Hình ảnh Honda BR-V 2020

Honda BR-V 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Honda BR-V 2020 mới nhất. Xe BR-V có 74 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Honda BR-V 2020 có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 1

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 1

Honda BR-V 2020

Hình 1 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 2

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 2

Honda BR-V 2020

Hình 2 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 3

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 3

Honda BR-V 2020

Hình 3 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 4

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 4

Honda BR-V 2020

Hình 4 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 5

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 5

Honda BR-V 2020

Hình 5 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 6

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 6

Honda BR-V 2020

Hình 6 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 7

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 7

Honda BR-V 2020

Hình 7 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 8

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 8

Honda BR-V 2020

Hình 8 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 9

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 9

Honda BR-V 2020

Hình 9 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 10

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 10

Honda BR-V 2020

Hình 10 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 11

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 11

Honda BR-V 2020

Hình 11 / 74
Đen

Đen

Honda BR-V 2020

Hình 12 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 12

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 12

Honda BR-V 2020

Hình 13 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 13

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 13

Honda BR-V 2020

Hình 14 / 74
Xanh lá cây

Xanh lá cây

Honda BR-V 2020

Hình 15 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 14

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 14

Honda BR-V 2020

Hình 16 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 15

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 15

Honda BR-V 2020

Hình 17 / 74
Đỏ

Đỏ

Honda BR-V 2020

Hình 18 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 16

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 16

Honda BR-V 2020

Hình 19 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 17

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 17

Honda BR-V 2020

Hình 20 / 74
Trắng ngọc

Trắng ngọc

Honda BR-V 2020

Hình 21 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 18

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 18

Honda BR-V 2020

Hình 22 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 19

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 19

Honda BR-V 2020

Hình 23 / 74
Trắng

Trắng

Honda BR-V 2020

Hình 24 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 20

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 20

Honda BR-V 2020

Hình 25 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 21

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 21

Honda BR-V 2020

Hình 26 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 22

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 22

Honda BR-V 2020

Hình 27 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 23

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 23

Honda BR-V 2020

Hình 28 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 24

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 24

Honda BR-V 2020

Hình 29 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 25

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 25

Honda BR-V 2020

Hình 30 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 26

Hình ảnh Honda BR-V 2020 hình 26

Honda BR-V 2020

Hình 31 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 27

Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 27

Honda BR-V 2021

Hình 32 / 74
Black

Black

Honda BR-V 2021

Hình 33 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 28

Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 28

Honda BR-V 2021

Hình 34 / 74
Green

Green

Honda BR-V 2021

Hình 35 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 29

Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 29

Honda BR-V 2021

Hình 36 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 30

Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 30

Honda BR-V 2021

Hình 37 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 31

Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 31

Honda BR-V 2021

Hình 38 / 74
Lunar

Lunar

Honda BR-V 2021

Hình 39 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 32

Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 32

Honda BR-V 2021

Hình 40 / 74
Modern

Modern

Honda BR-V 2021

Hình 41 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 33

Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 33

Honda BR-V 2021

Hình 42 / 74
Red

Red

Honda BR-V 2021

Hình 43 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 34

Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 34

Honda BR-V 2021

Hình 44 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 35

Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 35

Honda BR-V 2021

Hình 45 / 74
White

White

Honda BR-V 2021

Hình 46 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 36

Hình ảnh Honda BR-V 2021 hình 36

Honda BR-V 2021

Hình 47 / 74
Taffeta White

Taffeta White

Honda BR-V 2019

Hình 48 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 37

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 37

Honda BR-V 2019

Hình 49 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 38

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 38

Honda BR-V 2019

Hình 50 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 39

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 39

Honda BR-V 2019

Hình 51 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 40

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 40

Honda BR-V 2019

Hình 52 / 74
Crystal Black Pearl

Crystal Black Pearl

Honda BR-V 2019

Hình 53 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 41

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 41

Honda BR-V 2019

Hình 54 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 42

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 42

Honda BR-V 2019

Hình 55 / 74
White Orchid Pearl

White Orchid Pearl

Honda BR-V 2019

Hình 56 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 43

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 43

Honda BR-V 2019

Hình 57 / 74
Modern Steel Metallic

Modern Steel Metallic

Honda BR-V 2019

Hình 58 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 44

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 44

Honda BR-V 2019

Hình 59 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 45

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 45

Honda BR-V 2019

Hình 60 / 74
Lunar Silver Metallic

Lunar Silver Metallic

Honda BR-V 2019

Hình 61 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 46

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 46

Honda BR-V 2019

Hình 62 / 74
Premium Umber Metallic

Premium Umber Metallic

Honda BR-V 2019

Hình 63 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 47

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 47

Honda BR-V 2019

Hình 64 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 48

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 48

Honda BR-V 2019

Hình 65 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 49

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 49

Honda BR-V 2019

Hình 66 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 50

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 50

Honda BR-V 2019

Hình 67 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 51

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 51

Honda BR-V 2019

Hình 68 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 52

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 52

Honda BR-V 2019

Hình 69 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 53

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 53

Honda BR-V 2019

Hình 70 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 54

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 54

Honda BR-V 2019

Hình 71 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 55

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 55

Honda BR-V 2019

Hình 72 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 56

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 56

Honda BR-V 2019

Hình 73 / 74
Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 57

Hình ảnh Honda BR-V 2019 hình 57

Honda BR-V 2019

Hình 74 / 74

Bài viết về Honda BR-V

Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021

Các phiên bản của Honda BR-V 2020

Honda BR-V 1.5V CVT

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

Liên hệ

Honda BR-V 1.5S CVT

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Honda BR-V

Hyundai Creta
Đang cập nhật giá
Mitsubishi Xpander
555 triệu - 670 triệu
Renault Duster
799 triệu - 849 triệu

Màu xe Honda BR-V 2020

Honda BR-V 2020 Màu ĐenHonda BR-V 2020 Màu Xanh lá câyHonda BR-V 2020 Màu ĐỏHonda BR-V 2020 Màu Trắng ngọcHonda BR-V 2020 Màu Trắng
Màu Đen

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
 • Civic
  729 triệu
 • HR-V
  786 triệu - 866 triệu
 • Accord
  1 tỷ 198 - 1 tỷ 390
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • City
  529 triệu - 599 triệu
Sắp ra mắt
 • Civic
  729 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • Brio
  418 triệu - 488 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu