Hình ảnh xe Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 1

Hình ngoại thất 1

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 2

Hình ngoại thất 2

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 3

Hình ngoại thất 3

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 4

Hình ngoại thất 4

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 5

Hình ngoại thất 5

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 6

Hình ngoại thất 6

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 7

Hình ngoại thất 7

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 8

Hình ngoại thất 8

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 9

Hình ngoại thất 9

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 10

Hình ngoại thất 10

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 11

Hình ngoại thất 11

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 12

Hình ngoại thất 12

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 13

Hình ngoại thất 13

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 14

Hình ngoại thất 14

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 15

Hình ngoại thất 15

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 16

Hình ngoại thất 16

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 17

Hình ngoại thất 17

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 18

Hình ngoại thất 18

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 19

Hình ngoại thất 19

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 20

Hình ngoại thất 20

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 21

Hình ngoại thất 21

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 22

Hình ngoại thất 22

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 23

Hình ngoại thất 23

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 24

Hình ngoại thất 24

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 25

Hình ngoại thất 25

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 26

Hình ngoại thất 26

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 27

Hình ngoại thất 27

Ford Focus 2019 Sedan

Hình ảnh Ford Focus 2019 Sedan - Ngoại thất Ford Focus 2019 Sedan 28

Hình ngoại thất 28

Ford Focus 2019 Sedan

5.0
1 lượt đánh giá
Sự tin tưởng của bạn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi, vì vậy các doanh nghiệp không thể trả tiền để thay đổi hoặc xóa các đánh giá.

Tổng hợp kết quả xếp hạng?

Hiệu suất
100%
Nội thất
100%
Ngoại thất
100%
Tiết kiệm NL
100%
Giá cả
100%

5.0

1 lượt đánh giá

Xe Ford Focus 2019

Review gần đây

Tin tức Ford