Hình ảnh Ford Taurus 2021

Ford Taurus 2020
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Ford Taurus mới nhất. Xe Taurus có 91 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Ford Taurus có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Agate Black

Agate Black

Ford Taurus 2020

Hình 1 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Taurus 2020

Hình 2 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Taurus 2020

Hình 3 / 91
Blue Metallic

Blue Metallic

Ford Taurus 2020

Hình 4 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Taurus 2020

Hình 5 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Taurus 2020

Hình 6 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Taurus 2020

Hình 7 / 91
Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Ford Taurus 2020

Hình 8 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Taurus 2020

Hình 9 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Taurus 2020

Hình 10 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Taurus 2020

Hình 11 / 91
Ingot Silver Metallic

Ingot Silver Metallic

Ford Taurus 2020

Hình 12 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Taurus 2020

Hình 13 / 91
Magnetic Metallic

Magnetic Metallic

Ford Taurus 2020

Hình 14 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Taurus 2020

Hình 15 / 91
Oxford White

Oxford White

Ford Taurus 2020

Hình 16 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Taurus 2020

Hình 17 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Taurus 2020

Hình 18 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Taurus 2020

Hình 19 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Taurus 2020

Hình 20 / 91
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Ford Taurus 2020

Hình 21 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Taurus 2020

Hình 22 / 91
White Platinum Metallic Tri-Coat

White Platinum Metallic Tri-Coat

Ford Taurus 2020

Hình 23 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Taurus 2020

Hình 24 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Taurus 2020

Hình 25 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Taurus 2020

Hình 26 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Taurus 2020

Hình 27 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Ford Taurus 2020

Hình 28 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Taurus 2020

Hình 29 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Taurus 2020

Hình 30 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Taurus 2020

Hình 31 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Taurus 2020

Hình 32 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Taurus 2020

Hình 33 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Taurus 2020

Hình 34 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Taurus 2020

Hình 35 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Taurus 2020

Hình 36 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Taurus 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Taurus 2020

Hình 37 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Taurus 2020

Hình 38 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Taurus 2020

Hình 39 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Taurus 2020

Hình 40 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Taurus 2020

Hình 41 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Taurus 2020

Hình 42 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Taurus 2020

Hình 43 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Taurus 2020

Hình 44 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Taurus 2020

Hình 45 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Ford Taurus 2020

Hình 46 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Taurus 2020

Hình 47 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Taurus 2020

Hình 48 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Taurus 2020

Hình 49 / 91
Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Taurus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Taurus 2020

Hình 50 / 91
Shadow Black

Shadow Black

Ford Taurus 2019

Hình 51 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 1

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 1

Ford Taurus 2019

Hình 52 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 2

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 2

Ford Taurus 2019

Hình 53 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 3

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 3

Ford Taurus 2019

Hình 54 / 91
Oxford White

Oxford White

Ford Taurus 2019

Hình 55 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 4

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 4

Ford Taurus 2019

Hình 56 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 5

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 5

Ford Taurus 2019

Hình 57 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 6

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 6

Ford Taurus 2019

Hình 58 / 91
Blue Metallic

Blue Metallic

Ford Taurus 2019

Hình 59 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 7

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 7

Ford Taurus 2019

Hình 60 / 91
Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Ford Taurus 2019

Hình 61 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 8

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 8

Ford Taurus 2019

Hình 62 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 9

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 9

Ford Taurus 2019

Hình 63 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 10

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 10

Ford Taurus 2019

Hình 64 / 91
Ingot Silver Metallic

Ingot Silver Metallic

Ford Taurus 2019

Hình 65 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 11

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 11

Ford Taurus 2019

Hình 66 / 91
Magnetic Metallic

Magnetic Metallic

Ford Taurus 2019

Hình 67 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 12

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 12

Ford Taurus 2019

Hình 68 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 13

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 13

Ford Taurus 2019

Hình 69 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 14

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 14

Ford Taurus 2019

Hình 70 / 91
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Ford Taurus 2019

Hình 71 / 91
White Gold Metallic

White Gold Metallic

Ford Taurus 2019

Hình 72 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 15

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 15

Ford Taurus 2019

Hình 73 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 16

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 16

Ford Taurus 2019

Hình 74 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 17

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 17

Ford Taurus 2019

Hình 75 / 91
White Platinum Metallic Tri-Coat

White Platinum Metallic Tri-Coat

Ford Taurus 2019

Hình 76 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 18

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 18

Ford Taurus 2019

Hình 77 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 19

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 19

Ford Taurus 2019

Hình 78 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 20

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 20

Ford Taurus 2019

Hình 79 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 21

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 21

Ford Taurus 2019

Hình 80 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 22

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 22

Ford Taurus 2019

Hình 81 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 23

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 23

Ford Taurus 2019

Hình 82 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 24

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 24

Ford Taurus 2019

Hình 83 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 25

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 25

Ford Taurus 2019

Hình 84 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 26

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 26

Ford Taurus 2019

Hình 85 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 27

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 27

Ford Taurus 2019

Hình 86 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 28

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 28

Ford Taurus 2019

Hình 87 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 29

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 29

Ford Taurus 2019

Hình 88 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 30

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 30

Ford Taurus 2019

Hình 89 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 31

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 31

Ford Taurus 2019

Hình 90 / 91
Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 32

Hình ảnh Ford Taurus 2019 hình 32

Ford Taurus 2019

Hình 91 / 91

Hình ảnh xe đối thủ Ford Taurus

Những câu hỏi thường gặp về Ford Taurus

Ford Taurus 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Ford Taurus 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Agate Black, Blue Metallic, Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat, Ingot Silver Metallic, Magnetic Metallic, Oxford White, Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat, White Platinum Metallic Tri-Coat, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Ford Taurus là dòng xe nào?
Ford Taurus có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng D gồm: Kia Cadenza, Toyota Avalon, Nissan Maxima, Chevrolet Impala.

Xem thêm câu hỏi về Ford Taurus

FORD ĐANG BÁN

Màu xe Ford Taurus

Ford Taurus 2020 Màu Agate BlackFord Taurus 2020 Màu Blue MetallicFord Taurus 2020 Màu Burgundy Velvet Metallic Tinted ClearcoatFord Taurus 2020 Màu Ingot Silver MetallicFord Taurus 2020 Màu Magnetic Metallic
Màu Agate Black

Mua xe Ford Taurus mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Ford Taurus trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Ford Taurus?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt