Hình ảnh Ford Fiesta Hatchback

Ford Fiesta Hatchback 2020
8.3/10 điểm

Xem hình ảnh Ford Fiesta Hatchback mới nhất. Xe Fiesta Hatchback có 65 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Ford Fiesta Hatchback có sẵn 10 màu sắc khác nhau.

Blazer-Blau

Blazer-Blau

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 1 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 2 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 3 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 4 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 5 / 65
Frost-Weiß

Frost-Weiß

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 6 / 65
Race-Rot

Race-Rot

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 7 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 8 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 9 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 10 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 11 / 65
Metropolis-Weiß Metallic

Metropolis-Weiß Metallic

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 12 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 13 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 14 / 65
Obsidian-Schwarz Metallic

Obsidian-Schwarz Metallic

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 15 / 65
Magnetic-Grau Metallic

Magnetic-Grau Metallic

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 16 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 17 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 18 / 65
Chroma-Blau Metallic

Chroma-Blau Metallic

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 19 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 20 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 21 / 65
Polar-Silber Metallic

Polar-Silber Metallic

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 22 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 23 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 24 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 25 / 65
Dynamic-Blau Metallic

Dynamic-Blau Metallic

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 26 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 27 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 28 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 29 / 65
Ruby-Rot Metallic

Ruby-Rot Metallic

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 30 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 31 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 32 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 33 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 34 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 35 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 36 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 37 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 38 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 39 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 40 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 41 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 42 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 43 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 44 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 45 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 46 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 47 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 48 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 49 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 50 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 51 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 52 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 53 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 54 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 55 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 56 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 57 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 58 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 59 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 60 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 61 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 62 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 63 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 64 / 65
Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta Hatchback 2020

Hình 65 / 65

Hình ảnh xe đối thủ Ford Fiesta Hatchback

Volkswagen Polo
690 triệu - 740 triệu
Honda Jazz
539 triệu - 624 triệu
Kia Rio
470 triệu - 510 triệu
Peugeot 208
Đang cập nhật giá

Câu hỏi thường gặp

Q. Ford Fiesta Hatchback 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Ford Fiesta Hatchback 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Blazer-Blau, Frost-Weiß, Race-Rot, Metropolis-Weiß Metallic, Obsidian-Schwarz Metallic, Magnetic-Grau Metallic, Chroma-Blau Metallic, Polar-Silber Metallic, Dynamic-Blau Metallic, Ruby-Rot Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Đối thủ của Ford Fiesta Hatchback là dòng xe nào?
A.
Có 6 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Ford Fiesta Hatchback là những dòng xe trong phân khúc B thuộc Toyota, Volkswagen, Honda, Kia như Toyota Yaris, Volkswagen Polo, Honda Jazz, Kia Rio, Peugeot 208, Mazda 2 Hatchback

Xem thêm câu hỏi về Ford Fiesta Hatchback

Mua xe ô tô từ đại lý

PEUGEOT 3008 LĂN BÁNH HẤP DẪN - CHỈ CẦN CHI TRƯỚC 199 TRIỆU ĐỒNG
Mua xe từ đại lý
Mitsubishi Xpander CROSS 2020 1.5L AT
Mua xe từ đại lý
670 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander AT 1.5L 2020
Mua xe từ đại lý
620 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 200 4MT 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 039 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 300 GLC 300 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 399 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz E300 AMG 2.0L 2019 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 833 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Ford Fiesta Hatchback

Ford Fiesta Hatchback 2020 Màu Blazer-BlauFord Fiesta Hatchback 2020 Màu Frost-WeißFord Fiesta Hatchback 2020 Màu Race-RotFord Fiesta Hatchback 2020 Màu Metropolis-Weiß MetallicFord Fiesta Hatchback 2020 Màu Obsidian-Schwarz Metallic
Màu Blazer-Blau

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt