple metallic

Cadillac Escalade 2021

Hình 18 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 10

Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 10

Cadillac Escalade 2021

Hình 19 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 11

Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 11

Cadillac Escalade 2021

Hình 20 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 12

Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 12

Cadillac Escalade 2021

Hình 21 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 13

Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 13

Cadillac Escalade 2021

Hình 22 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 14

Hình ảnh Cadillac Escalade 2021 hình 14

Cadillac Escalade 2021

Hình 23 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 15

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 15

Cadillac Escalade 2020

Hình 24 / 66
Red

Red

Cadillac Escalade 2020

Hình 25 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 16

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 16

Cadillac Escalade 2020

Hình 26 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 17

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 17

Cadillac Escalade 2020

Hình 27 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 18

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 18

Cadillac Escalade 2020

Hình 28 / 66
Blue

Blue

Cadillac Escalade 2020

Hình 29 / 66
White

White

Cadillac Escalade 2020

Hình 30 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 19

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 19

Cadillac Escalade 2020

Hình 31 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 20

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 20

Cadillac Escalade 2020

Hình 32 / 66
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Cadillac Escalade 2020

Hình 33 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 21

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 21

Cadillac Escalade 2020

Hình 34 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 22

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 22

Cadillac Escalade 2020

Hình 35 / 66
Xám ngọc

Xám ngọc

Cadillac Escalade 2020

Hình 36 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 23

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 23

Cadillac Escalade 2020

Hình 37 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 24

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 24

Cadillac Escalade 2020

Hình 38 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 25

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 25

Cadillac Escalade 2020

Hình 39 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 26

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 26

Cadillac Escalade 2020

Hình 40 / 66
Black

Black

Cadillac Escalade 2020

Hình 41 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 27

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 27

Cadillac Escalade 2020

Hình 42 / 66
Nâu

Nâu

Cadillac Escalade 2020

Hình 43 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 28

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 28

Cadillac Escalade 2020

Hình 44 / 66
Xanh trời

Xanh trời

Cadillac Escalade 2020

Hình 45 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 29

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 29

Cadillac Escalade 2020

Hình 46 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 30

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 30

Cadillac Escalade 2020

Hình 47 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 31

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 31

Cadillac Escalade 2020

Hình 48 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 32

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 32

Cadillac Escalade 2020

Hình 49 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 33

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 33

Cadillac Escalade 2020

Hình 50 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 34

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 34

Cadillac Escalade 2020

Hình 51 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 35

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 35

Cadillac Escalade 2020

Hình 52 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 36

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 36

Cadillac Escalade 2020

Hình 53 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 37

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 37

Cadillac Escalade 2020

Hình 54 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 38

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 38

Cadillac Escalade 2020

Hình 55 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 39

Hình ảnh Cadillac Escalade 2020 hình 39

Cadillac Escalade 2020

Hình 56 / 66
Black Raven

Black Raven

Cadillac Escalade 2019

Hình 57 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2019 hình 40

Hình ảnh Cadillac Escalade 2019 hình 40

Cadillac Escalade 2019

Hình 58 / 66
Bronze Dune Metallic

Bronze Dune Metallic

Cadillac Escalade 2019

Hình 59 / 66
Hình ảnh Cadillac Escalade 2019 hình 41

Hình ảnh Cadillac Escalade 2019 hình 41

Cadillac Escalade 2019

Hình 60 / 66
Crystal White Tricoat

Crystal White Tricoat

Cadillac Escalade 2019

Hình 61 / 66
Dark Adriatic Blue Metallic

Dark Adriatic Blue Metallic

Cadillac Escalade 2019

Hình 62 / 66
Dark Granite Metallic

Dark Granite Metallic

Cadillac Escalade 2019

Hình 63 / 66
Radiant Silver Metallic

Radiant Silver Metallic

Cadillac Escalade 2019

Hình 64 / 66
Red Passion Tintcoat

Red Passion Tintcoat

Cadillac Escalade 2019

Hình 65 / 66
Satin Steel Metallic

Satin Steel Metallic

Cadillac Escalade 2019

Hình 66 / 66

Các phiên bản của Cadillac Escalade

Cadillac Escalade 6.2 V8

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

8.000.000.000 VND

Cadillac Escalade ESV Platinum

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

10.800.000.000 VND

Cadillac Escalade 6.2 V8

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Cadillac Escalade

BMW X7
6 tỷ 689 triệu - 7 tỷ 499 triệu
Lexus LX570
8 tỷ 180 triệu - 8 tỷ 340 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Cadillac Escalade

Giá lăn bánh của Cadillac Escalade 2021 là bao nhiêu?
Giá Escalade lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 8 tỷ 924 triệu cho bản 6.2 V8 và tăng lên đến 8 tỷ 924 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Escalade hay X7 xe nào tốt hơn?
Giá Escalade niêm yết bắt đầu từ 8 tỷ tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 6162 cc. Trong khi giá X7 bắt đầu từ 6 tỷ 689 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Cadillac Escalade 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Cadillac Escalade 2021 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Đỏ, Xanh trời, Trắng, Trắng ngọc, Trắng nhạt, Black, Nâu, Xanh trời ngọc, Purple metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Cadillac Escalade 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Cadillac Escalade là mẫu xe SUV 7 chỗ đồng thời vẫn có phiên bản có 8 chỗ.
Cadillac Escalade có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Cadillac Escalade 2021 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Escalade ESV Platinum (Xăng), Escalade 6.2 V8 (Xăng) & Escalade 6.2 V8 (Xăng).
Đối thủ của Cadillac Escalade là dòng xe nào?
Cadillac Escalade có 2 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: BMW X7, Lexus LX570.

Xem thêm câu hỏi về Cadillac Escalade

Màu xe Cadillac Escalade

Cadillac Escalade 2021 Màu ĐỏCadillac Escalade 2021 Màu Xanh trờiCadillac Escalade 2021 Màu TrắngCadillac Escalade 2021 Màu Trắng ngọcCadillac Escalade 2021 Màu Trắng nhạt
Màu Đỏ

Mua xe Cadillac Escalade mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Cadillac Escalade trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

158.181.105 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Cadillac Escalade?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Cadillac

Nổi bật
 • CT6
  4 tỷ 600
 • CTS
  Đang cập nhật giá
 • XT5
  Đang cập nhật giá
 • ATS
  Đang cập nhật giá
 • XTS
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt
 • Escalade
  8 tỷ - 10 tỷ 800
 • XT5
  Đang cập nhật giá
 • CT6
  4 tỷ 600
 • XTS
  Đang cập nhật giá
 • CTS
  Đang cập nhật giá