Hỗ trợ vay mua xe ô tô

Quy trình cho vay

  • Gửi đăng ký Gửi đơn
  • Xác nhận khách hàng Xác nhận
  • Xem xét tín dụng Xem xét
  • Mua xe

Mọi người đang chọn

Câu hỏi thường gặp

  • Bạn có thể chọn từ các nhân viên cho vay trên trang web XEOTO

  • Bạn cần liên hệ với nhân viên cho vay và đợi xét duyệt trong 1 - 3 ngày tùy theo thông tin của bạn