Hình ảnh Ford Transit 2021

Ford Transit 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.335.000.000 đ

Xem hình ảnh Ford Transit mới nhất. Xe Transit có 160 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Ford Transit có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Transit 2020

Hình 1 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Transit 2020

Hình 2 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Transit 2020

Hình 3 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Transit 2020

Hình 4 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Transit 2020

Hình 5 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Transit 2020

Hình 6 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Transit 2020

Hình 7 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Transit 2020

Hình 8 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Transit 2020

Hình 9 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Transit 2020

Hình 10 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Transit 2020

Hình 11 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Transit 2020

Hình 12 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Transit 2020

Hình 13 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Transit 2020

Hình 14 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Transit 2020

Hình 15 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Transit 2020

Hình 16 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Transit 2020

Hình 17 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Transit 2020

Hình 18 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Transit 2020

Hình 19 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 1

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 1

Ford Transit 2020

Hình 20 / 160
Race Red

Race Red

Ford Transit 2020

Hình 21 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 2

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 2

Ford Transit 2020

Hình 22 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 3

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 3

Ford Transit 2020

Hình 23 / 160
Deep Impact Blue

Deep Impact Blue

Ford Transit 2020

Hình 24 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Transit 2020

Hình 25 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 4

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 4

Ford Transit 2020

Hình 26 / 160
Magnetic

Magnetic

Ford Transit 2020

Hình 27 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 5

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 5

Ford Transit 2020

Hình 28 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Transit 2020

Hình 29 / 160
Frozen White

Frozen White

Ford Transit 2020

Hình 30 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 6

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 6

Ford Transit 2020

Hình 31 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 7

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 7

Ford Transit 2020

Hình 32 / 160
Blazer Blue

Blazer Blue

Ford Transit 2020

Hình 33 / 160
Shadow Black

Shadow Black

Ford Transit 2020

Hình 34 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 8

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 8

Ford Transit 2020

Hình 35 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 9

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 9

Ford Transit 2020

Hình 36 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 10

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 10

Ford Transit 2020

Hình 37 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Transit 2020

Hình 38 / 160
Moondust Silver

Moondust Silver

Ford Transit 2020

Hình 39 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 11

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 11

Ford Transit 2020

Hình 40 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 12

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 12

Ford Transit 2020

Hình 41 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Transit 2020

Hình 42 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 13

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 13

Ford Transit 2020

Hình 43 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 14

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 14

Ford Transit 2020

Hình 44 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Transit 2020

Hình 45 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 15

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 15

Ford Transit 2020

Hình 46 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 16

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 16

Ford Transit 2020

Hình 47 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Transit 2020

Hình 48 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 17

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 17

Ford Transit 2020

Hình 49 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Transit 2020

Hình 50 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 18

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 18

Ford Transit 2020

Hình 51 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 19

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 19

Ford Transit 2020

Hình 52 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 20

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 20

Ford Transit 2020

Hình 53 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Transit 2020

Hình 54 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 21

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 21

Ford Transit 2020

Hình 55 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 22

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 22

Ford Transit 2020

Hình 56 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 23

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 23

Ford Transit 2020

Hình 57 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 24

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 24

Ford Transit 2020

Hình 58 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Transit 2020

Hình 59 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 25

Hình ảnh Ford Transit 2020 hình 25

Ford Transit 2020

Hình 60 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Transit 2020

Hình 61 / 160
Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Transit 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Transit 2020

Hình 62 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 26

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 26

Ford Transit 2019

Hình 63 / 160
Magnetic Metallic

Magnetic Metallic

Ford Transit 2019

Hình 64 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 27

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 27

Ford Transit 2019

Hình 65 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 28

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 28

Ford Transit 2019

Hình 66 / 160
Oxford White

Oxford White

Ford Transit 2019

Hình 67 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 29

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 29

Ford Transit 2019

Hình 68 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 30

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 30

Ford Transit 2019

Hình 69 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 31

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 31

Ford Transit 2019

Hình 70 / 160
Ingot Silver Metallic

Ingot Silver Metallic

Ford Transit 2019

Hình 71 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 32

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 32

Ford Transit 2019

Hình 72 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 33

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 33

Ford Transit 2019

Hình 73 / 160
Shadow Black

Shadow Black

Ford Transit 2019

Hình 74 / 160
White Gold Metallic

White Gold Metallic

Ford Transit 2019

Hình 75 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 34

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 34

Ford Transit 2019

Hình 76 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 35

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 35

Ford Transit 2019

Hình 77 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 36

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 36

Ford Transit 2019

Hình 78 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 37

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 37

Ford Transit 2019

Hình 79 / 160
Stone Gray Metallic

Stone Gray Metallic

Ford Transit 2019

Hình 80 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 38

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 38

Ford Transit 2019

Hình 81 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 39

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 39

Ford Transit 2019

Hình 82 / 160
Blue Jeans Metallic

Blue Jeans Metallic

Ford Transit 2019

Hình 83 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 40

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 40

Ford Transit 2019

Hình 84 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 41

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 41

Ford Transit 2019

Hình 85 / 160
Green Gem Metallic

Green Gem Metallic

Ford Transit 2019

Hình 86 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 42

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 42

Ford Transit 2019

Hình 87 / 160
Race Red

Race Red

Ford Transit 2019

Hình 88 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 43

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 43

Ford Transit 2019

Hình 89 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 44

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 44

Ford Transit 2019

Hình 90 / 160
School Bus Yellow

School Bus Yellow

Ford Transit 2019

Hình 91 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 45

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 45

Ford Transit 2019

Hình 92 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 46

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 46

Ford Transit 2019

Hình 93 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 47

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 47

Ford Transit 2019

Hình 94 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 48

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 48

Ford Transit 2019

Hình 95 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 49

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 49

Ford Transit 2019

Hình 96 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 50

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 50

Ford Transit 2019

Hình 97 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 51

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 51

Ford Transit 2019

Hình 98 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 52

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 52

Ford Transit 2019

Hình 99 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 53

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 53

Ford Transit 2019

Hình 100 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 54

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 54

Ford Transit 2019

Hình 101 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 55

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 55

Ford Transit 2019

Hình 102 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 56

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 56

Ford Transit 2019

Hình 103 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 57

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 57

Ford Transit 2019

Hình 104 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 58

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 58

Ford Transit 2019

Hình 105 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 59

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 59

Ford Transit 2019

Hình 106 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 60

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 60

Ford Transit 2019

Hình 107 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 61

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 61

Ford Transit 2019

Hình 108 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 62

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 62

Ford Transit 2019

Hình 109 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 63

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 63

Ford Transit 2019

Hình 110 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 64

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 64

Ford Transit 2019

Hình 111 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 65

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 65

Ford Transit 2019

Hình 112 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 66

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 66

Ford Transit 2019

Hình 113 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 67

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 67

Ford Transit 2019

Hình 114 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 68

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 68

Ford Transit 2019

Hình 115 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 69

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 69

Ford Transit 2019

Hình 116 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 70

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 70

Ford Transit 2019

Hình 117 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 71

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 71

Ford Transit 2019

Hình 118 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 72

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 72

Ford Transit 2019

Hình 119 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 73

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 73

Ford Transit 2019

Hình 120 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 74

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 74

Ford Transit 2019

Hình 121 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 75

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 75

Ford Transit 2019

Hình 122 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 76

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 76

Ford Transit 2019

Hình 123 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 77

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 77

Ford Transit 2019

Hình 124 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 78

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 78

Ford Transit 2019

Hình 125 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 79

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 79

Ford Transit 2019

Hình 126 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 80

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 80

Ford Transit 2019

Hình 127 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 81

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 81

Ford Transit 2019

Hình 128 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 82

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 82

Ford Transit 2019

Hình 129 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 83

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 83

Ford Transit 2019

Hình 130 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 84

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 84

Ford Transit 2019

Hình 131 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 85

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 85

Ford Transit 2019

Hình 132 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 86

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 86

Ford Transit 2019

Hình 133 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 87

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 87

Ford Transit 2019

Hình 134 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 88

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 88

Ford Transit 2019

Hình 135 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 89

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 89

Ford Transit 2019

Hình 136 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 90

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 90

Ford Transit 2019

Hình 137 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 91

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 91

Ford Transit 2019

Hình 138 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 92

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 92

Ford Transit 2019

Hình 139 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 93

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 93

Ford Transit 2019

Hình 140 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 94

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 94

Ford Transit 2019

Hình 141 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 95

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 95

Ford Transit 2019

Hình 142 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 96

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 96

Ford Transit 2019

Hình 143 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 97

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 97

Ford Transit 2019

Hình 144 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 98

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 98

Ford Transit 2019

Hình 145 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 99

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 99

Ford Transit 2019

Hình 146 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 100

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 100

Ford Transit 2019

Hình 147 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 101

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 101

Ford Transit 2019

Hình 148 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 102

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 102

Ford Transit 2019

Hình 149 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 103

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 103

Ford Transit 2019

Hình 150 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 104

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 104

Ford Transit 2019

Hình 151 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 105

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 105

Ford Transit 2019

Hình 152 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 106

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 106

Ford Transit 2019

Hình 153 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 107

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 107

Ford Transit 2019

Hình 154 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 108

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 108

Ford Transit 2019

Hình 155 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 109

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 109

Ford Transit 2019

Hình 156 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 110

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 110

Ford Transit 2019

Hình 157 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 111

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 111

Ford Transit 2019

Hình 158 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 112

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 112

Ford Transit 2019

Hình 159 / 160
Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 113

Hình ảnh Ford Transit 2019 hình 113

Ford Transit 2019

Hình 160 / 160

Các phiên bản của Ford Transit

Ford Transit Limousine

Nhập khẩu, Dầu, Số sàn

1.335.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Ford Transit

Những câu hỏi thường gặp về Ford Transit

Giá lăn bánh của Ford Transit 2021 là bao nhiêu?
Giá Transit lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 441 triệu cho bản Limousine . Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Transit hay Solati xe nào tốt hơn?
Giá Transit niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 335 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2402 cc. Trong khi giá Solati bắt đầu từ 980 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2497 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Ford Transit 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Ford Transit 2020 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Race Red, Deep Impact Blue, Magnetic, Frozen White, Blazer Blue, Shadow Black, Moondust Silver, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Ford Transit 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Ford Transit là mẫu xe Van 10 chỗ.
Ford Transit có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Ford Transit 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Transit Limousine (Dầu).
Đối thủ của Ford Transit là dòng xe nào?
Ford Transit có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Van Thương mại gồm: Hyundai Solati, Peugeot Traveller, Toyota Hiace, Volkswagen Sharan, Mercedes-Benz V220.

Xem thêm câu hỏi về Ford Transit

FORD ĐANG BÁN

Màu xe Ford Transit

Ford Transit 2020 Màu Race RedFord Transit 2020 Màu Deep Impact BlueFord Transit 2020 Màu MagneticFord Transit 2020 Màu Frozen WhiteFord Transit 2020 Màu Blazer Blue
Màu Race Red

Mua xe Ford Transit mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Ford Transit trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

25.549.790 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Ford Transit?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt