Hình ảnh Hyundai SantaFe

#1 xe bán nhiều thuộc Xe phổ thông

Tổng doanh số
1491 chiếc
Hyundai SantaFe 2020
8.6/10 điểm
Giá bán: 995.000.000 đ - 1.245.000.000 đ

Xem hình ảnh Hyundai SantaFe mới nhất. Xe SantaFe có 83 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Hyundai SantaFe có sẵn 12 màu sắc khác nhau.

Quartz White

Quartz White

Hyundai SantaFe 2020

Hình 1 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 1

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 1

Hyundai SantaFe 2020

Hình 2 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 2

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 2

Hyundai SantaFe 2020

Hình 3 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 3

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 3

Hyundai SantaFe 2020

Hình 4 / 83
Portofino Gray

Portofino Gray

Hyundai SantaFe 2020

Hình 5 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 4

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 4

Hyundai SantaFe 2020

Hình 6 / 83
Twilight Black

Twilight Black

Hyundai SantaFe 2020

Hình 7 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 5

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 5

Hyundai SantaFe 2020

Hình 8 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 6

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 6

Hyundai SantaFe 2020

Hình 9 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 7

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 7

Hyundai SantaFe 2020

Hình 10 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 8

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 8

Hyundai SantaFe 2020

Hình 11 / 83
Symphony Silver

Symphony Silver

Hyundai SantaFe 2020

Hình 12 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 9

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 9

Hyundai SantaFe 2020

Hình 13 / 83
Calypso Red

Calypso Red

Hyundai SantaFe 2020

Hình 14 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 10

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 10

Hyundai SantaFe 2020

Hình 15 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 11

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 11

Hyundai SantaFe 2020

Hình 16 / 83
Earthy Bronze

Earthy Bronze

Hyundai SantaFe 2020

Hình 17 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 12

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 12

Hyundai SantaFe 2020

Hình 18 / 83
Lava Orange

Lava Orange

Hyundai SantaFe 2020

Hình 19 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 13

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 13

Hyundai SantaFe 2020

Hình 20 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 14

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 14

Hyundai SantaFe 2020

Hình 21 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 15

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 15

Hyundai SantaFe 2020

Hình 22 / 83
Machine Gray

Machine Gray

Hyundai SantaFe 2020

Hình 23 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 16

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 16

Hyundai SantaFe 2020

Hình 24 / 83
Rainforest

Rainforest

Hyundai SantaFe 2020

Hình 25 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 17

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 17

Hyundai SantaFe 2020

Hình 26 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 18

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 18

Hyundai SantaFe 2020

Hình 27 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 19

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 19

Hyundai SantaFe 2020

Hình 28 / 83
Scarlet Red

Scarlet Red

Hyundai SantaFe 2020

Hình 29 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 20

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 20

Hyundai SantaFe 2020

Hình 30 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 21

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 21

Hyundai SantaFe 2020

Hình 31 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 22

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 22

Hyundai SantaFe 2020

Hình 32 / 83
Shimmering Silver Pearl

Shimmering Silver Pearl

Hyundai SantaFe 2020

Hình 33 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020

Hình 34 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 23

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 23

Hyundai SantaFe 2020

Hình 35 / 83
Stormy Sea

Stormy Sea

Hyundai SantaFe 2020

Hình 36 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 24

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 24

Hyundai SantaFe 2020

Hình 37 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020

Hình 38 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 25

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 25

Hyundai SantaFe 2020

Hình 39 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020

Hình 40 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020

Hình 41 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-WhiteCream.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-WhiteCream.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 42 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020

Hình 43 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-StormySea.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-StormySea.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 44 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-TyphoonSilver.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-TyphoonSilver.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 45 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020

Hình 46 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020

Hình 47 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-RainForest.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-RainForest.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 48 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-EarthlyBronze.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-EarthlyBronze.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 49 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020

Hình 50 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai SantaFe 2020

Hình 51 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-PhantomBlack.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-PhantomBlack.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 52 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-MagneticForce.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-MagneticForce.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 53 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020

Hình 54 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020

Hình 55 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 26

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 26

Hyundai SantaFe 2020

Hình 56 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 27

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 27

Hyundai SantaFe 2020

Hình 57 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020

Hình 58 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 28

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 28

Hyundai SantaFe 2020

Hình 59 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020

Hình 60 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 29

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 29

Hyundai SantaFe 2020

Hình 61 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020

Hình 62 / 83
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020

Hình 63 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 30

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 30

Hyundai SantaFe 2020

Hình 64 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 31

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 31

Hyundai SantaFe 2020

Hình 65 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 32

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 32

Hyundai SantaFe 2020

Hình 66 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 33

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 33

Hyundai SantaFe 2020

Hình 67 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 34

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 34

Hyundai SantaFe 2020

Hình 68 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 35

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 35

Hyundai SantaFe 2020

Hình 69 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 36

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 36

Hyundai SantaFe 2020

Hình 70 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 37

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 37

Hyundai SantaFe 2020

Hình 71 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 38

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 38

Hyundai SantaFe 2020

Hình 72 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 39

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 39

Hyundai SantaFe 2020

Hình 73 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 40

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 40

Hyundai SantaFe 2020

Hình 74 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 41

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 41

Hyundai SantaFe 2020

Hình 75 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 42

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 42

Hyundai SantaFe 2020

Hình 76 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 43

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 43

Hyundai SantaFe 2020

Hình 77 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 44

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 44

Hyundai SantaFe 2020

Hình 78 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 45

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 45

Hyundai SantaFe 2020

Hình 79 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 46

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 46

Hyundai SantaFe 2020

Hình 80 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 47

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 47

Hyundai SantaFe 2020

Hình 81 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 48

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 48

Hyundai SantaFe 2020

Hình 82 / 83
Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 49

Hình ảnh Hyundai SantaFe 2020 hình 49

Hyundai SantaFe 2020

Hình 83 / 83

Bài viết về Hyundai SantaFe

Chính sách bảo hành mới cho Hyundai Santa Fe, Tucson và Kona
Hyundai chỉ thực hiện riêng đối với các mẫu crossover các cỡ hiện có là Santa Fe, Tucson và Kona, nhà phân phối chính thức Hyundai tại Việt Nam đã có động thái để tăng...
Thị trường 16 thg 7, 2020
Hyundai Santa Fe với Kia Sorento xe nào lớn hơn?
Trong nửa cuối năm, New Santa Fe (sau đây gọi tắt là Santa Fe) và All New Sorento của Kia Motors (sau đây gọi là Sorento) dự kiến ​​sẽ cạnh tranh khốc liệt trong năm...
Thị trường 30 thg 6, 2020
Hyundai SantaFe Facelift, 5 điểm mới so với thế hệ cũ
Santa Fe của Hyundai, tiếp tục nổi trội trong thị trường SUV Việt Nam và cho thấy mức độ phổ biến cao, sẽ sớm được phát hành sau khi nâng mặt. Tại đây, Hyundai Motor...
Thị trường 24 thg 6, 2020
Hyundai SantaFe 2021 lăn bánh trên đường phố
Mẫu SUV 7 chỗ của Hyundai Santa-Fe có diện mạo mới hầm hố và dữ dằn hơn. Hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí cao hơn trước và có sắp xếp các bóng LED...
Thị trường 24 thg 6, 2020
Chi tiết Hyundai SantaFe 2021 phiên bản FE được tiết lộ
Hyundai Motor đã tiết lộ Hyundai SantaFe 2021 phiên bản FE. Phiên bản nâng cao của chiếc SUV hàng đầu của Hyundai tại Châu Âu cung cấp một loạt các bản cập nhật cao cấp....
Thị trường 3 thg 6, 2020
Động cơ xăng và động cơ dầu có gì khác nhau?
Những khác biệt cơ bản của hai động cơ nhiều người đang hiểu nhầm như: Xe máy dầu ồn, đi không bốc, gây ô nhiễm môi trường là những suy nghĩ sai lầm của nhiều...
Tư vấn 30 thg 5, 2020
Hyundai SantaFe 2021 thế hệ thứ 4 lộ thiết kế mới
Công ty ô tô Hyundai châu á đã tiết lộ một hình ảnh của một lời trêu ghẹo bên ngoài cho chiếc xe thể thao đa dụng cỡ trung (SUV) 'Santa Fe 2021 mới' vào...
Thị trường 26 thg 5, 2020

Các phiên bản của Hyundai SantaFe

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng

Lắp ráp, Xăng, Tự động

995.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.055.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.135.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng cao cấp

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.185.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu đặc biệt

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.195.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu cao cấp

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.245.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai SantaFe

Mazda CX-8
1 tỷ 149 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Kia Sorento
799 triệu - 1 tỷ 006 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 093 triệu
Toyota Fortuner
683 triệu - 1 tỷ 434 triệu
Chevrolet Trailblazer
833 triệu - 1 tỷ 036 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Hyundai SantaFe khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Hyundai SantaFe có giá niêm yết khoảng 995 triệu - 1 tỷ 245 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 2.4 Xăng là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Hyundai SantaFe 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Hyundai SantaFe 2020 tại thị trường Việt Nam có 12 màu gồm Quartz White, Portofino Gray, Twilight Black, Symphony Silver, Calypso Red, Earthy Bronze, Lava Orange, Machine Gray, Rainforest, Scarlet Red, Shimmering Silver Pearl, Stormy Sea, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Hyundai SantaFe là xe 7 chỗ?
A.
Hyundai SantaFe là mẫu xe 7 chỗ
Q. Dòng xe Hyundai SantaFe 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Hyundai SantaFe 2020 có khoảng 6 phiên bản như SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt (Xăng), SantaFe 2.4 Xăng cao cấp (Xăng), SantaFe 2.4 Xăng (Xăng), SantaFe 2.2 Dầu đặc biệt (Dầu), SantaFe 2.2 Dầu cao cấp (Dầu) & SantaFe 2.2 Dầu (Dầu) với giá ưu đãi bắt đầu từ 995 triệu cho bản SantaFe 2.4 Xăng. Xem thêm
Q. Đối thủ của Hyundai SantaFe là dòng xe nào?
A.
Có 6 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai SantaFe là những dòng xe trong phân khúc Phổ thông thuộc Mazda, Kia, Mitsubishi, Honda như Mazda CX-8, Kia Sorento, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V, Toyota Fortuner, Chevrolet Trailblazer

Xem thêm câu hỏi về Hyundai SantaFe

Màu xe Hyundai SantaFe

Hyundai SantaFe 2020 Màu Quartz WhiteHyundai SantaFe 2020 Màu Portofino GrayHyundai SantaFe 2020 Màu Twilight BlackHyundai SantaFe 2020 Màu Symphony SilverHyundai SantaFe 2020 Màu Calypso Red
Màu Quartz White

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt