Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2021

Ford Edge 2020
8.4/10 điểm
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Edge 2020

Hình 1 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Edge 2020

Hình 2 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Edge 2020

Hình 3 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Edge 2020

Hình 4 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Edge 2020

Hình 5 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Edge 2020

Hình 6 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Edge 2020

Hình 7 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Edge 2020

Hình 8 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Edge 2020

Hình 9 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Edge 2020

Hình 10 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Edge 2020

Hình 11 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Edge 2020

Hình 12 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Edge 2020

Hình 13 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Edge 2020

Hình 14 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Edge 2020

Hình 15 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Edge 2020

Hình 16 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Edge 2020

Hình 17 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Edge 2020

Hình 18 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Edge 2020

Hình 19 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Edge 2020

Hình 20 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020

Hình 21 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020

Hình 22 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020

Hình 23 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Edge 2020

Hình 24 / 60
Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Edge 2020

Hình 25 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 1

Ford Edge 2019

Hình 26 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 2

Ford Edge 2019

Hình 27 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 3

Ford Edge 2019

Hình 28 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 4

Ford Edge 2019

Hình 29 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 5

Ford Edge 2019

Hình 30 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 6

Ford Edge 2019

Hình 31 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 7

Ford Edge 2019

Hình 32 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 8

Ford Edge 2019

Hình 33 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 9

Ford Edge 2019

Hình 34 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 10

Ford Edge 2019

Hình 35 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 11

Ford Edge 2019

Hình 36 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 12

Ford Edge 2019

Hình 37 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 13

Ford Edge 2019

Hình 38 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 14

Ford Edge 2019

Hình 39 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 15

Ford Edge 2019

Hình 40 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 16

Ford Edge 2019

Hình 41 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 17

Ford Edge 2019

Hình 42 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 18

Ford Edge 2019

Hình 43 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 19

Ford Edge 2019

Hình 44 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 20

Ford Edge 2019

Hình 45 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 21

Ford Edge 2019

Hình 46 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 22

Ford Edge 2019

Hình 47 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 23

Ford Edge 2019

Hình 48 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 24

Ford Edge 2019

Hình 49 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 25

Ford Edge 2019

Hình 50 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 26

Ford Edge 2019

Hình 51 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 27

Ford Edge 2019

Hình 52 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 28

Ford Edge 2019

Hình 53 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 29

Ford Edge 2019

Hình 54 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 30

Ford Edge 2019

Hình 55 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 31

Ford Edge 2019

Hình 56 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 32

Ford Edge 2019

Hình 57 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 33

Ford Edge 2019

Hình 58 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 34

Ford Edge 2019

Hình 59 / 60
Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Ford Edge 2019 hình 35

Ford Edge 2019

Hình 60 / 60

Bài viết về Ford Edge

Ford Edge 2021 mới nâng cấp cạnh tranh với Toyota Venza
Ra mắt phiên bản 2021, Ford Edge được nâng cấp mạnh về tiện nghi và công nghệ nhằm tăng sức cạnh tranh với đối thủ trực tiếp Toyota Venza cũng đang sắp ra mắt thị...
Blog xe 2 thg 11, 2020

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Ford Edge

Những câu hỏi thường gặp về Ford Edge

Ford Edge 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Ford Edge 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Liquid-Wei, Obsidian-Schwarz Metallic, Iconic-Silber Metallic, Atlas-Blau Metallic, Achat-Grün Metallic, Desert-Gold Metallic, Magnetic-Grau Metallic, Lucid-Rot Metallic, Kirsch-Rot Metallic, Star-Weiß Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Ford Edge là dòng xe nào?
Ford Edge có 8 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Ford Explorer, Hyundai SantaFe, Kia Sorento, Mazda CX-9, Chevrolet Traverse, Honda Pilot, Toyota Highlander.

Xem thêm câu hỏi về Ford Edge

Màu xe Ford Edge

Ford Edge 2020 Màu Liquid-WeiFord Edge 2020 Màu Obsidian-Schwarz MetallicFord Edge 2020 Màu Iconic-Silber MetallicFord Edge 2020 Màu Atlas-Blau MetallicFord Edge 2020 Màu Achat-Grün Metallic
Màu Liquid-Wei

Mua xe Ford Edge mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Ford Edge trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Ford Edge?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt