Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021

#1 phân khúc xe suv phổ thông

Tổng doanh số
390 chiếc
Hyundai SantaFe 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 995.000.000 đ - 1.340.000.000 đ

Xem hình ảnh Hyundai SantaFe mới nhất. Xe SantaFe có 172 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Hyundai SantaFe có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 1

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 1

Hyundai SantaFe 2021

Hình 1 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 2

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 2

Hyundai SantaFe 2021

Hình 2 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 3

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 3

Hyundai SantaFe 2021

Hình 3 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 4

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 4

Hyundai SantaFe 2021

Hình 4 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 5

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 5

Hyundai SantaFe 2021

Hình 5 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 6

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 6

Hyundai SantaFe 2021

Hình 6 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 7

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 7

Hyundai SantaFe 2021

Hình 7 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 8

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 8

Hyundai SantaFe 2021

Hình 8 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 9

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 9

Hyundai SantaFe 2021

Hình 9 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 10

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 10

Hyundai SantaFe 2021

Hình 10 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 11

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 11

Hyundai SantaFe 2021

Hình 11 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 12

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 12

Hyundai SantaFe 2021

Hình 12 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 13

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 13

Hyundai SantaFe 2021

Hình 13 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 14

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 14

Hyundai SantaFe 2021

Hình 14 / 172
Stormy Sea

Stormy Sea

Hyundai SantaFe 2021

Hình 15 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 15

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 15

Hyundai SantaFe 2021

Hình 16 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 16

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 16

Hyundai SantaFe 2021

Hình 17 / 172
Twilight Black

Twilight Black

Hyundai SantaFe 2021

Hình 18 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 17

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 17

Hyundai SantaFe 2021

Hình 19 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 18

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 18

Hyundai SantaFe 2021

Hình 20 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 19

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 19

Hyundai SantaFe 2021

Hình 21 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 20

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 20

Hyundai SantaFe 2021

Hình 22 / 172
Shimmering Silver

Shimmering Silver

Hyundai SantaFe 2021

Hình 23 / 172
Portofino Gray

Portofino Gray

Hyundai SantaFe 2021

Hình 24 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 21

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 21

Hyundai SantaFe 2021

Hình 25 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 22

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 22

Hyundai SantaFe 2021

Hình 26 / 172
Quartz White

Quartz White

Hyundai SantaFe 2021

Hình 27 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 23

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 23

Hyundai SantaFe 2021

Hình 28 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 24

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 24

Hyundai SantaFe 2021

Hình 29 / 172
Hampton Gray

Hampton Gray

Hyundai SantaFe 2021

Hình 30 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 25

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 25

Hyundai SantaFe 2021

Hình 31 / 172
Calypso Red

Calypso Red

Hyundai SantaFe 2021

Hình 32 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 26

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 26

Hyundai SantaFe 2021

Hình 33 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 27

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 27

Hyundai SantaFe 2021

Hình 34 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 28

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 28

Hyundai SantaFe 2021

Hình 35 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 29

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 29

Hyundai SantaFe 2021

Hình 36 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 30

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 30

Hyundai SantaFe 2021

Hình 37 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 31

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 31

Hyundai SantaFe 2021

Hình 38 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 32

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 32

Hyundai SantaFe 2021

Hình 39 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 33

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 33

Hyundai SantaFe 2021

Hình 40 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 34

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 34

Hyundai SantaFe 2021

Hình 41 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 35

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 35

Hyundai SantaFe 2021

Hình 42 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 36

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 36

Hyundai SantaFe 2021

Hình 43 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 37

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 37

Hyundai SantaFe 2021

Hình 44 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 38

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 38

Hyundai SantaFe 2021

Hình 45 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 39

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 39

Hyundai SantaFe 2021

Hình 46 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 40

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 40

Hyundai SantaFe 2021

Hình 47 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 41

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 41

Hyundai SantaFe 2021

Hình 48 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 42

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 42

Hyundai SantaFe 2021

Hình 49 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 43

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 43

Hyundai SantaFe 2021

Hình 50 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 44

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 44

Hyundai SantaFe 2021

Hình 51 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 45

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 45

Hyundai SantaFe 2021

Hình 52 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 46

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 46

Hyundai SantaFe 2021

Hình 53 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 47

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 47

Hyundai SantaFe 2021

Hình 54 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 48

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 48

Hyundai SantaFe 2021

Hình 55 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 49

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 49

Hyundai SantaFe 2021

Hình 56 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 50

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 50

Hyundai SantaFe 2021

Hình 57 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 51

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 51

Hyundai SantaFe 2021

Hình 58 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 52

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 52

Hyundai SantaFe 2021

Hình 59 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 53

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 53

Hyundai SantaFe 2021

Hình 60 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 54

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 54

Hyundai SantaFe 2021

Hình 61 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 55

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 55

Hyundai SantaFe 2021

Hình 62 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 56

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 56

Hyundai SantaFe 2021

Hình 63 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 57

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 57

Hyundai SantaFe 2021

Hình 64 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 58

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 58

Hyundai SantaFe 2021

Hình 65 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 59

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 59

Hyundai SantaFe 2021

Hình 66 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 60

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 60

Hyundai SantaFe 2021

Hình 67 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 61

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 61

Hyundai SantaFe 2021

Hình 68 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 62

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 62

Hyundai SantaFe 2021

Hình 69 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 63

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 63

Hyundai SantaFe 2021

Hình 70 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 64

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 64

Hyundai SantaFe 2021

Hình 71 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 65

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 65

Hyundai SantaFe 2021

Hình 72 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 66

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 66

Hyundai SantaFe 2021

Hình 73 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 67

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 67

Hyundai SantaFe 2021

Hình 74 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 68

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 68

Hyundai SantaFe 2021

Hình 75 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 69

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 69

Hyundai SantaFe 2021

Hình 76 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 70

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 70

Hyundai SantaFe 2021

Hình 77 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 71

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 71

Hyundai SantaFe 2021

Hình 78 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 72

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2021 hình 72

Hyundai SantaFe 2021

Hình 79 / 172
Quartz White

Quartz White

Hyundai SantaFe 2020

Hình 80 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 73

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 73

Hyundai SantaFe 2020

Hình 81 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 74

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 74

Hyundai SantaFe 2020

Hình 82 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 75

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 75

Hyundai SantaFe 2020

Hình 83 / 172
Portofino Gray

Portofino Gray

Hyundai SantaFe 2020

Hình 84 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 76

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 76

Hyundai SantaFe 2020

Hình 85 / 172
Twilight Black

Twilight Black

Hyundai SantaFe 2020

Hình 86 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 77

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 77

Hyundai SantaFe 2020

Hình 87 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 78

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 78

Hyundai SantaFe 2020

Hình 88 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 79

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 79

Hyundai SantaFe 2020

Hình 89 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 80

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 80

Hyundai SantaFe 2020

Hình 90 / 172
Symphony Silver

Symphony Silver

Hyundai SantaFe 2020

Hình 91 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 81

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 81

Hyundai SantaFe 2020

Hình 92 / 172
Calypso Red

Calypso Red

Hyundai SantaFe 2020

Hình 93 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 82

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 82

Hyundai SantaFe 2020

Hình 94 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 83

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 83

Hyundai SantaFe 2020

Hình 95 / 172
Earthy Bronze

Earthy Bronze

Hyundai SantaFe 2020

Hình 96 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 84

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 84

Hyundai SantaFe 2020

Hình 97 / 172
Lava Orange

Lava Orange

Hyundai SantaFe 2020

Hình 98 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 85

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 85

Hyundai SantaFe 2020

Hình 99 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 86

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 86

Hyundai SantaFe 2020

Hình 100 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 87

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 87

Hyundai SantaFe 2020

Hình 101 / 172
Machine Gray

Machine Gray

Hyundai SantaFe 2020

Hình 102 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 88

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 88

Hyundai SantaFe 2020

Hình 103 / 172
Rainforest

Rainforest

Hyundai SantaFe 2020

Hình 104 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 89

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 89

Hyundai SantaFe 2020

Hình 105 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 90

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 90

Hyundai SantaFe 2020

Hình 106 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 91

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 91

Hyundai SantaFe 2020

Hình 107 / 172
Scarlet Red

Scarlet Red

Hyundai SantaFe 2020

Hình 108 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 92

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 92

Hyundai SantaFe 2020

Hình 109 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 93

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 93

Hyundai SantaFe 2020

Hình 110 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 94

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 94

Hyundai SantaFe 2020

Hình 111 / 172
Shimmering Silver Pearl

Shimmering Silver Pearl

Hyundai SantaFe 2020

Hình 112 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020

Hình 113 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 95

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 95

Hyundai SantaFe 2020

Hình 114 / 172
Stormy Sea

Stormy Sea

Hyundai SantaFe 2020

Hình 115 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 96

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 96

Hyundai SantaFe 2020

Hình 116 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020

Hình 117 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 97

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 97

Hyundai SantaFe 2020

Hình 118 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020

Hình 119 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020

Hình 120 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-WhiteCream.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-WhiteCream.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 121 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020

Hình 122 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-StormySea.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-StormySea.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 123 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-TyphoonSilver.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-TyphoonSilver.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 124 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020

Hình 125 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020

Hình 126 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-RainForest.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-RainForest.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 127 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-EarthlyBronze.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-EarthlyBronze.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 128 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020

Hình 129 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai SantaFe 2020

Hình 130 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-PhantomBlack.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-PhantomBlack.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 131 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-MagneticForce.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-MagneticForce.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 132 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020

Hình 133 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020

Hình 134 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 98

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 98

Hyundai SantaFe 2020

Hình 135 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 99

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 99

Hyundai SantaFe 2020

Hình 136 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020

Hình 137 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 100

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 100

Hyundai SantaFe 2020

Hình 138 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020

Hình 139 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 101

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 101

Hyundai SantaFe 2020

Hình 140 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020

Hình 141 / 172
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020

Hình 142 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 102

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 102

Hyundai SantaFe 2020

Hình 143 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 103

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 103

Hyundai SantaFe 2020

Hình 144 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 104

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 104

Hyundai SantaFe 2020

Hình 145 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 105

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 105

Hyundai SantaFe 2020

Hình 146 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 106

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 106

Hyundai SantaFe 2020

Hình 147 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 107

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 107

Hyundai SantaFe 2020

Hình 148 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 108

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 108

Hyundai SantaFe 2020

Hình 149 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 109

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 109

Hyundai SantaFe 2020

Hình 150 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 110

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 110

Hyundai SantaFe 2020

Hình 151 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 111

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 111

Hyundai SantaFe 2020

Hình 152 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 112

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 112

Hyundai SantaFe 2020

Hình 153 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 113

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 113

Hyundai SantaFe 2020

Hình 154 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 114

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 114

Hyundai SantaFe 2020

Hình 155 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 115

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 115

Hyundai SantaFe 2020

Hình 156 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 116

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 116

Hyundai SantaFe 2020

Hình 157 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 117

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 117

Hyundai SantaFe 2020

Hình 158 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 118

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 118

Hyundai SantaFe 2020

Hình 159 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 119

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 119

Hyundai SantaFe 2020

Hình 160 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 120

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 120

Hyundai SantaFe 2020

Hình 161 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 121

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 121

Hyundai SantaFe 2020

Hình 162 / 172
Earthy Bronze

Earthy Bronze

Hyundai SantaFe 2019

Hình 163 / 172
Lava Orange

Lava Orange

Hyundai SantaFe 2019

Hình 164 / 172
Machine Gray

Machine Gray

Hyundai SantaFe 2019

Hình 165 / 172
Quartz White

Quartz White

Hyundai SantaFe 2019

Hình 166 / 172
Rainforest

Rainforest

Hyundai SantaFe 2019

Hình 167 / 172
Scarlet Red

Scarlet Red

Hyundai SantaFe 2019

Hình 168 / 172
Stormy Sea

Stormy Sea

Hyundai SantaFe 2019

Hình 169 / 172
Symphony Silver

Symphony Silver

Hyundai SantaFe 2019

Hình 170 / 172
Twilight Black

Twilight Black

Hyundai SantaFe 2019

Hình 171 / 172
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2019 hình 122

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2019 hình 122

Hyundai SantaFe 2019

Hình 172 / 172

Bài viết về Hyundai SantaFe

Loạt xe bình dân mới ra mắt 2021: Toyota Vios và Mitsubishi Attrage làm nóng thị trường xe
Những mẫu xe mới ra mắt hoặc được nâng cấp như: MG ZS, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger, Mazda CX-3, Mazda CX-30 thuộc những mẫu xe khuấy động thị trường ô...
Blog xe 11 thg 7, 2021
Hyundai Santa Fe thế hệ mới, giá cao nhất hơn 1,3 tỷ đồng
Dòng xe Hyundai Santa Fe thế hệ mới mở bán tại Việt Nam với 6 phiên bản, giá xe dao động từ 1,03 tỷ đến 1,34 tỷ đồng.
Blog xe 17 thg 5, 2021
Những mẫu xe mới của Hyundai ra mắt trong năm 2021
Ba mẫu xe ô tô mới Hyundai SantaFe, Tucson và Grand i10 bước sang thế hệ hoàn toàn mới của hãng xe hơi Hàn quốc dự kiến tung ra thị trường Việt Nam trong năm...
Blog xe 18 thg 3, 2021
Hyundai SantaFe giảm giá gần 80 triệu tại Việt Nam
Hyundai SantaFe - dòng xe crossover 7 chỗ bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam được các đại lý giảm giá bán từ 35 - 80 triệu đồng cho các mẫu xe sản xuất...
Blog xe 1 thg 3, 2021
Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
5 mẫu xe ô tô được mong đợi nhất 2021
Với thiết kế mới kèm theo các trang bị thì Nissan Sunny thế hệ mới, Hyundai Santa Fe 2021, Tucson 2021 hay Isuzu mu-X phiên bản mới là những mẫu xe đang được nhiều khách...
Blog xe 6 thg 1, 2021
Mẫu xe ô tô dự đoán được ưa chuộng nhất 2021
Những mẫu xe ô tô mới hot và ưu chuộng nhất sau đây sẽ tạo nhiều dấu ấn hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2021, với các...
Xe tốt nhất 1 thg 1, 2021

Các phiên bản của Hyundai SantaFe

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng

Lắp ráp, Xăng, Tự động

995.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.055.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.135.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.185.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.290.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.340.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai SantaFe

Vinfast Lux SA2.0
1 tỷ 552 triệu - 1 tỷ 836 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Kia Sorento
1 tỷ 079 triệu - 1 tỷ 349 triệu
Toyota Fortuner
995 triệu - 1 tỷ 426 triệu
Mazda CX-8
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Ford Everest
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Volkswagen Tiguan
1 tỷ 290 triệu - 1 tỷ 849 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai SantaFe

Giá lăn bánh của Hyundai SantaFe 2021 là bao nhiêu?
Giá SantaFe lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 113 triệu cho bản 2.4 Xăng và tăng lên đến 1 tỷ 113 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua SantaFe hay Lux SA2.0 xe nào tốt hơn?
Giá SantaFe niêm yết bắt đầu từ 995 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2359 cc. Trong khi giá Lux SA2.0 bắt đầu từ 1 tỷ 552 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Hyundai SantaFe 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai SantaFe 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Stormy Sea, Twilight Black, Shimmering Silver, Portofino Gray, Quartz White, Hampton Gray, Calypso Red, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai SantaFe 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai SantaFe là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Hyundai SantaFe có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai SantaFe 2021 đang có 6 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt (Xăng), SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp (Xăng), SantaFe 2.4 Xăng (Xăng), SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt (Dầu), SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp (Dầu) & SantaFe 2.2 Dầu (Dầu).
Đối thủ của Hyundai SantaFe là dòng xe nào?
Hyundai SantaFe có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Vinfast Lux SA2.0, Honda CR-V, Kia Sorento, Toyota Fortuner, Mazda CX-8, Ford Everest, Volkswagen Tiguan.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai SantaFe

Màu xe Hyundai SantaFe

Hyundai SantaFe 2021 Màu Stormy SeaHyundai SantaFe 2021 Màu Twilight BlackHyundai SantaFe 2021 Màu Shimmering SilverHyundai SantaFe 2021 Màu Portofino GrayHyundai SantaFe 2021 Màu Quartz White
Màu Stormy Sea

Mua xe Hyundai SantaFe mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai SantaFe trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

19.723.097 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai SantaFe?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt