Hình ảnh Hyundai Accent 2021

#2 phân khúc xe sedan hạng b

Tổng doanh số
712 chiếc
Hyundai Accent 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 426.000.000 đ - 542.000.000 đ

Xem hình ảnh Hyundai Accent mới nhất. Xe Accent có 94 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Hyundai Accent có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Đen (NKA)

Đen (NKA)

Hyundai Accent 2021

Hình 1 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 1

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 1

Hyundai Accent 2021

Hình 2 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 2

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 2

Hyundai Accent 2021

Hình 3 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 3

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 3

Hyundai Accent 2021

Hình 4 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 4

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 4

Hyundai Accent 2021

Hình 5 / 94
Xanh trời

Xanh trời

Hyundai Accent 2021

Hình 6 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 5

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 5

Hyundai Accent 2021

Hình 7 / 94
Trắng (PW6)

Trắng (PW6)

Hyundai Accent 2021

Hình 8 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 6

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 6

Hyundai Accent 2021

Hình 9 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 7

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 7

Hyundai Accent 2021

Hình 10 / 94
Vàng cát (S8N)

Vàng cát (S8N)

Hyundai Accent 2021

Hình 11 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 8

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 8

Hyundai Accent 2021

Hình 12 / 94
Ghi vàng (TY5)

Ghi vàng (TY5)

Hyundai Accent 2021

Hình 13 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 9

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 9

Hyundai Accent 2021

Hình 14 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 10

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 10

Hyundai Accent 2021

Hình 15 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 11

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 11

Hyundai Accent 2021

Hình 16 / 94
Đỏ (PR2)

Đỏ (PR2)

Hyundai Accent 2021

Hình 17 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 12

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 12

Hyundai Accent 2021

Hình 18 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 13

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 13

Hyundai Accent 2021

Hình 19 / 94
Bạc (T8S)

Bạc (T8S)

Hyundai Accent 2021

Hình 20 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 14

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 14

Hyundai Accent 2021

Hình 21 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 15

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 15

Hyundai Accent 2021

Hình 22 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 16

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 16

Hyundai Accent 2021

Hình 23 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 17

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 17

Hyundai Accent 2021

Hình 24 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 18

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 18

Hyundai Accent 2021

Hình 25 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 19

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 19

Hyundai Accent 2021

Hình 26 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 20

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 20

Hyundai Accent 2021

Hình 27 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 21

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 21

Hyundai Accent 2021

Hình 28 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 22

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 22

Hyundai Accent 2020

Hình 29 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Hyundai Accent 2020

Hình 30 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 23

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 23

Hyundai Accent 2020

Hình 31 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Accent 2020

Hình 32 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 24

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 24

Hyundai Accent 2020

Hình 33 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Accent 2020

Hình 34 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 25

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 25

Hyundai Accent 2020

Hình 35 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 26

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 26

Hyundai Accent 2020

Hình 36 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 27

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 27

Hyundai Accent 2020

Hình 37 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 28

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 28

Hyundai Accent 2020

Hình 38 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 29

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 29

Hyundai Accent 2020

Hình 39 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 30

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 30

Hyundai Accent 2020

Hình 40 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 31

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 31

Hyundai Accent 2020

Hình 41 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 32

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 32

Hyundai Accent 2020

Hình 42 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 33

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 33

Hyundai Accent 2020

Hình 43 / 94
White / Crystal White

White / Crystal White

Hyundai Accent 2020

Hình 44 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Accent 2020

Hình 45 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 34

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 34

Hyundai Accent 2020

Hình 46 / 94
Red / Fiery Red

Red / Fiery Red

Hyundai Accent 2020

Hình 47 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Hyundai Accent 2020

Hình 48 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Hyundai Accent 2020

Hình 49 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 35

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 35

Hyundai Accent 2020

Hình 50 / 94
Orange / Sunset Orange

Orange / Sunset Orange

Hyundai Accent 2020

Hình 51 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 36

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 36

Hyundai Accent 2020

Hình 52 / 94
Dark Gray

Dark Gray

Hyundai Accent 2020

Hình 53 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Accent 2020

Hình 54 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Hyundai Accent 2020

Hình 55 / 94
Blue / Marina Blue

Blue / Marina Blue

Hyundai Accent 2020

Hình 56 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Hyundai Accent 2020

Hình 57 / 94
Đen

Đen

Hyundai Accent 2020

Hình 58 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Hyundai Accent 2020

Hình 59 / 94
Xám trăng

Xám trăng

Hyundai Accent 2020

Hình 60 / 94
Black / Phantom Black

Black / Phantom Black

Hyundai Accent 2020

Hình 61 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Accent 2020

Hình 62 / 94
Sienna Brown

Sienna Brown

Hyundai Accent 2020

Hình 63 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Hyundai Accent 2020

Hình 64 / 94
Ice Wine

Ice Wine

Hyundai Accent 2020

Hình 65 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Hyundai Accent 2020

Hình 66 / 94
Red / Fiery Red

Red / Fiery Red

Hyundai Accent 2020

Hình 67 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Hyundai Accent 2020

Hình 68 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Accent 2020

Hình 69 / 94
The black

The black

Hyundai Accent 2020

Hình 70 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Hyundai Accent 2020

Hình 71 / 94
Beige

Beige

Hyundai Accent 2020

Hình 72 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Hyundai Accent 2020

Hình 73 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Hyundai Accent 2020

Hình 74 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Hyundai Accent 2020

Hình 75 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Accent 2020

Hình 76 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Hyundai Accent 2020

Hình 77 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Hyundai Accent 2020

Hình 78 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Accent 2020

Hình 79 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Hyundai Accent 2020

Hình 80 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Hyundai Accent 2020

Hình 81 / 94
Absolute Black

Absolute Black

Hyundai Accent 2019

Hình 82 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 37

Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 37

Hyundai Accent 2019

Hình 83 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 38

Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 38

Hyundai Accent 2019

Hình 84 / 94
Admiral Blue

Admiral Blue

Hyundai Accent 2019

Hình 85 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 39

Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 39

Hyundai Accent 2019

Hình 86 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 40

Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 40

Hyundai Accent 2019

Hình 87 / 94
Frost White Pearl

Frost White Pearl

Hyundai Accent 2019

Hình 88 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 41

Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 41

Hyundai Accent 2019

Hình 89 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 42

Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 42

Hyundai Accent 2019

Hình 90 / 94
Linen Beige

Linen Beige

Hyundai Accent 2019

Hình 91 / 94
Olympus Silver

Olympus Silver

Hyundai Accent 2019

Hình 92 / 94
Pomegranate Red

Pomegranate Red

Hyundai Accent 2019

Hình 93 / 94
Urban Gray

Urban Gray

Hyundai Accent 2019

Hình 94 / 94

Bài viết về Hyundai Accent

Loạt xe bình dân mới ra mắt 2021: Toyota Vios và Mitsubishi Attrage làm nóng thị trường xe
Những mẫu xe mới ra mắt hoặc được nâng cấp như: MG ZS, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger, Mazda CX-3, Mazda CX-30 thuộc những mẫu xe khuấy động thị trường ô...
Blog xe 11 thg 7, 2021
Nên mua Honda City hay Hyundai Accent? Sedan hạng B
Honda City và Hyundai Accent đều năm trong phân khúc sedan hạng B giá tầm 600 triệu cùng đồng loạt tung ra phiên bản mới nhằm đua tranh vị trí thứ 2 trong Top 10...
Đánh giá xe 6 thg 1, 2021
Những mẫu xe ô tô bán tại Việt Nam bị phàn nàn nhiều nhất
Từ những dòng xe mới như Kia Seltos, bán tải Ford Ranger, sedan hạng B Hyundai Accent, Mazda3 và Subaru Forester là 4 mẫu xe bị khách hàng phản ánh về chất lượng nhiều nhất...
Blog xe 5 thg 1, 2021
Hyundai Accent 2021 'đội giá' 20 triệu tại đại lý chính hãng
Hyundai Accent 2021 bị đại lý đẩy giá bán cao hơn 20 triệu đồng so với giá niêm yết được nhà sản xuất công bố hôm ngày 1 tháng 12.
Blog xe 7 thg 12, 2020
Hyundai Accent 2021 bản tiêu chuẩn về Việt Nam
Hyundai chưa chính thức giới thiệu Accent 2021 tại Việt nam, nhưng vài hình ảnh cho thấy Hyundai Accent đã có mặt tại Việt nam để thăm dò thị trường trước khi được TC Motor...
Blog xe 30 thg 11, 2020
Hyundai Accent 2021 sẵn sàng đến tay khách hàng
Sau thời gian rò rỉ, hình ảnh về chiếc Hyundai Accent phiên bản nâng cấp mới đã lộ diện tại đại lý và sẵn sàng mở bán ra thị trường.
Blog xe 16 thg 11, 2020
Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Blog xe 11 thg 5, 2020

Các phiên bản của Hyundai Accent

Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

426.000.000 VND

Hyundai Accent 1.4 MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

472.000.000 VND

Hyundai Accent 1.4 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

501.000.000 VND

Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt

Lắp ráp, Xăng, Tự động

542.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Accent

Mazda 2
509 triệu - 649 triệu
Toyota Vios
470 triệu - 630 triệu
Honda City
529 triệu - 599 triệu
Kia Soluto
369 triệu - 469 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Accent

Giá lăn bánh của Hyundai Accent 2021 là bao nhiêu?
Giá Accent lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 478 triệu cho bản 1.4 MT Tiêu chuẩn và tăng lên đến 478 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Hyundai Accent 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Accent 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Đen (NKA), Xanh trời, Trắng (PW6), Vàng cát (S8N), Ghi vàng (TY5), Đỏ (PR2), Bạc (T8S), ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Accent 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Accent là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Hyundai Accent có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Accent 2021 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn (Xăng), Accent 1.4 MT (Xăng), Accent 1.4 AT Đặc biệt (Xăng) & Accent 1.4 AT (Xăng).
Đối thủ của Hyundai Accent là dòng xe nào?
Hyundai Accent có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng B gồm: Mazda 2, Toyota Vios, Honda City, Kia Soluto.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Accent

Màu xe Hyundai Accent

Hyundai Accent 2021 Màu Đen (NKA)Hyundai Accent 2021 Màu Xanh trờiHyundai Accent 2021 Màu Trắng (PW6)Hyundai Accent 2021 Màu Vàng cát (S8N)Hyundai Accent 2021 Màu Ghi vàng (TY5)
Màu Đen (NKA)

Mua xe Hyundai Accent mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Accent trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

8.470.481 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Accent?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt