Hình ảnh Hyundai Elantra 2021

#1 phân khúc xe sedan hạng c

Tổng doanh số
179 chiếc
Hyundai Elantra 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 560.000.000 đ - 769.000.000 đ

Xem hình ảnh Hyundai Elantra mới nhất. Xe Elantra có 69 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Hyundai Elantra có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 1

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 1

Hyundai Elantra 2021

Hình 1 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 2

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 2

Hyundai Elantra 2021

Hình 2 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 3

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 3

Hyundai Elantra 2021

Hình 3 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 4

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 4

Hyundai Elantra 2021

Hình 4 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 5

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 5

Hyundai Elantra 2021

Hình 5 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 6

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 6

Hyundai Elantra 2021

Hình 6 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 7

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 7

Hyundai Elantra 2021

Hình 7 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 8

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 8

Hyundai Elantra 2021

Hình 8 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 9

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 9

Hyundai Elantra 2021

Hình 9 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 10

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 10

Hyundai Elantra 2021

Hình 10 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 11

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 11

Hyundai Elantra 2021

Hình 11 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 12

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 12

Hyundai Elantra 2021

Hình 12 / 69
Red

Red

Hyundai Elantra 2021

Hình 13 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 13

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 13

Hyundai Elantra 2021

Hình 14 / 69
Black

Black

Hyundai Elantra 2021

Hình 15 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 14

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 14

Hyundai Elantra 2021

Hình 16 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 15

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 15

Hyundai Elantra 2021

Hình 17 / 69
Gray

Gray

Hyundai Elantra 2021

Hình 18 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 16

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 16

Hyundai Elantra 2021

Hình 19 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 17

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 17

Hyundai Elantra 2021

Hình 20 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 18

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 18

Hyundai Elantra 2021

Hình 21 / 69
Orange

Orange

Hyundai Elantra 2021

Hình 22 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 19

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 19

Hyundai Elantra 2021

Hình 23 / 69
White

White

Hyundai Elantra 2021

Hình 24 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 20

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 20

Hyundai Elantra 2021

Hình 25 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 21

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 21

Hyundai Elantra 2021

Hình 26 / 69
Silver

Silver

Hyundai Elantra 2021

Hình 27 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 22

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 22

Hyundai Elantra 2021

Hình 28 / 69
Blue

Blue

Hyundai Elantra 2021

Hình 29 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 23

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 23

Hyundai Elantra 2021

Hình 30 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 24

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 24

Hyundai Elantra 2021

Hình 31 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 25

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 25

Hyundai Elantra 2021

Hình 32 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 26

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 26

Hyundai Elantra 2021

Hình 33 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 27

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 27

Hyundai Elantra 2021

Hình 34 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 28

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 28

Hyundai Elantra 2021

Hình 35 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 29

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 29

Hyundai Elantra 2021

Hình 36 / 69
Hyundai Elantra 2021 hình ảnh ngoại thất Đầu xe

Hyundai Elantra 2021 hình ảnh ngoại thất Đầu xe

Hyundai Elantra 2021

Hình 37 / 69
Hyundai Elantra 2021 hình ảnh ngoại thất Đuôi xe

Hyundai Elantra 2021 hình ảnh ngoại thất Đuôi xe

Hyundai Elantra 2021

Hình 38 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 30

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 30

Hyundai Elantra 2021

Hình 39 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 31

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 31

Hyundai Elantra 2021

Hình 40 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 32

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 32

Hyundai Elantra 2021

Hình 41 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 33

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 33

Hyundai Elantra 2021

Hình 42 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 34

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 34

Hyundai Elantra 2021

Hình 43 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 35

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 35

Hyundai Elantra 2021

Hình 44 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 36

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 36

Hyundai Elantra 2021

Hình 45 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 37

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 37

Hyundai Elantra 2021

Hình 46 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 38

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 38

Hyundai Elantra 2021

Hình 47 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 39

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 39

Hyundai Elantra 2021

Hình 48 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 40

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 40

Hyundai Elantra 2021

Hình 49 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 41

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 41

Hyundai Elantra 2021

Hình 50 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 42

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 42

Hyundai Elantra 2021

Hình 51 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 43

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 43

Hyundai Elantra 2021

Hình 52 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 44

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 44

Hyundai Elantra 2021

Hình 53 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 45

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 45

Hyundai Elantra 2021

Hình 54 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 46

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 46

Hyundai Elantra 2021

Hình 55 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 47

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 47

Hyundai Elantra 2021

Hình 56 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 48

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 48

Hyundai Elantra 2021

Hình 57 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 49

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 49

Hyundai Elantra 2021

Hình 58 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 50

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 50

Hyundai Elantra 2021

Hình 59 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 51

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 51

Hyundai Elantra 2021

Hình 60 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 52

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 52

Hyundai Elantra 2021

Hình 61 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 53

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 53

Hyundai Elantra 2021

Hình 62 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 54

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 54

Hyundai Elantra 2021

Hình 63 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 55

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 55

Hyundai Elantra 2021

Hình 64 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 56

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 56

Hyundai Elantra 2021

Hình 65 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 57

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 57

Hyundai Elantra 2021

Hình 66 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 58

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 58

Hyundai Elantra 2021

Hình 67 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 59

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 59

Hyundai Elantra 2021

Hình 68 / 69
Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 60

Hình ảnh Hyundai Elantra 2021 hình 60

Hyundai Elantra 2021

Hình 69 / 69

Bài viết về Hyundai Elantra

Hyundai Elantra ra mắt tại Asian, tiếp theo là Việt nam?
Hyundai Elantra hoàn toàn mới đã ra mắt được một thời gian. Ra mắt tại Hàn Quốc vào đầu năm nay, chiếc sedan nhỏ gọn đã tạo được làn sóng ở nước ngoài. Tuy nhiên,...
Thị trường 22 thg 12, 2020
Top 20 xe ô tô thể thao mong đợi nhất năm 2021
Cũng giống như năm 2020, năm 2021 sẽ là một năm có nhiều thay đổi các mẫu xe hơi. Nhưng có rất nhiều điều để mong đợi trong thế giới ô tô. Từ những chiếc...
Xe tốt nhất 14 thg 12, 2020
Elantra đã thay đổi như thế này trong 20 năm
Hyundai Elantra, đã trở thành một đại từ của chiếc xe bán chạy nhất Hàn Quốc, đã bất ngờ được tái sinh thành thế hệ thứ bảy. Khi tôi thay thế Elantra mới với Elantra...
Thị trường 25 thg 6, 2020
5 mẫu sedan hạng C đáng mua nhất
Với 700 triệu đồng, chọn sedan hạng C nào? Mazda3, Kia Cerato, Hyundai Elantra,... là các mẫu sedan hạng C mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về giá bán, trong đó có...
Đánh giá xe 31 thg 5, 2020
Chi tiết Hyundai Elantra và Tucson 2019 ra mắt nâng cấp nhiều tiện nghi hơn
Chi tiết hai dòng xe mới của Hyundai Thành Công ra mắt sớm hơn dự định được nâng cấp Hyundai Elantra2019 và Tucson 2019 . Các phiên bản nâng cấp giữa đời của Hyundai Elantra...
Thị trường 23 thg 6, 2019
Hyundai Tucson và Elantra giảm giá dọn đường cho phiên bản mới
Theo ghi nhận của phóng viên XEOTO nhiều đại lý Hyundai giảm giá sâu hai dòng xe Hyundai Tucson và Elantra đang được ưu đãi giảm giá hàng chục triệu đồng để chuẩn bị nhập...
Thị trường 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Hyundai Elantra

Hyundai Elantra 1.6 MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

560.000.000 VND

Hyundai Elantra 1.6 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

655.000.000 VND

Hyundai Elantra 2.0 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

699.000.000 VND

Hyundai Elantra Sport 1.6 T-GDi

Lắp ráp, Xăng, Tự động

769.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Elantra

Honda Civic
729 triệu - 1 tỷ 800 triệu
Mazda 3
719 triệu - 919 triệu
Kia Cerato
525 triệu - 729 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Elantra

Giá lăn bánh của Hyundai Elantra 2021 là bao nhiêu?
Giá Elantra lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 628 triệu cho bản 1.6 MT và tăng lên đến 628 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Elantra hay Civic xe nào tốt hơn?
Giá Elantra niêm yết bắt đầu từ 560 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1591 cc. Trong khi giá Civic bắt đầu từ 729 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1996 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Hyundai Elantra 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Elantra 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Red, Black, Gray, Orange, White, Silver, Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Elantra 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Elantra là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Hyundai Elantra có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Elantra 2021 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Elantra Sport 1.6 T-GDi (Xăng), Elantra 2.0 AT (Xăng), Elantra 1.6 MT (Xăng) & Elantra 1.6 AT (Xăng).
Đối thủ của Hyundai Elantra là dòng xe nào?
Hyundai Elantra có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng C gồm: Honda Civic, Mazda 3, Toyota Corolla Altis, Kia Cerato.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Elantra

Màu xe Hyundai Elantra

Hyundai Elantra 2021 Màu RedHyundai Elantra 2021 Màu BlackHyundai Elantra 2021 Màu GrayHyundai Elantra 2021 Màu OrangeHyundai Elantra 2021 Màu White
Màu Red

Mua xe Hyundai Elantra mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Elantra trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

11.116.408 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Elantra?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt