Hình ảnh Hyundai Elantra 2023

#2 phân khúc xe sedan hạng c

Tổng doanh số
64 chiếc
Hyundai Elantra 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 560.000.000 đ - 769.000.000 đ

Xem hình ảnh Hyundai Elantra mới nhất. Xe Elantra có 171 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Hyundai Elantra có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 1

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 1

Hyundai Elantra 2021

Hình 1 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 2

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 2

Hyundai Elantra 2021

Hình 2 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 3

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 3

Hyundai Elantra 2021

Hình 3 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 4

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 4

Hyundai Elantra 2021

Hình 4 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 5

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 5

Hyundai Elantra 2021

Hình 5 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 6

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 6

Hyundai Elantra 2021

Hình 6 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 7

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 7

Hyundai Elantra 2021

Hình 7 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 8

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 8

Hyundai Elantra 2021

Hình 8 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 9

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 9

Hyundai Elantra 2021

Hình 9 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 10

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 10

Hyundai Elantra 2021

Hình 10 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 11

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 11

Hyundai Elantra 2021

Hình 11 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 12

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 12

Hyundai Elantra 2021

Hình 12 / 171
Red

Red

Hyundai Elantra 2021

Hình 13 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 13

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 13

Hyundai Elantra 2021

Hình 14 / 171
Black

Black

Hyundai Elantra 2021

Hình 15 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 14

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 14

Hyundai Elantra 2021

Hình 16 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 15

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 15

Hyundai Elantra 2021

Hình 17 / 171
Gray

Gray

Hyundai Elantra 2021

Hình 18 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 16

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 16

Hyundai Elantra 2021

Hình 19 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 17

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 17

Hyundai Elantra 2021

Hình 20 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 18

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 18

Hyundai Elantra 2021

Hình 21 / 171
Orange

Orange

Hyundai Elantra 2021

Hình 22 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 19

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 19

Hyundai Elantra 2021

Hình 23 / 171
White

White

Hyundai Elantra 2021

Hình 24 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 20

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 20

Hyundai Elantra 2021

Hình 25 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 21

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 21

Hyundai Elantra 2021

Hình 26 / 171
Silver

Silver

Hyundai Elantra 2021

Hình 27 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 22

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 22

Hyundai Elantra 2021

Hình 28 / 171
Blue

Blue

Hyundai Elantra 2021

Hình 29 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 23

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 23

Hyundai Elantra 2021

Hình 30 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 24

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 24

Hyundai Elantra 2021

Hình 31 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 25

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 25

Hyundai Elantra 2021

Hình 32 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 26

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 26

Hyundai Elantra 2021

Hình 33 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 27

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 27

Hyundai Elantra 2021

Hình 34 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 28

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 28

Hyundai Elantra 2021

Hình 35 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 29

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 29

Hyundai Elantra 2021

Hình 36 / 171
Hyundai Elantra 2021 hình ảnh ngoại thất Đầu xe

Hyundai Elantra 2021 hình ảnh ngoại thất Đầu xe

Hyundai Elantra 2021

Hình 37 / 171
Hyundai Elantra 2021 hình ảnh ngoại thất Đuôi xe

Hyundai Elantra 2021 hình ảnh ngoại thất Đuôi xe

Hyundai Elantra 2021

Hình 38 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 30

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 30

Hyundai Elantra 2021

Hình 39 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 31

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 31

Hyundai Elantra 2021

Hình 40 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 32

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 32

Hyundai Elantra 2021

Hình 41 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 33

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 33

Hyundai Elantra 2021

Hình 42 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 34

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 34

Hyundai Elantra 2021

Hình 43 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 35

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 35

Hyundai Elantra 2021

Hình 44 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 36

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 36

Hyundai Elantra 2021

Hình 45 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 37

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 37

Hyundai Elantra 2021

Hình 46 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 38

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 38

Hyundai Elantra 2021

Hình 47 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 39

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 39

Hyundai Elantra 2021

Hình 48 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 40

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 40

Hyundai Elantra 2021

Hình 49 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 41

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 41

Hyundai Elantra 2021

Hình 50 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 42

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 42

Hyundai Elantra 2021

Hình 51 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 43

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 43

Hyundai Elantra 2021

Hình 52 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 44

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 44

Hyundai Elantra 2021

Hình 53 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 45

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 45

Hyundai Elantra 2021

Hình 54 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 46

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 46

Hyundai Elantra 2021

Hình 55 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 47

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 47

Hyundai Elantra 2021

Hình 56 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 48

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 48

Hyundai Elantra 2021

Hình 57 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 49

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 49

Hyundai Elantra 2021

Hình 58 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 50

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 50

Hyundai Elantra 2021

Hình 59 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 51

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 51

Hyundai Elantra 2021

Hình 60 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 52

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 52

Hyundai Elantra 2021

Hình 61 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 53

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 53

Hyundai Elantra 2021

Hình 62 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 54

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 54

Hyundai Elantra 2021

Hình 63 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 55

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 55

Hyundai Elantra 2021

Hình 64 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 56

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 56

Hyundai Elantra 2021

Hình 65 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 57

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 57

Hyundai Elantra 2021

Hình 66 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 58

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 58

Hyundai Elantra 2021

Hình 67 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 59

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 59

Hyundai Elantra 2021

Hình 68 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 60

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 60

Hyundai Elantra 2021

Hình 69 / 171
Fluid Metal

Fluid Metal

Hyundai Elantra 2020

Hình 70 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 61

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 61

Hyundai Elantra 2020

Hình 71 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 62

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 62

Hyundai Elantra 2020

Hình 72 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 63

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 63

Hyundai Elantra 2020

Hình 73 / 171
Ceramic White

Ceramic White

Hyundai Elantra 2020

Hình 74 / 171
Machine Gray

Machine Gray

Hyundai Elantra 2020

Hình 75 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 64

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 64

Hyundai Elantra 2020

Hình 76 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 65

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 65

Hyundai Elantra 2020

Hình 77 / 171
Calypso Red

Calypso Red

Hyundai Elantra 2020

Hình 78 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 66

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 66

Hyundai Elantra 2020

Hình 79 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 67

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 67

Hyundai Elantra 2020

Hình 80 / 171
Intense Blue

Intense Blue

Hyundai Elantra 2020

Hình 81 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 68

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 68

Hyundai Elantra 2020

Hình 82 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 69

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 69

Hyundai Elantra 2020

Hình 83 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 70

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 70

Hyundai Elantra 2020

Hình 84 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 71

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 71

Hyundai Elantra 2020

Hình 85 / 171
Lakeside Blue

Lakeside Blue

Hyundai Elantra 2020

Hình 86 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 72

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 72

Hyundai Elantra 2020

Hình 87 / 171
Phantom Black

Phantom Black

Hyundai Elantra 2020

Hình 88 / 171
Portofino Gray

Portofino Gray

Hyundai Elantra 2020

Hình 89 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 73

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 73

Hyundai Elantra 2020

Hình 90 / 171
Quartz White Pearl

Quartz White Pearl

Hyundai Elantra 2020

Hình 91 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 74

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 74

Hyundai Elantra 2020

Hình 92 / 171
Scarlet Red Pearl

Scarlet Red Pearl

Hyundai Elantra 2020

Hình 93 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 75

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 75

Hyundai Elantra 2020

Hình 94 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 76

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 76

Hyundai Elantra 2020

Hình 95 / 171
Stellar Silver

Stellar Silver

Hyundai Elantra 2020

Hình 96 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 77

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 77

Hyundai Elantra 2020

Hình 97 / 171
Symphony Silver

Symphony Silver

Hyundai Elantra 2020

Hình 98 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 78

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 78

Hyundai Elantra 2020

Hình 99 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 79

Hình ảnh Hyundai Elantra 2020 hình 79

Hyundai Elantra 2020

Hình 100 / 171
Black Diamond

Black Diamond

Hyundai Elantra 2019

Hình 101 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 80

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 80

Hyundai Elantra 2019

Hình 102 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 81

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 81

Hyundai Elantra 2019

Hình 103 / 171
Black Noir Pearl

Black Noir Pearl

Hyundai Elantra 2019

Hình 104 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 82

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 82

Hyundai Elantra 2019

Hình 105 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 83

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 83

Hyundai Elantra 2019

Hình 106 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 84

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 84

Hyundai Elantra 2019

Hình 107 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 85

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 85

Hyundai Elantra 2019

Hình 108 / 171
Electric Blue

Electric Blue

Hyundai Elantra 2019

Hình 109 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 86

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 86

Hyundai Elantra 2019

Hình 110 / 171
Galactic Gray

Galactic Gray

Hyundai Elantra 2019

Hình 111 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 87

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 87

Hyundai Elantra 2019

Hình 112 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 88

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 88

Hyundai Elantra 2019

Hình 113 / 171
Lakeside Blue

Lakeside Blue

Hyundai Elantra 2019

Hình 114 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 89

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 89

Hyundai Elantra 2019

Hình 115 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 90

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 90

Hyundai Elantra 2019

Hình 116 / 171
Machine Gray

Machine Gray

Hyundai Elantra 2019

Hình 117 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 91

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 91

Hyundai Elantra 2019

Hình 118 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 92

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 92

Hyundai Elantra 2019

Hình 119 / 171
Mineral Beige

Mineral Beige

Hyundai Elantra 2019

Hình 120 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 93

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 93

Hyundai Elantra 2019

Hình 121 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 94

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 94

Hyundai Elantra 2019

Hình 122 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 95

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 95

Hyundai Elantra 2019

Hình 123 / 171
Molten Silver

Molten Silver

Hyundai Elantra 2019

Hình 124 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 96

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 96

Hyundai Elantra 2019

Hình 125 / 171
Phantom Black

Phantom Black

Hyundai Elantra 2019

Hình 126 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 97

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 97

Hyundai Elantra 2019

Hình 127 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 98

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 98

Hyundai Elantra 2019

Hình 128 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 99

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 99

Hyundai Elantra 2019

Hình 129 / 171
Quartz White Pearl

Quartz White Pearl

Hyundai Elantra 2019

Hình 130 / 171
Scarlet Red

Scarlet Red

Hyundai Elantra 2019

Hình 131 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 100

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 100

Hyundai Elantra 2019

Hình 132 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 101

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 101

Hyundai Elantra 2019

Hình 133 / 171
Symphony Air Silver

Symphony Air Silver

Hyundai Elantra 2019

Hình 134 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 102

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 102

Hyundai Elantra 2019

Hình 135 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 103

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 103

Hyundai Elantra 2019

Hình 136 / 171
Symphony Silver

Symphony Silver

Hyundai Elantra 2019

Hình 137 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 104

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 104

Hyundai Elantra 2019

Hình 138 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 105

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 105

Hyundai Elantra 2019

Hình 139 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 106

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 106

Hyundai Elantra 2019

Hình 140 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 107

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 107

Hyundai Elantra 2019

Hình 141 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 108

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 108

Hyundai Elantra 2019

Hình 142 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 109

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 109

Hyundai Elantra 2019

Hình 143 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 110

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 110

Hyundai Elantra 2019

Hình 144 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 111

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 111

Hyundai Elantra 2019

Hình 145 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 112

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 112

Hyundai Elantra 2019

Hình 146 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 113

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 113

Hyundai Elantra 2019

Hình 147 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 114

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 114

Hyundai Elantra 2019

Hình 148 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 115

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 115

Hyundai Elantra 2019

Hình 149 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 116

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 116

Hyundai Elantra 2019

Hình 150 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 117

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 117

Hyundai Elantra 2019

Hình 151 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 118

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 118

Hyundai Elantra 2019

Hình 152 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 119

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 119

Hyundai Elantra 2019

Hình 153 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 120

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 120

Hyundai Elantra 2019

Hình 154 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 121

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 121

Hyundai Elantra 2019

Hình 155 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 122

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 122

Hyundai Elantra 2019

Hình 156 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 123

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 123

Hyundai Elantra 2019

Hình 157 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 124

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 124

Hyundai Elantra 2019

Hình 158 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 125

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 125

Hyundai Elantra 2019

Hình 159 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 126

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 126

Hyundai Elantra 2019

Hình 160 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 127

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 127

Hyundai Elantra 2019

Hình 161 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 128

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 128

Hyundai Elantra 2019

Hình 162 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 129

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 129

Hyundai Elantra 2019

Hình 163 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 130

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 130

Hyundai Elantra 2019

Hình 164 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 131

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 131

Hyundai Elantra 2019

Hình 165 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 132

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 132

Hyundai Elantra 2019

Hình 166 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 133

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 133

Hyundai Elantra 2019

Hình 167 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 134

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 134

Hyundai Elantra 2019

Hình 168 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 135

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 135

Hyundai Elantra 2019

Hình 169 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 136

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 136

Hyundai Elantra 2019

Hình 170 / 171
Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 137

Hình ảnh Hyundai Elantra 2019 hình 137

Hyundai Elantra 2019

Hình 171 / 171

Bài viết về Hyundai Elantra

Hyundai Elantra ra mắt tại Asian, tiếp theo là Việt nam?
Hyundai Elantra hoàn toàn mới đã ra mắt được một thời gian. Ra mắt tại Hàn Quốc vào đầu năm nay, chiếc sedan nhỏ gọn đã tạo được làn sóng ở nước ngoài. Tuy nhiên,...
Blog xe 22 thg 12, 2020
Top 20 xe ô tô thể thao mong đợi nhất năm 2021
Cũng giống như năm 2020, năm 2021 sẽ là một năm có nhiều thay đổi các mẫu xe hơi. Nhưng có rất nhiều điều để mong đợi trong thế giới ô tô. Từ những chiếc...
Xe tốt nhất 14 thg 12, 2020
Elantra đã thay đổi như thế này trong 20 năm
Hyundai Elantra, đã trở thành một đại từ của chiếc xe bán chạy nhất Hàn Quốc, đã bất ngờ được tái sinh thành thế hệ thứ bảy. Khi tôi thay thế Elantra mới với Elantra...
Blog xe 25 thg 6, 2020
5 mẫu sedan hạng C đáng mua nhất
Với 700 triệu đồng, chọn sedan hạng C nào? Mazda3, Kia Cerato, Hyundai Elantra,... là các mẫu sedan hạng C mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về giá bán, trong đó có...
Đánh giá xe 31 thg 5, 2020
Chi tiết Hyundai Elantra và Tucson 2019 ra mắt nâng cấp nhiều tiện nghi hơn
Chi tiết hai dòng xe mới của Hyundai Thành Công ra mắt sớm hơn dự định được nâng cấp Hyundai Elantra2019 và Tucson 2019 . Các phiên bản nâng cấp giữa đời của Hyundai Elantra...
Blog xe 23 thg 6, 2019
Hyundai Tucson và Elantra giảm giá dọn đường cho phiên bản mới
Theo ghi nhận của phóng viên XEOTO nhiều đại lý Hyundai giảm giá sâu hai dòng xe Hyundai Tucson và Elantra đang được ưu đãi giảm giá hàng chục triệu đồng để chuẩn bị nhập...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Hyundai Elantra

Hyundai Elantra 1.6 MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

560.000.000 VND

Hyundai Elantra 1.6 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

655.000.000 VND

Hyundai Elantra 2.0 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

699.000.000 VND

Hyundai Elantra Sport 1.6 T-GDi

Lắp ráp, Xăng, Tự động

769.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Elantra

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Elantra

Giá lăn bánh của Hyundai Elantra 2023 là bao nhiêu?
Giá Elantra lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 628 triệu cho bản 1.6 MT và tăng lên đến 628 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Elantra hay Civic xe nào tốt hơn?
Giá Elantra niêm yết bắt đầu từ 560 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1591 cc. Trong khi giá Civic bắt đầu từ 729 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1996 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Hyundai Elantra 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Elantra 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Red, Black, Gray, Orange, White, Silver, Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Elantra 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Elantra là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Hyundai Elantra có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Elantra 2023 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Elantra Sport 1.6 T-GDi (Xăng), Elantra 2.0 AT (Xăng), Elantra 1.6 MT (Xăng) & Elantra 1.6 AT (Xăng).
Đối thủ của Hyundai Elantra là dòng xe nào?
Hyundai Elantra có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng C gồm: Honda Civic, Mazda 3, Toyota Corolla Altis, Kia Cerato.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Elantra

Màu xe Hyundai Elantra

Hyundai Elantra 2021 Màu RedHyundai Elantra 2021 Màu BlackHyundai Elantra 2021 Màu GrayHyundai Elantra 2021 Màu OrangeHyundai Elantra 2021 Màu White
Màu Red

Mua xe Hyundai Elantra mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Elantra trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

11.116.408 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Elantra?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt