Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020

Hyundai Sonata 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.200.000.000 đ
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 1

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 1

Hyundai Sonata 2020

Hình 1 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 2

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 2

Hyundai Sonata 2020

Hình 2 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 3

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 3

Hyundai Sonata 2020

Hình 3 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 4

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 4

Hyundai Sonata 2020

Hình 4 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 5

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 5

Hyundai Sonata 2020

Hình 5 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 6

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 6

Hyundai Sonata 2020

Hình 6 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 7

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 7

Hyundai Sonata 2020

Hình 7 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 8

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 8

Hyundai Sonata 2020

Hình 8 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 9

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 9

Hyundai Sonata 2020

Hình 9 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 10

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 10

Hyundai Sonata 2020

Hình 10 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 11

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2020 hình 11

Hyundai Sonata 2020

Hình 11 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 12

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 12

Hyundai Sonata 2021

Hình 12 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 13

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 13

Hyundai Sonata 2021

Hình 13 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 14

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 14

Hyundai Sonata 2021

Hình 14 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 15

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 15

Hyundai Sonata 2021

Hình 15 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 16

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 16

Hyundai Sonata 2021

Hình 16 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 17

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 17

Hyundai Sonata 2021

Hình 17 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 18

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 18

Hyundai Sonata 2021

Hình 18 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 19

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 19

Hyundai Sonata 2021

Hình 19 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 20

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 20

Hyundai Sonata 2021

Hình 20 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 21

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 21

Hyundai Sonata 2021

Hình 21 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 22

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 22

Hyundai Sonata 2021

Hình 22 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 23

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 23

Hyundai Sonata 2021

Hình 23 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 24

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 24

Hyundai Sonata 2021

Hình 24 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 25

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 25

Hyundai Sonata 2021

Hình 25 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 26

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 26

Hyundai Sonata 2021

Hình 26 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 27

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 27

Hyundai Sonata 2021

Hình 27 / 28
Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 28

Hình ảnh nội thất Hyundai Sonata 2021 hình 28

Hyundai Sonata 2021

Hình 28 / 28

Các phiên bản của Hyundai Sonata 2020

Hyundai Sonata 2.5L SE

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.200.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Hyundai Sonata

Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 235 triệu
Mazda 6
819 triệu - 1 tỷ 175 triệu
Honda Accord
1 tỷ 198 triệu - 1 tỷ 390 triệu

Màu xe Hyundai Sonata 2020

Hyundai Sonata 2020 Màu Flame RedHyundai Sonata 2020 Màu Glowing SilverHyundai Sonata 2020 Màu Glowing YellowHyundai Sonata 2020 Màu Hampton GrayHyundai Sonata 2020 Màu Midnight Black
Màu Flame Red

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt