Hình ảnh Ford Edge 2021

Ford Edge 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Ford Edge mới nhất. Xe Edge có 113 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Ford Edge có sẵn 10 màu sắc khác nhau.

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Edge 2020

Hình 1 / 113
Liquid-Wei

Liquid-Wei

Ford Edge 2020

Hình 2 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Edge 2020

Hình 3 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Edge 2020

Hình 4 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Edge 2020

Hình 5 / 113
Obsidian-Schwarz Metallic

Obsidian-Schwarz Metallic

Ford Edge 2020

Hình 6 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Edge 2020

Hình 7 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Edge 2020

Hình 8 / 113
Iconic-Silber Metallic

Iconic-Silber Metallic

Ford Edge 2020

Hình 9 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Edge 2020

Hình 10 / 113
Atlas-Blau Metallic

Atlas-Blau Metallic

Ford Edge 2020

Hình 11 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Edge 2020

Hình 12 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Edge 2020

Hình 13 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Edge 2020

Hình 14 / 113
Achat-Grün Metallic

Achat-Grün Metallic

Ford Edge 2020

Hình 15 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Edge 2020

Hình 16 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Edge 2020

Hình 17 / 113
Desert-Gold Metallic

Desert-Gold Metallic

Ford Edge 2020

Hình 18 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Edge 2020

Hình 19 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Edge 2020

Hình 20 / 113
Magnetic-Grau Metallic

Magnetic-Grau Metallic

Ford Edge 2020

Hình 21 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Edge 2020

Hình 22 / 113
Lucid-Rot Metallic

Lucid-Rot Metallic

Ford Edge 2020

Hình 23 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Edge 2020

Hình 24 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Edge 2020

Hình 25 / 113
Kirsch-Rot Metallic

Kirsch-Rot Metallic

Ford Edge 2020

Hình 26 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Edge 2020

Hình 27 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Edge 2020

Hình 28 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Edge 2020

Hình 29 / 113
Star-Weiß Metallic

Star-Weiß Metallic

Ford Edge 2020

Hình 30 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Edge 2020

Hình 31 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Edge 2020

Hình 32 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Edge 2020

Hình 33 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Edge 2020

Hình 34 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Edge 2020

Hình 35 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Edge 2020

Hình 36 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Edge 2020

Hình 37 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Edge 2020

Hình 38 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Edge 2020

Hình 39 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Edge 2020

Hình 40 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Edge 2020

Hình 41 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Edge 2020

Hình 42 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Edge 2020

Hình 43 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Edge 2020

Hình 44 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Edge 2020

Hình 45 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Edge 2020

Hình 46 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Edge 2020

Hình 47 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Edge 2020

Hình 48 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Edge 2020

Hình 49 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Edge 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Edge 2020

Hình 50 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020

Hình 51 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020

Hình 52 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020

Hình 53 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Edge 2020

Hình 54 / 113
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020

Hình 55 / 113
Oxford White

Oxford White

Ford Edge 2019

Hình 56 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 1

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 1

Ford Edge 2019

Hình 57 / 113
Shadow Black

Shadow Black

Ford Edge 2019

Hình 58 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 2

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 2

Ford Edge 2019

Hình 59 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 3

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 3

Ford Edge 2019

Hình 60 / 113
Blue Metallic

Blue Metallic

Ford Edge 2019

Hình 61 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 4

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 4

Ford Edge 2019

Hình 62 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 5

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 5

Ford Edge 2019

Hình 63 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 6

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 6

Ford Edge 2019

Hình 64 / 113
Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Ford Edge 2019

Hình 65 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 7

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 7

Ford Edge 2019

Hình 66 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 8

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 8

Ford Edge 2019

Hình 67 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 9

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 9

Ford Edge 2019

Hình 68 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 10

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 10

Ford Edge 2019

Hình 69 / 113
Ingot Silver Metallic

Ingot Silver Metallic

Ford Edge 2019

Hình 70 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 11

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 11

Ford Edge 2019

Hình 71 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 12

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 12

Ford Edge 2019

Hình 72 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 13

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 13

Ford Edge 2019

Hình 73 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 14

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 14

Ford Edge 2019

Hình 74 / 113
Lightning Blue Metallic

Lightning Blue Metallic

Ford Edge 2019

Hình 75 / 113
Magnetic Metallic

Magnetic Metallic

Ford Edge 2019

Hình 76 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 15

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 15

Ford Edge 2019

Hình 77 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 16

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 16

Ford Edge 2019

Hình 78 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 17

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 17

Ford Edge 2019

Hình 79 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 18

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 18

Ford Edge 2019

Hình 80 / 113
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Ford Edge 2019

Hình 81 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 19

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 19

Ford Edge 2019

Hình 82 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 20

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 20

Ford Edge 2019

Hình 83 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 21

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 21

Ford Edge 2019

Hình 84 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 22

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 22

Ford Edge 2019

Hình 85 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 23

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 23

Ford Edge 2019

Hình 86 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 24

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 24

Ford Edge 2019

Hình 87 / 113
White Gold Metallic

White Gold Metallic

Ford Edge 2019

Hình 88 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 25

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 25

Ford Edge 2019

Hình 89 / 113
White Platinum Metallic Tri-Coat

White Platinum Metallic Tri-Coat

Ford Edge 2019

Hình 90 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 26

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 26

Ford Edge 2019

Hình 91 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 27

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 27

Ford Edge 2019

Hình 92 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 28

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 28

Ford Edge 2019

Hình 93 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 29

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 29

Ford Edge 2019

Hình 94 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 30

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 30

Ford Edge 2019

Hình 95 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 31

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 31

Ford Edge 2019

Hình 96 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 32

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 32

Ford Edge 2019

Hình 97 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 33

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 33

Ford Edge 2019

Hình 98 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 34

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 34

Ford Edge 2019

Hình 99 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 35

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 35

Ford Edge 2019

Hình 100 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 36

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 36

Ford Edge 2019

Hình 101 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 37

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 37

Ford Edge 2019

Hình 102 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 38

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 38

Ford Edge 2019

Hình 103 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 39

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 39

Ford Edge 2019

Hình 104 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 40

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 40

Ford Edge 2019

Hình 105 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 41

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 41

Ford Edge 2019

Hình 106 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 42

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 42

Ford Edge 2019

Hình 107 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 43

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 43

Ford Edge 2019

Hình 108 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 44

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 44

Ford Edge 2019

Hình 109 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 45

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 45

Ford Edge 2019

Hình 110 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 46

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 46

Ford Edge 2019

Hình 111 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 47

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 47

Ford Edge 2019

Hình 112 / 113
Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 48

Hình ảnh Ford Edge 2019 hình 48

Ford Edge 2019

Hình 113 / 113

Bài viết về Ford Edge

Ford Edge 2021 mới nâng cấp cạnh tranh với Toyota Venza
Ra mắt phiên bản 2021, Ford Edge được nâng cấp mạnh về tiện nghi và công nghệ nhằm tăng sức cạnh tranh với đối thủ trực tiếp Toyota Venza cũng đang sắp ra mắt thị...
Blog xe 2 thg 11, 2020

Hình ảnh xe đối thủ Ford Edge

Những câu hỏi thường gặp về Ford Edge

Ford Edge 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Ford Edge 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Liquid-Wei, Obsidian-Schwarz Metallic, Iconic-Silber Metallic, Atlas-Blau Metallic, Achat-Grün Metallic, Desert-Gold Metallic, Magnetic-Grau Metallic, Lucid-Rot Metallic, Kirsch-Rot Metallic, Star-Weiß Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Ford Edge là dòng xe nào?
Ford Edge có 8 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Ford Explorer, Hyundai SantaFe, Kia Sorento, Mazda CX-9, Chevrolet Traverse, Honda Pilot, Toyota Highlander.

Xem thêm câu hỏi về Ford Edge

Màu xe Ford Edge

Ford Edge 2020 Màu Liquid-WeiFord Edge 2020 Màu Obsidian-Schwarz MetallicFord Edge 2020 Màu Iconic-Silber MetallicFord Edge 2020 Màu Atlas-Blau MetallicFord Edge 2020 Màu Achat-Grün Metallic
Màu Liquid-Wei

Mua xe Ford Edge mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Ford Edge trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Ford Edge?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt