Hình ảnh Hyundai Kona 2021

#3 phân khúc xe crossover hạng b

Tổng doanh số
116 chiếc
Hyundai Kona 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 636.000.000 đ - 750.000.000 đ

Xem hình ảnh Hyundai Kona mới nhất. Xe Kona có 149 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Hyundai Kona có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 1

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 1

Hyundai Kona 2021

Hình 1 / 149
Chalk White

Chalk White

Hyundai Kona 2021

Hình 2 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 2

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 2

Hyundai Kona 2021

Hình 3 / 149
Sonic Silver

Sonic Silver

Hyundai Kona 2021

Hình 4 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 3

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 3

Hyundai Kona 2021

Hình 5 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 4

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 4

Hyundai Kona 2021

Hình 6 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 5

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 5

Hyundai Kona 2021

Hình 7 / 149
Pulse Red

Pulse Red

Hyundai Kona 2021

Hình 8 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 6

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 6

Hyundai Kona 2021

Hình 9 / 149
Thunder Gray

Thunder Gray

Hyundai Kona 2021

Hình 10 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 7

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 7

Hyundai Kona 2021

Hình 11 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 8

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 8

Hyundai Kona 2021

Hình 12 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 9

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 9

Hyundai Kona 2021

Hình 13 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 10

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 10

Hyundai Kona 2021

Hình 14 / 149
Ultra Black

Ultra Black

Hyundai Kona 2021

Hình 15 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 11

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 11

Hyundai Kona 2021

Hình 16 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 12

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 12

Hyundai Kona 2021

Hình 17 / 149
Surf Blue

Surf Blue

Hyundai Kona 2021

Hình 18 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 13

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 13

Hyundai Kona 2021

Hình 19 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 14

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 14

Hyundai Kona 2021

Hình 20 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 15

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 15

Hyundai Kona 2021

Hình 21 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 16

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 16

Hyundai Kona 2021

Hình 22 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 17

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 17

Hyundai Kona 2021

Hình 23 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 18

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 18

Hyundai Kona 2021

Hình 24 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 19

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 19

Hyundai Kona 2021

Hình 25 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 20

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 20

Hyundai Kona 2021

Hình 26 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 21

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 21

Hyundai Kona 2021

Hình 27 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 22

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 22

Hyundai Kona 2021

Hình 28 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 23

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 23

Hyundai Kona 2021

Hình 29 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 24

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 24

Hyundai Kona 2021

Hình 30 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 25

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 25

Hyundai Kona 2021

Hình 31 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 26

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 26

Hyundai Kona 2021

Hình 32 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 27

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 27

Hyundai Kona 2021

Hình 33 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 28

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 28

Hyundai Kona 2021

Hình 34 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 29

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 29

Hyundai Kona 2021

Hình 35 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 30

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 30

Hyundai Kona 2021

Hình 36 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 31

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 31

Hyundai Kona 2021

Hình 37 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 32

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 32

Hyundai Kona 2021

Hình 38 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 33

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 33

Hyundai Kona 2021

Hình 39 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 34

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 34

Hyundai Kona 2021

Hình 40 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 35

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 35

Hyundai Kona 2021

Hình 41 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 36

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 36

Hyundai Kona 2021

Hình 42 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 37

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 37

Hyundai Kona 2021

Hình 43 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 38

Hình ảnh Hyundai Kona 2021 hình 38

Hyundai Kona 2021

Hình 44 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 39

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 39

Hyundai Kona 2020

Hình 45 / 149
Chalk White

Chalk White

Hyundai Kona 2020

Hình 46 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 40

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 40

Hyundai Kona 2020

Hình 47 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 41

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 41

Hyundai Kona 2020

Hình 48 / 149
Ultra Black

Ultra Black

Hyundai Kona 2020

Hình 49 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 42

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 42

Hyundai Kona 2020

Hình 50 / 149
Lime Twist

Lime Twist

Hyundai Kona 2020

Hình 51 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 43

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 43

Hyundai Kona 2020

Hình 52 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 44

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 44

Hyundai Kona 2020

Hình 53 / 149
Pulse Red

Pulse Red

Hyundai Kona 2020

Hình 54 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 45

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 45

Hyundai Kona 2020

Hình 55 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 46

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 46

Hyundai Kona 2020

Hình 56 / 149
Pulse Red w/Black Roof

Pulse Red w/Black Roof

Hyundai Kona 2020

Hình 57 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 47

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 47

Hyundai Kona 2020

Hình 58 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 48

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 48

Hyundai Kona 2020

Hình 59 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 49

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 49

Hyundai Kona 2020

Hình 60 / 149
Sonic Silver

Sonic Silver

Hyundai Kona 2020

Hình 61 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 50

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 50

Hyundai Kona 2020

Hình 62 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 51

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 51

Hyundai Kona 2020

Hình 63 / 149
Sonic Silver w/Black Roof

Sonic Silver w/Black Roof

Hyundai Kona 2020

Hình 64 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 52

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 52

Hyundai Kona 2020

Hình 65 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 53

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 53

Hyundai Kona 2020

Hình 66 / 149
Sunset Orange

Sunset Orange

Hyundai Kona 2020

Hình 67 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 54

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 54

Hyundai Kona 2020

Hình 68 / 149
Surf Blue

Surf Blue

Hyundai Kona 2020

Hình 69 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 55

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 55

Hyundai Kona 2020

Hình 70 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 56

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 56

Hyundai Kona 2020

Hình 71 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 57

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 57

Hyundai Kona 2020

Hình 72 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 58

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 58

Hyundai Kona 2020

Hình 73 / 149
Surf Blue w/Dark Gray Roof

Surf Blue w/Dark Gray Roof

Hyundai Kona 2020

Hình 74 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 59

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 59

Hyundai Kona 2020

Hình 75 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 60

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 60

Hyundai Kona 2020

Hình 76 / 149
Thunder Gray

Thunder Gray

Hyundai Kona 2020

Hình 77 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Kona 2020

Hình 78 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 61

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 61

Hyundai Kona 2020

Hình 79 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 62

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 62

Hyundai Kona 2020

Hình 80 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai Kona 2020

Hình 81 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Kona 2020

Hình 82 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 63

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 63

Hyundai Kona 2020

Hình 83 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Kona 2020

Hình 84 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 64

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 64

Hyundai Kona 2020

Hình 85 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 65

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 65

Hyundai Kona 2020

Hình 86 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Kona 2020

Hình 87 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 66

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 66

Hyundai Kona 2020

Hình 88 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Kona 2020

Hình 89 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Kona 2020

Hình 90 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 67

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 67

Hyundai Kona 2020

Hình 91 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Kona 2020

Hình 92 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 68

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 68

Hyundai Kona 2020

Hình 93 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Kona 2020

Hình 94 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 69

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 69

Hyundai Kona 2020

Hình 95 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Kona 2020

Hình 96 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 70

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 70

Hyundai Kona 2020

Hình 97 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 71

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 71

Hyundai Kona 2020

Hình 98 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Kona 2020

Hình 99 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Kona 2020

Hình 100 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 72

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 72

Hyundai Kona 2020

Hình 101 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 73

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 73

Hyundai Kona 2020

Hình 102 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Kona 2020

Hình 103 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 74

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 74

Hyundai Kona 2020

Hình 104 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 75

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 75

Hyundai Kona 2020

Hình 105 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 76

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 76

Hyundai Kona 2020

Hình 106 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 77

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 77

Hyundai Kona 2020

Hình 107 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Kona 2020

Hình 108 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Hyundai Kona 2020

Hình 109 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Kona 2020

Hình 110 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-TangerineComet.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-TangerineComet.png

Hyundai Kona 2020

Hình 111 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-BlueLagoon.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-BlueLagoon.png

Hyundai Kona 2020

Hình 112 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-PhantomBlack.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-PhantomBlack.png

Hyundai Kona 2020

Hình 113 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-ChalkWhite.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-ChalkWhite.png

Hyundai Kona 2020

Hình 114 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-CeramicBlue.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-CeramicBlue.png

Hyundai Kona 2020

Hình 115 / 149
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-LakeSilver.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-LakeSilver.png

Hyundai Kona 2020

Hình 116 / 149
Chalk White

Chalk White

Hyundai Kona 2019

Hình 117 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 78

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 78

Hyundai Kona 2019

Hình 118 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 79

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 79

Hyundai Kona 2019

Hình 119 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 80

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 80

Hyundai Kona 2019

Hình 120 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 81

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 81

Hyundai Kona 2019

Hình 121 / 149
Lime Twist

Lime Twist

Hyundai Kona 2019

Hình 122 / 149
Pulse Red

Pulse Red

Hyundai Kona 2019

Hình 123 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 82

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 82

Hyundai Kona 2019

Hình 124 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 83

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 83

Hyundai Kona 2019

Hình 125 / 149
Sonic Silver

Sonic Silver

Hyundai Kona 2019

Hình 126 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 84

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 84

Hyundai Kona 2019

Hình 127 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 85

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 85

Hyundai Kona 2019

Hình 128 / 149
Sunset Orange

Sunset Orange

Hyundai Kona 2019

Hình 129 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 86

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 86

Hyundai Kona 2019

Hình 130 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 87

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 87

Hyundai Kona 2019

Hình 131 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 88

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 88

Hyundai Kona 2019

Hình 132 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 89

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 89

Hyundai Kona 2019

Hình 133 / 149
Surf Blue

Surf Blue

Hyundai Kona 2019

Hình 134 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 90

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 90

Hyundai Kona 2019

Hình 135 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 91

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 91

Hyundai Kona 2019

Hình 136 / 149
Thunder Gray

Thunder Gray

Hyundai Kona 2019

Hình 137 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 92

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 92

Hyundai Kona 2019

Hình 138 / 149
Ultra Black Pearl

Ultra Black Pearl

Hyundai Kona 2019

Hình 139 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 93

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 93

Hyundai Kona 2019

Hình 140 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 94

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 94

Hyundai Kona 2019

Hình 141 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 95

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 95

Hyundai Kona 2019

Hình 142 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 96

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 96

Hyundai Kona 2019

Hình 143 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 97

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 97

Hyundai Kona 2019

Hình 144 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 98

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 98

Hyundai Kona 2019

Hình 145 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 99

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 99

Hyundai Kona 2019

Hình 146 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 100

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 100

Hyundai Kona 2019

Hình 147 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 101

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 101

Hyundai Kona 2019

Hình 148 / 149
Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 102

Hình ảnh Hyundai Kona 2019 hình 102

Hyundai Kona 2019

Hình 149 / 149

Bài viết về Hyundai Kona

Hyundai Kona phiên bản mới ra mắt tại Đông Nam Á
Hyundai Kona phiên bản nâng cấp mới vừa được xác nhận sẽ sớm ra mắt tới các khách hàng tại thị trường Malaysia.
Blog xe 1 thg 4, 2021
Hyundai Kona 2021 phiên bản mới ra mắt tại Hàn Quốc
Mẫu xe thể thao đa dụng nhỏ gọn (SUV) 'Kona' của Công ty Ô tô Hyundai (Hyundai Motor) đã được tái sinh như một mẫu xe nâng mặt (thay đổi một phần) sau 3 năm.
Blog xe 18 thg 10, 2020
Kia Seltos dẫn đầu phân khúc hạng B, vượt mặt Toyota Corolla Cross
Hai tân binh Kia Seltos và Toyota Corolla Cross lần lượt chiếm giữ vị trí số 1 và 2 trong tháng 9.2020, đẩy Hyundai Kona xuống vị trí thứ 3.
Blog xe 10 thg 10, 2020
Chính sách bảo hành mới cho Hyundai Santa Fe, Tucson và Kona
Hyundai chỉ thực hiện riêng đối với các mẫu crossover các cỡ hiện có là Santa Fe, Tucson và Kona, nhà phân phối chính thức Hyundai tại Việt Nam đã có động thái để tăng...
Blog xe 16 thg 7, 2020
Chọn Hyundai Kona bản tiêu chuẩn hay Toyota Vios bản 1.5G
Khi bạn đang phân vân chọn xe và không biết lựa chọn xe toyota hay hyundai theo tài chính của mỗi cá nhân, không ít người dùng băn khoăn giữa Toyota Vios bản 1.5G và...
Blog xe 10 thg 5, 2020

Các phiên bản của Hyundai Kona

Hyundai Kona 2.0AT Tiêu chuẩn

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

636.000.000 VND

Hyundai Kona 2.0AT Đặc biệt

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

699.000.000 VND

Hyundai Kona 1.6 Turbo

Nhập khẩu, Xăng, Bán tự động

750.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Kona

Kia Seltos
599 triệu - 719 triệu
Mazda CX-30
839 triệu - 899 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Kona

Giá lăn bánh của Hyundai Kona 2021 là bao nhiêu?
Giá Kona lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 712 triệu cho bản 2.0AT Tiêu chuẩn và tăng lên đến 712 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Kona hay Corolla Cross xe nào tốt hơn?
Giá Kona niêm yết bắt đầu từ 636 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1999 cc. Trong khi giá Corolla Cross bắt đầu từ 720 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1798 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Hyundai Kona 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Kona 2021 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Chalk White, Sonic Silver, Pulse Red, Thunder Gray, Ultra Black, Surf Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Kona 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Kona là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Hyundai Kona có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Kona 2021 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Kona 2.0AT Tiêu chuẩn (Xăng), Kona 2.0AT Đặc biệt (Xăng) & Kona 1.6 Turbo (Xăng).
Đối thủ của Hyundai Kona là dòng xe nào?
Hyundai Kona có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng B gồm: Toyota Corolla Cross, Kia Seltos, Mazda CX-30.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Kona

Màu xe Hyundai Kona

Hyundai Kona 2021 Màu Chalk WhiteHyundai Kona 2021 Màu Sonic SilverHyundai Kona 2021 Màu Pulse RedHyundai Kona 2021 Màu Thunder GrayHyundai Kona 2021 Màu Ultra Black
Màu Chalk White

Mua xe Hyundai Kona mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Kona trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

12.639.572 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Kona?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt