Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021

Hyundai Sonata 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.200.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 1

Hyundai Sonata 2021

Hình 1 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 2

Hyundai Sonata 2021

Hình 2 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 3

Hyundai Sonata 2021

Hình 3 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 4

Hyundai Sonata 2021

Hình 4 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 5

Hyundai Sonata 2021

Hình 5 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 6

Hyundai Sonata 2021

Hình 6 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 7

Hyundai Sonata 2021

Hình 7 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 8

Hyundai Sonata 2021

Hình 8 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 9

Hyundai Sonata 2021

Hình 9 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 10

Hyundai Sonata 2021

Hình 10 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 11

Hyundai Sonata 2021

Hình 11 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 12

Hyundai Sonata 2021

Hình 12 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 13

Hyundai Sonata 2021

Hình 13 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 14

Hyundai Sonata 2021

Hình 14 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 15

Hyundai Sonata 2021

Hình 15 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 16

Hyundai Sonata 2021

Hình 16 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 17

Hyundai Sonata 2021

Hình 17 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 18

Hyundai Sonata 2021

Hình 18 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 19

Hyundai Sonata 2021

Hình 19 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 20

Hyundai Sonata 2021

Hình 20 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 21

Hyundai Sonata 2021

Hình 21 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 22

Hyundai Sonata 2021

Hình 22 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 23

Hyundai Sonata 2021

Hình 23 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 24

Hyundai Sonata 2021

Hình 24 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 25

Hyundai Sonata 2021

Hình 25 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 26

Hyundai Sonata 2021

Hình 26 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 27

Hyundai Sonata 2021

Hình 27 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2021 hình 28

Hyundai Sonata 2021

Hình 28 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 29

Hyundai Sonata 2020

Hình 29 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 30

Hyundai Sonata 2020

Hình 30 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 31

Hyundai Sonata 2020

Hình 31 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 32

Hyundai Sonata 2020

Hình 32 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 33

Hyundai Sonata 2020

Hình 33 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 34

Hyundai Sonata 2020

Hình 34 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 35

Hyundai Sonata 2020

Hình 35 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 36

Hyundai Sonata 2020

Hình 36 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 37

Hyundai Sonata 2020

Hình 37 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 38

Hyundai Sonata 2020

Hình 38 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 39

Hyundai Sonata 2020

Hình 39 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 40

Hyundai Sonata 2020

Hình 40 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 41

Hyundai Sonata 2020

Hình 41 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2020 hình 42

Hyundai Sonata 2020

Hình 42 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2019 hình 43

Hyundai Sonata 2019

Hình 43 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2019 hình 44

Hyundai Sonata 2019

Hình 44 / 45
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Sonata 2019 hình 45

Hyundai Sonata 2019

Hình 45 / 45

Các phiên bản của Hyundai Sonata

Hyundai Sonata 2.5L SE

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.200.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Hyundai Sonata

Vinfast Lux A2.0
1 tỷ 115 triệu - 1 tỷ 358 triệu
Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 235 triệu
Honda Accord
1 tỷ 198 triệu - 1 tỷ 390 triệu
Subaru Legacy
1 tỷ 250 triệu - 1 tỷ 660 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Sonata

Giá lăn bánh của Hyundai Sonata 2021 là bao nhiêu?
Giá Sonata lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 341 triệu cho bản 2.5L SE. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Sonata hay Lux A2.0 xe nào tốt hơn?
Giá Sonata niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 200 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2497 cc. Trong khi giá Lux A2.0 bắt đầu từ 1 tỷ 115 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1988 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Hyundai Sonata 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Sonata 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Đỏ, Xám Hampton, Xám Portofino, Đen, Trắng, Trắng Xám, Xanh trời, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Sonata 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Sonata là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Hyundai Sonata có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Sonata 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Sonata 2.5L SE (Xăng).
Đối thủ của Hyundai Sonata là dòng xe nào?
Hyundai Sonata có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng D gồm: Vinfast Lux A2.0, Toyota Camry, Honda Accord, Kia Optima, Subaru Legacy.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Sonata

Màu xe Hyundai Sonata

Hyundai Sonata 2021 Màu ĐỏHyundai Sonata 2021 Màu Xám HamptonHyundai Sonata 2021 Màu Xám PortofinoHyundai Sonata 2021 Màu ĐenHyundai Sonata 2021 Màu Trắng
Màu Đỏ

Mua xe Hyundai Sonata mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Sonata trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

23.782.112 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Sonata?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt