Hình ảnh Ford Focus 2023

Ford Focus 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Ford Focus mới nhất. Xe Focus có 122 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Ford Focus có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 1

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 1

Ford Focus 2020

Hình 1 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 2

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 2

Ford Focus 2020

Hình 2 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 3

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 3

Ford Focus 2020

Hình 3 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 4

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 4

Ford Focus 2020

Hình 4 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 5

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 5

Ford Focus 2020

Hình 5 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 6

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 6

Ford Focus 2020

Hình 6 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 7

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 7

Ford Focus 2020

Hình 7 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 8

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 8

Ford Focus 2020

Hình 8 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 9

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 9

Ford Focus 2020

Hình 9 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 10

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 10

Ford Focus 2020

Hình 10 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 11

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 11

Ford Focus 2020

Hình 11 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 12

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 12

Ford Focus 2020

Hình 12 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 13

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 13

Ford Focus 2020

Hình 13 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 14

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 14

Ford Focus 2020

Hình 14 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 15

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 15

Ford Focus 2020

Hình 15 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 16

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 16

Ford Focus 2020

Hình 16 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 17

Hình ảnh Ford Focus 2020 hình 17

Ford Focus 2020

Hình 17 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020

Hình 18 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020

Hình 19 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020

Hình 20 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020

Hình 21 / 122
Lightning Blue Metallic

Lightning Blue Metallic

Ford Focus 2020

Hình 22 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020

Hình 23 / 122
Magnetic Metallic

Magnetic Metallic

Ford Focus 2020

Hình 24 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020

Hình 25 / 122
Outrageous Green Metallic Tinted Clearcoat

Outrageous Green Metallic Tinted Clearcoat

Ford Focus 2020

Hình 26 / 122
Oxford White

Oxford White

Ford Focus 2020

Hình 27 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020

Hình 28 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020

Hình 29 / 122
Shadow Black

Shadow Black

Ford Focus 2020

Hình 30 / 122
White Gold Metallic

White Gold Metallic

Ford Focus 2020

Hình 31 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020

Hình 32 / 122
White Platinum Metallic Tri-Coat

White Platinum Metallic Tri-Coat

Ford Focus 2020

Hình 33 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020

Hình 34 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020

Hình 35 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020

Hình 36 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020

Hình 37 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020

Hình 38 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020

Hình 39 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020

Hình 40 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020

Hình 41 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Focus 2020

Hình 42 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020

Hình 43 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020

Hình 44 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020

Hình 45 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020

Hình 46 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020

Hình 47 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020

Hình 48 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020

Hình 49 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020

Hình 50 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Focus 2020

Hình 51 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020

Hình 52 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020

Hình 53 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020

Hình 54 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020

Hình 55 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020

Hình 56 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020

Hình 57 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020

Hình 58 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020

Hình 59 / 122
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020

Hình 60 / 122
Shadow Black

Shadow Black

Ford Focus 2019

Hình 61 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 18

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 18

Ford Focus 2019

Hình 62 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 19

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 19

Ford Focus 2019

Hình 63 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 20

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 20

Ford Focus 2019

Hình 64 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 21

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 21

Ford Focus 2019

Hình 65 / 122
Magnetic Metallic

Magnetic Metallic

Ford Focus 2019

Hình 66 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 22

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 22

Ford Focus 2019

Hình 67 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 23

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 23

Ford Focus 2019

Hình 68 / 122
White Platinum Metallic Tri-Coat

White Platinum Metallic Tri-Coat

Ford Focus 2019

Hình 69 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 24

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 24

Ford Focus 2019

Hình 70 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 25

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 25

Ford Focus 2019

Hình 71 / 122
Oxford White

Oxford White

Ford Focus 2019

Hình 72 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 26

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 26

Ford Focus 2019

Hình 73 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 27

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 27

Ford Focus 2019

Hình 74 / 122
Ingot Silver Metallic

Ingot Silver Metallic

Ford Focus 2019

Hình 75 / 122
White Gold Metallic

White Gold Metallic

Ford Focus 2019

Hình 76 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 28

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 28

Ford Focus 2019

Hình 77 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 29

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 29

Ford Focus 2019

Hình 78 / 122
Blue Metallic

Blue Metallic

Ford Focus 2019

Hình 79 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 30

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 30

Ford Focus 2019

Hình 80 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 31

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 31

Ford Focus 2019

Hình 81 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 32

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 32

Ford Focus 2019

Hình 82 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 33

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 33

Ford Focus 2019

Hình 83 / 122
Hot Pepper Red Metallic Tinted Clearcoat

Hot Pepper Red Metallic Tinted Clearcoat

Ford Focus 2019

Hình 84 / 122
Lightning Blue Metallic

Lightning Blue Metallic

Ford Focus 2019

Hình 85 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 34

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 34

Ford Focus 2019

Hình 86 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 35

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 35

Ford Focus 2019

Hình 87 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 36

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 36

Ford Focus 2019

Hình 88 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 37

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 37

Ford Focus 2019

Hình 89 / 122
Outrageous Green Metallic Tinted Clearcoat

Outrageous Green Metallic Tinted Clearcoat

Ford Focus 2019

Hình 90 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 38

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 38

Ford Focus 2019

Hình 91 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 39

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 39

Ford Focus 2019

Hình 92 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 40

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 40

Ford Focus 2019

Hình 93 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 41

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 41

Ford Focus 2019

Hình 94 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 42

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 42

Ford Focus 2019

Hình 95 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 43

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 43

Ford Focus 2019

Hình 96 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 44

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 44

Ford Focus 2019

Hình 97 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 45

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 45

Ford Focus 2019

Hình 98 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 46

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 46

Ford Focus 2019

Hình 99 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 47

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 47

Ford Focus 2019

Hình 100 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 48

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 48

Ford Focus 2019

Hình 101 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 49

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 49

Ford Focus 2019

Hình 102 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 50

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 50

Ford Focus 2019

Hình 103 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 51

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 51

Ford Focus 2019

Hình 104 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 52

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 52

Ford Focus 2019

Hình 105 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 53

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 53

Ford Focus 2019

Hình 106 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 54

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 54

Ford Focus 2019

Hình 107 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 55

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 55

Ford Focus 2019

Hình 108 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 56

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 56

Ford Focus 2019

Hình 109 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 57

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 57

Ford Focus 2019

Hình 110 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 58

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 58

Ford Focus 2019

Hình 111 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 59

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 59

Ford Focus 2019

Hình 112 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 60

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 60

Ford Focus 2019

Hình 113 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 61

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 61

Ford Focus 2019

Hình 114 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 62

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 62

Ford Focus 2019

Hình 115 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 63

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 63

Ford Focus 2019

Hình 116 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 64

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 64

Ford Focus 2019

Hình 117 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 65

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 65

Ford Focus 2019

Hình 118 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 66

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 66

Ford Focus 2019

Hình 119 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 67

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 67

Ford Focus 2019

Hình 120 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 68

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 68

Ford Focus 2019

Hình 121 / 122
Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 69

Hình ảnh Ford Focus 2019 hình 69

Ford Focus 2019

Hình 122 / 122

Những câu hỏi thường gặp về Ford Focus

Nên mua Focus hay Mazda3 xe nào tốt hơn?
Giá Focus niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá Mazda3 bắt đầu từ 750 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Ford Focus 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Ford Focus 2020 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Lightning Blue Metallic, Magnetic Metallic, Outrageous Green Metallic Tinted Clearcoat, Oxford White, Shadow Black, White Gold Metallic, White Platinum Metallic Tri-Coat, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Ford Focus là dòng xe nào?
Ford Focus có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng C gồm: Mazda 3, Volkswagen Beetle, Hyundai Veloster, Hyundai Elantra, Honda Civic, Peugeot 408, Ford Focus Hatchback.

Xem thêm câu hỏi về Ford Focus

FORD ĐANG BÁN

Màu xe Ford Focus

Ford Focus 2020 Màu Lightning Blue MetallicFord Focus 2020 Màu Magnetic MetallicFord Focus 2020 Màu Outrageous Green Metallic Tinted ClearcoatFord Focus 2020 Màu Oxford WhiteFord Focus 2020 Màu Shadow Black
Màu Lightning Blue Metallic

Mua xe Ford Focus mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Ford Focus trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Ford Focus?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt