Xe Hummer

Xe Hummer
Hummer là một thương hiệu của xe tải và SUV, lần đầu tiên được bán vào năm 1992 khi AM General bắt đầu bán một phiên bản dân sự của M998 Humvee. Năm 1998 GM mua tên thương hiệu từ AM General và bán ba loại xe: Hummer H1, H2 và H3.

Tìm theo Hãng và dòng xe

HOẶC

Tìm theo Dáng xe