Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2023

Chevrolet Trailblazer 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Chevrolet Trailblazer mới nhất. Xe Trailblazer có 84 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Chevrolet Trailblazer có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất 8.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất 8.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 1 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất 3.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất 3.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 2 / 84
Đen

Đen

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 3 / 84
Trắng lịch lãm

Trắng lịch lãm

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 4 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất 7.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất 7.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 5 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất 9.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất 9.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 6 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất 10.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất 10.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 7 / 84
Trắng sữa

Trắng sữa

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 8 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất 5.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất 5.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 9 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất 11.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất 11.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 10 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất 2.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất 2.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 11 / 84
Đỏ

Đỏ

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 12 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất 12.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất 12.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 13 / 84
Nâu

Nâu

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 14 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất 4.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất 4.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 15 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất 13.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất 13.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 16 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất 14.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất 14.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 17 / 84
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 18 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 1

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 1

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 19 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất 15.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất 15.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 20 / 84
Xám trắng

Xám trắng

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 21 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 2

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 2

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 22 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 3

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 3

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 23 / 84
Xanh xám

Xanh xám

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 24 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 4

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 4

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 25 / 84
Xanh trời

Xanh trời

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 26 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 5

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 5

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 27 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 6

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 6

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 28 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất BBZS71l.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất BBZS71l.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 29 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 7

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 7

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 30 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất BBZRNF5.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh nội thất BBZRNF5.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 31 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 8

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 8

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 32 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 9

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 9

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 33 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 10

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 10

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 34 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 11

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 11

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 35 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 12

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2020 hình 12

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 36 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất BBZRNF6.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất BBZRNF6.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 37 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất BBZRQj6.png

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất BBZRQj6.png

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 38 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất BBZRQj8.png

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất BBZRQj8.png

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 39 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất BBZS4sA.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất BBZS4sA.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 40 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất BBZS9oJ.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất BBZS9oJ.jpg

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 41 / 84
Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất BBZSbYM.png

Chevrolet Trailblazer 2020 hình ảnh ngoại thất BBZSbYM.png

Chevrolet Trailblazer 2020

Hình 42 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 13

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 13

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 43 / 84
Blue Mountain

Blue Mountain

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 44 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 14

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 14

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 45 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 15

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 15

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 46 / 84
Olympic White

Olympic White

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 47 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 16

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 16

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 48 / 84
Switchblade Silver

Switchblade Silver

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 49 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 17

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 17

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 50 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 18

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 18

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 51 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 19

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 19

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 52 / 84
Black Sapphire

Black Sapphire

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 53 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 20

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 20

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 54 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 21

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 21

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 55 / 84
Auburn Brown

Auburn Brown

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 56 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 22

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 22

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 57 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 23

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 23

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 58 / 84
Sizzle Red

Sizzle Red

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 59 / 84
Stain Steel Grey Metallic

Stain Steel Grey Metallic

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 60 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 24

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 24

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 61 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 25

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 25

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 62 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 26

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 26

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 63 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 27

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 27

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 64 / 84
Oceanic Blue

Oceanic Blue

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 65 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 28

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 28

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 66 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 29

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 29

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 67 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 30

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 30

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 68 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 31

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 31

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 69 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 32

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 32

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 70 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 33

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 33

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 71 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 34

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 34

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 72 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 35

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 35

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 73 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 36

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 36

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 74 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 37

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 37

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 75 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 38

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 38

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 76 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 39

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 39

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 77 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 40

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 40

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 78 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 41

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 41

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 79 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 42

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 42

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 80 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 43

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 43

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 81 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 44

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 44

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 82 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 45

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 45

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 83 / 84
Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 46

Hình ảnh Chevrolet Trailblazer 2019 hình 46

Chevrolet Trailblazer 2019

Hình 84 / 84

Bài viết về Chevrolet Trailblazer

Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
Top 6 mẫu SUV 7 chỗ giá dưới 1 tỷ đồng mới nhất
Những mẫu xe SUV cỡ trung 7 chỗ tại Việt Nam đều có giá niêm yết trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, người dùng vẫn có không ít lựa chọn với ngân sách thấp hơn.
Blog xe 28 thg 5, 2020
Doanh số dòng xe SUV 7 chỗ sụt giảm, các hãng đua nhau giảm giá
Doanh số sụt giảm trên những dòng xe SUV, và mắc lỗi hàng loạt các hãng đua nhau giảm giá cầm chừng là điểm lợi cho khách hàng của phân khúc SUV 7 chỗ trong...
Blog xe 16 thg 5, 2020

Hình ảnh xe đối thủ Chevrolet Trailblazer

Hyundai SantaFe
995 triệu - 1 tỷ 340 triệu
Toyota Fortuner
995 triệu - 1 tỷ 426 triệu
Mitsubishi Pajero Sport
804 triệu - 1 tỷ 538 triệu
Kia Seltos
599 triệu - 719 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Chevrolet Trailblazer

Nên mua Trailblazer hay SantaFe xe nào tốt hơn?
Giá Trailblazer niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá SantaFe bắt đầu từ 995 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2359 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Chevrolet Trailblazer 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Chevrolet Trailblazer 2020 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Đen, Trắng lịch lãm, Trắng sữa, Đỏ, Nâu, Xanh ngọc, Xám trắng, Xanh xám, Xanh trời, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Chevrolet Trailblazer là dòng xe nào?
Chevrolet Trailblazer có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Kia Seltos.

Xem thêm câu hỏi về Chevrolet Trailblazer

Màu xe Chevrolet Trailblazer

Chevrolet Trailblazer 2020 Màu ĐenChevrolet Trailblazer 2020 Màu Trắng lịch lãmChevrolet Trailblazer 2020 Màu Trắng sữaChevrolet Trailblazer 2020 Màu ĐỏChevrolet Trailblazer 2020 Màu Nâu
Màu Đen

Mua xe Chevrolet Trailblazer mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Chevrolet Trailblazer trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Chevrolet Trailblazer?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Chevrolet

Nổi bật
Sắp ra mắt