Hình ảnh Honda Civic 2021

#3 phân khúc xe sedan hạng c

Tổng doanh số
17 chiếc
Miền Bắc
13 chiếc
Miền Trung
3 chiếc
Miền Nam
1 chiếc
Honda Civic 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 729.000.000 đ - 1.800.000.000 đ

Xem hình ảnh Honda Civic mới nhất. Xe Civic có 125 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Honda Civic có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Xanh trời

Xanh trời

Honda Civic 2021

Hình 1 / 125
Đen

Đen

Honda Civic 2021

Hình 2 / 125
Xám

Xám

Honda Civic 2021

Hình 3 / 125
Xám trắng

Xám trắng

Honda Civic 2021

Hình 4 / 125
Trắng

Trắng

Honda Civic 2021

Hình 5 / 125
Đỏ

Đỏ

Honda Civic 2021

Hình 6 / 125
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Civic 2020

Hình 7 / 125
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Civic 2020

Hình 8 / 125
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Civic 2020

Hình 9 / 125
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Civic 2020

Hình 10 / 125
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Civic 2020

Hình 11 / 125
PLATA LUNAR

PLATA LUNAR

Honda Civic 2020

Hình 12 / 125
BLANCO PLATINO

BLANCO PLATINO

Honda Civic 2020

Hình 13 / 125
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Civic 2020

Hình 14 / 125
NEGRO CRISTAL

NEGRO CRISTAL

Honda Civic 2020

Hình 15 / 125
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Civic 2020

Hình 16 / 125
AZUL SPORT

AZUL SPORT

Honda Civic 2020

Hình 17 / 125
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Civic 2020

Hình 18 / 125
ACERO

ACERO

Honda Civic 2020

Hình 19 / 125
ROJO PASIÓN

ROJO PASIÓN

Honda Civic 2020

Hình 20 / 125
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Civic 2020

Hình 21 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 1

Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 1

Honda Civic 2020

Hình 22 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 2

Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 2

Honda Civic 2020

Hình 23 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 3

Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 3

Honda Civic 2020

Hình 24 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 4

Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 4

Honda Civic 2020

Hình 25 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 5

Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 5

Honda Civic 2020

Hình 26 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 6

Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 6

Honda Civic 2020

Hình 27 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 7

Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 7

Honda Civic 2020

Hình 28 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 8

Hình ảnh Honda Civic 2020 hình 8

Honda Civic 2020

Hình 29 / 125
Burgundy Night Pearl

Burgundy Night Pearl

Honda Civic 2019

Hình 30 / 125
Cosmic Blue Metallic

Cosmic Blue Metallic

Honda Civic 2019

Hình 31 / 125
Aegean Blue Metallic

Aegean Blue Metallic

Honda Civic 2019

Hình 32 / 125
Crystal Black Pearl

Crystal Black Pearl

Honda Civic 2019

Hình 33 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 9

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 9

Honda Civic 2019

Hình 34 / 125
Energy Green Pearl

Energy Green Pearl

Honda Civic 2019

Hình 35 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 10

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 10

Honda Civic 2019

Hình 36 / 125
Lunar Silver Metallic

Lunar Silver Metallic

Honda Civic 2019

Hình 37 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 11

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 11

Honda Civic 2019

Hình 38 / 125
Modern Steel Metallic

Modern Steel Metallic

Honda Civic 2019

Hình 39 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 12

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 12

Honda Civic 2019

Hình 40 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 13

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 13

Honda Civic 2019

Hình 41 / 125
Polished Metal Metallic

Polished Metal Metallic

Honda Civic 2019

Hình 42 / 125
Rallye Red

Rallye Red

Honda Civic 2019

Hình 43 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 14

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 14

Honda Civic 2019

Hình 44 / 125
Sonic Gray Pearl

Sonic Gray Pearl

Honda Civic 2019

Hình 45 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 15

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 15

Honda Civic 2019

Hình 46 / 125
Taffeta White

Taffeta White

Honda Civic 2019

Hình 47 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 16

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 16

Honda Civic 2019

Hình 48 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 17

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 17

Honda Civic 2019

Hình 49 / 125
White Orchid Pearl

White Orchid Pearl

Honda Civic 2019

Hình 50 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 18

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 18

Honda Civic 2019

Hình 51 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 19

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 19

Honda Civic 2019

Hình 52 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 20

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 20

Honda Civic 2019

Hình 53 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 21

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 21

Honda Civic 2019

Hình 54 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 22

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 22

Honda Civic 2019

Hình 55 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 23

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 23

Honda Civic 2019

Hình 56 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 24

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 24

Honda Civic 2019

Hình 57 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 25

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 25

Honda Civic 2019

Hình 58 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 26

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 26

Honda Civic 2019

Hình 59 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 27

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 27

Honda Civic 2019

Hình 60 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 28

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 28

Honda Civic 2019

Hình 61 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 29

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 29

Honda Civic 2019

Hình 62 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 30

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 30

Honda Civic 2019

Hình 63 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 31

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 31

Honda Civic 2019

Hình 64 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 32

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 32

Honda Civic 2019

Hình 65 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 33

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 33

Honda Civic 2019

Hình 66 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 34

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 34

Honda Civic 2019

Hình 67 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 35

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 35

Honda Civic 2019

Hình 68 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 36

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 36

Honda Civic 2019

Hình 69 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 37

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 37

Honda Civic 2019

Hình 70 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 38

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 38

Honda Civic 2019

Hình 71 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 39

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 39

Honda Civic 2019

Hình 72 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 40

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 40

Honda Civic 2019

Hình 73 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 41

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 41

Honda Civic 2019

Hình 74 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 42

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 42

Honda Civic 2019

Hình 75 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 43

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 43

Honda Civic 2019

Hình 76 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 44

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 44

Honda Civic 2019

Hình 77 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 45

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 45

Honda Civic 2019

Hình 78 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 46

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 46

Honda Civic 2019

Hình 79 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 47

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 47

Honda Civic 2019

Hình 80 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 48

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 48

Honda Civic 2019

Hình 81 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 49

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 49

Honda Civic 2019

Hình 82 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 50

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 50

Honda Civic 2019

Hình 83 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 51

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 51

Honda Civic 2019

Hình 84 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 52

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 52

Honda Civic 2019

Hình 85 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 53

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 53

Honda Civic 2019

Hình 86 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 54

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 54

Honda Civic 2019

Hình 87 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 55

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 55

Honda Civic 2019

Hình 88 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 56

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 56

Honda Civic 2019

Hình 89 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 57

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 57

Honda Civic 2019

Hình 90 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 58

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 58

Honda Civic 2019

Hình 91 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 59

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 59

Honda Civic 2019

Hình 92 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 60

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 60

Honda Civic 2019

Hình 93 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 61

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 61

Honda Civic 2019

Hình 94 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 62

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 62

Honda Civic 2019

Hình 95 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 63

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 63

Honda Civic 2019

Hình 96 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 64

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 64

Honda Civic 2019

Hình 97 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 65

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 65

Honda Civic 2019

Hình 98 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 66

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 66

Honda Civic 2019

Hình 99 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 67

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 67

Honda Civic 2019

Hình 100 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 68

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 68

Honda Civic 2019

Hình 101 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 69

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 69

Honda Civic 2019

Hình 102 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 70

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 70

Honda Civic 2019

Hình 103 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 71

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 71

Honda Civic 2019

Hình 104 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 72

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 72

Honda Civic 2019

Hình 105 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 73

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 73

Honda Civic 2019

Hình 106 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 74

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 74

Honda Civic 2019

Hình 107 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 75

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 75

Honda Civic 2019

Hình 108 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 76

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 76

Honda Civic 2019

Hình 109 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 77

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 77

Honda Civic 2019

Hình 110 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 78

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 78

Honda Civic 2019

Hình 111 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 79

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 79

Honda Civic 2019

Hình 112 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 80

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 80

Honda Civic 2019

Hình 113 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 81

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 81

Honda Civic 2019

Hình 114 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 82

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 82

Honda Civic 2019

Hình 115 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 83

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 83

Honda Civic 2019

Hình 116 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 84

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 84

Honda Civic 2019

Hình 117 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 85

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 85

Honda Civic 2019

Hình 118 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 86

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 86

Honda Civic 2019

Hình 119 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 87

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 87

Honda Civic 2019

Hình 120 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 88

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 88

Honda Civic 2019

Hình 121 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 89

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 89

Honda Civic 2019

Hình 122 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 90

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 90

Honda Civic 2019

Hình 123 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 91

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 91

Honda Civic 2019

Hình 124 / 125
Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 92

Hình ảnh Honda Civic 2019 hình 92

Honda Civic 2019

Hình 125 / 125

Bài viết về Honda Civic

Honda Civic 2022 thế hệ mới ra mắt giá từ 600 triệu đồng tại Thái Lan
Mẫu xe Honda Civic 2022 đang rất được quan tâm, đặc biệt phiên bản tiêu chuẩn vừa về đại lý với mức giá rẻ chỉ hơn 600 triệu đồng.
Blog xe 22 thg 8, 2021
Coupe với Sedan: Có gì khác biệt?
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe mới, XEOTO sẽ cung cấp nhiều tùy chọn ô tô Honda kiểu dáng Coupe và Honda sedan, bao gồm cả Honda Civic và Accord. Tuy nhiên, bạn...
Kiến thức xe 25 thg 12, 2020
Top 20 xe ô tô thể thao mong đợi nhất năm 2021
Cũng giống như năm 2020, năm 2021 sẽ là một năm có nhiều thay đổi các mẫu xe hơi. Nhưng có rất nhiều điều để mong đợi trong thế giới ô tô. Từ những chiếc...
Xe tốt nhất 14 thg 12, 2020
Honda Civic 2022 thế hệ mới lộ diện với phong cách lạ
Honda Civic 2022 vừa được công bố thông qua một nguyên mẫu xem trước (prototype). Đây gần như sẽ là thiết kế sau cùng của Honda Civic thế hệ thứ 11 khi xe được đưa...
Blog xe 18 thg 11, 2020
Honda Civic 2022 thế hệ 11 rò rỉ bản thiết kế nội ngoại mới
Honda Civic thế hệ thứ 11 bị rò rỉ trên một diễn đàn với cả hình ảnh nội ngoại thất
Blog xe 4 thg 10, 2020
Hãng Honda giảm sản xuất dòng sedan Accord và Civic tại Mỹ vì khách hàng dần chuyển sang SUV
Hãng xe hơi đến từ Nhật Bản phải ngừng dây chuyền sản xuất thứ 2 của mình ở Hoa kỳ, để chuẩn bị cơ sở, trang thiết bị sản xuất xe điện trong tương lai...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Honda Civic

Honda Civic 1.8E

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

729.000.000 VND

Honda Civic Type R

Nhập khẩu, Dầu, Số sàn

1.800.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Honda Civic

Những câu hỏi thường gặp về Honda Civic

Giá lăn bánh của Honda Civic 2021 là bao nhiêu?
Giá Civic lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 816 triệu cho bản 1.8E và tăng lên đến 816 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Civic hay Mazda3 xe nào tốt hơn?
Giá Civic niêm yết bắt đầu từ 729 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1996 cc. Trong khi giá Mazda3 bắt đầu từ 750 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Honda Civic 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Honda Civic 2021 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Xanh trời, Đen, Xám, Xám trắng, Trắng, Đỏ, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Honda Civic 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Honda Civic là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Honda Civic có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Honda Civic 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Civic Type R (Dầu) & Civic 1.8E (Xăng).
Đối thủ của Honda Civic là dòng xe nào?
Honda Civic có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng C gồm: Mazda 3, Toyota Corolla Altis, Kia Cerato, Hyundai Elantra.

Xem thêm câu hỏi về Honda Civic

Màu xe Honda Civic

Honda Civic 2021 Màu Xanh trờiHonda Civic 2021 Màu ĐenHonda Civic 2021 Màu XámHonda Civic 2021 Màu Xám trắngHonda Civic 2021 Màu Trắng
Màu Xanh trời

Mua xe Honda Civic mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Honda Civic trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

14.471.956 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Honda Civic?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
 • HR-V
  786 triệu - 866 triệu
 • Accord
  1 tỷ 198 - 1 tỷ 390
 • ZR-V
  Đang cập nhật giá
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu
 • Brio
  418 triệu - 488 triệu
Sắp ra mắt
 • Civic
  729 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • Brio
  418 triệu - 488 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu