Doanh số xe bán chạy nhất trong tháng tại Việt Nam

Lưu hình

Top 10 xe bán chạy tháng 9/2015

(Xeoto.com.vn)

1
1443 chiếc

Toyota Vios

811
266
366
2
891 chiếc

Toyota Innova

265
34
592
3
857 chiếc

Kia Morning

523
40
294
4
833 chiếc
5
589 chiếc

Toyota Camry

299
70
220
6
486 chiếc
7
443 chiếc
8
435 chiếc

Honda City

164
82
189
9
389 chiếc

Mazda BT-50

234
52
103
10
345 chiếc

Toyota Yaris

199
46
100
Bắc
Trung
Nam
(Đơn vị: chiếc)
Dòng xe Bắc Trung Nam Tổng
Toyota Vios 811 266 366 1443
Toyota Innova 265 34 592 891
Kia Morning 523 40 294 857
Toyota Fortuner 297 90 446 833
Toyota Camry 299 70 220 589
Toyota Corolla Altis 284 56 146 486
Chevrolet Cruze 85 93 265 443
Honda City 164 82 189 435
Mazda BT-50 234 52 103 389
Toyota Yaris 199 46 100 345
Chevrolet Aveo 54 14 34 102
Suzuki Ertiga 43 - 10 53
Toyota Hiace 17 2 31 50
Chevrolet Colorado 14 10 25 49
Suzuki Swift 9 - 19 28
Toyota Land Cruiser 11 5 11 27
Chevrolet Captiva 5 6 13 24
Ford Everest 12 - - 12
Chevrolet Orlando 5 1 2 8
Toyota Hilux 5 1 - 6