Hình ảnh Hyundai Grandeur

Hyundai Grandeur 2021
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Hyundai Grandeur mới nhất. Xe Grandeur có 21 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Hyundai Grandeur có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh ngoại thất main-grandeur-well-side.png

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh ngoại thất main-grandeur-well-side.png

Hyundai Grandeur 2021

Hình 1 / 21
Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất 03_S_01.png

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất 03_S_01.png

Hyundai Grandeur 2021

Hình 2 / 21
Màu xám

Màu xám

Hyundai Grandeur 2021

Hình 3 / 21
Màu xanh ngọc

Màu xanh ngọc

Hyundai Grandeur 2021

Hình 4 / 21
Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất 03_S_08.png

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất 03_S_08.png

Hyundai Grandeur 2021

Hình 5 / 21
Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh ngoại thất 01_H_03.png

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh ngoại thất 01_H_03.png

Hyundai Grandeur 2021

Hình 6 / 21
Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh ngoại thất 01_H_02.png

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh ngoại thất 01_H_02.png

Hyundai Grandeur 2021

Hình 7 / 21
Màu đen

Màu đen

Hyundai Grandeur 2021

Hình 8 / 21
Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất 03_S_07.png

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất 03_S_07.png

Hyundai Grandeur 2021

Hình 9 / 21
Trắng sữa

Trắng sữa

Hyundai Grandeur 2021

Hình 10 / 21
Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất 03_S_06.png

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất 03_S_06.png

Hyundai Grandeur 2021

Hình 11 / 21
Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh ngoại thất 01_H_01.png

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh ngoại thất 01_H_01.png

Hyundai Grandeur 2021

Hình 12 / 21
Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất 03_S_15.png

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất 03_S_15.png

Hyundai Grandeur 2021

Hình 13 / 21
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Hyundai Grandeur 2021

Hình 14 / 21
Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh ngoại thất 02_D_01.png

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh ngoại thất 02_D_01.png

Hyundai Grandeur 2021

Hình 15 / 21
Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất img-interior (1).png

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất img-interior (1).png

Hyundai Grandeur 2021

Hình 16 / 21
Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh ngoại thất 02_D_10.png

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh ngoại thất 02_D_10.png

Hyundai Grandeur 2021

Hình 17 / 21
Xám Titan

Xám Titan

Hyundai Grandeur 2021

Hình 18 / 21
Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất img-interior.png

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất img-interior.png

Hyundai Grandeur 2021

Hình 19 / 21
Trắng

Trắng

Hyundai Grandeur 2021

Hình 20 / 21
Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất img-interior (2).png

Hyundai Grandeur 2021 hình ảnh nội thất img-interior (2).png

Hyundai Grandeur 2021

Hình 21 / 21

Các phiên bản của Hyundai Grandeur

Hyundai Grandeur Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Câu hỏi thường gặp

Q. Hyundai Grandeur 2021 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Hyundai Grandeur 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Màu xám, Màu xanh ngọc, Màu đen, Trắng sữa, Xanh ngọc, Xám Titan, Trắng, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Hyundai Grandeur là xe 5 chỗ?
A.
Hyundai Grandeur là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Hyundai Grandeur 2021 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Hyundai Grandeur 2021 có khoảng 1 phiên bản như Grandeur Premium (Xăng). Xem thêm

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Grandeur

Màu xe Hyundai Grandeur

Hyundai Grandeur 2021 Màu Màu xámHyundai Grandeur 2021 Màu Màu xanh ngọcHyundai Grandeur 2021 Màu Màu đenHyundai Grandeur 2021 Màu Trắng sữaHyundai Grandeur 2021 Màu Xanh ngọc
Màu Màu xám

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt