Hình ảnh Ford Explorer 2021

Ford Explorer 2020
8.2/10 điểm

Xem hình ảnh Ford Explorer mới nhất. Xe Explorer có 114 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Ford Explorer có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Explorer 2020

Hình 1 / 114
Liquid-Weiß

Liquid-Weiß

Ford Explorer 2020

Hình 2 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 1

Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 1

Ford Explorer 2020

Hình 3 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 2

Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 2

Ford Explorer 2020

Hình 4 / 114
Chroma-Blau Metallic

Chroma-Blau Metallic

Ford Explorer 2020

Hình 5 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Explorer 2020

Hình 6 / 114
Iconic-Silber Metallic

Iconic-Silber Metallic

Ford Explorer 2020

Hình 7 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 3

Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 3

Ford Explorer 2020

Hình 8 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Explorer 2020

Hình 9 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 4

Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 4

Ford Explorer 2020

Hình 10 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Explorer 2020

Hình 11 / 114
Obsidian-Schwarz Metallic

Obsidian-Schwarz Metallic

Ford Explorer 2020

Hình 12 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Explorer 2020

Hình 13 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 5

Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 5

Ford Explorer 2020

Hình 14 / 114
Atlas-Blau Metallic

Atlas-Blau Metallic

Ford Explorer 2020

Hình 15 / 114
Magnetic-Grau Metallic

Magnetic-Grau Metallic

Ford Explorer 2020

Hình 16 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Explorer 2020

Hình 17 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 6

Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 6

Ford Explorer 2020

Hình 18 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 7

Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 7

Ford Explorer 2020

Hình 19 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Explorer 2020

Hình 20 / 114
Lucid-Rot Metallic

Lucid-Rot Metallic

Ford Explorer 2020

Hình 21 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Explorer 2020

Hình 22 / 114
Star-Weiß Metallic

Star-Weiß Metallic

Ford Explorer 2020

Hình 23 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 8

Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 8

Ford Explorer 2020

Hình 24 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Explorer 2020

Hình 25 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 9

Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 9

Ford Explorer 2020

Hình 26 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Explorer 2020

Hình 27 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 10

Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 10

Ford Explorer 2020

Hình 28 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Explorer 2020

Hình 29 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 11

Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 11

Ford Explorer 2020

Hình 30 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Explorer 2020

Hình 31 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 12

Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 12

Ford Explorer 2020

Hình 32 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 13

Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 13

Ford Explorer 2020

Hình 33 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Explorer 2020

Hình 34 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Explorer 2020

Hình 35 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Explorer 2020

Hình 36 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Explorer 2020

Hình 37 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Explorer 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Explorer 2020

Hình 38 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Explorer 2020

Hình 39 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Explorer 2020

Hình 40 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Explorer 2020

Hình 41 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 14

Hình ảnh Ford Explorer 2020 hình 14

Ford Explorer 2020

Hình 42 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Explorer 2020

Hình 43 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Explorer 2020

Hình 44 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Explorer 2020

Hình 45 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Explorer 2020

Hình 46 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Explorer 2020

Hình 47 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Explorer 2020

Hình 48 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Explorer 2020

Hình 49 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Explorer 2020

Hình 50 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Ford Explorer 2020

Hình 51 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Explorer 2020

Hình 52 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Explorer 2020

Hình 53 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Explorer 2020

Hình 54 / 114
Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Explorer 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Explorer 2020

Hình 55 / 114
Blue Metallic

Blue Metallic

Ford Explorer 2019

Hình 56 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 15

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 15

Ford Explorer 2019

Hình 57 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 16

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 16

Ford Explorer 2019

Hình 58 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 17

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 17

Ford Explorer 2019

Hình 59 / 114
Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Ford Explorer 2019

Hình 60 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 18

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 18

Ford Explorer 2019

Hình 61 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 19

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 19

Ford Explorer 2019

Hình 62 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 20

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 20

Ford Explorer 2019

Hình 63 / 114
Cinnamon Glaze Metallic

Cinnamon Glaze Metallic

Ford Explorer 2019

Hình 64 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 21

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 21

Ford Explorer 2019

Hình 65 / 114
Ingot Silver Metallic

Ingot Silver Metallic

Ford Explorer 2019

Hình 66 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 22

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 22

Ford Explorer 2019

Hình 67 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 23

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 23

Ford Explorer 2019

Hình 68 / 114
Magnetic Metallic

Magnetic Metallic

Ford Explorer 2019

Hình 69 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 24

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 24

Ford Explorer 2019

Hình 70 / 114
Oxford White

Oxford White

Ford Explorer 2019

Hình 71 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 25

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 25

Ford Explorer 2019

Hình 72 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 26

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 26

Ford Explorer 2019

Hình 73 / 114
Platinum Dune Metallic Tri-Coat

Platinum Dune Metallic Tri-Coat

Ford Explorer 2019

Hình 74 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 27

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 27

Ford Explorer 2019

Hình 75 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 28

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 28

Ford Explorer 2019

Hình 76 / 114
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Ford Explorer 2019

Hình 77 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 29

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 29

Ford Explorer 2019

Hình 78 / 114
Shadow Black

Shadow Black

Ford Explorer 2019

Hình 79 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 30

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 30

Ford Explorer 2019

Hình 80 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 31

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 31

Ford Explorer 2019

Hình 81 / 114
White Platinum Metallic Tri-Coat

White Platinum Metallic Tri-Coat

Ford Explorer 2019

Hình 82 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 32

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 32

Ford Explorer 2019

Hình 83 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 33

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 33

Ford Explorer 2019

Hình 84 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 34

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 34

Ford Explorer 2019

Hình 85 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 35

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 35

Ford Explorer 2019

Hình 86 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 36

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 36

Ford Explorer 2019

Hình 87 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 37

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 37

Ford Explorer 2019

Hình 88 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 38

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 38

Ford Explorer 2019

Hình 89 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 39

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 39

Ford Explorer 2019

Hình 90 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 40

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 40

Ford Explorer 2019

Hình 91 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 41

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 41

Ford Explorer 2019

Hình 92 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 42

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 42

Ford Explorer 2019

Hình 93 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 43

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 43

Ford Explorer 2019

Hình 94 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 44

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 44

Ford Explorer 2019

Hình 95 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 45

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 45

Ford Explorer 2019

Hình 96 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 46

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 46

Ford Explorer 2019

Hình 97 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 47

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 47

Ford Explorer 2019

Hình 98 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 48

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 48

Ford Explorer 2019

Hình 99 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 49

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 49

Ford Explorer 2019

Hình 100 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 50

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 50

Ford Explorer 2019

Hình 101 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 51

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 51

Ford Explorer 2019

Hình 102 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 52

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 52

Ford Explorer 2019

Hình 103 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 53

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 53

Ford Explorer 2019

Hình 104 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 54

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 54

Ford Explorer 2019

Hình 105 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 55

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 55

Ford Explorer 2019

Hình 106 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 56

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 56

Ford Explorer 2019

Hình 107 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 57

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 57

Ford Explorer 2019

Hình 108 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 58

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 58

Ford Explorer 2019

Hình 109 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 59

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 59

Ford Explorer 2019

Hình 110 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 60

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 60

Ford Explorer 2019

Hình 111 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 61

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 61

Ford Explorer 2019

Hình 112 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 62

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 62

Ford Explorer 2019

Hình 113 / 114
Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 63

Hình ảnh Ford Explorer 2019 hình 63

Ford Explorer 2019

Hình 114 / 114

Bài viết về Ford Explorer

Những dòng xe Ford nào bị triệu hồi để khắc phục
Thông tin từ cục đăng kiểm Việt nam và hãng xe Ford đã thông báo về việc triệu hồi Ford Ranger và Explorer để khắc phục và thay thế ống dẫn dầu phanh trước.
Blog xe 23 thg 6, 2019
Ford Việt Nam tổ chức trải nghiệm offroad với địa hình phức tạp
Ford Việt Nam tổ chức trải nghiệm off road với các địa hình phức tạp, điều kiện thời tiết tiếp thêm trải nghiệm chân thật của mọi người tham gia chương trình. Địa hình được...
Sự kiện 23 thg 6, 2019

Hình ảnh xe đối thủ Ford Explorer

Những câu hỏi thường gặp về Ford Explorer

Ford Explorer 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Ford Explorer 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Liquid-Weiß, Chroma-Blau Metallic, Iconic-Silber Metallic, Obsidian-Schwarz Metallic, Atlas-Blau Metallic, Magnetic-Grau Metallic, Lucid-Rot Metallic, Star-Weiß Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Ford Explorer là dòng xe nào?
Ford Explorer có 8 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang gồm: Hyundai Palisade, Toyota Highlander, Kia Sorento, Mazda CX-9, Chevrolet Traverse, Honda Pilot, Ford Edge.

Xem thêm câu hỏi về Ford Explorer

Màu xe Ford Explorer

Ford Explorer 2020 Màu Liquid-WeißFord Explorer 2020 Màu Chroma-Blau MetallicFord Explorer 2020 Màu Iconic-Silber MetallicFord Explorer 2020 Màu Obsidian-Schwarz MetallicFord Explorer 2020 Màu Atlas-Blau Metallic
Màu Liquid-Weiß

Mua xe Ford Explorer mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Ford Explorer trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Ford Explorer?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt