Hình ảnh Honda CR-V 2020

Honda CR-V 2020
8.6/10 điểm
Giá bán: 998.000.000 đ - 1.138.000.000 đ

Xem hình ảnh Honda CR-V 2020 mới nhất. Xe CR-V có 243 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Honda CR-V 2020 có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 1

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 1

Honda CR-V 2020

Hình 1 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 2

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 2

Honda CR-V 2020

Hình 2 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 3

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 3

Honda CR-V 2020

Hình 3 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 4

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 4

Honda CR-V 2020

Hình 4 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 5

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 5

Honda CR-V 2020

Hình 5 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 6

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 6

Honda CR-V 2020

Hình 6 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 7

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 7

Honda CR-V 2020

Hình 7 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 8

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 8

Honda CR-V 2020

Hình 8 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 9

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 9

Honda CR-V 2020

Hình 9 / 243
Nhìn phía trước người lái của Honda CR-V Touring 2020 trong Aegean Blue Metal, lái xe qua một cây cầu thành phố. - Mở hộp thoại

Nhìn phía trước người lái của Honda CR-V Touring 2020 trong Aegean Blue Metal, lái xe qua một cây cầu thành phố. - Mở hộp thoại

Honda CR-V 2020

Hình 10 / 243
Mặt trước của hành khách phía trước của Honda CR-V Touring 2020 với màu đỏ rạng rỡ với phụ kiện chính hãng của Honda, lái xe trong môi trường đô thị. - Mở hộp thoại

Mặt trước của hành khách phía trước của Honda CR-V Touring 2020 với màu đỏ rạng rỡ với phụ kiện chính hãng của Honda, lái xe trong môi trường đô thị. - Mở hộp thoại

Honda CR-V 2020

Hình 11 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 10

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 10

Honda CR-V 2020

Hình 12 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 11

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 11

Honda CR-V 2020

Hình 13 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 12

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 12

Honda CR-V 2020

Hình 14 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 13

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 13

Honda CR-V 2020

Hình 15 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 14

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 14

Honda CR-V 2020

Hình 16 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 15

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 15

Honda CR-V 2020

Hình 17 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 16

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 16

Honda CR-V 2020

Hình 18 / 243
Đen ánh độc tôn

Đen ánh độc tôn

Honda CR-V 2020

Hình 19 / 243
Xanh trời

Xanh trời

Honda CR-V 2020

Hình 20 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 17

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 17

Honda CR-V 2020

Hình 21 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 18

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 18

Honda CR-V 2020

Hình 22 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 19

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 19

Honda CR-V 2020

Hình 23 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 20

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 20

Honda CR-V 2020

Hình 24 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 21

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 21

Honda CR-V 2020

Hình 25 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 22

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 22

Honda CR-V 2020

Hình 26 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 23

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 23

Honda CR-V 2020

Hình 27 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 24

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 24

Honda CR-V 2020

Hình 28 / 243
Đỏ lịch lãm

Đỏ lịch lãm

Honda CR-V 2020

Hình 29 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 25

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 25

Honda CR-V 2020

Hình 30 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 26

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 26

Honda CR-V 2020

Hình 31 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 27

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 27

Honda CR-V 2020

Hình 32 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 28

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 28

Honda CR-V 2020

Hình 33 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 29

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 29

Honda CR-V 2020

Hình 34 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 30

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 30

Honda CR-V 2020

Hình 35 / 243
Ghi bạc lịch lãm

Ghi bạc lịch lãm

Honda CR-V 2020

Hình 36 / 243
Trắng ngọc quý phái

Trắng ngọc quý phái

Honda CR-V 2020

Hình 37 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 31

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 31

Honda CR-V 2020

Hình 38 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 32

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 32

Honda CR-V 2020

Hình 39 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 33

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 33

Honda CR-V 2020

Hình 40 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 34

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 34

Honda CR-V 2020

Hình 41 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 35

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 35

Honda CR-V 2020

Hình 42 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 36

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 36

Honda CR-V 2020

Hình 43 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 37

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 37

Honda CR-V 2020

Hình 44 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 38

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 38

Honda CR-V 2020

Hình 45 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 39

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 39

Honda CR-V 2020

Hình 46 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 40

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 40

Honda CR-V 2020

Hình 47 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 41

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 41

Honda CR-V 2020

Hình 48 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 42

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 42

Honda CR-V 2020

Hình 49 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 43

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 43

Honda CR-V 2020

Hình 50 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 44

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 44

Honda CR-V 2020

Hình 51 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 45

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 45

Honda CR-V 2020

Hình 52 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 46

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 46

Honda CR-V 2020

Hình 53 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 47

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 47

Honda CR-V 2020

Hình 54 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 48

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 48

Honda CR-V 2020

Hình 55 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 49

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 49

Honda CR-V 2020

Hình 56 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 50

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 50

Honda CR-V 2020

Hình 57 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 51

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 51

Honda CR-V 2020

Hình 58 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 52

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 52

Honda CR-V 2020

Hình 59 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 53

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 53

Honda CR-V 2020

Hình 60 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 54

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 54

Honda CR-V 2020

Hình 61 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 55

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 55

Honda CR-V 2020

Hình 62 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 56

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 56

Honda CR-V 2020

Hình 63 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 57

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 57

Honda CR-V 2020

Hình 64 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 58

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 58

Honda CR-V 2020

Hình 65 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 59

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 59

Honda CR-V 2020

Hình 66 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 60

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 60

Honda CR-V 2020

Hình 67 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 61

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 61

Honda CR-V 2020

Hình 68 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 62

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 62

Honda CR-V 2020

Hình 69 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 63

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 63

Honda CR-V 2020

Hình 70 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 64

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 64

Honda CR-V 2020

Hình 71 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 65

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 65

Honda CR-V 2020

Hình 72 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 66

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 66

Honda CR-V 2020

Hình 73 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 67

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 67

Honda CR-V 2020

Hình 74 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 68

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 68

Honda CR-V 2020

Hình 75 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 69

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 69

Honda CR-V 2020

Hình 76 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 70

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 70

Honda CR-V 2020

Hình 77 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 71

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 71

Honda CR-V 2020

Hình 78 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 72

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 72

Honda CR-V 2020

Hình 79 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 73

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 73

Honda CR-V 2020

Hình 80 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 74

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 74

Honda CR-V 2020

Hình 81 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 75

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 75

Honda CR-V 2020

Hình 82 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 76

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 76

Honda CR-V 2020

Hình 83 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 77

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 77

Honda CR-V 2020

Hình 84 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 78

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 78

Honda CR-V 2020

Hình 85 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 79

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 79

Honda CR-V 2020

Hình 86 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 80

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 80

Honda CR-V 2020

Hình 87 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 81

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 81

Honda CR-V 2020

Hình 88 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 82

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 82

Honda CR-V 2020

Hình 89 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 83

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 83

Honda CR-V 2020

Hình 90 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 84

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 84

Honda CR-V 2021

Hình 91 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 85

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 85

Honda CR-V 2021

Hình 92 / 243
Đen ánh độc tôn

Đen ánh độc tôn

Honda CR-V 2021

Hình 93 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 86

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 86

Honda CR-V 2021

Hình 94 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 87

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 87

Honda CR-V 2021

Hình 95 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 88

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 88

Honda CR-V 2021

Hình 96 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 89

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 89

Honda CR-V 2021

Hình 97 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 90

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 90

Honda CR-V 2021

Hình 98 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 91

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 91

Honda CR-V 2021

Hình 99 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 92

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 92

Honda CR-V 2021

Hình 100 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 93

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 93

Honda CR-V 2021

Hình 101 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 94

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 94

Honda CR-V 2021

Hình 102 / 243
Đỏ lịch lãm

Đỏ lịch lãm

Honda CR-V 2021

Hình 103 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 95

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 95

Honda CR-V 2021

Hình 104 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 96

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 96

Honda CR-V 2021

Hình 105 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 97

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 97

Honda CR-V 2021

Hình 106 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 98

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 98

Honda CR-V 2021

Hình 107 / 243
Ghi bạc thời trang

Ghi bạc thời trang

Honda CR-V 2021

Hình 108 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 99

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 99

Honda CR-V 2021

Hình 109 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 100

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 100

Honda CR-V 2021

Hình 110 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 101

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 101

Honda CR-V 2021

Hình 111 / 243
Trắng ngọc quý phái

Trắng ngọc quý phái

Honda CR-V 2021

Hình 112 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 102

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 102

Honda CR-V 2021

Hình 113 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 103

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 103

Honda CR-V 2021

Hình 114 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 104

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 104

Honda CR-V 2021

Hình 115 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 105

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 105

Honda CR-V 2021

Hình 116 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 106

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 106

Honda CR-V 2021

Hình 117 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 107

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 107

Honda CR-V 2021

Hình 118 / 243
Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 108

Hình ảnh Honda CR-V 2021 hình 108

Honda CR-V 2021

Hình 119 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 120 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 121 / 243
Basque Red Pearl II

Basque Red Pearl II

Honda CR-V 2019

Hình 122 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 123 / 243
Crystal Black Pearl

Crystal Black Pearl

Honda CR-V 2019

Hình 124 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 125 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 126 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 127 / 243
Dark Olive Metallic

Dark Olive Metallic

Honda CR-V 2019

Hình 128 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 129 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 130 / 243
Gunmetal Metallic

Gunmetal Metallic

Honda CR-V 2019

Hình 131 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 132 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất OEM Interior

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất OEM Interior

Honda CR-V 2019

Hình 133 / 243
Lunar Silver Metallic

Lunar Silver Metallic

Honda CR-V 2019

Hình 134 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Honda CR-V 2019

Hình 135 / 243
Modern Steel Metallic

Modern Steel Metallic

Honda CR-V 2019

Hình 136 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 137 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 138 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 139 / 243
Molten Lava Pearl

Molten Lava Pearl

Honda CR-V 2019

Hình 140 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 141 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 142 / 243
Obsidian Blue Pearl

Obsidian Blue Pearl

Honda CR-V 2019

Hình 143 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 144 / 243
Platinum White Pearl

Platinum White Pearl

Honda CR-V 2019

Hình 145 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 146 / 243
Sandstorm Metallic

Sandstorm Metallic

Honda CR-V 2019

Hình 147 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 148 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 149 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 150 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 151 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 152 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 153 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 154 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 155 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 156 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 157 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 158 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 159 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 160 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 161 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 162 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 163 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 164 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 165 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 166 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 167 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 168 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 169 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 170 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 171 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 172 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 173 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 174 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 175 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 176 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 177 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 178 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 179 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 180 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 181 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 182 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 183 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 184 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 185 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 186 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 187 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 188 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 189 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 190 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 191 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 192 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 193 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 194 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 195 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 196 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 197 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 198 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 199 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019

Hình 200 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 201 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 202 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019

Hình 203 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019

Hình 204 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 205 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 206 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019

Hình 207 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 208 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019

Hình 209 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 210 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 211 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019

Hình 212 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 213 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 214 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 215 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 216 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 217 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 218 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 219 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 220 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019

Hình 221 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 222 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 223 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 224 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 225 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 226 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 227 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 228 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 229 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019

Hình 230 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 231 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 232 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 233 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 234 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 235 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 236 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 237 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 238 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 239 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 240 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 241 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 242 / 243
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 243 / 243

Bài viết về Honda CR-V

Honda CR-V 2021 thêm bản đặc biệt LSE có giá 1 tỷ 138 triệu đồng
Honda Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Honda CR-V LSE (bản L Special Edition) với giá bán 1 tỷ 138 triệu đồng.
Blog xe 5 thg 4, 2021
Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
Dòng xe ô tô tiếp tục ưu đãi phí trước bạ 2021, từ 50% lên đến 100%
Sau khi Nghị định 70 của chính phủ hết hiệu lực, một số hãng xe hơi tại Việt Nam tiếp tục áp dụng ưu đãi phí trước bạ cho các mẫu xe chủ lực của...
Blog xe 8 thg 1, 2021
Honda CR-V 2020 lắp ráp sắp ra mắt nâng cấp vượt trội
Công ty Honda Việt Nam (HVN) dự kiến sẽ cho ra mắt phiên bản mới Honda CR-V 2020 vào cuối tháng 7 với 3 phiên bản: L, G, E cùng 5 lựa chọn màu sắc...
Blog xe 16 thg 7, 2020
Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Blog xe 11 thg 5, 2020
Hyundai Dòng Santa Fe ưu đãi lớn, giảm giá cạnh tranh với Mazda CX-8 và Honda CR-V
Mẫu Hyundai Santa Fe 2020 luôn là mẫu xe được nhiều người dân Việt nam quan tâm từng là dòng xe bị bán giá chênh cao hơn giá niêm yến cũng được bán đúng giá...
Blog xe 10 thg 4, 2020

Các phiên bản của Honda CR-V 2020

Honda CR-V 1.5E

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

998.000.000 VND

Honda CR-V 1.5G

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

1.048.000.000 VND

Honda CR-V 1.5L

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

1.118.000.000 VND

Honda CR-V 1.5L Special Edition

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

1.138.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Honda CR-V

Mazda CX-8
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Hyundai SantaFe
995 triệu - 1 tỷ 340 triệu
Toyota Fortuner
995 triệu - 1 tỷ 426 triệu
Subaru Forester
949 triệu - 1 tỷ 307 triệu
Nissan Terra
848 triệu - 1 tỷ 226 triệu

Màu xe Honda CR-V 2020

Honda CR-V 2020 Màu Đen ánh độc tônHonda CR-V 2020 Màu Xanh trờiHonda CR-V 2020 Màu Đỏ lịch lãmHonda CR-V 2020 Màu Ghi bạc lịch lãmHonda CR-V 2020 Màu Trắng ngọc quý phái
Màu Đen ánh độc tôn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
 • Civic
  729 triệu
 • HR-V
  786 triệu - 866 triệu
 • Accord
  1 tỷ 198 - 1 tỷ 390
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu
Sắp ra mắt
 • Civic
  729 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • Brio
  418 triệu - 488 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu