Hình ảnh ngoại thất Honda Pilot 2021

Honda Pilot 2020
8.5/10 điểm
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 1 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020

Hình 2 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020

Hình 3 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020

Hình 4 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 5 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 6 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020

Hình 7 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020

Hình 8 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020

Hình 9 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 10 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020

Hình 11 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020

Hình 12 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020

Hình 13 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020

Hình 14 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020

Hình 15 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020

Hình 16 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 17 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 18 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020

Hình 19 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020

Hình 20 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020

Hình 21 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020

Hình 22 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020

Hình 23 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 24 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020

Hình 25 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 26 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020

Hình 27 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020

Hình 28 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020

Hình 29 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020

Hình 30 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020

Hình 31 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020

Hình 32 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 33 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 34 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020

Hình 35 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020

Hình 36 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020

Hình 37 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020

Hình 38 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020

Hình 39 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020

Hình 40 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 41 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020

Hình 42 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 43 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020

Hình 44 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020

Hình 45 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020

Hình 46 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020

Hình 47 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 48 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020

Hình 49 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020

Hình 50 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020

Hình 51 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020

Hình 52 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 53 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Pilot 2020

Hình 54 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Pilot 2020

Hình 55 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Pilot 2020

Hình 56 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 57 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Pilot 2020

Hình 58 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020

Hình 59 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020

Hình 60 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 61 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020

Hình 62 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020

Hình 63 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Pilot 2020

Hình 64 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 65 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Pilot 2020

Hình 66 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020

Hình 67 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020

Hình 68 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 69 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020

Hình 70 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020

Hình 71 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Pilot 2020

Hình 72 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 73 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Pilot 2020

Hình 74 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020

Hình 75 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020

Hình 76 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 77 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020

Hình 78 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020

Hình 79 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 80 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020

Hình 81 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Pilot 2020

Hình 82 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020

Hình 83 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Pilot 2020

Hình 84 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Pilot 2020

Hình 85 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Pilot 2020

Hình 86 / 89
Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Pilot 2020

Hình 87 / 89
Hình ảnh ngoại thất Honda Pilot 2019 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Honda Pilot 2019 hình 1

Honda Pilot 2019

Hình 88 / 89
Hình ảnh ngoại thất Honda Pilot 2019 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Honda Pilot 2019 hình 2

Honda Pilot 2019

Hình 89 / 89

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Honda Pilot

Những câu hỏi thường gặp về Honda Pilot

Honda Pilot 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Honda Pilot 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Crystal Black, Steel Sapphire, Obsidian Blue, Black Forest, Modern Steel, Dark Cherry, Lunar Silver, White, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Honda Pilot là dòng xe nào?
Honda Pilot có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Mazda CX-8, Toyota Highlander, Hyundai Palisade, Ford Explorer, Chevrolet Traverse, Kia Sorento.

Xem thêm câu hỏi về Honda Pilot

HONDA ĐANG BÁN

Màu xe Honda Pilot

Honda Pilot 2020 Màu Crystal BlackHonda Pilot 2020 Màu Steel SapphireHonda Pilot 2020 Màu Obsidian BlueHonda Pilot 2020 Màu Black ForestHonda Pilot 2020 Màu Modern Steel
Màu Crystal Black

Mua xe Honda Pilot mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Honda Pilot trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Honda Pilot?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
 • Civic
  729 triệu
 • HR-V
  786 triệu - 866 triệu
 • Accord
  1 tỷ 198 - 1 tỷ 390
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
Sắp ra mắt
 • Civic
  729 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • Brio
  418 triệu - 488 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu