Hình ảnh Hyundai Kona

#4 xe bán nhiều thuộc Xe phân khúc b

Tổng doanh số
642 chiếc
Hyundai Kona 2020
8.6/10 điểm
Giá bán: 636.000.000 đ - 750.000.000 đ

Xem hình ảnh Hyundai Kona mới nhất. Xe Kona có 72 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Hyundai Kona có sẵn 11 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 1

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 1

Hyundai Kona 2020

Hình 1 / 72
Chalk White

Chalk White

Hyundai Kona 2020

Hình 2 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 2

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 2

Hyundai Kona 2020

Hình 3 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 3

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 3

Hyundai Kona 2020

Hình 4 / 72
Ultra Black

Ultra Black

Hyundai Kona 2020

Hình 5 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 4

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 4

Hyundai Kona 2020

Hình 6 / 72
Lime Twist

Lime Twist

Hyundai Kona 2020

Hình 7 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 5

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 5

Hyundai Kona 2020

Hình 8 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 6

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 6

Hyundai Kona 2020

Hình 9 / 72
Pulse Red

Pulse Red

Hyundai Kona 2020

Hình 10 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 7

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 7

Hyundai Kona 2020

Hình 11 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 8

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 8

Hyundai Kona 2020

Hình 12 / 72
Pulse Red w/Black Roof

Pulse Red w/Black Roof

Hyundai Kona 2020

Hình 13 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 9

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 9

Hyundai Kona 2020

Hình 14 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 10

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 10

Hyundai Kona 2020

Hình 15 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 11

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 11

Hyundai Kona 2020

Hình 16 / 72
Sonic Silver

Sonic Silver

Hyundai Kona 2020

Hình 17 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 12

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 12

Hyundai Kona 2020

Hình 18 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 13

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 13

Hyundai Kona 2020

Hình 19 / 72
Sonic Silver w/Black Roof

Sonic Silver w/Black Roof

Hyundai Kona 2020

Hình 20 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 14

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 14

Hyundai Kona 2020

Hình 21 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 15

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 15

Hyundai Kona 2020

Hình 22 / 72
Sunset Orange

Sunset Orange

Hyundai Kona 2020

Hình 23 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 16

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 16

Hyundai Kona 2020

Hình 24 / 72
Surf Blue

Surf Blue

Hyundai Kona 2020

Hình 25 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 17

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 17

Hyundai Kona 2020

Hình 26 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 18

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 18

Hyundai Kona 2020

Hình 27 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 19

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 19

Hyundai Kona 2020

Hình 28 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 20

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 20

Hyundai Kona 2020

Hình 29 / 72
Surf Blue w/Dark Gray Roof

Surf Blue w/Dark Gray Roof

Hyundai Kona 2020

Hình 30 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 21

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 21

Hyundai Kona 2020

Hình 31 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 22

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 22

Hyundai Kona 2020

Hình 32 / 72
Thunder Gray

Thunder Gray

Hyundai Kona 2020

Hình 33 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Kona 2020

Hình 34 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 23

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 23

Hyundai Kona 2020

Hình 35 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 24

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 24

Hyundai Kona 2020

Hình 36 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai Kona 2020

Hình 37 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Kona 2020

Hình 38 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 25

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 25

Hyundai Kona 2020

Hình 39 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Kona 2020

Hình 40 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 26

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 26

Hyundai Kona 2020

Hình 41 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 27

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 27

Hyundai Kona 2020

Hình 42 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Kona 2020

Hình 43 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 28

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 28

Hyundai Kona 2020

Hình 44 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Kona 2020

Hình 45 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Kona 2020

Hình 46 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 29

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 29

Hyundai Kona 2020

Hình 47 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Kona 2020

Hình 48 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 30

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 30

Hyundai Kona 2020

Hình 49 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Kona 2020

Hình 50 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 31

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 31

Hyundai Kona 2020

Hình 51 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Kona 2020

Hình 52 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 32

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 32

Hyundai Kona 2020

Hình 53 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 33

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 33

Hyundai Kona 2020

Hình 54 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Kona 2020

Hình 55 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Kona 2020

Hình 56 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 34

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 34

Hyundai Kona 2020

Hình 57 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 35

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 35

Hyundai Kona 2020

Hình 58 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Kona 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Kona 2020

Hình 59 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 36

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 36

Hyundai Kona 2020

Hình 60 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 37

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 37

Hyundai Kona 2020

Hình 61 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 38

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 38

Hyundai Kona 2020

Hình 62 / 72
Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 39

Hình ảnh Hyundai Kona 2020 hình 39

Hyundai Kona 2020

Hình 63 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Kona 2020

Hình 64 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Hyundai Kona 2020

Hình 65 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Kona 2020

Hình 66 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-TangerineComet.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-TangerineComet.png

Hyundai Kona 2020

Hình 67 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-BlueLagoon.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-BlueLagoon.png

Hyundai Kona 2020

Hình 68 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-PhantomBlack.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-PhantomBlack.png

Hyundai Kona 2020

Hình 69 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-ChalkWhite.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-ChalkWhite.png

Hyundai Kona 2020

Hình 70 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-CeramicBlue.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-CeramicBlue.png

Hyundai Kona 2020

Hình 71 / 72
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-LakeSilver.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-LakeSilver.png

Hyundai Kona 2020

Hình 72 / 72

Bài viết về Hyundai Kona

Hyundai Kona 2021 phiên bản mới ra mắt tại Hàn Quốc
Mẫu xe thể thao đa dụng nhỏ gọn (SUV) 'Kona' của Công ty Ô tô Hyundai (Hyundai Motor) đã được tái sinh như một mẫu xe nâng mặt (thay đổi một phần) sau 3 năm.
Thị trường 18 thg 10, 2020
Kia Seltos dẫn đầu phân khúc hạng B, vượt mặt Toyota Corolla Cross
Hai tân binh Kia Seltos và Toyota Corolla Cross lần lượt chiếm giữ vị trí số 1 và 2 trong tháng 9.2020, đẩy Hyundai Kona xuống vị trí thứ 3.
Thị trường 10 thg 10, 2020
Chính sách bảo hành mới cho Hyundai Santa Fe, Tucson và Kona
Hyundai chỉ thực hiện riêng đối với các mẫu crossover các cỡ hiện có là Santa Fe, Tucson và Kona, nhà phân phối chính thức Hyundai tại Việt Nam đã có động thái để tăng...
Thị trường 16 thg 7, 2020
Chọn Hyundai Kona bản tiêu chuẩn hay Toyota Vios bản 1.5G
Khi bạn đang phân vân chọn xe và không biết lựa chọn xe toyota hay hyundai theo tài chính của mỗi cá nhân, không ít người dùng băn khoăn giữa Toyota Vios bản 1.5G và...
Thị trường 10 thg 5, 2020

Các phiên bản của Hyundai Kona

Hyundai Kona 2.0AT Tiêu chuẩn

Lắp ráp, Xăng, Tự động

636.000.000 VND

Hyundai Kona 2.0AT Đặc biệt

Lắp ráp, Xăng, Tự động

699.000.000 VND

Hyundai Kona 1.6 Tubro

Lắp ráp, Xăng, Tự động

750.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Kona

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Hyundai Kona khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Hyundai Kona có giá niêm yết khoảng 636 triệu - 750 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 2.0AT Tiêu chuẩn là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Hyundai Kona 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Hyundai Kona 2020 tại thị trường Việt Nam có 11 màu gồm Chalk White, Ultra Black, Lime Twist, Pulse Red, Pulse Red w/Black Roof, Sonic Silver, Sonic Silver w/Black Roof, Sunset Orange, Surf Blue, Surf Blue w/Dark Gray Roof, Thunder Gray, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Hyundai Kona là xe 5 chỗ?
A.
Hyundai Kona là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Hyundai Kona 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Hyundai Kona 2020 có khoảng 3 phiên bản như Kona 2.0AT Tiêu chuẩn (Xăng), Kona 2.0AT Đặc biệt (Xăng) & Kona 1.6 Tubro (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 636 triệu cho bản Kona 2.0AT Tiêu chuẩn. Xem thêm
Q. Đối thủ của Hyundai Kona là dòng xe nào?
A.
Có 6 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Kona là những dòng xe trong phân khúc B thuộc Mazda, Kia, Ford, Honda như Mazda CX-30, Kia Seltos, Ford EcoSport, Honda HR-V, Toyota C-HR, Peugeot 2008

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Kona

Màu xe Hyundai Kona

Hyundai Kona 2020 Màu Chalk WhiteHyundai Kona 2020 Màu Ultra BlackHyundai Kona 2020 Màu Lime TwistHyundai Kona 2020 Màu Pulse RedHyundai Kona 2020 Màu Pulse Red w/Black Roof
Màu Chalk White

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt