Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021

#2 phân khúc xe hatchback hạng a

Tổng doanh số
394 chiếc
Hyundai Grand i10 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 315.000.000 đ - 415.000.000 đ

Xem hình ảnh Hyundai Grand i10 mới nhất. Xe Grand i10 có 70 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Hyundai Grand i10 có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 1

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 1

Hyundai Grand i10 2021

Hình 1 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 2

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 2

Hyundai Grand i10 2021

Hình 2 / 70
Đỏ tươi (X2R)

Đỏ tươi (X2R)

Hyundai Grand i10 2021

Hình 3 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 3

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 3

Hyundai Grand i10 2021

Hình 4 / 70
Bạc (RHM)

Bạc (RHM)

Hyundai Grand i10 2021

Hình 5 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 4

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 4

Hyundai Grand i10 2021

Hình 6 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 5

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 5

Hyundai Grand i10 2021

Hình 7 / 70
Vàng Cát (S8N)

Vàng Cát (S8N)

Hyundai Grand i10 2021

Hình 8 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 6

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 6

Hyundai Grand i10 2021

Hình 9 / 70
Trắng (PJW)

Trắng (PJW)

Hyundai Grand i10 2021

Hình 10 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 7

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 7

Hyundai Grand i10 2021

Hình 11 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 8

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 8

Hyundai Grand i10 2021

Hình 12 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 9

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 9

Hyundai Grand i10 2021

Hình 13 / 70
Đen

Đen

Hyundai Grand i10 2021

Hình 14 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 10

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 10

Hyundai Grand i10 2021

Hình 15 / 70
Xanh

Xanh

Hyundai Grand i10 2021

Hình 16 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 11

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 11

Hyundai Grand i10 2021

Hình 17 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 12

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 12

Hyundai Grand i10 2021

Hình 18 / 70
Xanh Dương (ZD6)

Xanh Dương (ZD6)

Hyundai Grand i10 2021

Hình 19 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 13

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 13

Hyundai Grand i10 2021

Hình 20 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 14

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 14

Hyundai Grand i10 2021

Hình 21 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 15

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 15

Hyundai Grand i10 2021

Hình 22 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 16

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 16

Hyundai Grand i10 2021

Hình 23 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 17

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 17

Hyundai Grand i10 2021

Hình 24 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 18

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 18

Hyundai Grand i10 2021

Hình 25 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 19

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 19

Hyundai Grand i10 2021

Hình 26 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 20

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 20

Hyundai Grand i10 2021

Hình 27 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 21

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2021 hình 21

Hyundai Grand i10 2021

Hình 28 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 22

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 22

Hyundai Grand i10 2020

Hình 29 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 23

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 23

Hyundai Grand i10 2020

Hình 30 / 70
Typhoon Silver

Typhoon Silver

Hyundai Grand i10 2020

Hình 31 / 70
Polar White

Polar White

Hyundai Grand i10 2020

Hình 32 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 24

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 24

Hyundai Grand i10 2020

Hình 33 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 25

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 25

Hyundai Grand i10 2020

Hình 34 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 26

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 26

Hyundai Grand i10 2020

Hình 35 / 70
Fiery Red

Fiery Red

Hyundai Grand i10 2020

Hình 36 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 27

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 27

Hyundai Grand i10 2020

Hình 37 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 28

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 28

Hyundai Grand i10 2020

Hình 38 / 70
Alpha Blue

Alpha Blue

Hyundai Grand i10 2020

Hình 39 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 29

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 29

Hyundai Grand i10 2020

Hình 40 / 70
Titan Grey

Titan Grey

Hyundai Grand i10 2020

Hình 41 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 30

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 30

Hyundai Grand i10 2020

Hình 42 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 31

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 31

Hyundai Grand i10 2020

Hình 43 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 32

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 32

Hyundai Grand i10 2020

Hình 44 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 33

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2020 hình 33

Hyundai Grand i10 2020

Hình 45 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 34

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 34

Hyundai Grand i10 2019

Hình 46 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 35

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 35

Hyundai Grand i10 2019

Hình 47 / 70
Màu trắng

Màu trắng

Hyundai Grand i10 2019

Hình 48 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 36

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 36

Hyundai Grand i10 2019

Hình 49 / 70
Màu bạc

Màu bạc

Hyundai Grand i10 2019

Hình 50 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 37

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 37

Hyundai Grand i10 2019

Hình 51 / 70
Màu xanh

Màu xanh

Hyundai Grand i10 2019

Hình 52 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 38

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 38

Hyundai Grand i10 2019

Hình 53 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 39

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 39

Hyundai Grand i10 2019

Hình 54 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 40

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 40

Hyundai Grand i10 2019

Hình 55 / 70
Màu cam

Màu cam

Hyundai Grand i10 2019

Hình 56 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 41

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 41

Hyundai Grand i10 2019

Hình 57 / 70
Màu cát

Màu cát

Hyundai Grand i10 2019

Hình 58 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 42

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 42

Hyundai Grand i10 2019

Hình 59 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 43

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 43

Hyundai Grand i10 2019

Hình 60 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 44

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 44

Hyundai Grand i10 2019

Hình 61 / 70
Màu đỏ

Màu đỏ

Hyundai Grand i10 2019

Hình 62 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 45

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 45

Hyundai Grand i10 2019

Hình 63 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 46

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 46

Hyundai Grand i10 2019

Hình 64 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 47

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 47

Hyundai Grand i10 2019

Hình 65 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 48

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 48

Hyundai Grand i10 2019

Hình 66 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 49

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 49

Hyundai Grand i10 2019

Hình 67 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 50

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 50

Hyundai Grand i10 2019

Hình 68 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 51

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 51

Hyundai Grand i10 2019

Hình 69 / 70
Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 52

Hình ảnh Hyundai Grand i10 2019 hình 52

Hyundai Grand i10 2019

Hình 70 / 70

Bài viết về Hyundai Grand i10

Những mẫu xe mới của Hyundai ra mắt trong năm 2021
Ba mẫu xe ô tô mới Hyundai SantaFe, Tucson và Grand i10 bước sang thế hệ hoàn toàn mới của hãng xe hơi Hàn quốc dự kiến tung ra thị trường Việt Nam trong năm...
Blog xe 18 thg 3, 2021
Dòng xe ô tô hạng A, bình dân giảm giá bán
Nhằm kích cầu thị trường những mẫu ô tô bình dân như Honda Brio, VinFast Fadil đang được giảm giá hàng chục triệu đồng khi doanh số bán ra ở phân khúc xe hạng A...
Blog xe 16 thg 5, 2020
Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Blog xe 11 thg 5, 2020
Hyundai Grand i10 bứt phá top 1 doanh số xe bán chạy tháng 4
Theo thống kê doanh số trên xeoto.com.vn công bố, thị trường xe diễn ra sôi nổi hơn so với đầu năm. Cuộc bứt phá ngoại mục của hyundai khi doanh số cao hơn trong tháng...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 1.0 MT Base

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

315.000.000 VND

Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Base

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

350.000.000 VND

Hyundai Grand i10 1.2 MT Base

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

350.000.000 VND

Hyundai Grand i10 1.0 MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

355.000.000 VND

Hyundai Grand i10 1.0 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

380.000.000 VND

Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

390.000.000 VND

Hyundai Grand i10 1.2 MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

390.000.000 VND

Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

415.000.000 VND

Hyundai Grand i10 1.2 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

415.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Grand i10

Kia Morning
304 triệu - 383 triệu
Vinfast Fadil
425 triệu - 499 triệu
Toyota Wigo
352 triệu - 384 triệu
Honda Brio
418 triệu - 488 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh của Hyundai Grand i10 2021 là bao nhiêu?
Giá Grand i10 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 355 triệu cho bản 1.0 MT Base và tăng lên đến 355 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Grand i10 hay Morning xe nào tốt hơn?
Giá Grand i10 niêm yết bắt đầu từ 315 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 998 cc. Trong khi giá Morning bắt đầu từ 299 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1248 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Hyundai Grand i10 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Grand i10 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Đỏ tươi (X2R), Bạc (RHM), Vàng Cát (S8N), Trắng (PJW), Đen, Xanh, Xanh Dương (ZD6), ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Grand i10 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Grand i10 là mẫu xe Hatchback 4 chỗ đồng thời vẫn có phiên bản có 5 chỗ.
Hyundai Grand i10 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Grand i10 2021 đang có 9 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Grand i10 Sedan 1.2 MT Base (Xăng), Grand i10 Sedan 1.2 MT (Xăng), Grand i10 Sedan 1.2 AT (Xăng), Grand i10 1.2 MT Base (Xăng), Grand i10 1.2 MT (Xăng), Grand i10 1.2 AT (Xăng), Grand i10 1.0 MT Base (Xăng), Grand i10 1.0 MT (Xăng) & Grand i10 1.0 AT (Xăng).
Đối thủ của Hyundai Grand i10 là dòng xe nào?
Hyundai Grand i10 có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng A gồm: Kia Morning, Vinfast Fadil, Toyota Wigo, Honda Brio.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Grand i10

Màu xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 2021 Màu Đỏ tươi (X2R)Hyundai Grand i10 2021 Màu Bạc (RHM)Hyundai Grand i10 2021 Màu Vàng Cát (S8N)Hyundai Grand i10 2021 Màu Trắng (PJW)Hyundai Grand i10 2021 Màu Đen
Màu Đỏ tươi (X2R)

Mua xe Hyundai Grand i10 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Grand i10 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

6.282.014 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Grand i10?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt