Hình ảnh Hyundai Creta 2021

Hyundai Creta 2021
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Hyundai Creta mới nhất. Xe Creta có 82 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Hyundai Creta có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 1

Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 1

Hyundai Creta 2021

Hình 1 / 82
Trắng ngọc

Trắng ngọc

Hyundai Creta 2021

Hình 2 / 82
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Hyundai Creta 2021

Hình 3 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 2

Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 2

Hyundai Creta 2021

Hình 4 / 82
Xám bạc

Xám bạc

Hyundai Creta 2021

Hình 5 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 3

Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 3

Hyundai Creta 2021

Hình 6 / 82
Vàng đồng

Vàng đồng

Hyundai Creta 2021

Hình 7 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 4

Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 4

Hyundai Creta 2021

Hình 8 / 82
Đen

Đen

Hyundai Creta 2021

Hình 9 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 5

Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 5

Hyundai Creta 2021

Hình 10 / 82
Xám

Xám

Hyundai Creta 2021

Hình 11 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 6

Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 6

Hyundai Creta 2021

Hình 12 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 7

Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 7

Hyundai Creta 2021

Hình 13 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 8

Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 8

Hyundai Creta 2021

Hình 14 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 9

Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 9

Hyundai Creta 2021

Hình 15 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 10

Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 10

Hyundai Creta 2021

Hình 16 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 11

Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 11

Hyundai Creta 2021

Hình 17 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 12

Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 12

Hyundai Creta 2021

Hình 18 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 13

Hình ảnh Hyundai Creta 2021 hình 13

Hyundai Creta 2021

Hình 19 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 14

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 14

Hyundai Creta 2020

Hình 20 / 82
Brown / Earth Brown

Brown / Earth Brown

Hyundai Creta 2020

Hình 21 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 15

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 15

Hyundai Creta 2020

Hình 22 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 16

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 16

Hyundai Creta 2020

Hình 23 / 82
Orange / Sunset Orange

Orange / Sunset Orange

Hyundai Creta 2020

Hình 24 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 17

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 17

Hyundai Creta 2020

Hình 25 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 18

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 18

Hyundai Creta 2020

Hình 26 / 82
Silver / Sleek Silver

Silver / Sleek Silver

Hyundai Creta 2020

Hình 27 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 19

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 19

Hyundai Creta 2020

Hình 28 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 20

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 20

Hyundai Creta 2020

Hình 29 / 82
Black / Phantom Black

Black / Phantom Black

Hyundai Creta 2020

Hình 30 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 21

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 21

Hyundai Creta 2020

Hình 31 / 82
Blue / Marina Blue

Blue / Marina Blue

Hyundai Creta 2020

Hình 32 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 22

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 22

Hyundai Creta 2020

Hình 33 / 82
White / Crystal White

White / Crystal White

Hyundai Creta 2020

Hình 34 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 23

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 23

Hyundai Creta 2020

Hình 35 / 82
Red / Fiery Red

Red / Fiery Red

Hyundai Creta 2020

Hình 36 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 24

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 24

Hyundai Creta 2020

Hình 37 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 25

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 25

Hyundai Creta 2020

Hình 38 / 82
Dark Gray

Dark Gray

Hyundai Creta 2020

Hình 39 / 82
Silver

Silver

Hyundai Creta 2020

Hình 40 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 26

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 26

Hyundai Creta 2020

Hình 41 / 82
Light Gray / Ice Wine

Light Gray / Ice Wine

Hyundai Creta 2020

Hình 42 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 27

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 27

Hyundai Creta 2020

Hình 43 / 82
Beige

Beige

Hyundai Creta 2020

Hình 44 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 28

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 28

Hyundai Creta 2020

Hình 45 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 29

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 29

Hyundai Creta 2020

Hình 46 / 82
Red / Fiery Red

Red / Fiery Red

Hyundai Creta 2020

Hình 47 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 30

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 30

Hyundai Creta 2020

Hình 48 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 31

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 31

Hyundai Creta 2020

Hình 49 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 32

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 32

Hyundai Creta 2020

Hình 50 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 33

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 33

Hyundai Creta 2020

Hình 51 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 34

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 34

Hyundai Creta 2020

Hình 52 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 35

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 35

Hyundai Creta 2020

Hình 53 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 36

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 36

Hyundai Creta 2020

Hình 54 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 37

Hình ảnh Hyundai Creta 2020 hình 37

Hyundai Creta 2020

Hình 55 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 38

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 38

Hyundai Creta 2019

Hình 56 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 39

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 39

Hyundai Creta 2019

Hình 57 / 82
Mystic Blue

Mystic Blue

Hyundai Creta 2019

Hình 58 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 40

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 40

Hyundai Creta 2019

Hình 59 / 82
Phantom Black

Phantom Black

Hyundai Creta 2019

Hình 60 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 41

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 41

Hyundai Creta 2019

Hình 61 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 42

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 42

Hyundai Creta 2019

Hình 62 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 43

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 43

Hyundai Creta 2019

Hình 63 / 82
Red Passion

Red Passion

Hyundai Creta 2019

Hình 64 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 44

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 44

Hyundai Creta 2019

Hình 65 / 82
Polar White Dual Tone

Polar White Dual Tone

Hyundai Creta 2019

Hình 66 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 45

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 45

Hyundai Creta 2019

Hình 67 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 46

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 46

Hyundai Creta 2019

Hình 68 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 47

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 47

Hyundai Creta 2019

Hình 69 / 82
Sleek Silver

Sleek Silver

Hyundai Creta 2019

Hình 70 / 82
Polar White

Polar White

Hyundai Creta 2019

Hình 71 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 48

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 48

Hyundai Creta 2019

Hình 72 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 49

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 49

Hyundai Creta 2019

Hình 73 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 50

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 50

Hyundai Creta 2019

Hình 74 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 51

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 51

Hyundai Creta 2019

Hình 75 / 82
Stardust

Stardust

Hyundai Creta 2019

Hình 76 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 52

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 52

Hyundai Creta 2019

Hình 77 / 82
Red passion Dual Tone

Red passion Dual Tone

Hyundai Creta 2019

Hình 78 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 53

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 53

Hyundai Creta 2019

Hình 79 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 54

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 54

Hyundai Creta 2019

Hình 80 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 55

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 55

Hyundai Creta 2019

Hình 81 / 82
Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 56

Hình ảnh Hyundai Creta 2019 hình 56

Hyundai Creta 2019

Hình 82 / 82

Các phiên bản của Hyundai Creta

Hyundai Creta 1.6L Top

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Creta

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Creta

Hyundai Creta 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Creta 2021 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Trắng ngọc, Xanh ngọc, Xám bạc, Vàng đồng, Đen, Xám, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Creta 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Creta là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Hyundai Creta có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Creta 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Creta 1.6L Top (Xăng).
Đối thủ của Hyundai Creta là dòng xe nào?
Hyundai Creta có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng B gồm: Ford EcoSport, Mazda CX-3, Kia Seltos, Honda BR-V, Renault Duster, Kia Sportage.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Creta

Màu xe Hyundai Creta

Hyundai Creta 2021 Màu Trắng ngọcHyundai Creta 2021 Màu Xanh ngọcHyundai Creta 2021 Màu Xám bạcHyundai Creta 2021 Màu Vàng đồngHyundai Creta 2021 Màu Đen
Màu Trắng ngọc

Mua xe Hyundai Creta mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Creta trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Creta?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt