Hình ảnh Honda CR-V

#1 xe bán nhiều thuộc Xe phổ thông

Tổng doanh số
1121 chiếc
Miền Bắc
200chiếc
Miền Trung
431chiếc
Miền Nam
490chiếc
Honda CR-V 2020
8.6/10 điểm
Giá bán: 998.000.000 đ - 1.118.000.000 đ

Xem hình ảnh Honda CR-V mới nhất. Xe CR-V có 90 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Honda CR-V có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 1

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 1

Honda CR-V 2020

Hình 1 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 2

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 2

Honda CR-V 2020

Hình 2 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 3

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 3

Honda CR-V 2020

Hình 3 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 4

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 4

Honda CR-V 2020

Hình 4 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 5

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 5

Honda CR-V 2020

Hình 5 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 6

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 6

Honda CR-V 2020

Hình 6 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 7

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 7

Honda CR-V 2020

Hình 7 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 8

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 8

Honda CR-V 2020

Hình 8 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 9

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 9

Honda CR-V 2020

Hình 9 / 90
Nhìn phía trước người lái của Honda CR-V Touring 2020 trong Aegean Blue Metal, lái xe qua một cây cầu thành phố. - Mở hộp thoại

Nhìn phía trước người lái của Honda CR-V Touring 2020 trong Aegean Blue Metal, lái xe qua một cây cầu thành phố. - Mở hộp thoại

Honda CR-V 2020

Hình 10 / 90
Mặt trước của hành khách phía trước của Honda CR-V Touring 2020 với màu đỏ rạng rỡ với phụ kiện chính hãng của Honda, lái xe trong môi trường đô thị. - Mở hộp thoại

Mặt trước của hành khách phía trước của Honda CR-V Touring 2020 với màu đỏ rạng rỡ với phụ kiện chính hãng của Honda, lái xe trong môi trường đô thị. - Mở hộp thoại

Honda CR-V 2020

Hình 11 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 10

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 10

Honda CR-V 2020

Hình 12 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 11

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 11

Honda CR-V 2020

Hình 13 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 12

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 12

Honda CR-V 2020

Hình 14 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 13

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 13

Honda CR-V 2020

Hình 15 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 14

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 14

Honda CR-V 2020

Hình 16 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 15

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 15

Honda CR-V 2020

Hình 17 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 16

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 16

Honda CR-V 2020

Hình 18 / 90
Đen ánh độc tôn

Đen ánh độc tôn

Honda CR-V 2020

Hình 19 / 90
Xanh trời

Xanh trời

Honda CR-V 2020

Hình 20 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 17

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 17

Honda CR-V 2020

Hình 21 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 18

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 18

Honda CR-V 2020

Hình 22 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 19

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 19

Honda CR-V 2020

Hình 23 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 20

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 20

Honda CR-V 2020

Hình 24 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 21

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 21

Honda CR-V 2020

Hình 25 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 22

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 22

Honda CR-V 2020

Hình 26 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 23

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 23

Honda CR-V 2020

Hình 27 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 24

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 24

Honda CR-V 2020

Hình 28 / 90
Đỏ lịch lãm

Đỏ lịch lãm

Honda CR-V 2020

Hình 29 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 25

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 25

Honda CR-V 2020

Hình 30 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 26

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 26

Honda CR-V 2020

Hình 31 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 27

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 27

Honda CR-V 2020

Hình 32 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 28

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 28

Honda CR-V 2020

Hình 33 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 29

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 29

Honda CR-V 2020

Hình 34 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 30

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 30

Honda CR-V 2020

Hình 35 / 90
Ghi bạc lịch lãm

Ghi bạc lịch lãm

Honda CR-V 2020

Hình 36 / 90
Trắng ngọc quý phái

Trắng ngọc quý phái

Honda CR-V 2020

Hình 37 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 31

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 31

Honda CR-V 2020

Hình 38 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 32

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 32

Honda CR-V 2020

Hình 39 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 33

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 33

Honda CR-V 2020

Hình 40 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 34

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 34

Honda CR-V 2020

Hình 41 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 35

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 35

Honda CR-V 2020

Hình 42 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 36

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 36

Honda CR-V 2020

Hình 43 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 37

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 37

Honda CR-V 2020

Hình 44 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 38

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 38

Honda CR-V 2020

Hình 45 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 39

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 39

Honda CR-V 2020

Hình 46 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 40

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 40

Honda CR-V 2020

Hình 47 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 41

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 41

Honda CR-V 2020

Hình 48 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 42

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 42

Honda CR-V 2020

Hình 49 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 43

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 43

Honda CR-V 2020

Hình 50 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 44

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 44

Honda CR-V 2020

Hình 51 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 45

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 45

Honda CR-V 2020

Hình 52 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 46

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 46

Honda CR-V 2020

Hình 53 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 47

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 47

Honda CR-V 2020

Hình 54 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 48

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 48

Honda CR-V 2020

Hình 55 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 49

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 49

Honda CR-V 2020

Hình 56 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 50

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 50

Honda CR-V 2020

Hình 57 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 51

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 51

Honda CR-V 2020

Hình 58 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 52

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 52

Honda CR-V 2020

Hình 59 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 53

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 53

Honda CR-V 2020

Hình 60 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 54

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 54

Honda CR-V 2020

Hình 61 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 55

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 55

Honda CR-V 2020

Hình 62 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 56

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 56

Honda CR-V 2020

Hình 63 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 57

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 57

Honda CR-V 2020

Hình 64 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 58

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 58

Honda CR-V 2020

Hình 65 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 59

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 59

Honda CR-V 2020

Hình 66 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 60

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 60

Honda CR-V 2020

Hình 67 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 61

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 61

Honda CR-V 2020

Hình 68 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 62

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 62

Honda CR-V 2020

Hình 69 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 63

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 63

Honda CR-V 2020

Hình 70 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 64

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 64

Honda CR-V 2020

Hình 71 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 65

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 65

Honda CR-V 2020

Hình 72 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 66

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 66

Honda CR-V 2020

Hình 73 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 67

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 67

Honda CR-V 2020

Hình 74 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 68

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 68

Honda CR-V 2020

Hình 75 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 69

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 69

Honda CR-V 2020

Hình 76 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 70

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 70

Honda CR-V 2020

Hình 77 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 71

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 71

Honda CR-V 2020

Hình 78 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 72

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 72

Honda CR-V 2020

Hình 79 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 73

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 73

Honda CR-V 2020

Hình 80 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 74

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 74

Honda CR-V 2020

Hình 81 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 75

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 75

Honda CR-V 2020

Hình 82 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 76

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 76

Honda CR-V 2020

Hình 83 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 77

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 77

Honda CR-V 2020

Hình 84 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 78

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 78

Honda CR-V 2020

Hình 85 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 79

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 79

Honda CR-V 2020

Hình 86 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 80

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 80

Honda CR-V 2020

Hình 87 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 81

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 81

Honda CR-V 2020

Hình 88 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 82

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 82

Honda CR-V 2020

Hình 89 / 90
Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 83

Hình ảnh Honda CR-V 2020 hình 83

Honda CR-V 2020

Hình 90 / 90

Bài viết về Honda CR-V

Honda CR-V 2020 lắp ráp sắp ra mắt nâng cấp vượt trội
Công ty Honda Việt Nam (HVN) dự kiến sẽ cho ra mắt phiên bản mới Honda CR-V 2020 vào cuối tháng 7 với 3 phiên bản: L, G, E cùng 5 lựa chọn màu sắc...
Thị trường 16 thg 7, 2020
Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Thị trường 11 thg 5, 2020
Hyundai Dòng Santa Fe ưu đãi lớn, giảm giá cạnh tranh với Mazda CX-8 và Honda CR-V
Mẫu Hyundai Santa Fe 2020 luôn là mẫu xe được nhiều người dân Việt nam quan tâm từng là dòng xe bị bán giá chênh cao hơn giá niêm yến cũng được bán đúng giá...
Thị trường 10 thg 4, 2020

Các phiên bản của Honda CR-V

Honda CR-V 1.5 E

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

998.000.000 VND

Honda CR-V 1.5 G

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

1.048.000.000 VND

Honda CR-V 1.5 L

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

1.118.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Honda CR-V

Mazda CX-8
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Hyundai SantaFe
898 triệu - 1 tỷ 300 triệu
Toyota Fortuner
683 triệu - 1 tỷ 434 triệu
Subaru Forester
949 triệu - 1 tỷ 307 triệu
Nissan Terra
848 triệu - 1 tỷ 226 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Honda CR-V khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Honda CR-V có giá niêm yết khoảng 998 triệu - 1 tỷ 118 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 1.5 E là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Honda CR-V 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Honda CR-V 2020 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Đen ánh độc tôn, Xanh trời, Đỏ lịch lãm, Ghi bạc lịch lãm, Trắng ngọc quý phái, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Honda CR-V là xe 7 chỗ?
A.
Honda CR-V là mẫu xe 7 chỗ
Q. Dòng xe Honda CR-V 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Honda CR-V 2020 có khoảng 3 phiên bản như CR-V 1.5 L (Xăng), CR-V 1.5 G (Xăng) & CR-V 1.5 E (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 998 triệu cho bản CR-V 1.5 E. Xem thêm
Q. Đối thủ của Honda CR-V là dòng xe nào?
A.
Có 6 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V là những dòng xe trong phân khúc Phổ thông thuộc Mazda, Hyundai, Toyota, Mitsubishi như Mazda CX-8, Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Nissan Terra

Xem thêm câu hỏi về Honda CR-V

Mua xe Honda CR-V từ đại lý

Honda CR-V FACELIFT 1.5L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
948 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Honda CR-V G 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 048 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Dầu
Honda CR-V E G L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 118 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Honda CR-V E G L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 048 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Honda CR-V L-Cao Cấp-Sensing 1.5L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 048 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Honda CR-V L-Cao Cấp-Nhập Khẩu 1.5L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 093 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Honda CR-V

Honda CR-V 2020 Màu Đen ánh độc tônHonda CR-V 2020 Màu Xanh trờiHonda CR-V 2020 Màu Đỏ lịch lãmHonda CR-V 2020 Màu Ghi bạc lịch lãmHonda CR-V 2020 Màu Trắng ngọc quý phái
Màu Đen ánh độc tôn

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
Sắp ra mắt