Hình ảnh Ford Ranger

#1 xe bán nhiều thuộc Xe cỡ nhỏ

Tổng doanh số
1583 chiếc
Miền Bắc
566chiếc
Miền Trung
342chiếc
Miền Nam
675chiếc
Ford Ranger 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 616.000.000 đ - 918.000.000 đ

Xem hình ảnh Ford Ranger mới nhất. Xe Ranger có 68 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Ford Ranger có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Ranger 2020

Hình 1 / 68
Canyon-Orange

Canyon-Orange

Ford Ranger 2020

Hình 2 / 68
Polar-Silber

Polar-Silber

Ford Ranger 2020

Hình 3 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020

Hình 4 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020

Hình 5 / 68
Royal-Grau

Royal-Grau

Ford Ranger 2020

Hình 6 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020

Hình 7 / 68
Iridium-Schwarz

Iridium-Schwarz

Ford Ranger 2020

Hình 8 / 68
Frost-Wei

Frost-Wei

Ford Ranger 2020

Hình 9 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020

Hình 10 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 11 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020

Hình 12 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Ranger 2020

Hình 13 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020

Hình 14 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Ranger 2020

Hình 15 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Ranger 2020

Hình 16 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Ranger 2020

Hình 17 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020

Hình 18 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020

Hình 19 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Ranger 2020

Hình 20 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020

Hình 21 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 22 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020

Hình 23 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Ranger 2020

Hình 24 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Ranger 2020

Hình 25 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020

Hình 26 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 27 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020

Hình 28 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Ranger 2020

Hình 29 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020

Hình 30 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020

Hình 31 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020

Hình 32 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 33 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Ranger 2020

Hình 34 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Ranger 2020

Hình 35 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020

Hình 36 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Ranger 2020

Hình 37 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020

Hình 38 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Ranger 2020

Hình 39 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 40 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020

Hình 41 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Ranger 2020

Hình 42 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020

Hình 43 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020

Hình 44 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020

Hình 45 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020

Hình 46 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020

Hình 47 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020

Hình 48 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Ranger 2020

Hình 49 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020

Hình 50 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020

Hình 51 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020

Hình 52 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 53 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020

Hình 54 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020

Hình 55 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020

Hình 56 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020

Hình 57 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020

Hình 58 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 59 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020

Hình 60 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020

Hình 61 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Ranger 2020

Hình 62 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 63 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020

Hình 64 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020

Hình 65 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 66 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020

Hình 67 / 68
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020

Hình 68 / 68

Bài viết về Ford Ranger

Ford Everest và Ranger 2021 về Việt nam bị cắt bỏ trang bị
Nhiều trang bị trên Ford Everest và bán tải Ranger 2021 sắp mở bán bị “cắt bỏ” nhưng giá bán lại tăng so với thế hệ cũ khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu...
Thị trường 23 thg 11, 2020
Ford Maverick sắp ra mắt xe bán tải cỡ nhỏ
Ford Maverick 2021 là một trong những xu hướng gần đây trên thị trường ô tô là sự tăng trưởng nhanh chóng của SUV. Và xu hướng này đã dẫn đến sự tăng trưởng của...
Thị trường 30 thg 7, 2020
Ford Ranger Thunder chiếc bán tải rất phong cách động cơ Raptor
Ford gây bão châu Âu khi ra mắt một chiếc thế hệ thứ 3 của Ranger Thunder - xe được bán giới hạn với số lượng 4.500 chiếc.
Thị trường 19 thg 5, 2020
Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Thị trường 11 thg 5, 2020
Xe bán tải Hyundai Tarlac có thể cạnh tranh với Ford Ranger
Dưới đây là mẫu thiết kế đồ họa của một chiếc xe bán tải của Huyndai được đặt theo tên một tỉnh ở Philippines theo xu hướng đặt tên xe của công ty theo địa...
Thị trường 7 thg 5, 2020
Những dòng xe Ford nào bị triệu hồi để khắc phục
Thông tin từ cục đăng kiểm Việt nam và hãng xe Ford đã thông báo về việc triệu hồi Ford Ranger và Explorer để khắc phục và thay thế ống dẫn dầu phanh trước.
Thị trường 23 thg 6, 2019
Ford Việt Nam tổ chức trải nghiệm offroad với địa hình phức tạp
Ford Việt Nam tổ chức trải nghiệm off road với các địa hình phức tạp, điều kiện thời tiết tiếp thêm trải nghiệm chân thật của mọi người tham gia chương trình. Địa hình được...
Sự kiện 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Ford Ranger

Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT

Nhập khẩu, Dầu, Số sàn

616.000.000 VND

Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT

Nhập khẩu, Dầu, Số sàn

630.000.000 VND

Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

650.000.000 VND

Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT

Nhập khẩu, Dầu, Số sàn

754.000.000 VND

Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

779.000.000 VND

Ford Ranger LTD 2.2L 4x4 AT

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

779.000.000 VND

Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

853.000.000 VND

Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

918.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Ford Ranger

Toyota Hilux
622 triệu - 914 triệu
Mazda BT-50
590 triệu - 749 triệu
Isuzu D-Max
595 triệu - 820 triệu
Mitsubishi Triton
730 triệu - 865 triệu
Nissan Navara
589 triệu - 835 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Ford Ranger khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Ford Ranger có giá niêm yết khoảng 616 triệu - 918 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản XL 2.2L 4x4 MT là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Ford Ranger 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Ford Ranger 2020 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Canyon-Orange, Polar-Silber, Royal-Grau, Iridium-Schwarz, Frost-Wei, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Ford Ranger là xe 5 chỗ?
A.
Ford Ranger là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Ford Ranger 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Ford Ranger 2020 có khoảng 8 phiên bản như Ranger XLT 2.2L 4x4 MT (Dầu), Ranger XLT 2.2L 4x4 AT (Dầu), Ranger XLS 2.2L 4x2 MT (Dầu), Ranger XLS 2.2L 4x2 AT (Dầu), Ranger XL 2.2L 4x4 MT (Dầu), Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (Dầu), Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT (Dầu) & Ranger LTD 2.2L 4x4 AT (Dầu) với giá ưu đãi bắt đầu từ 616 triệu cho bản Ranger XL 2.2L 4x4 MT. Xem thêm
Q. Đối thủ của Ford Ranger là dòng xe nào?
A.
Có 5 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger là những dòng xe trong phân khúc Cỡ nhỏ thuộc Toyota, Mazda, Isuzu, Mitsubishi như Toyota Hilux, Mazda BT-50, Isuzu D-Max, Mitsubishi Triton, Nissan Navara

Xem thêm câu hỏi về Ford Ranger

Mua xe Ford Ranger từ đại lý

Bán Ford Ranger XLS 4X2 AT,Nhập khẩu từ Thái Lan
Mua xe từ đại lý
650 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Dầu
Bán Ford Wildtrak 4X4 AT, Nhập khẩu từ Thái Lan
Mua xe từ đại lý
918 triệu
2020
Bán tự động
Nhập khẩu
Dầu
FORD RANGER XL ĐANG CÓ KHUYẾN MÃI CỰC TỐT !!!
Mua xe từ đại lý
560 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Dầu
FORD RANGER XLS 2020
Mua xe từ đại lý
613 triệu
2020
Số sàn
Nhập khẩu
Dầu
CHỈ 200 TRIỆU LÀ NHẬN RANGER WILDTRAK 2.0
Mua xe từ đại lý
800 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Dầu
FORD RANGER 2 CẦU CHỈ CẦN 160 TRIỆU NHẬN XE
Mua xe từ đại lý
586 triệu
2020
Số sàn
Nhập khẩu
Dầu

Màu xe Ford Ranger

Ford Ranger 2020 Màu Canyon-OrangeFord Ranger 2020 Màu Polar-SilberFord Ranger 2020 Màu Royal-GrauFord Ranger 2020 Màu Iridium-SchwarzFord Ranger 2020 Màu Frost-Wei
Màu Canyon-Orange

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt