Hình ảnh Honda Insight

Honda Insight 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.400.000.000 đ

Xem hình ảnh Honda Insight mới nhất. Xe Insight có 55 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Honda Insight có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Aegean Blue

Aegean Blue

Honda Insight 2020

Hình 1 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất blanco.png

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất blanco.png

Honda Insight 2020

Hình 2 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Steering wheel detail in the 2021 Honda Insight Touring with Black Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Steering wheel detail in the 2021 Honda Insight Touring with Black Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 3 / 55
Cosmic Blue

Cosmic Blue

Honda Insight 2020

Hình 4 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Interior view of steering wheel and dash on 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Interior view of steering wheel and dash on 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 5 / 55
Crimson

Crimson

Honda Insight 2020

Hình 6 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Trunk space detail on 2021 Honda Insight Touring in Modern Steel Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Trunk space detail on 2021 Honda Insight Touring in Modern Steel Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 7 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Interior driver-side profile view of rear seats in the 2021 Honda Insight with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Interior driver-side profile view of rear seats in the 2021 Honda Insight with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 8 / 55
Crystal Black

Crystal Black

Honda Insight 2020

Hình 9 / 55
Lunar Silver

Lunar Silver

Honda Insight 2020

Hình 10 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Apple CarPlay® home screen detail on Display Audio touch-screen in 2021 Honda Insight. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Apple CarPlay® home screen detail on Display Audio touch-screen in 2021 Honda Insight. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 11 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Front-view close-up of 2021 Honda Insight in Cosmic Blue Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Front-view close-up of 2021 Honda Insight in Cosmic Blue Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 12 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Close-up interior view of gauge detail in 2021 Honda Insight Touring with Black Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Close-up interior view of gauge detail in 2021 Honda Insight Touring with Black Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 13 / 55
Platinum White Pearl

Platinum White Pearl

Honda Insight 2020

Hình 14 / 55
Modern Steel

Modern Steel

Honda Insight 2020

Hình 15 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Display Audio touch-screen detail in 2021 Honda Insight with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Display Audio touch-screen detail in 2021 Honda Insight with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 16 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất LED taillight detail on 2021 Honda Insight Touring in Radiant Red Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất LED taillight detail on 2021 Honda Insight Touring in Radiant Red Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 17 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Interior close-up view of dash trim on 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Interior close-up view of dash trim on 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 18 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất 60/40 split fold-down rear seatback detail in 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất 60/40 split fold-down rear seatback detail in 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 19 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Gear shift detail on the 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Gear shift detail on the 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 20 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Rear close-up view of 2021 Honda Insight Touring in Cosmic Blue Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Rear close-up view of 2021 Honda Insight Touring in Cosmic Blue Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 21 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Detail view of 8-way power-adjustment controls on 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Detail view of 8-way power-adjustment controls on 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 22 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Close-up view of Hybrid and Touring badges on 2021 Honda Insight Touring in Radiant Red Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Close-up view of Hybrid and Touring badges on 2021 Honda Insight Touring in Radiant Red Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 23 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Interior view of instrument panel in 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Interior view of instrument panel in 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 24 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Interior close-up view of driver’s seat in 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Interior close-up view of driver’s seat in 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 25 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Front driver-side profile close-up view of alloy wheel on 2021 Honda Insight Touring in Radiant Red Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Front driver-side profile close-up view of alloy wheel on 2021 Honda Insight Touring in Radiant Red Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 26 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Interior close-up view of center console in 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh nội thất Interior close-up view of center console in 2021 Honda Insight Touring with Ivory Leather. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 27 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 1

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 1

Honda Insight 2020

Hình 28 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 2

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 2

Honda Insight 2020

Hình 29 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 3

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 3

Honda Insight 2020

Hình 30 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 4

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 4

Honda Insight 2020

Hình 31 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 5

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 5

Honda Insight 2020

Hình 32 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 6

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 6

Honda Insight 2020

Hình 33 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 7

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 7

Honda Insight 2020

Hình 34 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 8

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 8

Honda Insight 2020

Hình 35 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 9

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 9

Honda Insight 2020

Hình 36 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 10

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 10

Honda Insight 2020

Hình 37 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 11

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 11

Honda Insight 2020

Hình 38 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 12

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 12

Honda Insight 2020

Hình 39 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 13

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 13

Honda Insight 2020

Hình 40 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 14

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 14

Honda Insight 2020

Hình 41 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 15

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 15

Honda Insight 2020

Hình 42 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 16

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 16

Honda Insight 2020

Hình 43 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 17

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 17

Honda Insight 2020

Hình 44 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 18

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 18

Honda Insight 2020

Hình 45 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 19

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 19

Honda Insight 2020

Hình 46 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 20

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 20

Honda Insight 2020

Hình 47 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 21

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 21

Honda Insight 2020

Hình 48 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 22

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 22

Honda Insight 2020

Hình 49 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 23

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 23

Honda Insight 2020

Hình 50 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 24

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 24

Honda Insight 2020

Hình 51 / 55
Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 25

Hình ảnh Honda Insight 2020 hình 25

Honda Insight 2020

Hình 52 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất azul.png

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất azul.png

Honda Insight 2020

Hình 53 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất negro.png

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất negro.png

Honda Insight 2020

Hình 54 / 55
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất rojo.png

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất rojo.png

Honda Insight 2020

Hình 55 / 55

Các phiên bản của Honda Insight

Honda Insight EX

Nhập khẩu, Điện, Vô cấp tự động

1.400.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Honda Insight

Audi A3
1 tỷ 360 triệu - 1 tỷ 500 triệu
Kia Niro
Đang cập nhật giá

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Honda Insight khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Honda Insight có giá niêm yết khoảng 1 tỷ 400 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản EX là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Honda Insight 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Honda Insight 2020 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Aegean Blue, Cosmic Blue, Crimson, Crystal Black, Lunar Silver, Platinum White Pearl, Modern Steel, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Honda Insight là xe 5 chỗ?
A.
Honda Insight là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Honda Insight 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Honda Insight 2020 có khoảng 1 phiên bản như Insight EX (Điện) với giá ưu đãi bắt đầu từ 1 tỷ 400 triệu cho bản Insight EX. Xem thêm
Q. Đối thủ của Honda Insight là dòng xe nào?
A.
Có 4 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Honda Insight là những dòng xe trong phân khúc D thuộc Audi, Kia, Chevrolet, Toyota như Audi A3, Kia Niro, Chevrolet Volt, Toyota Prius

Xem thêm câu hỏi về Honda Insight

Mua xe ô tô từ đại lý

Mitsubishi Xpander CROSS 2020 1.5L AT
Mua xe từ đại lý
670 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander AT 1.5L 2020
Mua xe từ đại lý
620 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 200 4MT 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 039 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 300 GLC 300 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 399 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz E300 AMG 2.0L 2019 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 833 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz C180 RWD 1.5L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 399 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Honda Insight

Honda Insight 2020 Màu Aegean BlueHonda Insight 2020 Màu Cosmic BlueHonda Insight 2020 Màu CrimsonHonda Insight 2020 Màu Crystal BlackHonda Insight 2020 Màu Lunar Silver
Màu Aegean Blue

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
Sắp ra mắt