Hình ảnh Ford Fiesta 2023

Ford Fiesta 2020
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Ford Fiesta mới nhất. Xe Fiesta có 116 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Ford Fiesta có sẵn 10 màu sắc khác nhau.

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Fiesta 2020

Hình 1 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta 2020

Hình 2 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fiesta 2020

Hình 3 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta 2020

Hình 4 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Fiesta 2020

Hình 5 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fiesta 2020

Hình 6 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 7 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fiesta 2020

Hình 8 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 9 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 10 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 11 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Fiesta 2020

Hình 12 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta 2020

Hình 13 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fiesta 2020

Hình 14 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 15 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Fiesta 2020

Hình 16 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fiesta 2020

Hình 17 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta 2020

Hình 18 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Fiesta 2020

Hình 19 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta 2020

Hình 20 / 116
Blazer-Blau

Blazer-Blau

Ford Fiesta 2020

Hình 21 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fiesta 2020

Hình 22 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Fiesta 2020

Hình 23 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fiesta 2020

Hình 24 / 116
Frost-Wei

Frost-Wei

Ford Fiesta 2020

Hình 25 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 26 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Fiesta 2020

Hình 27 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 28 / 116
Race-Rot

Race-Rot

Ford Fiesta 2020

Hình 29 / 116
Metropolis-Weiß Metallic

Metropolis-Weiß Metallic

Ford Fiesta 2020

Hình 30 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 31 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fiesta 2020

Hình 32 / 116
Obsidian-Schwarz Metallic

Obsidian-Schwarz Metallic

Ford Fiesta 2020

Hình 33 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta 2020

Hình 34 / 116
Magnetic-Grau Metallic

Magnetic-Grau Metallic

Ford Fiesta 2020

Hình 35 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 36 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fiesta 2020

Hình 37 / 116
Chroma-Blau Metallic

Chroma-Blau Metallic

Ford Fiesta 2020

Hình 38 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020

Hình 39 / 116
Polar-Silber Metallic

Polar-Silber Metallic

Ford Fiesta 2020

Hình 40 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fiesta 2020

Hình 41 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta 2020

Hình 42 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fiesta 2020

Hình 43 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fiesta 2020

Hình 44 / 116
Dynamic-Blau Metallic

Dynamic-Blau Metallic

Ford Fiesta 2020

Hình 45 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta 2020

Hình 46 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Fiesta 2020

Hình 47 / 116
Ruby-Rot Metallic

Ruby-Rot Metallic

Ford Fiesta 2020

Hình 48 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Fiesta 2020

Hình 49 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta 2020

Hình 50 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Fiesta 2020

Hình 51 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta 2020

Hình 52 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020

Hình 53 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fiesta 2020

Hình 54 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020

Hình 55 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta 2020

Hình 56 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020

Hình 57 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta 2020

Hình 58 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta 2020

Hình 59 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta 2020

Hình 60 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020

Hình 61 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020

Hình 62 / 116
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta 2020

Hình 63 / 116
Lightning Blue Metallic

Lightning Blue Metallic

Ford Fiesta 2019

Hình 64 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 1

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 1

Ford Fiesta 2019

Hình 65 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 2

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 2

Ford Fiesta 2019

Hình 66 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 3

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 3

Ford Fiesta 2019

Hình 67 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 4

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 4

Ford Fiesta 2019

Hình 68 / 116
Magnetic Metallic

Magnetic Metallic

Ford Fiesta 2019

Hình 69 / 116
Ingot Silver Metallic

Ingot Silver Metallic

Ford Fiesta 2019

Hình 70 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 5

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 5

Ford Fiesta 2019

Hình 71 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 6

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 6

Ford Fiesta 2019

Hình 72 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 7

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 7

Ford Fiesta 2019

Hình 73 / 116
White Platinum Metallic Tri-Coat

White Platinum Metallic Tri-Coat

Ford Fiesta 2019

Hình 74 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 8

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 8

Ford Fiesta 2019

Hình 75 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 9

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 9

Ford Fiesta 2019

Hình 76 / 116
Hot Pepper Red Metallic Tinted Clearcoat

Hot Pepper Red Metallic Tinted Clearcoat

Ford Fiesta 2019

Hình 77 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 10

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 10

Ford Fiesta 2019

Hình 78 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 11

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 11

Ford Fiesta 2019

Hình 79 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 12

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 12

Ford Fiesta 2019

Hình 80 / 116
Bohai Bay Mint Metallic

Bohai Bay Mint Metallic

Ford Fiesta 2019

Hình 81 / 116
Orange Spice Metallic Tri-Coat

Orange Spice Metallic Tri-Coat

Ford Fiesta 2019

Hình 82 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 13

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 13

Ford Fiesta 2019

Hình 83 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 14

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 14

Ford Fiesta 2019

Hình 84 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 15

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 15

Ford Fiesta 2019

Hình 85 / 116
Outrageous Green Metallic Tinted Clearcoat

Outrageous Green Metallic Tinted Clearcoat

Ford Fiesta 2019

Hình 86 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 16

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 16

Ford Fiesta 2019

Hình 87 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 17

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 17

Ford Fiesta 2019

Hình 88 / 116
Oxford White

Oxford White

Ford Fiesta 2019

Hình 89 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 18

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 18

Ford Fiesta 2019

Hình 90 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 19

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 19

Ford Fiesta 2019

Hình 91 / 116
Shadow Black

Shadow Black

Ford Fiesta 2019

Hình 92 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 20

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 20

Ford Fiesta 2019

Hình 93 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 21

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 21

Ford Fiesta 2019

Hình 94 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 22

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 22

Ford Fiesta 2019

Hình 95 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 23

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 23

Ford Fiesta 2019

Hình 96 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 24

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 24

Ford Fiesta 2019

Hình 97 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 25

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 25

Ford Fiesta 2019

Hình 98 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 26

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 26

Ford Fiesta 2019

Hình 99 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 27

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 27

Ford Fiesta 2019

Hình 100 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 28

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 28

Ford Fiesta 2019

Hình 101 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 29

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 29

Ford Fiesta 2019

Hình 102 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 30

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 30

Ford Fiesta 2019

Hình 103 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 31

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 31

Ford Fiesta 2019

Hình 104 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 32

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 32

Ford Fiesta 2019

Hình 105 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 33

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 33

Ford Fiesta 2019

Hình 106 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 34

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 34

Ford Fiesta 2019

Hình 107 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 35

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 35

Ford Fiesta 2019

Hình 108 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 36

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 36

Ford Fiesta 2019

Hình 109 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 37

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 37

Ford Fiesta 2019

Hình 110 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 38

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 38

Ford Fiesta 2019

Hình 111 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 39

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 39

Ford Fiesta 2019

Hình 112 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 40

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 40

Ford Fiesta 2019

Hình 113 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 41

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 41

Ford Fiesta 2019

Hình 114 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 42

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 42

Ford Fiesta 2019

Hình 115 / 116
Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 43

Hình ảnh Ford Fiesta 2019 hình 43

Ford Fiesta 2019

Hình 116 / 116

Hình ảnh xe đối thủ Ford Fiesta

Kia Rio
470 triệu - 510 triệu
Mazda 2
509 triệu - 649 triệu
Honda Jazz
539 triệu - 624 triệu
Peugeot 208
Đang cập nhật giá
Toyota Vios
470 triệu - 630 triệu
Honda City
529 triệu - 599 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Ford Fiesta

Nên mua Fiesta hay Rio xe nào tốt hơn?
Giá Fiesta niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá Rio bắt đầu từ 470 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1397 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Ford Fiesta 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Ford Fiesta 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Blazer-Blau, Frost-Wei, Race-Rot, Metropolis-Weiß Metallic, Obsidian-Schwarz Metallic, Magnetic-Grau Metallic, Chroma-Blau Metallic, Polar-Silber Metallic, Dynamic-Blau Metallic, Ruby-Rot Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Ford Fiesta là dòng xe nào?
Ford Fiesta có 8 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng B gồm: Kia Rio, Mazda 2, Honda Jazz, Peugeot 208, Volkswagen Polo, Toyota Vios, Honda City.

Xem thêm câu hỏi về Ford Fiesta

FORD ĐANG BÁN

Màu xe Ford Fiesta

Ford Fiesta 2020 Màu Blazer-BlauFord Fiesta 2020 Màu Frost-WeiFord Fiesta 2020 Màu Race-RotFord Fiesta 2020 Màu Metropolis-Weiß MetallicFord Fiesta 2020 Màu Obsidian-Schwarz Metallic
Màu Blazer-Blau

Mua xe Ford Fiesta mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Ford Fiesta trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Ford Fiesta?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt