Hình ảnh Honda Ridgeline

Honda Ridgeline 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.450.000.000 đ

Xem hình ảnh Honda Ridgeline mới nhất. Xe Ridgeline có 54 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Honda Ridgeline có sẵn 4 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Honda Ridgeline 2020 hình 1

Hình ảnh Honda Ridgeline 2020 hình 1

Honda Ridgeline 2020

Hình 1 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Ridgeline 2020

Hình 2 / 54
Modern Steel

Modern Steel

Honda Ridgeline 2020

Hình 3 / 54
Hình ảnh Honda Ridgeline 2020 hình 2

Hình ảnh Honda Ridgeline 2020 hình 2

Honda Ridgeline 2020

Hình 4 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Ridgeline 2020

Hình 5 / 54
Platinum White

Platinum White

Honda Ridgeline 2020

Hình 6 / 54
Hình ảnh Honda Ridgeline 2020 hình 3

Hình ảnh Honda Ridgeline 2020 hình 3

Honda Ridgeline 2020

Hình 7 / 54
Lunar Silver

Lunar Silver

Honda Ridgeline 2020

Hình 8 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 9 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Ridgeline 2020

Hình 10 / 54
Crystal Black

Crystal Black

Honda Ridgeline 2020

Hình 11 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 12 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 13 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Ridgeline 2020

Hình 14 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Ridgeline 2020

Hình 15 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 16 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 17 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Ridgeline 2020

Hình 18 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Ridgeline 2020

Hình 19 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Ridgeline 2020

Hình 20 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 21 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Ridgeline 2020

Hình 22 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Ridgeline 2020

Hình 23 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 24 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Ridgeline 2020

Hình 25 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Ridgeline 2020

Hình 26 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 27 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 28 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Ridgeline 2020

Hình 29 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Ridgeline 2020

Hình 30 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Ridgeline 2020

Hình 31 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 32 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Ridgeline 2020

Hình 33 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 34 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Ridgeline 2020

Hình 35 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 36 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 37 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Ridgeline 2020

Hình 38 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 39 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 40 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Ridgeline 2020

Hình 41 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Ridgeline 2020

Hình 42 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020

Hình 43 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 44 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020

Hình 45 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Ridgeline 2020

Hình 46 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Ridgeline 2020

Hình 47 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020

Hình 48 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 49 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Ridgeline 2020

Hình 50 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020

Hình 51 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Ridgeline 2020

Hình 52 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 53 / 54
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020

Hình 54 / 54

Các phiên bản của Honda Ridgeline

Honda Ridgeline Sport

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.450.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Honda Ridgeline

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Honda Ridgeline khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Honda Ridgeline có giá niêm yết khoảng 1 tỷ 450 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản Sport là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Honda Ridgeline 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Honda Ridgeline 2020 tại thị trường Việt Nam có 4 màu gồm Modern Steel, Platinum White, Lunar Silver, Crystal Black, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Honda Ridgeline là xe 5 chỗ?
A.
Honda Ridgeline là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Honda Ridgeline 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Honda Ridgeline 2020 có khoảng 1 phiên bản như Ridgeline Sport (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 1 tỷ 450 triệu cho bản Ridgeline Sport. Xem thêm
Q. Đối thủ của Honda Ridgeline là dòng xe nào?
A.
Có 5 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Honda Ridgeline là những dòng xe trong phân khúc Cỡ nhỏ thuộc Ford, Chevrolet, Toyota, Nissan như Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Ford Ranger Raptor, Toyota Hilux, Nissan Navara

Xem thêm câu hỏi về Honda Ridgeline

Mua xe ô tô từ đại lý

Kia Soluto AT DELUXE 1.4L 2020
Mua xe từ đại lý
399 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz S450 S450L Luxury 3.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
4 tỷ 969 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz E200 E200 Exclusive 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 290 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz C300 C300 AMG 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 939 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz C200 C200 Exclusive 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 689 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz S450 S450L Luxury 3.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
4 tỷ 969 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Honda Ridgeline

Honda Ridgeline 2020 Màu Modern SteelHonda Ridgeline 2020 Màu Platinum WhiteHonda Ridgeline 2020 Màu Lunar SilverHonda Ridgeline 2020 Màu Crystal Black
Màu Modern Steel

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
Sắp ra mắt