Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020

Hyundai Sonata 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.200.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 1

Hyundai Sonata 2020

Hình 1 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 2

Hyundai Sonata 2020

Hình 2 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 3

Hyundai Sonata 2020

Hình 3 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 4

Hyundai Sonata 2020

Hình 4 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 5

Hyundai Sonata 2020

Hình 5 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 6

Hyundai Sonata 2020

Hình 6 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 7

Hyundai Sonata 2020

Hình 7 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 8

Hyundai Sonata 2020

Hình 8 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 9

Hyundai Sonata 2020

Hình 9 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 10

Hyundai Sonata 2020

Hình 10 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 11

Hyundai Sonata 2020

Hình 11 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 12

Hyundai Sonata 2020

Hình 12 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 13

Hyundai Sonata 2020

Hình 13 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 14

Hyundai Sonata 2020

Hình 14 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 15

Hyundai Sonata 2021

Hình 15 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 16

Hyundai Sonata 2021

Hình 16 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 17

Hyundai Sonata 2021

Hình 17 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 18

Hyundai Sonata 2021

Hình 18 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 19

Hyundai Sonata 2021

Hình 19 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 20

Hyundai Sonata 2021

Hình 20 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 21

Hyundai Sonata 2021

Hình 21 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 22

Hyundai Sonata 2021

Hình 22 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 23

Hyundai Sonata 2021

Hình 23 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 24

Hyundai Sonata 2021

Hình 24 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 25

Hyundai Sonata 2021

Hình 25 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 26

Hyundai Sonata 2021

Hình 26 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 27

Hyundai Sonata 2021

Hình 27 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 28

Hyundai Sonata 2021

Hình 28 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 29

Hyundai Sonata 2021

Hình 29 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 30

Hyundai Sonata 2021

Hình 30 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 31

Hyundai Sonata 2021

Hình 31 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 32

Hyundai Sonata 2021

Hình 32 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 33

Hyundai Sonata 2021

Hình 33 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 34

Hyundai Sonata 2021

Hình 34 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 35

Hyundai Sonata 2021

Hình 35 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 36

Hyundai Sonata 2021

Hình 36 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 37

Hyundai Sonata 2021

Hình 37 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 38

Hyundai Sonata 2021

Hình 38 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 39

Hyundai Sonata 2021

Hình 39 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 40

Hyundai Sonata 2021

Hình 40 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 41

Hyundai Sonata 2021

Hình 41 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 42

Hyundai Sonata 2021

Hình 42 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2019 hình 43

Hyundai Sonata 2019

Hình 43 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2019 hình 44

Hyundai Sonata 2019

Hình 44 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2019 hình 45

Hyundai Sonata 2019

Hình 45 / 45

Các phiên bản của Hyundai Sonata 2020

Hyundai Sonata 2.5L SE

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.200.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Hyundai Sonata

Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 235 triệu
Mazda 6
819 triệu - 1 tỷ 175 triệu
Honda Accord
1 tỷ 198 triệu - 1 tỷ 390 triệu

Màu xe Hyundai Sonata 2020

Hyundai Sonata 2020 Màu Flame RedHyundai Sonata 2020 Màu Glowing SilverHyundai Sonata 2020 Màu Glowing YellowHyundai Sonata 2020 Màu Hampton GrayHyundai Sonata 2020 Màu Midnight Black
Màu Flame Red

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt