Hình ảnh Honda Passport 2021

Honda Passport 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Honda Passport mới nhất. Xe Passport có 68 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Honda Passport có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Black Copper Pearl

Black Copper Pearl

Honda Passport 2020

Hình 1 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 1

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 1

Honda Passport 2020

Hình 2 / 68
2020 Honda Passport - interior Exterior and Drive

2020 Honda Passport - interior Exterior and Drive

Honda Passport 2020

Hình 3 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 2

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 2

Honda Passport 2020

Hình 4 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 3

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 3

Honda Passport 2020

Hình 5 / 68
Black Forest Pearl

Black Forest Pearl

Honda Passport 2020

Hình 6 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 4

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 4

Honda Passport 2020

Hình 7 / 68
Crystal Black Pearl

Crystal Black Pearl

Honda Passport 2020

Hình 8 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 5

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 5

Honda Passport 2020

Hình 9 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 6

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 6

Honda Passport 2020

Hình 10 / 68
Deep Scarlet Pearl

Deep Scarlet Pearl

Honda Passport 2020

Hình 11 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 7

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 7

Honda Passport 2020

Hình 12 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 8

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 8

Honda Passport 2020

Hình 13 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 9

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 9

Honda Passport 2020

Hình 14 / 68
Lunar Silver Metallic

Lunar Silver Metallic

Honda Passport 2020

Hình 15 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 10

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 10

Honda Passport 2020

Hình 16 / 68
Modern Steel Metallic

Modern Steel Metallic

Honda Passport 2020

Hình 17 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 11

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 11

Honda Passport 2020

Hình 18 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 12

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 12

Honda Passport 2020

Hình 19 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 13

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 13

Honda Passport 2020

Hình 20 / 68
Obsidian Blue Pearl

Obsidian Blue Pearl

Honda Passport 2020

Hình 21 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 14

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 14

Honda Passport 2020

Hình 22 / 68
White Diamond Pearl

White Diamond Pearl

Honda Passport 2020

Hình 23 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 15

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 15

Honda Passport 2020

Hình 24 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 16

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 16

Honda Passport 2020

Hình 25 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 17

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 17

Honda Passport 2020

Hình 26 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 18

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 18

Honda Passport 2020

Hình 27 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 19

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 19

Honda Passport 2020

Hình 28 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 20

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 20

Honda Passport 2020

Hình 29 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 21

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 21

Honda Passport 2020

Hình 30 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 22

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 22

Honda Passport 2020

Hình 31 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 23

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 23

Honda Passport 2020

Hình 32 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 24

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 24

Honda Passport 2020

Hình 33 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 25

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 25

Honda Passport 2020

Hình 34 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 26

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 26

Honda Passport 2020

Hình 35 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 27

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 27

Honda Passport 2020

Hình 36 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 28

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 28

Honda Passport 2020

Hình 37 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 29

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 29

Honda Passport 2020

Hình 38 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 30

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 30

Honda Passport 2020

Hình 39 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 31

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 31

Honda Passport 2020

Hình 40 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 32

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 32

Honda Passport 2020

Hình 41 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 33

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 33

Honda Passport 2020

Hình 42 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 34

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 34

Honda Passport 2020

Hình 43 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 35

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 35

Honda Passport 2020

Hình 44 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 36

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 36

Honda Passport 2020

Hình 45 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 37

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 37

Honda Passport 2020

Hình 46 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 38

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 38

Honda Passport 2020

Hình 47 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 39

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 39

Honda Passport 2020

Hình 48 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 40

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 40

Honda Passport 2020

Hình 49 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 41

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 41

Honda Passport 2020

Hình 50 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 42

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 42

Honda Passport 2020

Hình 51 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 43

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 43

Honda Passport 2020

Hình 52 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 44

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 44

Honda Passport 2020

Hình 53 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 45

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 45

Honda Passport 2020

Hình 54 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 46

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 46

Honda Passport 2020

Hình 55 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 47

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 47

Honda Passport 2020

Hình 56 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 48

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 48

Honda Passport 2020

Hình 57 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 49

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 49

Honda Passport 2020

Hình 58 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 50

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 50

Honda Passport 2020

Hình 59 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 51

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 51

Honda Passport 2020

Hình 60 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 52

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 52

Honda Passport 2020

Hình 61 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 53

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 53

Honda Passport 2020

Hình 62 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 54

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 54

Honda Passport 2020

Hình 63 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 55

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 55

Honda Passport 2020

Hình 64 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 56

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 56

Honda Passport 2020

Hình 65 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 57

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 57

Honda Passport 2020

Hình 66 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 58

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 58

Honda Passport 2020

Hình 67 / 68
Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 59

Hình ảnh Honda Passport 2020 hình 59

Honda Passport 2020

Hình 68 / 68

Hình ảnh xe đối thủ Honda Passport

Những câu hỏi thường gặp về Honda Passport

Honda Passport 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Honda Passport 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Black Copper Pearl, Black Forest Pearl, Crystal Black Pearl, Deep Scarlet Pearl, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metallic, Obsidian Blue Pearl, White Diamond Pearl, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Honda Passport là dòng xe nào?
Honda Passport có 2 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Toyota Highlander, Ford Expedition.

Xem thêm câu hỏi về Honda Passport

Màu xe Honda Passport

Honda Passport 2020 Màu Black Copper PearlHonda Passport 2020 Màu Black Forest PearlHonda Passport 2020 Màu Crystal Black PearlHonda Passport 2020 Màu Deep Scarlet PearlHonda Passport 2020 Màu Lunar Silver Metallic
Màu Black Copper Pearl

Mua xe Honda Passport mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Honda Passport trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Honda Passport?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
 • Civic
  729 triệu
 • HR-V
  786 triệu - 866 triệu
 • Accord
  1 tỷ 198 - 1 tỷ 390
 • ZR-V
  Đang cập nhật giá
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu
Sắp ra mắt
 • Civic
  729 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • Brio
  418 triệu - 488 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu